Dış Ticaret İstihbaratı Ve Yeni İhracat Destekleri Seminerleri

TR83 Bölgesi Dış Ticaret Destek Merkezi çalışmaları kapsamında Merkez’in Ticaret Uzmanı,  Ajans Uzmanlarımız ve KOSGEB Uzmanları tarafından “Dış Ticaret İstihbaratı Ve Yeni İhracat Destekleri” konulu seminerler düzenlenmektedir.

Geçtiğimiz ay Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile başlanan seminerlere, 15 Kasım 2019 tarihinde Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası, 18 Kasım 2019 tarihinde ise Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile devam edilmiştir. Seminerler ile Bölgemizdeki, ihracat yapmak ve ihracat kapasitesini arttırmak isteyen işletmelere uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri, rekabet güçlerini arttırmaları ve yeni pazarlara açılarak müşteri bulabilmeleri yönünde destek sağlamak amaçlanmaktadır.

 

TR83 Bölgesi Dış Ticaret Destek Merkezi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) öncülüğünde ve koordinasyonunda; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile kurulmuştur. Merkez 2019 yılı Mart ayı itibarı ile pilot çalışmalarına başlamış, 25 Temmuz Perşembe günü Amasya’da yapılan Protokol İmza Töreni ile resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Dış Ticaret Destek Merkezi, biri OKA Samsun merkez hizmet binasında, diğeri Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde görevli iki nitelikli dış ticaret uzmanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Amasya, Çorum ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odaları ile OKA yatırım destek ofislerindeki uzmanlar da bilgilendirme ve yönlendirme yapmak suretiyle merkezin çalışmalarına destek vermektedir. Çalışmalar, dünya genelindeki dış ticaret verileri ile sektörel bilgilere erişilebilen veri tabanları üzerinden yürütülmektedir. 

2023 Türkiye Dış Ticaret Stratejisi vizyonuyla, hayata geçen “TR83 Bölgesi Dış Ticaret Destek Merkezi” projesi TR83 Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının desteklenmesi konusunda önemli bir rol üstlenecektir. Dış Ticaret Araştırma Merkezi ile bölgede bulunan işletmeleri sistemli şekilde dünyaya açacak ve ihracatlarını artıracak sürdürülebilir bir yapı kurulması, işletmelerin bu kapsamda ihtiyaç duyacağı uluslararası pazar araştırma yöntemleri, uluslararası ticari bilgi kaynakları, ticari istihbarat kanalları, rekabet istihbaratı, teknik ve operasyonel istihbarat kullanımı, istatistiksel verilerin yorumlanması, müşteri bulma teknikleri ve veri tabanları, rakip analizi gibi nitelikli bilgilerin kendilerine en hızlı yoldan sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bilgilerin sağlanmasının yanında danışmanlık hizmetleri de verilecek olup işletmelerin ihracat aşamalarının her anında destek mekanizmasının sürekli hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren merkezin, bölgede dış ticaret alanındaki kurumlar arasında etkileşimin artırması, süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik işbirliği ortamının oluşturulması konusunda katkı yapması beklenmektedir.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..