Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir.

ıra No

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarları

(Milyon TL)

1

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1000

2

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200

3

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

200

4

4-a

4-b

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları

Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

 

200

50

5

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

50

6

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

7

Elektronik Sanayi Yatırımları

8

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

9

İlaç Üretimi Yatırımları

10

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

11

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

12

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
Maden Kanununda belirtilen İV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR IÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

 

Destek Unsurları

BÖLGELER

 

İ

II

III

İV

V

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

G&üüml;mrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB Dışı

20

25

30

35

40

45

OSB İçi

25

30

35

40

45

50

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

OSB Dışı

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB İçi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

   

Sigorta Primi Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

   

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

   

 

Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açişindan bir alt bölge destekleri sağlanacak yatırımlar söyledir:
· OSB’lerde yapılacak yatırımlar,
· Aynı konuda faaliyet gösteren firmaların sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon yatırımları,

 

 

 

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..