Destekler

MENÜYÜ GÖSTER

Programın Hedefi:

Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik ve teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır.

Proje Bütçesi: En az 1 Milyon TL.

Destek oranı: En fazla %90, en az %50.

Proje Uygulama Süresi: En fazla 18 ay.

Uygulama Yeri:  Samsun.

 

Proje Geliştirme Süreci

Programa ilişkin proje değerlendirme raporu ve ekleri resmi üst yazı ile birlikte proje@oka.org.tr e-posta adresine gönderilecektir. Başvuru evrakını posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmenize gerek bulunmamaktadır. Son teslim tarihi 26 Mart 2021 Cuma günü Saat 17:00’dir.

Proje geliştirme sürecinde projenizle ilgili görevlendirilen uzman ile birlikte 2021 yılı CMDP Usul ve Esaslarında tanımlı kural ve ilkeler çerçevesinde işbirliği yapılması gerekmektedir.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. CMDP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ajansımız proje geliştirme sürecinden ve başarılı bulunan projelerin uygulama sürecinin takibinden sorumludur.

Proje geliştirme süreci aşağıdaki adımları kapsamaktadır;

-       Proje değerlendirme raporunun hazırlanması

-       Proje bütçesi ve eklerinin (proforma faturalar, teknik şartnameler, yapım işi belgeleri vb.) hazırlanması

-       Varsa ortak ve iştirakçi beyannamelerinin hazırlanması

-       Başvuru sahibi kurum yetkili karar organının proje ile ilgili taahhütlerini içerir kararının alınması

-       Mülkiyet belgeleri, izinler, destek ve katkı taahhüt belgeleri vb. destekleyici belgelerin hazırlanması

-       Proje ile ilgili gerekli ise saha araştırması, anket, analiz vb. çalışmaların derlenmesi veya yapılması

-       Proje değerlendirme raporunun yazım ve içerik açısından kontrol edilmesi

-       İmzalı belgelerin taranarak PDF formatında dijital olarak klasörlenmesi

-       Proje sunumuna ilişkin resmi üst yazının düzenlenmesi

-       Proje değerlendirme raporu ile eklerinin üst yazı ile birlikte proje@oka.org.tr adresine iletilmesi

Proje geliştirme sürecinde ihtiyaç duyabileceğiniz standart beyan ve belge şablonlarına https://www.oka.org.tr/uygulama-belgeleri adresinden erişebilirsiniz.

 

Detaylı bilgi için;

Dursun Demir

Telefon: 0 362 431 24 00 / 2202

E-posta: dursun.demir@oka.org.tr

Adres: Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Tekkeköy, Samsun.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..