Destekler

MENÜYÜ GÖSTER

 

2014 Yılı Kobilere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mai Destek Programı

KOBİ’lerin başvurabildiği programın öncelikleri;
1. AR-GE ve yenilikçiliğe yönelik yapılacak yatırımların desteklenmesi,
2. Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi,
3. İmalat sanayinde verimlilik artışı başta olmak üzere istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi faaliyetlerin öne çiktiği yatırımların desteklenmesidir.
Toplam Kaynak: 19.000.000 TL
Asgari destek tutarı: 40.000 TL Azami destek tutarı: 400.000 TL
KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat 23:50
Proje dosyası son teslim tarihi: 07.03.2014 Cuma Saat 17:00

 

Başvuru Belgeleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlanı 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2014 yılı bütçeşinden finanse edilmek üzere Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı ve KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 02.12.2013 tarihi itibariyle ilana çikmiş bulunmaktadır.
Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 26.000.000 TL olup, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı için 7.000.000 TL ve KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı için 19.000.000 TL öngörülmüstür.
Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari tutar: 50.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 400.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruların KAYS üzerinden son başvuru tarihi 28/02/2014 Cuma g&üüml;nü ve saat 23:50’dir. Yapılan başvurunun sistemden alınan çiktisi ve başvuru anında istenen diğer tüm belgelerin matbu halleri ise 07.03.2014 Cuma saat 17:00’ye kadar elden veya posta yolu ile aşağıda belirtilen adreslere teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Haber ve Duyurular

Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan 

KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan 
Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2014
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2014 yılı bütçeşi kapsamında yürütüleçek olan “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” kapsamında sunulacak proje tekliflerinin değerlendirilmesi için bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:
Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri mali destek programı ile ilgili aşağıda belirtilen alanlarda en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir:
·         AR-GE Yatırımları
·         Yenilenebilir Enerji
·         İmalat Sanayi
·         Kamu Yatırımları
·         İşletme Yöneticiliği
·         İşletme Koçlüğü
·         Kamu Yönetimi
·         Mühendislik
·         Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
·         Atıktan enerji üretimi
·         Enerji verimliliği
·         Biyogaz
·         Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı
·         Kalite G&üüml;vence ve Sertifikasyon Sistemleri
·         Tarıma Dayalı Sanayi
·         Tarımsal Ürün İşleme ve Paketleme
·         Marka Oluşturma
·         Üretim Teknolojileri
·         E-ticaret ve Bilgi Teknolojileri İle İlgili Alanlar
·         Uluslararası Ticaret (İhracat ve İthalat)
·         İş Kurma ve Geliştirme Faaliyetleri
·         Kurumsal Kapasite Arttırma
·         Girişimcilik
·         Finans Yönetimi
·         Yönetim ve Organizasyon
·         İmalat Sanayi
·         Ürün Tasarımı ve Geliştirme
·         Sağlık, Eğitim, Tekstil, Turizm, Gıda, Mobilya, Hizmet Sektörü, Rehberlik ve Danışmanlık
·         Gıda İşletmeleri
·         Tekstil İşletmeleri
·         Pazarlama ve Tanıtım
·         AR-GE ve Yenilik
·         İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
·         Teknoloji Transferi
ve benzeri tecrübe alanları
Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.
·  Proje döngüsü yönetimi
·  İşletme mali belgelerini okuma ve iş planı hazırlama/değerlendirme
·  TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanmış programlar kapsamında proje değerlendirmesi
·  Mali, teknik ve yönetsel konularda proje değerlendirmesi
·  Kalkınma ajansları mali destek programları ve programların uygulanma usulleri
·  Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi
Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:
Bağımsız değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev almamış veya bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”ni imzalayacaklardır.
Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.
Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir g&üüml;nde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi beş proje değerlendirebileceklerdir. OKA, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.
Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece d&acırç;hil) kan ve kayın hışımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.
Bağımsız değerlendiriciler ile OKA arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.
Değerlendirme süreçinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek
Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:
Bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların OKA ınternet sitesinden de ulaşabilecekleri KAYS sistemi üzerinden kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir. Adaylar kendi hesaplarından sisteme giriş yaparak özgeçmis formatını doldurmalı ve OKA tarafından ilan edilmiş olan “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” ve “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” için bağımsız değerlendirici olmak üzere başvuru yapmalıdırlar. Başvuru sırasında özgeçmişe ek olarak bazı kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Adayların özgeçmislerini ayrıca elden, e-posta ya da posta yoluyla sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Başvurular sadece çevrimiçi olarak alınacaktır.
Başvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır.
Bağımsız değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:
Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldüg&üüml; takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüg&üüml; takdirde adaylardan imzalı özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Ayrıca bağımsız değerlendirici adaylarından değerlendirme tarihlerine ilişkin hangi g&üüml;nlerde çalışabileceklerini gösteren bir uygunluk beyanı talep edilecektir. Seçilen bağımsız değerlendiricilerin görevlendirmeleri bu uygunluk beyanlarına göre yapılacaktır.
Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:
OKA tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Seçilen bağımsız değerlendiricilerin OKA bünyesinde olası çalışma tarihleri 24 Mart – 14 Nisan 2014 olarak öngörülmektedir.
Çalışma saatleri 09:00-18:00 arasında olacaktır. Gerekli görüldüg&üüml; zaman çalışma saatleri mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalışmalar “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 İlkadim / SAMSUN” adresinde gerçekleştirilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:
Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, OKA tarafından belirlenecek ve akdedilecek sözleşmede belirtilecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere değerlendirme ücreti ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.
Üniversite ögretim üyeşi olan bağımsız değerlendiriciler için de aynı şartlar geçerli olmakla birlikte ödemeleri üniversite döner sermayesi üzerinden yapılacaktır.
Kamu personeli statüsündekiler de d&acırç;hil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türl&üüml; gider ve harcamaları, görevlendirme süresince OKA bütçeşinden karşılanacaktır.
Daha fazla bilgi için 0 (362) 431 24 00

 

2014 Yılı Teklif Çağrısı İlan Ediliyor
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teklif Çağrısını, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Samsun Valimiz Sayın Hüşeyin AKSOY’un katılımlarıyla 02 Aralık 2013 Pazartesi saat 14:00’da kamuoyuna ilan edecektir. Söz konusu teklif çağrısı kapsamında “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı" ile "KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı"nin tanıtımı Samsun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Ayrıca aşağıda yer alan takvim doğrultusunda il merkezlerimizde Sayın Valilerimizin katılımları ile bilgilendirme programları düzenlenecektir. Programlara ilişkin rehber ve detaylı açiklamalara tanıtım toplantısı sonrasında ınternet sitemizden ulaşılabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
İl merkezlerinde düzenlenecek olan bilgilendirme programları

 

İl

Tarih ve Saat

Yer

SAMSUN

02 Aralık 2013

Saat 14:00

Samsun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

AMASYA

03 Aralık 2013

Saat 14:00

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

ÇÖRÜM

04 Aralık 2013

Saat 14:00

Çörüm SMMMO Toplantı Salonu

TOKAT

05 Aralık 2013

Saat 14:00

26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu

 

Başvuru Rehberinde Düzeltme

Ajansımız tarafından 02.12.2013 tarihinde ilan edilen 2014 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında kamuoyu ile paylaşılan Başvuru Rehberlerinde düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İlgili düzeltme metni ekte yer almaktadır. Başvuru Sahiplerinin söz konusu düzeltmeyi dikkate almaları önemle duyurulur.

Eğitim Toplantıları

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları 

2014 Yılı Teklif Çağrısı Eğitim Programları
 
2014 yılı teklif çağrısı kapsamında "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı" ve "KOBİ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" için il merkezlerimizde aşağıdaki takvime uygun olarak eğitim toplantıları gerçekleştirilecektir.
Eğitim programı çerçevesinde plan, program, proje, proje döngüsü yönetimi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, mantıksal çerçeve, Gannt Şeması ve bütçe başlıklarının yer aldığı temel konular yanında online başvuru sistemi olan KAYS tanıtımı da yapılacaktır.
Eğitim başvurusunda bulunanlara teşekkür eder, Ocak ayı için planlanan eğitimlerimizin başvuru süreçinin devam ettiğini hatırlatırız.

                                                        2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI EĞİTİM PROGRAMLARI

İl

Tarih

Başlangıç Saati

Bitiş Saati

Toplantı Salonu

AMASYA

24 Aralık 2013 Salı

10:00

17:00

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EŞOB) Toplantı Salonu

ÇÖRÜM

25 Araik 2013 Çarsamba

10:00

17:00

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

ÇÖRÜM

26 Aralık 2013 Perşembe

10:00

17:00

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

SAMSUN

26 Aralık 2013 Perşembe

09:00

16:00

OKA 6. Kat Toplantı Salonu

SAMSUN

27 Aralık 2013 Cuma

09:00

16:00

OKA 6. Kat Toplantı Salonu

TOKAT

24 Aralık 2013 Salı

10:00

17:00

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu

 

Proje Hazırlama Eğitimleri Başlıyor!

2014 yılı teklif çağrısı kapsamında "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı" ve "KOBİ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" için il merkezlerimizde eğitim toplantıları düzenlenecektir. Eğitim programı çerçevesinde plan, program, proje, proje döngüsü yönetimi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, mantıksal çerçeve, Gannt Şeması ve bütçe başlıklarının yer aldığı temel konular yanında online başvuru sistemi olan KAYS tanıtımı da yapılacaktır. Daha önceki dönemlerde eğitimlerimize katılanların daha kaliteli proje sunduklarını ve başarılı olduklarını belirterek katılımlarınızı bekliyoruz. Not: Anketimiz İP kontrollü çalışmaktadır.Aynı İP'den anketi birkere doldurabilirsiniz.

2014 Yılı Teklif Çağrısı Açiliş ve Bilgilendirme Toplantılarına Yoğun İlgi

Ajansımız tarafından 2014 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında yürütüleçek “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” ve “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Program”ları açiliş ve bilgilendirme toplantıları 2-5 Aralık 2013 tarihleri arasında Amasya, Çörüm, Samsun ve Tokat’ta gerçekleştirilmiştir. Açilişi konuşmalarını Sayın Valilerimizin yaptığı toplantılara kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, KOBİ temsilcilerimiz, kamu kurumu müdürlerimiz ve personelleri, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile basın mensupları katılmışlardır.
Yoğun katılımın gözlendiği toplantılarımızda Ajansımız Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN tarafından gerçekleştiren bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir. Bu sunumlarda mali destek programlarının amaçları, öncelikleri, destek tutarları, uygunluk kriterleri, başvuru şekli ve yapılacak işlemler, bilgi edinme yolları ve bilgilendirme ile eğitim programı takvimine dair detaylar hakkında bilgi verilmiştir.
İlçelerimizde devam edecek olan bilgilendirme toplantıları ile il merkezlerinde gerçekleştirilecek eğitimlere ait tarih ve yer bilgilerine aşağıdaki takvimden ulaşabilirsiniz.
2014 Yılı Teklif Çağrısı Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları Takvimi
AMASYA

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 03.12.2013 Salı 14:00 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu
Suluova 10.12.2013 Salı 10:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Merzifon 10.12.2013 Salı 14:30 Akif Gülle Kültür Merkezi
G&üüml;müshacıköy 11.12.2013 Çarsamba 10:30 İlçe Kütüphanesi
Hamamözü 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Milli eğitim Müdürl&üğü Toplantı Salonu
Taşova 12.12.2013 Perşembe 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Göynüçek 18.12.2013 Çarsamba 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI      
Merkez 23.12.2013 Pazartesi 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 24.12.2013 Salı 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 08.01.2014 Çarsamba 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
ÇORUM
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 04.12.2013 Çarsamba 14:00 SMMMO
Sungurlu 09.12.2013 Pazartesi 10:30 Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
Boğazkale 09.12.2013 Pazartesi 14:30 Boğazkale Lisesi Toplantı Salonu
Laçin 11.12.2013 Çarsamba 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Dodurga 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Dodurga Çok Programlı Lise Toplantı Salonu
Osmancık 12.12.2013 Perşembe 10:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Kargi 12.12.2013 Perşembe 14:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Oğuzlar 13.12.2013 Cuma 14:30 Belediye Toplantı Salonu
Uğurludağ 16.12.2013 Pazartesi 10:30 Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu
İskilip 17.12.2013 Salı 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Bayat 17.12.2013 Salı 14:30 Bayat Çok Programlı Lise Toplantı Salonu
Alaca 18.12.2013 Çarsamba 10:30 Sakarya Ortaokulu Toplantı Salonu
Ortaköy 18.12.2013 Çarsamba 15:00 Kaymakamlık İrfan Tuna Toplantı Salonu
Mecitözü 18.12.2013 Çarsamba 10:30 Mecitözü YİBO Konferans Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI
Merkez 25.12.2013 Çarsamba 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 26.12.2013 Perşembe 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 07.01.2014 Salı 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
SAMSUN
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 02.12.2013 Pazartesi 14:00 İl Özel İdaresi
Ondokuzmayıs 09.12.2013 Pazartesi 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Bafra 09.12.2013 Pazartesi 14:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Alaçam 10.12.2013 Salı 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Yakakent 10.12.2013 Salı 14:30 100. Yıl Ortaokulu Konferans Salonu
Havza 11.12.2013 Çarsamba 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Vezirköprü 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Belediye Atatürk İş Merkezi Toplantı Salonu
Tekkeköy 12.12.2013 Perşembe 10:30 Kutlukent Düğün Salonu
Kavak 16.12.2013 Pazartesi 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Asarcık 16.12.2013 Pazartesi 14:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Çarsamba 17.12.2013 Salı 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Ayvacık 17.12.2013 Salı 14:30 Çok Programlı Lise Toplantı Salonu
Terme 18.12.2013 Çarsamba 10:30 İlçe Özel İdare Toplantı Salonu
Salipazarı 18.12.2013 Çarsamba 14:30 Ziraat Odası Toplantı Salonu
Ladık 20.12.2013 Cuma 14:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI
Merkez 26.12.2013 Perşembe 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 27.12.2013 Cuma 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 06.01.2014 Pazartesi 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
TOKAT
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 05.12.2013 Perşembe 14:00 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Adnan Menderes Toplantı Salonu
Turhal 09.12.2013 Pazartesi 10:30 Belediye Kültür Merkezi- Yenişehir
Zile 09.12.2013 Pazartesi 14:30 Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu
Pazar 10.12.2013 Salı 10:30 Hükümet Konağı Toplantı Salonu
Artova 10.12.2013 Salı 14:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Yeşilyurt 11.12.2013 Çarsamba 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Sulusaray 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Sulusaray Lisesi Toplantı Salonu
Erbaa 12.12.2013 Perşembe 14:30 Hükümet Konağı Toplantı Salonu
Niksar 16.12.2013 Pazartesi 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Başçiftlik 16.12.2013 Pazartesi 14:30 Şehit Murat Kılıç Lisesi Konferans Salonu
Almus 17.12.2013 Salı 10:00 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Reşadiye 17.12.2013 Salı 14:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI
Merkez 24.12.2013 Salı 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 25.12.2013 Çarsamba 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 06.01.2014 Pazartesi 10:00 Daha sonra belirlenecektir.

 

2014 Yılı Teklif Çağrısı Açiliş ve Bilgilendirme Toplantısı Samsun’da Gerçekleştirildi

Ajansımız tarafından 2014 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında yürütüleçek ““Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” ve “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Program”ları açiliş ve bilgilendirme toplantısı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Valisi Sayın Hüşeyin AKSOY’un katılımıyla 02/12/2013 tarihinde Samsun’da gerçekleştirildi. Samsun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Samsun ilinde bulunan kaymakamlar, belediye başkanları, KOBİ temsilcileri, kamu kurumu müdürleri ve personelleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar.
Yoğun katılımın gözlendiği toplantıda Ajansımız Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN tarafından gerçekleştiren bilgilendirme sunumunda mali destek programlarının amaçları, öncelikleri, destek tutarı, uygunluk kriterleri, başvuru şekli ve yapılacak işlemler, bilgi edinme yolları ve bilgilendirme ile eğitim programı takvimine dair detaylar hakkında bilgi verildi.

 

Teknik Yardım Masası

Teknik Yardım Masaları Kuruluyor 
Ajansımız tarafından yürütülmekte olan “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” ile “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı”  kapsamında proje hazırlayan kurum ve kuruluşlara teknik destek sağlayabilmek amacıyla illerde bulunan Yatırım Destek Ofisleri bünyesinde Program Y&öüml;netim Birimi uzmanlarının görev yapacağı teknik yardım masaları oluşturulacaktır.
Bu teknik yardımın amacı; programın rehberine uygun şekilde hazırlanmaya başlanan ve belli bir olgunluğa gelmiş projeler hakkında ihtiyaç duyulan teknik yardımın sunulmasıdır. Bu nedenle, kurumların üzerinde çalıştıkları proje taslaklarıyla bu masalara başvuru yapmaları gerekmektedir.
Teknik Yardım Masaları çalışma takvimi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teknik Yardım Masalarının etkin çalışabilmesi amacıyla katılım sağlayacakların 28.01.2014 saat 17:00’a kadar 0362 431 24 00 numaralı telefondan randevu talep etmeleri gerekmektedir.
 İlgili Uzmanlar: Zeynep Güler Yıldızlı, Fatih Çatal, Dilem Koçak

İl

Tarih

Yer

Amasya 

06-07 Şubat 2014

09:00 - 17:00

Amasya Yatırım Destek Ofisi

Adres:  Dere Mahallesi İğneci Baba Sokak No:30 AMASYA

Çörüm

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Çörüm  Yatırım Destek Ofisi Adres:  Gazi Cad. No:68 İl Özel İdaresi Meclis Binası Valilik Karşısı Kat:4 ÇÖRÜM

Samsun

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Samsun  Yatırım Destek Ofisi Adres:  Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 İlkadim SAMSUN

Tokat

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Tokat  Yatırım Destek Ofisi

Adres:  26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı C Blok Kat:2 TOKAT

 

İlgililere Duyrulur

Teknik Yardım Masaları için Amasya İlinin Çalışma Takvimi Değişmiştir. 

Amacı; programın rehberine uygun şekilde hazırlanmaya başlanan ve belli bir olgunluğa gelmiş projeler hakkında ihtiyaç duyulan teknik yardımın sunulması olan Teknik Yardım Masaları için Amasya ilinin çalışma takvimi değişmiştir. 6-7 Şubat 2014 Perşembe-Cuma olan takvimimiz 11-12 Şubat 2014 Salı-Çarsamba g&üüml;nlerine ertelenmiştir.
Teknik Yardım Masamızın etkin çalışabilmesi amacıyla Amasya ilinde katılım sağlayacakların 10.02.2014 saat 17:00’a kadar 0362 431 24 00 numaralı telefondan randevu talep etmeleri gerekmektedir.
Teknik Yardım Masamızın gerçekleştirileceği Amasya Yatırım Destek Ofisi’nın adresi:
Dere Mahallesi İğneci Baba Sokak No:30 AMASYA

İlgililere duyurulur.

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

2014 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç ve Eğitim Toplantıları Başlıyor 

Kalkınma Ajansımızca yürütülmekte olan "Kobilere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” yararlanıcılarına proje uygulama döneminde takip edilecek prosedürler ve sözleşme hükümleri hakkında bilgi vermek amacıyla 7 -10 Haziran 2014 tarihleri arasında Başlangıç ve Eğitim toplantıları gerçekleştirilecektir.
Toplantıya yararlanıcı kurum/kuruluşları temsilen proje uygulamasında görev alacak en az 1(bir) personelin katılım sağlaması proje uygulamasının sağlıklı şekilde yürütülebilmesi bakımından önem arz etmektedir. 
İlgililere önemle duyurulur.
Toplantı takvimine ulaşmak ıçin tıklayınız

2014 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç ve Eğitim Toplantıları Gerçekleştirildi 

Kalkınma Ajansımızca yürütülmekte olan "Kobilere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” yararlanıcılarına yönelik Başlangıç ve Eğitim toplantıları 7-8-9-10 Haziran 2014 tarihleri arasında sırasıyla Samsun, Çörüm, Amasya ve Tokat İllerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitimler sırasında yararlanıcılara proje uygulama döneminde takip edilecek prosedürler ve sözleşme hükümleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir.
Toplantılarda gerçekleştirilen sunumlara ulaşmak ıçin 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

2014 Kobi Sıkça Sorulan Sorular Listesi-1 Yayınlanmıştır 

Kazanan Projeler
Uygulama Dökümanları

Uygulama dokümanlarina ulasmak için 

2014 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri; yenilenebilir enerji kaynaklari (Hidrolik, rüzgâr, günes, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akinti enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklari) ile lisanssiz elektrik üretimine yönelik yatirimlari desteklemektir.
Toplam kaynak: 7.000.000 TL
Asgari destek tutari: 50.000 TL
Azami destek tutari: 750.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat 23:50
Proje dosyasi son teslim tarihi: 07.03.2014 Cuma Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Proje Teklifi Çağrısı İlanı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2014 yili bütçesinden finanse edilmek üzere Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi ve KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programlari kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 02.12.2013 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 26.000.000 TL olup, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi için 7.000.000 TL ve KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi için 19.000.000 TL öngörülmüstür.
Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 50.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 400.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin KAYS üzerinden son basvuru tarihi 28/02/2014 Cuma günü ve saat 23:50’dir. Yapilan basvurunun sistemden alinan çiktisi ve basvuru aninda istenen diger tüm belgelerin matbu halleri ise 07.03.2014 Cuma saat 17:00’ye kadar elden veya posta yolu ile asagida belirtilen adreslere teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
 

Haber ve Duyurular

 

Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan

KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi Bagimsiz Degerlendirici Görevlendirilmesine Iliskin Ilan
KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi Bagimsiz Degerlendirici Görevlendirilmesine Iliskin Ilan 
Son Basvuru Tarihi: 7 Subat 2014
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) tarafindan 2014 yili bütçesi kapsaminda yürütülecek olan “KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi” ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi” kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için bagimsiz degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalari ve basvuruda bulunmak istedikleri mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlarda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir:
·         AR-GE Yatirimlari
·         Yenilenebilir Enerji
·         Imalat Sanayi
·         Kamu Yatirimlari
·         Isletme Yöneticiligi
·         Isletme Koçlugu
·         Kamu Yönetimi
·         Mühendislik
·         Yenilenebilir Enerji Kaynaklarinin Kullanimi
·         Atiktan enerji üretimi
·         Enerji verimliligi
·         Biyogaz
·         Alternatif enerji kaynaklarinin kullanimi
·         Kalite Güvence ve Sertifikasyon Sistemleri
·         Tarima Dayali Sanayi
·         Tarimsal Ürün Isleme ve Paketleme
·         Marka Olusturma
·         Üretim Teknolojileri
·         E-ticaret ve Bilgi Teknolojileri Ile Ilgili Alanlar
·         Uluslararasi Ticaret (Ihracat ve Ithalat)
·         Is Kurma ve Gelistirme Faaliyetleri
·         Kurumsal Kapasite Arttirma
·         Girisimcilik
·         Finans Yönetimi
·         Yönetim ve Organizasyon
·         Imalat Sanayi
·         Ürün Tasarimi ve Gelistirme
·         Saglik, Egitim, Tekstil, Turizm, Gida, Mobilya, Hizmet Sektörü, Rehberlik ve Danismanlik
·         Gida Isletmeleri
·         Tekstil Isletmeleri
·         Pazarlama ve Tanitim
·         AR-GE ve Yenilik
·         Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi
·         Teknoloji Transferi ve benzeri tecrübe alanlari
Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
·  Proje döngüsü yönetimi
·  Isletme mali belgelerini okuma ve is plani hazirlama/degerlendirme
·  TÜBITAK, KOSGEB, TTGV, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi tarafindan uygulanmis programlar kapsaminda proje degerlendirmesi
·  Mali, teknik ve yönetsel konularda proje degerlendirmesi
·  Kalkinma ajanslari mali destek programlari ve programlarin uygulanma usulleri
·  Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi bes proje degerlendirebileceklerdir. OKA, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri degerlendiremeyeceklerdir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile OKA arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarin OKA internet sitesinden de ulasabilecekleri KAYS sistemi üzerinden kayit yaptirarak kullanici adi ve sifre almalari gerekmektedir. Adaylar kendi hesaplarindan sisteme giris yaparak özgeçmis formatini doldurmali ve OKA tarafindan ilan edilmis olan “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi” ve “KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi” için bagimsiz degerlendirici olmak üzere basvuru yapmalidirlar. Basvuru sirasinda özgeçmise ek olarak bazi kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Adaylarin özgeçmislerini ayrica elden, e-posta ya da posta yoluyla sunmalarina gerek bulunmamaktadir. Basvurular sadece çevrimiçi olarak alinacaktir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Ayrica bagimsiz degerlendirici adaylarindan degerlendirme tarihlerine iliskin hangi günlerde çalisabileceklerini gösteren bir uygunluk beyani talep edilecektir. Seçilen bagimsiz degerlendiricilerin görevlendirmeleri bu uygunluk beyanlarina göre yapilacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
OKA tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Seçilen bagimsiz degerlendiricilerin OKA bünyesinde olasi çalisma tarihleri 24 Mart – 14 Nisan 2014 olarak öngörülmektedir.
Çalisma saatleri 09:00-18:00 arasinda olacaktir. Gerekli görüldügü zaman çalisma saatleri mesai saatleri disinda ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN” adresinde gerçeklestirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler:
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, OKA tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirtilecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere degerlendirme ücreti ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir.
Üniversite ögretim üyesi olan bagimsiz degerlendiriciler için de ayni sartlar geçerli olmakla birlikte ödemeleri üniversite döner sermayesi üzerinden yapilacaktir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince OKA bütçesinden karsilanacaktir.
Daha fazla bilgi için 0 (362) 431 24 00

2014 Yılı Teklif Çağrısı İlan Ediliyor

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2014 Yili Teklif Çagrisini, Yönetim Kurulu Baskanimiz ve Samsun Valimiz Sayin Hüseyin AKSOY’un katilimlariyla 02 Aralik 2013 Pazartesi saat 14:00’da kamuoyuna ilan edecektir. Söz konusu teklif çagrisi kapsaminda “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi" ile "KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi"nin tanitimi Samsun Il Özel Idaresi Toplanti Salonu’nda gerçeklestirilecektir. Ayrica asagida yer alan takvim dogrultusunda il merkezlerimizde Sayin Valilerimizin katilimlari ile bilgilendirme programlari düzenlenecektir. Programlara iliskin rehber ve detayli açiklamalara tanitim toplantisi sonrasinda internet sitemizden ulasilabilecektir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.
İl merkezlerinde düzenlenecek olan bilgilendirme programlari

İl

Tarih ve Saat

Yer

SAMSUN

02 Aralik 2013

Saat 14:00

Samsun Il Özel Idaresi Toplanti Salonu

AMASYA

03 Aralik 2013

Saat 14:00

Amasya Üniversitesi Egitim Fakültesi Toplanti Salonu

ÇORUM

04 Aralik 2013

Saat 14:00

Çorum SMMMO Toplanti Salonu

TOKAT

05 Aralik 2013

Saat 14:00

26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi Toplanti Salonu

 

Başvuru Rehberlerinde Düzeltme

Ajansimiz tarafindan 02.12.2013 tarihinde ilan edilen 2014 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda kamuoyu ile paylasilan Basvuru Rehberlerinde düzenleme yapilmasina ihtiyaç duyulmustur. Ilgili düzeltme metni ekte yer almaktadir. Basvuru Sahiplerinin söz konusu düzeltmeyi dikkate almalari önemle duyurulur.

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Ocak Ayı Eğitim Takvimi

2014 yili teklif çagrisi kapsaminda "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi" ve "KOBI'lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi" için il merkezlerimizde asagidaki takvime uygun olarak egitim toplantilarimiz devam etmektedir.
Egitim programi çerçevesinde plan, program, proje, proje döngüsü yönetimi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydas analizi, mantiksal çerçeve, Gannt Semasi ve bütçe basliklarinin yer aldigi temel konular yaninda online basvuru sistemi olan KAYS tanitimi da yapilacaktir.
Ocak ayinda il merkezlerinde yapilacak toplantilar asagida listelenmistir. Egitimlere basvurular sona ermistir. Egitim takviminin güncel hali asagida yer almaktadir. 
 

2014 YILI TEKLIF ÇAGRISI EGITIM PROGRAMLARI

Il

Tarih

Baslangiç Saati

Bitis Saati

Toplanti Salonu

AMASYA

8 Ocak 2014 Çarsamba

10:00

17:00

Esnaf ve Sanatkarlar Odalari Birligi (ESOB) Toplanti Salonu

ÇORUM

7 Ocak 2014 Sali

10:00

17:00

Il Genel Meclisi Toplanti Salonu

SAMSUN

8 Ocak 2014 Çarsamba

10:00

17:00

OKA 6. Kat Toplanti Salonu

TOKAT

6 ocak 2014 Pazartesi

10:00

17:00

Halk Egitim Merkezi Toplanti Salonu

 

Proje Hazırlama Eğitimleri Başlıyor

2014 yili teklif çagrisi kapsaminda "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi" ve "KOBI'lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi" için il merkezlerimizde egitim toplantilari düzenlenecektir.
Egitim programi çerçevesinde plan, program, proje, proje döngüsü yönetimi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydas analizi, mantiksal çerçeve, Gannt Semasi ve bütçe basliklarinin yer aldigi temel konular yaninda online basvuru sistemi olan KAYS tanitimi da yapilacaktir.
Daha önceki dönemlerde egitimlerimize katilanlarin daha kaliteli proje sunduklarini ve basarili olduklarini belirterek katilimlarinizi bekliyoruz.
Not: Anketimiz IP kontrollü çalismaktadir.Ayni IP'den anketi birkere doldurabilirsiniz.

2014 Yılı Teklif Çağrısı Açılış ve Bilgilendirme Toplantılarına Yoğun İlgi

Ajansimiz tarafindan 2014 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda yürütülecek “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi” ve “KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Program”lari açilis ve bilgilendirme toplantilari 2-5 Aralik 2013 tarihleri arasinda Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ta gerçeklestirilmistir. Açilisi konusmalarini Sayin Valilerimizin yaptigi toplantilara kaymakamlarimiz, belediye baskanlarimiz, KOBI temsilcilerimiz, kamu kurumu müdürlerimiz ve personelleri, sivil toplum kuruluslarimizin temsilcileri ile basin mensuplari katilmislardir.
Yogun katilimin gözlendigi toplantilarimizda Ajansimiz Genel Sekreteri Mevlut ÖZEN tarafindan gerçeklestiren bilgilendirme sunumu gerçeklestirilmistir. Bu sunumlarda mali destek programlarinin amaçlari, öncelikleri, destek tutarlari, uygunluk kriterleri, basvuru sekli ve yapilacak islemler, bilgi edinme yollari ve bilgilendirme ile egitim programi takvimine dair detaylar hakkinda bilgi verilmistir.
Ilçelerimizde devam edecek olan bilgilendirme toplantilari ile il merkezlerinde gerçeklestirilecek egitimlere ait tarih ve yer bilgilerine asagidaki takvimden ulasabilirsiniz.
2014 Yili Teklif Çagrisi Bilgilendirme ve Egitim Toplantilari Takvimi

AMASYA

BILGILENDIRME TOPLANTILARI

Merkez

03.12.2013 Sali

14:00

Amasya Üniversitesi Egitim Fakültesi Toplanti Salonu

Suluova

10.12.2013 Sali

10:30

Ögretmenevi Toplanti Salonu

Merzifon

10.12.2013 Sali

14:30

Akif Gülle Kültür Merkezi

Gümüshaciköy

11.12.2013 Çarsamba

10:30

Ilçe Kütüphanesi

Hamamözü

11.12.2013 Çarsamba

14:30

Milli egitim Müdürlügü Toplanti Salonu

Tasova

12.12.2013 Persembe

10:30

Kaymakamlik Toplanti Salonu

Göynücek

18.12.2013 Çarsamba

10:30

Kaymakamlik Toplanti Salonu

EGITIM TOPLANTILARI

Merkez

23.12.2013 Pazartesi

10:00

Daha sonra belirlenecektir.

Merkez

24.12.2013 Sali

10:00

Daha sonra belirlenecektir.

Merkez

08.01.2014 Çarsamba

10:00

Daha sonra belirlenecektir.

ÇORUM

 

BILGILENDIRME TOPLANTILARI

Merkez

04.12.2013 Çarsamba

14:00

SMMMO

Sungurlu

09.12.2013 Pazartesi

10:30

Milli Egitim Müdürlügü Toplanti Salonu

Bogazkale

09.12.2013 Pazartesi

14:30

Bogazkale Lisesi Toplanti Salonu

Laçin

11.12.2013 Çarsamba

10:30

Kaymakamlik Toplanti Salonu

Dodurga

11.12.2013 Çarsamba

14:30

Dodurga Çok Programli Lise Toplanti Salonu

Osmancik

12.12.2013 Persembe

10:30

Ögretmenevi Toplanti Salonu

Kargi

12.12.2013 Persembe

14:30

Kaymakamlik Toplanti Salonu

Oguzlar

13.12.2013 Cuma

14:30

Belediye Toplanti Salonu

Ugurludag

16.12.2013 Pazartesi

10:30

Köylere Hizmet Götürme Birligi Toplanti Salonu

Iskilip

17.12.2013 Sali

10:30

Kaymakamlik Toplanti Salonu

Bayat

17.12.2013 Sali

14:30

Bayat Çok Programli Lise Toplanti Salonu

Alaca

18.12.2013 Çarsamba

10:30

Sakarya Ortaokulu Toplanti Salonu

Ortaköy

18.12.2013 Çarsamba

15:00

Kaymakamlik Irfan Tuna Toplanti Salonu

Mecitözü

18.12.2013 Çarsamba

10:30

Mecitözü YIBO Konferans Salonu

EGITIM TOPLANTILARI

Merkez

25.12.2013 Çarsamba

10:00

Daha sonra belirlenecektir.

Merkez

26.12.2013 Persembe

10:00

Daha sonra belirlenecektir.

Merkez

07.01.2014 Sali

10:00

Daha sonra belirlenecektir.

SAMSUN

 

BILGILENDIRME TOPLANTILARI

Merkez

02.12.2013 Pazartesi

14:00

Il Özel Idaresi

Ondokuzmayis

09.12.2013 Pazartesi

10:30

Kaymakamlik Toplanti Salonu

Bafra

09.12.2013 Pazartesi

14:30

Ögretmenevi Toplanti Salonu

Alaçam

10.12.2013 Sali

10:30

Halk Egitim Merkezi Toplanti Salonu

Yakakent

10.12.2013 Sali

14:30

100. Yil Ortaokulu Konferans Salonu

Havza

11.12.2013 Çarsamba

10:30

Halk Egitim Merkezi Toplanti Salonu

Vezirköprü

11.12.2013 Çarsamba

14:30

Belediye Atatürk Is Merkezi Toplanti Salonu

Tekkeköy

12.12.2013 Persembe

10:30

Kutlukent Dügün Salonu

Kavak

16.12.2013 Pazartesi

10:30

Halk Egitim Merkezi Toplanti Salonu

Asarcik

16.12.2013 Pazartesi

14:30

Kaymakamlik Toplanti Salonu

Çarsamba

17.12.2013 Sali

10:30

Halk Egitim Merkezi Toplanti Salonu

Ayvacik

17.12.2013 Sali

14:30

Çok Programli Lise Toplanti Salonu

Terme

18.12.2013 Çarsamba

10:30

Ilçe Özel Idare Toplanti Salonu

Salipazari

18.12.2013 Çarsamba

14:30

Ziraat Odasi Toplanti Salonu

Ladik

20.12.2013 Cuma

14:30

Halk Egitim Merkezi Toplanti Salonu

EGITIM TOPLANTILARI

Merkez

26.12.2013 Persembe

10:00

Daha sonra belirlenecektir.

Merkez

27.12.2013 Cuma

10:00

Daha sonra belirlenecektir.

Merkez

06.01.2014 Pazartesi

10:00

Daha sonra belirlenecektir.

TOKAT

 

BILGILENDIRME TOPLANTILARI

Merkez

05.12.2013 Persembe

14:00

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayi Adnan Menderes Toplanti Salonu

Turhal

09.12.2013 Pazartesi

10:30

Belediye Kültür Merkezi- Yenisehir

Zile

09.12.2013 Pazartesi

14:30

Ticaret ve Sanayi Odasi Toplanti Salonu

Pazar

10.12.2013 Sali

10:30

Hükümet Konagi Toplanti Salonu

Artova

10.12.2013 Sali

14:30

Ögretmenevi Toplanti Salonu

Yesilyurt

11.12.2013 Çarsamba

10:30

Halk Egitim Merkezi Toplanti Salonu

Sulusaray

11.12.2013 Çarsamba

14:30

Sulusaray Lisesi Toplanti Salonu

Erbaa

12.12.2013 Persembe

14:30

Hükümet Konagi Toplanti Salonu

Niksar

16.12.2013 Pazartesi

10:30

Halk Egitim Merkezi Toplanti Salonu

Basçiftlik

16.12.2013 Pazartesi

14:30

Sehit Murat Kiliç Lisesi Konferans Salonu

Almus

17.12.2013 Sali

10:00

Ögretmenevi Toplanti Salonu

Resadiye

17.12.2013 Sali

14:30

Halk Egitim Merkezi Toplanti Salonu

EGITIM TOPLANTILARI

Merkez

24.12.2013 Sali

10:00

Daha sonra belirlenecektir.

Merkez

25.12.2013 Çarsamba

10:00

Daha sonra belirlenecektir.

Merkez

06.01.2014 Pazartesi

10:00

Daha sonra belirlenecektir.

 

2014 Yılı Teklif Çağrısı Eğitim Programları

2014 yili teklif çagrisi kapsaminda "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi" ve "KOBI'lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi" için il merkezlerimizde asagidaki takvime uygun olarak egitim toplantilari gerçeklestirilecektir.
Egitim programi çerçevesinde plan, program, proje, proje döngüsü yönetimi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydas analizi, mantiksal çerçeve, Gannt Semasi ve bütçe basliklarinin yer aldigi temel konular yaninda online basvuru sistemi olan KAYS tanitimi da yapilacaktir.
Egitim basvurusunda bulunanlara tesekkür eder, Ocak ayi için planlanan egitimlerimizin basvuru sürecinin devam ettigini hatirlatiriz.

2014 YILI TEKLIF ÇAGRISI EGITIM PROGRAMLARI

Il

Tarih

Baslangiç Saati

Bitis Saati

Toplanti Salonu

AMASYA

24 Aralik 2013 Sali

10:00

17:00

Esnaf ve Sanatkarlar Odalari Birligi (ESOB) Toplanti Salonu

ÇORUM

25 Araik 2013 Çarsamba

10:00

17:00

Il Genel Meclisi Toplanti Salonu

ÇORUM

26 Aralik 2013 Persembe

10:00

17:00

Il Genel Meclisi Toplanti Salonu

SAMSUN

26 Aralik 2013 Persembe

09:00

16:00

OKA 6. Kat Toplanti Salonu

SAMSUN

27 Aralik 2013 Cuma

09:00

16:00

OKA 6. Kat Toplanti Salonu

TOKAT

24 Aralik 2013 Sali

10:00

17:00

Halk Egitim Merkezi Toplanti Salonu

 

 

2014 Yılı Teklif Çağrısı Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı Samsun’da Gerçekleştirildi

Ajansimiz tarafindan 2014 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda yürütülecek ““Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi” ve “KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Program”lari açilis ve bilgilendirme toplantisi Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani ve Samsun Valisi Sayin Hüseyin AKSOY’un katilimiyla 02/12/2013 tarihinde Samsun’da gerçeklestirildi. Samsun Il Özel Idaresi Toplanti Salonu’nda yapilan toplantiya Samsun ilinde bulunan kaymakamlar, belediye baskanlari, KOBI temsilcileri, kamu kurumu müdürleri ve personelleri ile sivil toplum kuruluslarinin temsilcileri katildilar.
 Yogun katilimin gözlendigi toplantida Ajansimiz Genel Sekreteri Mevlut ÖZEN tarafindan gerçeklestiren bilgilendirme sunumunda mali destek programlarinin amaçlari, öncelikleri, destek tutari, uygunluk kriterleri, basvuru sekli ve yapilacak islemler, bilgi edinme yollari ve bilgilendirme ile egitim programi takvimine dair detaylar hakkinda bilgi verildi.

Teknik Yardım Masası

 

Teknik Yardım Masaları için Amasya İlinin Çalışma Takvimi Değişmiştir

Amaci; programin rehberine uygun sekilde hazirlanmaya baslanan ve belli bir olgunluga gelmis projeler hakkinda ihtiyaç duyulan teknik yardimin sunulmasi olan Teknik Yardim Masalari için Amasya ilinin çalisma takvimi degismistir. 6-7 Subat 2014 Persembe-Cuma olan takvimimiz 11-12 Subat 2014 Sali-Çarsamba günlerine ertelenmistir.
Teknik Yardim Masamizin etkin çalisabilmesi amaciyla Amasya ilinde katilim saglayacaklarin 10.02.2014 saat 17:00’a kadar 0362 431 24 00 numarali telefondan randevu talep etmeleri gerekmektedir.
Teknik Yardim Masamizin gerçeklestirilecegi Amasya Yatirim Destek Ofisi’nin adresi:
Dere Mahallesi Igneci Baba Sokak No:30 AMASYA
Ilgililere duyurulur.

Teknik Yardim Masaları Kuruluyor

Ajansimiz tarafindan yürütülmekte olan “KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi” ile “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi”  kapsaminda proje hazirlayan kurum ve kuruluslara teknik destek saglayabilmek amaciyla illerde bulunan Yatirim Destek Ofisleri bünyesinde Program Yönetim Birimi uzmanlarinin görev yapacagi teknik yardim masalari olusturulacaktir.
Bu teknik yardimin amaci; programin rehberine uygun sekilde hazirlanmaya baslanan ve belli bir olgunluga gelmis projeler hakkinda ihtiyaç duyulan teknik yardimin sunulmasidir. Bu nedenle, kurumlarin üzerinde çalistiklari proje taslaklariyla bu masalara basvuru yapmalari gerekmektedir.
Teknik Yardim Masalari çalisma takvimi asagidaki tabloda belirtilmistir. Teknik Yardim Masalarinin etkin çalisabilmesi amaciyla katilim saglayacaklarin 28.01.2014 saat 17:00’a kadar 0362 431 24 00 numarali telefondan randevu talep etmeleri gerekmektedir.

Ilgili Uzmanlar: Zeynep Gürler Yildizli, Fatih Çatal, Dilem Koçak

Il

Tarih

Yer

Amasya 

06-07 Subat 2014

09:00 - 17:00

Amasya Yatirim Destek Ofisi

Adres:  Dere Mahallesi Igneci Baba Sokak No:30 AMASYA

Çorum

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Çorum  Yatirim Destek Ofisi Adres:  Gazi Cad. No:68 Il Özel Idaresi Meclis Binasi Valilik Karsisi Kat:4 ÇORUM

Samsun

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Samsun  Yatirim Destek Ofisi Adres:  Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 Ilkadim SAMSUN

Tokat

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Tokat  Yatirim Destek Ofisi

Adres:  26 Haziran Atatürk Kültür Sarayi C Blok Kat:2 TOKAT

Ilgililere duyurulur.

 


 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

2014 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç ve Eğitim Toplantıları Geçekleştirildi

Kalkinma Ajansimizca yürütülmekte olan "Kobilere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi" ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi” yararlanicilarina yönelik Baslangiç ve Egitim toplantilari 7-8-9-10 Haziran 2014 tarihleri arasinda sirasiyla Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat Illerinde gerçeklestirilmistir. Egitimler sirasinda yararlanicilara proje uygulama döneminde takip edilecek prosedürler ve sözlesme hükümleri hakkinda detayli bilgi verilmistir.

2014 Yenerji Sıkça Sorulan Sorular Listesi 1 Yayınlanmıştır

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2013 Yılı Dezavantajlı Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri sunlardir;
1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle kamu hizmetlerine erisiminin kolaylastirilmasi için altyapi yatirimlari
2. Kadin, yasli, suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençlere yönelik sosyal içerme/entegrasyon ve/veya istihdam olanaklarinin artirilmasina yönelik altyapi yatirimlari
Toplam kaynak: 6.000.000 TL
Asgari destek tutari: 100.000 TL Azami destek tutari: 500.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 04.03.2013 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi 

Iletisim
ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI
Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:3
Ilkadim /SAMSUN
Tel: 0 362 431 24 00 (pbx) • Fax: 0 362 431 24 09
E-posta: koa2013@oka.org.tr • www.oka.org.tr
Sisteme basvurular 04.03.2013 Saat 17:00’da kapanacak olup bu tarihten önce basvurularinizi tamamlamanizi önemle duyururuz!
Programin amaci nedir?
Dezavantajli gruplarin (Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler) kentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesidir.
Programin öncelikleri nelerdir?
Öncelik 1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle kamu hizmetlerine erisiminin kolaylastirilmasi için altyapi yatirimlari
Öncelik 2. Kadin, yasli, suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençlere yönelik sosyal içerme/entegrasyon ve/veya istihdam olanaklarinin artirilmasina yönelik altyapi yatirimlari
Kimler Basvurabilir?
-          Valilikler,
-          Kaymakamliklar,
-          Kamu Kurumlarinin Il ve Bölge Müdürlükleri ve Baskanliklari, diger kamu kurumlarinin ilde bulunan en üst birimleri,
-          Bakanliklara bagli kurum, kurulus ve enstitüler,
-          Yerel yönetimler (Il Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kisiligi haiz bagli kuruluslari, Köy Muhtarliklari), 
-          Mahalli Idare Birlikleri Kanunu (5355 Sayili Kanun) dogrultusunda kurulmus Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
-          Üniversiteler ve Üniversitelere bagli Uygulama ve Arastirma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
-          Kamu kurumu niteliginde meslek kuruluslari,
-          Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
-          Teknoparklar, Teknoloji Gelistirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Is Gelistirme Merkezleri,
-          Sivil Toplum Kuruluslari (dernekler, vakiflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar v.b.)
Programin Bütçesi ve Destek Oranlari Nedir?
Ajans tarafindan desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 6.000.000 TL’dir. Program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari Tutar: 100.000 TL Azami Tutar: 500.000 TL
Destek kapsaminda proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %75’i hibe olarak desteklenecektir.
Nasil Basvurulur?
KAYS üzerinden Basvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diger destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. KAYS üzerinden gönderilmeyen ve matbu çiktisi Ajansa son basvuru tarihine kadar iletilmeyen basvurular kabul edilmeyecektir. Baska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

Haber ve Duyurular

 

2013 Yılı Teklif Çağrısı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 04 Aralik 2012 tarihinde 2013 Yili Teklif Çagrisini kamuoyuna ilan edecektir. Söz konusu teklif çagrisi kapsaminda kar amaci gütmeyen bütün kurum ve kuruluslari hedefleyen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi" ve "Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi"nin il merkezlerinde uygun basvuru sahipleri, basvuru kosullari ve bütçe miktarlari hakkinda yapilacak tanitim ve bilgilendirme toplantilari asagida belirtilen takvime uygun olarak gerçeklestirilecektir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

 

IL

TARIH VE SAAT

YER

ÇORUM

04 Aralik 2012 Saat 11:00

Çorum SMMM Konferans Salonu

SAMSUN

05 Aralik 2012  Saat 10:00

Samsun SMMM Konferans Salonu

AMASYA

11 Aralik 2012 Saat 10:30

AÜ Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu

TOKAT

12 Aralik 2012 Saat 14:00

Süleyman Demirel Toplanti Salonu

NOT: Programlara iliskin rehberler ve detayli açiklamalar daha sonra internet sitemizde duyurulacaktir.

 

T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi (Referans Numarasi: TR83/2013/SOSYAL)ve
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi ( Referans Numarasi: TR83/2013/KÖA)
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2013 yili bütçesinden finanse edilmek üzere Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 04.12.2012 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 8.000.000 TLolup, Sosyal Içerme Mali Destek Programi için 2.000.000 TL ve Altyapi Mali Destek Programi için6.000.000 TL öngörülmüstür.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 200.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %90’indan fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 500.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin son teslim tarihi 04/03/2013 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Adres : T.C. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN
Telefon : 0 362 431 24 00 Faks : 0 362 431 24 09
Internet sitesi : www.oka.org.tr

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Teklif Çağrısı Bağımsız Değerlendirici İlani

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2013 Yili Teklif Çagrisi Bagimsiz Degerlendirici Ilani 
Kalkinma Ajansimiz 04 Aralik 2012 tarihi itibariyle“Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” olmak üzere 2 adet teklif çagrisina çikmis bulunmaktadir. Teklif çagrisi kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için 18 Mart 2013 – 14 Nisan 2013 tarihleri arasinda bagimsiz degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bagimsiz degerlendiricilerde aranan nitelikler asagida listelenmistir.
Bagimsiz degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalarive mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan bir ya da birden fazla alanda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir.

 

Mali Destek Programi

Programa Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi

Kamu binalarinin engelli erisimine açilmasina yönelik altyapi faaliyetleri

Engellilerin erisebilecegi nitelikte parklar/otoparklar yapilmasi,

Engellilerin kullanimina uygun yürüyüs parkurlarinin kurulmasi,

Okullarin engelli ögrencilere uygun hale getirilmesi,

Görme engellilerin kullanimina elverisli kütüphane düzenlenmesi,

Engelli bireylerin kullanimina yönelik tasarlanmis spor kompleksleri/tesisleri kurulmasi,

Toplu tasima araçlarinin engellilerin kullanimina uygun hale getirilmesi (rampa, sesli ve görsel uyari, özel koltuk v.b.),

Duraklarin engellilerin kullanimina uygun hale getirilmesi (duraklarin ulasilabilir güzergâhta seçilmesi, sesli ve görsel uyari sistemi ile fiziksel sartlarinin engelli ihtiyaçlari dogrultusunda iyilestirilmesi v.b.),

Sehir içi yollar ve kaldirimlarin engelli kullanimina yönelik yeniden düzenlenmesi,

Trafik sinyalizasyon sisteminin engelli bireylere uygun tasarlanmasi,

Üst ve alt geçitlerin engellilerin erisimine uygun hale getirilmesi,

Engelli bireylere yönelik rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasi/ güçlendirilmesi,

Zihinsel ve fiziksel engelli bireylere yönelik sosyal faaliyetler yürütebilecekleri atölyeler/tesisler kurulmasi,

“Engelsiz Kent” olusturmak amaçli altyapi çalismalarinin güçlendirilmesi,

Kamu kurum ve kuruluslarinin web sayfalarinin görme engellilere uygun hale getirilmesi,

Engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artirmak amaçli kariyer ve mesleki egitim merkezleri kurulmasi,

Engelli bireylerin ürettikleri ürünlerin pazarlanmasina yönelik satis merkezlerinin kurulmasi,

Meslek edindirme ve üretim atölyelerinin olusturulmasi,

Engelli ögrencilerin uzaktan erisebilecegi egitim programlarinin olusturulmasi,

Üretime ve sosyal hayata daha fazla katilmalarini saglayacak sekilde belirlenen dezavantajli gruplara yönelik egitim merkezi veya atölyelerinin olusturulmasi,

Dezavantajli gruplar ve ailelerine yönelik toplum destek merkezlerinin kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin hizmetlere erisimini kolaylastirmak amaciyla elektronik veri bankalari olusturulmasi ve bilgi teknolojileri tabanli yardim organizasyon programlari ve barkod ve SMS sistemleri kullanilan yardim lojistik merkezleri olusturulmasi,

Dezavantajli gruplara yönelik siddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulmasi,

Kadin Çalismalari ve Egitim Merkezi Kurulmasi,

Kirsal kesimlerden kente göç edenler basta olmak üzere, sosyal dislanma riskiyle karsi karsiya olanlara yönelik altyapi tesisleri,

Tanimlanan dezavantajli gruplari konu edinen sosyal bütünlesmeye yönelik kültürel ve sportif alanlarin kurulmasi,

Madde bagimlilarinin rehabilitasyonu ve sosyal hayata dâhil olmalarini saglayacak merkezlerin kurulmasi,

Sokakta çalisan çocuklarin egitim sistemine tekrar kazandirilmasina yönelik merkezlerin açilmasi,

Yaslilar için sosyallesebilecekleri hobi kültür, sanat etkinliklerinin düzenlenebilecegi merkezlerin kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin istihdam edilebilirliklerini artirmak amaçli kariyer ve mesleki egitim merkezi kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin ürettikleri ürünlerin pazarlanmasina yönelik satis merkezlerinin kurulmasi,

Meslek edindirme ve üretim atölyelerinin olusturulmasi,

Is gelistirme merkezleri ve kuluçka merkezi benzeri yapilarin olusturulmasi,

Kadinlarin ekonomik ve sosyal hayata katilimlarini artirmak için; bu kesime yönelik mesleki egitim altyapisinin gelistirilmesi,

Kadinlarin isgücüne ve istihdama katilimlarinin artirilmasi amaciyla çocuk ve diger bakim hizmetlerine erisimleri kolaylastirici altyapinin gelistirilmesi,

vb. konularda deneyimli olmak

Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme

Yerel ve ulusal düzeyde engellilerin sosyal hayata tam ve aktif katilimlarina odaklanan yeni modeller gelistirilmesi,

Engellilerin politik, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda karar alma süreçlerine katilim oraninin artirilmasi,

Engellilerin bagimsiz olarak sosyal yasama katilmalarini saglayacak hizmetlerin saglanmasi ve aileleri için sunulan rehberlik ve destek hizmetlerinin gelistirilmesi,

Engelli bireylerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin artirilmasi,

Engellilerin saglik hizmetlerine erisimlerinin kolaylastirilmasi,

Sosyal, kültürel, ekonomik ve politik hayatta engellilerin tam katilimlarinin saglanmasi için farkindalik artirilmasi,  

Engellilerin istihdami ve sürdürülebilir kar amaçli faaliyetlere katilimlarinin tesvik edilmesi (Piyasa kosullarina uyumlu olan ve engelliler için mesleki egitim içeren faaliyetler),

Engellilerin spor faaliyetlerine katilimlarinin artirilmasi,

Davranissal degisimi, medya, sanat, kültür ve bilimsel yöntemlerle, engellilere yönelik olumsuz davranislar, tutumlar ve inançlar hakkindaki bilinç düzeyinin artirilmasi,

Sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda kadin-erkek esitliginin saglanmasina yönelik faaliyetler,

Isyerlerinde ayrimcililigin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalismalari,

Kadinlarin isgücüne katilimlarinin tesvik edilmesine yönelik kültürel engellerle mücadele konusunda farkindalik ve duyarlilik artirma, bilgilendirme ve tanitim faaliyetleri,

Kadina yönelik siddetin engellenmesine yönelik farkindalik ve bilinç artirma çalismalari,

Hasta ve yasli bakimi hizmetlerinin yayginlastirilmasina yönelik faaliyetler,

Huzurevlerinde kalan yaslilara yönelik sosyal içerme faaliyetleri,

Koruyucu aile uygulamasinin yayginlastirilmasina yönelik faaliyetler,

Suça bulasmis, suç isleme egilimi bulunan, suça sürüklenen veya suç magduru genç ve çocuklar ile madde bagimliligi vb. nedenlerle risk altindaki gençler ve çocuklarin istihdam edilebilirligini artirici faaliyetler,

Suça bulasmis, suç isleme egilimi bulunan, suça sürüklenen veya suç magduru çocuklar ile madde bagimliligi vb. nedenlerle risk altindaki genç ve çocuklara yönelik sosyal içerme faaliyetleri,

Mesleki egitim almis kisilerin çalisma hayatina girmelerini kolaylastiracak aglar kurulmasi,

Kayitli istihdamin tesvik edilmesine yönelik çalismalar yapilmasi,

Yerel isgücü piyasasinin ihtiyaç duydugu meslek/beceri alanlarinda egitim, yeniden egitim,

Mevsimlik tarim isçilerinin alabilecegi hizmetlerin (barinma, saglik, temizlik, egitim vb.) isçilerin cografi ve mevsimlik takvimlerine uygun esnek ve geçici bir sekilde sunulmasinin saglanmasi,

vb. konularda deneyimli olmak

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
·         Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi
·         Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul ve esaslari, uygulamalari
·         Hibe programi uygulamasi ve yönetimi
·         Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi, ortagi, mensubu veya sorumlusu olduklari isletmelere ve kuruluslara iliskin projeleri degerlendiremezler.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; günde en fazla üç proje olmak üzere toplam olarak en fazla 25 (yirmibes) proje degerlendirebileceklerdir. Ajans, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarinhttp://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ web sitesinde bulunan Bagimsiz Degerlendirici Havuzu üzerinden en geç 25 Ocak 2013 Cuma Saat: 17.00’ye kadar kayit yaptirarak tamamlamalari gerekmektedir.Adaylarin özgeçmislerini ayrica posta yolu ile göndermelerine gerek bulunmamaktadir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Ayrica basvurusu kabul edilen adaylarla sözlesme imzalama asamasinda özgeçmislerinde belirttikleri egitim ve deneyim durumlarini gösterir belgelerin asillari talep edilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
Ajans tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak belirlenen kisilere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Çalisma saatleri 09:00-18:00 arasinda olacaktir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:6 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler:
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, Ajans tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirtilecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere ücret ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir.
Daha fazla bilgi için;
Tel      : 0 (362) 431 24 00
e-posta: bd@oka.org.tr
web    : www.oka.org.tr

 

2013 Yılı Teklif Çağrısı İle İlgili Önemli Hatırlatma

2013 Yili Teklif Çagrisi basvurularinin kabulü için son tarih 04.03.2013 saat 17:00’dir. Bu nedenle; KAYS üzerinden online olarak yapilan ancak Orta Karadeniz Kalkinma Ajansina matbu olarak ulastirilmayan basvurular kabul edilmeyecektir. Ayni sekilde KAYS üzerinden yapilmayan ve baska bir formatta Ajansa sunulan basvurular da kabul edilmeyecektir. KAYS üzerinden doldurularak çiktisi alinan proje basvurulari, kapali zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo sirketiyle veya elden (elden teslim eden kisiye, imzali ve tarihli bir Alindi Belgesi verilir) asagidaki adrese yapilir. ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI Kale Mahallesi, Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 Ilkadim/ SAMSUNBaska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. Basvuru zarfinin üstüne sistem tarafindan verilen çikti yapistirilmali veya Geçici Basvuru Kodu ve Program adi ve referans Numarasi, “BASVURU SAHIBININ UNVANI” ile “AÇILIS OTURUMUNA KADAR AÇILMAMALIDIR” ibareleri açik bir sekilde yazilmalidir. Basvurular 1 (bir) asil ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Bu dosyalardan Basvuru Formunda yer alan Basvuru Sahibinin beyani ile Bütçe imzalanmali, diger belgeler ise paraflanarak sunulmalidir. Asil, kirmizi renkli dosyaya; suretler ise mavi renkli dosyalara yerlestirilmelidir. Ayrica dosyalar hazirlanirken sirasiyla Basvuru Formu, rehberde belirtilen siralamasina göre diger ekler ve destekleyici belgeler seklinde siralanmalidir. Basvurularin hazirlanmasi sirasinda, ilgili belgelerin idari kontrol listesinde verilmis olan siralama dikkate alinarak delinmis bir sekilde asil ve yedek dosyalara yerlestirilmesine dikkat edilmelidir. Belgeleri hiçbir sekilde zimbalamayiniz, poset dosya içine koymayiniz ve belgeler arasinda ayiraç kullanmayiniz. Lütfen sadece Basvuru Formu, doldurulmasi gereken matbu ekler ve 2.2.1. bölümünde belirtilen destekleyici belgelerin Bagimsiz Degerlendirici ve Degerlendirme Komitesi üyelerine ulastirilacagini dikkate aliniz. Bu dokümanlarin proje ile ilgili tüm bilgiyi içeriyor olmasi azami önem tasimaktadir. Ilave hiçbir ek gönderilmemelidir.

Sözleşmeye Davet Edilen Başvuru Sahiplerinin Dikkatine

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 04 Aralik 2012 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari” dahilinde sunulan projelerin degerlendirme süreçleri tamamlanmis ve sözlesme imzalanma asamasina gelinmistir. Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmistir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi (Bildirim mektubunun basvuru sahibi kuruma ulastigi tarih) itibariyle 10 is günü içinde gerçeklesecektir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari için hazirlanan sözlesmeye davet takvimleri eklerde yer almaktadir.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

2013 Yılı Teklif Çağrısı Sözleşmeleri İmzalandi

30 Nisan 2013 tarihinde sonuçlari kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” kapsaminda basarili olan projelerle sözlesmeler imzalanip uygulama süreçleri baslamistir.
Altyapi Programi kapsaminda dezavantajli gruplarinkentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesine yönelik ve Sosyal Içerme Programi kapsaminda ise yine dezavantajli gruplarin firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasina yönelik projelere destek verilmektedir.
Sözlesmesi imzalanan proje sahiplerine ve ortaklarina uygulama sürecinde basarilar dileriz.

2013 Yılı Teklif Çağrısı Proje Başvuru Detayları

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 04 Aralik 2012 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 04 Mart 2013 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle basvurusu kabul edilen toplam proje sayisi Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için 78 ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için 45 olarak gerçeklesmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için yapilan toplam 78 adet proje basvurusunun 13 adedi Amasya, 19 adedi Çorum, 22 adedi Samsun ve 24 adedi de Tokat iline aittir.
Toplam hibe miktari 2 Milyon TL olan Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için yapilan basvurularda toplam 11.217.288,06 TL tutarinda bütçe planlanmis ve8.764.940,51 TL Ajansimizdan talep edilmistir. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir.
Iller bazinda bir analiz yapildiginda Amasya ilinden 2.185.339,48 TL büyüklügünde hazirlanan projeler için Ajansimizdan 1.781.331,09 TL hibe talep edilmistir. Toplam 13 adet projenin 4 tanesi Merkez, 5 tanesi Merzifon’dan sunulurken Suluova, Gümüshaciköy, Tasova ve Hamamözü’nden 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Çorum’dan yapilan 19 adet basvurunun 9 tanesi Merkez’den olmak üzere, Alaca ve Bayat’tan 3’er ve Sungurlu ve Ugurludag’dan 2’ser basvuru alinmistir. Çorum genelinde hazirlanan 2.732.324,65 TLbüyüklügündeki projeler için ise Ajansimizdan 2.091.958,25 TL hibe talep edilmistir.
Samsun’dan 22 adet basvuru yapilmistir. Bu basvurularin 10 tanesi Ilkadim, 4 tanesi Atakum, 3 tanesi Bafra’dan sunulurken Asarcik, Alaçam, Tekkeköy, Çarsamba ve Ondokuzmayis’tan 1’er adet proje Ajansimiza sunulmustur. Toplam proje büyüklügü 3.041.957,14 TL olup Ajansimizdan talep edilen hibe miktari 2.456.202,53 TL olmustur.
Tokat’tan 24 adet basvuru yapilmis olup toplam proje büyüklükleri 3.257.666,79 TL ve talep edilen hibe miktari 2.435.448,64 TL olarak gerçeklesmistir. Merkez’den 10 adet projenin sunuldugu ilimizde Erbaa ve Resadiye’den 3’er adet, Basçiftlik ve Niksar’dan 2'ser adet, Almus, Artova, Sulusaray ve Zile’den 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için yapilan toplam 45 adet proje basvurusunun 8 tanesi Amasya, 9 tanesi Çorum, 16 tanesi Samsun ve 12 tanesi de Tokat iline aittir.
6 Milyon TL bütçeli Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden yapilan basvurularda toplam 20.932.025,44 TL tutarinda bütçe planlanmis ve 12.584.164,15 TL Ajansimizdan talep edilmistir. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 60 olarak ortaya çikmistir.
Iller bazinda bir analiz yapildiginda Amasya ilinden 4.454.627,12 TL büyüklügünde hazirlanan projeler için Ajansimizdan 2.700.970,34 TL hibe talep edilmistir. Toplam 8 adet projenin 6 tanesi Merkez’den olmak üzere 1’er tanesi de Merzifon ve Suluova’dan sunulmustur.
Çorum’dan yapilan 9 adet basvurunun 4 tanesi Merkez’den olmak üzere, Ugurludag, Sungurlu, Ortaköy, Laçin ve Osmancik’tan ise 1’er adet proje basvurusu yapilmistir. Çorum genelinde hazirlanan3.673.708,22 TL büyüklügündeki projeler için ise Ajansimizdan 2.136.810,50 TL hibe talep edilmistir.
Samsun’dan 16 adet basvuru yapilmistir. Bu basvurularin 8 tanesi Ilkadim, 2’ser tanesi Bafra ve Atakum’dan sunulurken Tekkeköy, Canik, Ondokuzmayis ve Salipazari’ndan ise 1’er adet proje Ajansimiza sunulmustur. 8.610.412,99 TL büyüklügünde projelerin sunuldugu Samsun’da Ajansimizdan talep edilen hibe miktari 4.790.127,83 TL olmustur.
Tokat’tan 12 adet basvuru yapilmis olup toplam proje büyüklükleri 4.193.277,11 TL ve talep edilen hibe miktari 2.956.255,48 TL olarak gerçeklesmistir. Merkez’den 3 adet projenin sunuldugu ilimizde Niksar ve Turhal’dan 2’ser; Artova, Almus, Erbaa, Sulusaray ve Resadiye’den 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Böylece Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler, Uzun süreli issizler, Issiz gençler ve Gezici geçici isçilerin firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasini amaçlayan Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için Ajansimizin planladiginin yaklasik 4,4 kati büyüklügünde talep gelmistir.
TR83 Bölgesi’nde Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençlerin kentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesini amaçlayanDezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için ise Ajansimizin planladiginin yaklasik 2,1 kati büyüklügünde talep gelmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari’na gösterilen ilgiden dolayi bölgemizdeki tüm kurum ve kuruluslarimiza tesekkür ederiz.

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

2013 Yılı Teklif Çağrısı Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları Takvimi

Ajansimiz, 2013 Yili Teklif Çagrisi Mali Destek Programlarinin bölgemiz genelinde etkin tanitiminin yapilmasi amaciyla bilgilendirme toplantilari düzenlemektedir. Saglikli ve birinci elden bilgi alinabilmesi adina asagidaki takvimde belirtilen toplantilara katilmanizi önemle tavsiye ederiz.
2013 Yili Teklif Çagrisi Bilgilendirme Toplantilari Takvimi

 

TARIH

SAAT

IL

TOPLANTININ YAPILACAGI ILÇE

TOPLANTIYA KATILACAK ILÇELER

TOPLANTI SALONU

11.12.2012

10.30

AMASYA

MERKEZ

MERKEZ, SULUOVA GÖYNÜCEK, TASOVA

AMASYA ÜNIVERSITESI TEKNOLOJI FAKÜLTESI KONFERANS SALONU

19.12.2012

10.00

AMASYA

MERZIFON

MERZIFON, GÜMÜSHACIKÖY, HAMAMÖZÜ

AKIF GÜLLE KÜLTÜR MERKEZI

04.12.2012

11.00

ÇORUM

MERKEZ

MERKEZ, MECITÖZÜ, UGURLUDAG, ALACA, ORTAKÖY

SMMMO TOPLANTI SALONU

20.12.2012

14.00

ÇORUM

SUNGURLU

SUNGURLU, BOGAZKALE

ILÇE ÖZEL IDARESI TOPLANTI SALONU

20.12.2012

14.00

ÇORUM

OSMANCIK

OSMANCIK, KARGI, DODURGA, LAÇIN 

ÖGRETMENEVI TOPLANTI SALONU

21.12.2012

14.00

ÇORUM

ISKILIP

ISKILIP, BAYAT, OGUZLAR

ISKILIP HALK KÜTÜPHANESI TOPLANTI SALONU

05.12.2012

10.00

SAMSUN

MERKEZ

ILKADIM, CANIK, ATAKUM, ONDOKUZMAYIS, ASARCIK,TEKKEKÖY

SMMMO TOPLANTI SALONU

18.12.2012

10.00

SAMSUN

BAFRA

BAFRA, ALAÇAM, YAKAKENT

ÖGRETMENEVI TOPLANTI SALONU

19.12.2012

10.00

SAMSUN

ÇARSAMBA

ÇARSAMBA, TERME, SALIPAZARI,  AYVACIK

HALK EGITIM MÜDÜRLÜGÜ SALONU

21.12.2012

14.00

SAMSUN

HAVZA

HAVZA, LADIK, VEZIRKÖPRÜ, KAVAK

HALK EGITIM MÜDÜRLÜGÜ SALONU

12.12.2012

14.00

TOKAT

MERKEZ

MERKEZ, ARTOVA, ALMUS, YESILYURT, SULUSARAY

ÖZEL IDARE SÜLEYMAN DEMIREL TOPLANTI SALONU

21.12.2012

14.00

TOKAT

ERBAA

ERBAA

HÜKÜMET KONAGI TOPLANTI SALONU

21.12.2012

10.00

TOKAT

NIKSAR

NIKSAR, RESADIYE, BASÇIFTLIK

HALK EGITIM MERKEZI TOPLANTI SALONU

24.12.2012

14.00

TOKAT

TURHAL

TURHAL, ZILE, PAZAR

TSO TOPLANTI SALONU

 

2013 Yili Teklif Çagrisi Egitim Toplantilari Takvimi

 

TOPLANTI MERKEZI

KATILACAK ILÇELER

TARIH

SAAT

SALON

AMASYA

 

 

 

 

AMASYA MERKEZ

MERKEZ, SULUOVA GÖYNÜCEK,TASOVA

03.01.2013

10:00

ESOB TOPLANTI SALONU

MERZIFON

MERZIFON, GÜMÜSHACIKÖY, HAMAMÖZÜ

03.01.2013

10:00

KARA MUSTAFA PASA DEVLET HASTANESI TOPLANTI SALONU

SAMSUN

 

 

 

 

SAMSUN MERKEZ

ILKADIM, CANIK, ATAKUM, ONDOKUZMAYIS, ASARCIK, TEKKEKÖY, BAFRA, ALAÇAM, YAKAKENT

26.12.2012

10:00

OKA 6. KAT TOPLANTI SALONU

HAVZA

HAVZA, LADIK, VEZIRKÖPRÜ, KAVAK

28.12.2012

10:00

HALK EGITIM MÜDÜRLÜGÜ SALONU

ÇARSAMBA

ÇARSAMBA, TERME, SALIPAZARI,  AYVACIK

28.12.2012

10:00

HALK EGITIM MÜDÜRLÜGÜ SALONU

ÇORUM

 

 

 

 

ÇORUM MERKEZ

MERKEZ, MECITÖZÜ, UGURLUDAG, ALACA, ORTAKÖY

04.01.2013

10:00

BELEDIYE TURGUT ÖZAL KONFERANS SALONU

SUNGURLU

SUNGURLU, BOGAZKALE

04.01.2013

10:00

ILÇE ÖZEL IDARESI TOPLANTI SALONU

OSMANCIK

OSMANCIK, KARGI, DODURGA, LAÇIN

07.01.2013

10:00

ÖGRETMENEVI TOPLANTI SALONU

ISKILIP

ISKILIP, BAYAT, OGUZLAR

07.01.2013

10:00

ISKILIP HALK KÜTÜPHANESI TOPLANTI SALONU

TOKAT

 

 

 

 

TOKAT MERKEZ

MERKEZ, ARTOVA, ALMUS, YESILYURT, SULUSARAY

08.01.2013

10:00

TSO TOPLANTI SALONU

ERBAA

ERBAA

08.01.2013

10:00

HÜKÜMET KONAGI TOPLANTI SALONU

NIKSAR

NIKSAR, BASÇIFTLIK, RESADIYE

09.01.2013

10:00

MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜ TOPLANTI SALONU

TURHAL

TURHAL, ZILE, PAZAR

09.01.2013

10:00

TSO TOPLANTI SALONU

 

2013 Yılı Teklif Çağrısı Açiılış ve Bilgilendirme Toplantısı Çorum’da Gerçekleştirildi

Ajansimiz tarafindan 2013 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda yürütülecek “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi” Mali Destek Programlari açilis ve bilgilendirme toplantisi Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani ve Çorum Valisi Sayin Sabri BASKÖY’ün katilimiyla 04/12/2012 tarihinde Çorum’da gerçeklestirildi. Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler Odasi Konferans Salonu’nda yapilan toplantiya Çorum ilinde bulunan kaymakamlar, belediye baskanlari, kamu kurumu müdürleri ve personelleri ile sivil toplum kuruluslarinin temsilcileri katildilar.
Yogun katilimin gözlendigi toplantida Ajansimiz Genel Sekreteri Mevlut ÖZEN tarafindan gerçeklestiren bilgilendirme sunumunda mali destek programlarinin amaçlari, öncelikleri, destek tutari, uygunluk kriterleri, basvuru sekli ve yapilacak islemler, bilgi edinme yollari ve bilgilendirme ile egitim programi takvimine dair detaylar hakkinda bilgi verildi.

2013 Yılı Teklif Çağrısı Eğitim Toplantıları Takvimi

TOPLANTI MERKEZI

KATILACAK ILÇELER

TARIH

SAAT

SALON

AMASYA

 

 

 

 

AMASYA MERKEZ

MERKEZ, SULUOVA GÖYNÜCEK,TASOVA

03.01.2013

10:00

ESOB TOPLANTI SALONU

MERZIFON

MERZIFON, GÜMÜSHACIKÖY, HAMAMÖZÜ

03.01.2013

10:00

KARA MUSTAFA PASA DEVLET HASTANESI TOPLANTI SALONU

SAMSUN

 

 

 

 

SAMSUN MERKEZ

ILKADIM, CANIK, ATAKUM, ONDOKUZMAYIS, ASARCIK, TEKKEKÖY, BAFRA, ALAÇAM, YAKAKENT

26.12.2012

10:00

OKA 6. KAT TOPLANTI SALONU

HAVZA

HAVZA, LADIK, VEZIRKÖPRÜ, KAVAK

28.12.2012

10:00

HALK EGITIM MÜDÜRLÜGÜ SALONU

ÇARSAMBA

ÇARSAMBA, TERME, SALIPAZARI,  AYVACIK

28.12.2012

10:00

HALK EGITIM MÜDÜRLÜGÜ SALONU

ÇORUM

 

 

 

 

ÇORUM MERKEZ

MERKEZ, MECITÖZÜ, UGURLUDAG, ALACA, ORTAKÖY

04.01.2013

10:00

BELEDIYE TURGUT ÖZAL KONFERANS SALONU

SUNGURLU

SUNGURLU, BOGAZKALE

04.01.2013

10:00

ILÇE ÖZEL IDARESI TOPLANTI SALONU

OSMANCIK

OSMANCIK, KARGI, DODURGA, LAÇIN

07.01.2013

10:00

ÖGRETMENEVI TOPLANTI SALONU

ISKILIP

ISKILIP, BAYAT, OGUZLAR

07.01.2013

10:00

ISKILIP HALK KÜTÜPHANESI TOPLANTI SALONU

TOKAT

 

 

 

 

TOKAT MERKEZ

MERKEZ, ARTOVA, ALMUS, YESILYURT, SULUSARAY

08.01.2013

10:00

TSO TOPLANTI SALONU

ERBAA

ERBAA

08.01.2013

10:00

HÜKÜMET KONAGI TOPLANTI SALONU

NIKSAR

NIKSAR, BASÇIFTLIK, RESADIYE

09.01.2013

10:00

MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜ TOPLANTI SALONU

TURHAL

TURHAL, ZILE, PAZAR

09.01.2013

10:00

TSO TOPLANTI SALONU

 

2013 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Ve Eğitim Toplantıları Gerçekleştirildi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) tarafindan 04.12.2012 tarihinde, 2013 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi” Mali Destek Programlarinin yürütülecegi ilan edilmistir. Bu kapsamda Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat illerinde söz konusu mali destek programlari hakkinda bilgilendirme ve egitim toplantilari yapilmistir.
OKA Yönetim Kurulu Baskani ve Çorum Valisi Sayin Sabri BASKÖY’ün katilimiyla 04.12.2012 tarihinde Çorum’da ilki gerçeklestirilen ve Çorum ilinde bulunan kaymakamlar, belediye baskanlari, kamu kurumu müdürleri ve personelleri ile sivil toplum kuruluslarinin temsilcilerinin katildigi toplantida, Ajansimiz Genel Sekreteri Mevlut ÖZEN tarafindan yapilan bilgilendirme sunumunda mali destek programlarinin amaçlari, öncelikleri, destek tutari, uygunluk kriterleri, basvuru sekli ve yapilacak islemler, bilgi edinme yollari ve bilgilendirme ile egitim programlari takvimine dair detaylar hakkinda bilgi verilmistir. Samsun, Çorum, Amasya, Tokat il ve ilçelerinde gerçeklestirilen bilgilendirme  ve egitim toplantilari, 11.01.2013 tarihinde Çorum ili Bayat ilçesinde düzenlenen egitim toplantisiyla sona ermistir.
TR83 bölgesi ölçeginde 4 ilde ve toplam 42 ilçede yapilan ve kamu kurum ve kuruluslari ile sivil toplum kuruluslari tarafindan yogun ilgiyle karsilanan bilgilendirme ve egitim toplantilari kapsaminda, katilimcilar tarafindan imzalanan katilim belgelerine göre Samsun’da 118, Amasya’da 186, Çorum’da 329 ve Tokat’ta 404 kisi mali destek programlari ve KAYS (Kalkinma Ajanslari Yönetim Sistemi) hakkinda bilgilendirilmistir.
Bu program kapsaminda hazirlanacak projelerin 04.03.2013 saat 17:00’ye kadar OKA’ya ulastirilmasi gerektigi ve geç ulasan projelerin degerlendirmeye alinmayacagi önemle vurgulanmistir.

Teknik Yardım Masası

 

Teknik Yardim Masaları Kuruluyor

Ajansimiz tarafindan yürütülmekte olan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ile “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi”  kapsaminda proje hazirlayan kurum ve kuruluslara teknik destek saglayabilmek amaciyla illerde bulunan Yatirim Destek Ofisleri bünyesinde Program Yönetim Birimi uzmanlarinin görev yapacagi teknik yardim masalari olusturulacaktir.
Teknik Yardim Masalari çalisma takvimi asagidaki tabloda belirtilmistir. Teknik Yardim Masalarinin etkin çalisabilmesi amaciyla katilim saglayacaklarin 01.02.2013 saat 17:00’a kadar 0362 431 24 00 numarali telefondan randevu talep etmeleri gerekmektedir.
Ilgili Uzmanlar: Zeynep Gürler Yildizli, Fatih ÇATAL

 

Il

Tarih

Yer

Amasya

07-08 Subat 2013 09:00 - 17:00

Amasya Yatirim Destek Ofisi

Adres:  Dere Kocacik Mahallesi 

Zembilli Sokak  Vakif Is Merkezi

No:5 Kat:4 AMASYA

Çorum

04-05 Subat 2013 09:00 - 17:00

Çorum  Yatirim Destek Ofisi

Adres:  Gazi Cad. No:68

Il Özel Idaresi Meclis Binasi

Valilik Karsisi Kat:4 ÇORUM

Samsun

04-05 Subat 2013 09:00 - 17:00

Samsun  Yatirim Destek Ofisi

Adres:  Kale Mahallesi Sükrü Efendi

Sokak No:2 Kat:6 Ilkadim SAMSUN

Tokat

07-08 Subat 2013 09:00 - 17:00

Tokat  Yatirim Destek Ofisi

Adres:  26 Haziran Atatürk Kültür

Sarayi C Blok Kat:2 TOKAT

Ilgililere duyurulur.

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

Mali Destek Programı” Başlangıç Toplantısı

“Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” Baslangiç Toplantisi
“Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” kapsaminda mali destek almaya hak kazanarak Ajansimizla sözlesme imzalayan basvuru sahiplerine yönelik düzenlenecek Baslangiç Toplantisi 03 Haziran 2013 Pazartesi günü Saat:14.00’da Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:6 SAMSUN adresinde gerçeklestirilecektir.
Ilgililere duyurulur.

2013 Mali Destek Programları Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

“Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” kapsaminda mali destek almaya hak kazanarak Ajansimizla sözlesme imzalayan basvuru sahiplerine yönelik düzenlenen Baslangiç Toplantisi 03 Haziran 2013 Pazartesi günü Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:6 SAMSUN adresinde gerçeklestirilmistir. Bu konuyla ilgili yararlanicilara genel bilgiler verilmistir.

2013 Mali Destek Programları Eğitim Toplantısı

Uygulama sürecinin anlatilmasi amaciyla 11.06.2013 tarihinde "Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi"na? 12.06.2013 tarihinde "Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi"na yönelik egitim faaliyetlerinin saat 09:30'da Amasya Esnaf Odalari Birligi, E80 05000 Kirazlidere AMASYA adresindeki toplanti salonunda gerçeklestirilmesi planlanmaktadir.Her iki program için egitim çizelgelerinin  linkleri asagida verilmistir.

2013 Mali Destek Programları Eğitim Toplantıları Gerçekleştirildi

"Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi”na ve "Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi"na yönelik egitim faaliyetleri program sirasina göre 11.06.2013 ve 12.06.2013 tarihlerinde Amasya Esnaf Odalari Birligi, E80 05000 Kirazlidere AMASYA adresindeki toplanti salonunda gerçeklestirilmistir. Yaralanicilar programlarin yürütülmesi konusunda bütün detaylari ile aydinlatilmislardir.

Sıkça Sorulan Sorular

 

2013 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Soruları Yayınlanmıştır

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) tarafindan 04.12.2012 tarihinde 2013 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda ilan edilen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi” Mali Destek Programlarina iliskin olarak ajansimiza iletilen sorular Sikça Sorulan Sorularbasligi altinda yayinlanmistir.

Kazanan Projeler

 

2013 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları Açıklandı

4 Aralik 2012 tarihinde ilan edilen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi”nin idari, teknik ve mali degerlendirilmesi tamamlanmis olup degerlendirme sonucu olusan basarili proje listeleri programlar bazinda  Ekte sunulmustur.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için Amasya’dan 8, Çorum’dan 9, Samsun’dan 16 ve Tokat’tan 12 adet proje olmak üzere 45 adet proje basvurusundan toplam 26 tanesi 65 puan ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. 26 projenin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 5, Çorum’dan 4, Samsun’dan 11 ve Tokat’tan 6 proje basarili olmustur.
Altyapi mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi 20.932.025,44 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 12.584.164,15 TL olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 60 olarak ortaya çikmistir. Basarili olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 10.908.545,18 TL ve destek talebi de 6.075.359,07 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 68 olarak ortaya çikmistir.
Ajans destek miktarinin illere göre dagilimi ise; Amasya’dan basarili olan 5 projenin toplam destek miktari 1.411.265,02 TL, Çorum’dan basarili olan 4 projenin toplam destek miktari 634.609,27 TL, Samsun ilinden basarili bulunan 11 projenin toplam destek tutari 2.749.564,52 ve Tokat ilinin basarili 6 projesinin toplam destek tutari 1.279.920,26 TL’dir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için Amasya’dan 13, Çorum’dan 19, Samsun’dan 22 ve Tokat’tan 24 adet proje olmak üzere toplam 78 adet proje basvurusu alinmis ve 28 tanesi basarili olmustur. 65 ve üzerinde puan alarak basarili olan ve asil listede yer alan projelerin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 5, Çorum’dan 8, Samsun’dan 7 ve Tokat’tan 8 proje basarili bulunmustur.
Sosyal Içerme mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi 11.217.288,06 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 8.764.940,51 olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir. Basarili olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 2.448.834 TL ve destek talebi de 1.924.640,93 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir.
Ajans destek miktarinin illere göre dagilimi ise; Amasya’dan basarili olan 5 projenin toplam destek miktari 304.998,80 TL, Çorum’dan basarili olan 8 projenin toplam destek miktari 630.169,72 TL, Samsun ilinden basarili bulunan 7 projenin toplam destek tutari 466.004,44 ve Tokat ilinin basarili 8 projesinin toplam destek tutari 523.467,95 TL’dir.
Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmeye baslanacaktir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyle 10 is günü içinde gerçeklesecektir. Bu süre içinde, daha sonra bu sayfada yayinlanacak takvim dogrultusunda, talep edilecek belgelerle birlikte kurum/kurulusu temsil ve ilzama yetkili kisilerin sözlesmeyi imzalamak üzere Ajansimiza müracaat etmeleri gerekecektir. Aksi takdirde basvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmis sayilacaktir.
Kazanan proje sahiplerine basarilar diler, programlarimiza ilgi gösteren tüm basvuru sahiplerimize tesekkür ederiz.

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2013 Yılı Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri;
1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle istihdam disi ve istihdama yönelik imkanlarinin artirilmasi,
2. Dezavantajli gruplara yönelik egitim, saglik, istihdam ve çalisma hayati alanlarinda kosullarin iyilestirilmesi ve sosyal, kültürel ve is hayatina katilimlarinin artirilmasidir.
Toplam kaynak: 2.000.000 TL
Asgari destek tutari: 40.000 TL Azami destek tutari: 200.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 04.03.2013 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

[TR83/2013/SOSYAL]

 

KAYS üzerinden basvuru yapmak için tiklayiniz…

Basvuru kilavuzu için tiklayiniz…

Bilgilendirme takvimi için tiklayiniz…

 

Iletisim

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI

Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:3
Ilkadim /SAMSUN
Tel: 0 362 431 24 00 (pbx) • Fax: 0 362 431 24 09
E-posta: sosyal@oka.org.tr • www.oka.org.tr
Sisteme basvurular 04.03.2013 Saat 17:00’da kapanacak olup bu tarihten önce basvurularinizi tamamlamanizi önemle duyururuz!
Programin amaci nedir?
Dezavantajli gruplarin (Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler, Uzun süreli issizler, Issiz gençler, Gezici geçici isçiler) firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasidir.
Programin öncelikleri nelerdir?
Öncelik 1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle istihdam disi ve istihdama yönelik imkanlarinin artirilmasi,
Öncelik 2. Dezavantajli gruplara yönelik egitim, saglik, istihdam ve çalisma hayati alanlarinda kosullarin iyilestirilmesi ve sosyal, kültürel ve is hayatina katilimlarinin artirilmasi,
Kimler Basvurabilir?
-          Valilikler,
-          Kaymakamliklar,
-          Kamu Kurumlarinin Il ve Bölge Müdürlükleri ve Baskanliklari, diger kamu kurumlarinin ilde bulunan en üst birimleri,
-          Bakanliklara bagli kurum, kurulus ve enstitüler,
-          Yerel yönetimler (Il Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kisiligi haiz bagli kuruluslari, Köy Muhtarliklari), 
-          Mahalli Idare Birlikleri Kanunu (5355 Sayili Kanun) dogrultusunda kurulmus Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
-          Üniversiteler ve Üniversitelere bagli Uygulama ve Arastirma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
-          Kamu kurumu niteliginde meslek kuruluslari,
-          Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
-          Teknoparklar, Teknoloji Gelistirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Is Gelistirme Merkezleri,
-          Sivil Toplum Kuruluslari (dernekler, vakiflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar v.b.)
-          Tarimsal üretim birlikleri ve kar amaci gütmeyen kooperatifler
Programin Bütçesi ve Destek Oranlari Nedir?
Ajans tarafindan desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 2.000.000 TL’dir. Program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari Tutar: 40.000 TL Azami Tutar: 200.000 TL
Destek kapsaminda proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %90’i hibe olarak desteklenecektir.
Nasil Basvurulur?
KAYS üzerinden Basvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diger destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. KAYS üzerinden gönderilmeyen ve matbu çiktisi Ajansa son basvuru tarihine kadar iletilmeyen basvurular kabul edilmeyecektir. Baska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

Haber ve Duyurular

 

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı

[TR83/2013/SOSYAL]
Iletisim
ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI
Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:3
Ilkadim /SAMSUN
Tel: 0 362 431 24 00 (pbx) • Fax: 0 362 431 24 09
E-posta: sosyal@oka.org.tr • www.oka.org.tr
Sisteme basvurular 04.03.2013 Saat 17:00’da kapanacak olup bu tarihten önce basvurularinizi tamamlamanizi önemle duyururuz!
Programin amaci nedir?
Dezavantajli gruplarin (Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler, Uzun süreli issizler, Issiz gençler, Gezici geçici isçiler) firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasidir.
Programin öncelikleri nelerdir?
Öncelik 1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle istihdam disi ve istihdama yönelik imkanlarinin artirilmasi,
Öncelik 2. Dezavantajli gruplara yönelik egitim, saglik, istihdam ve çalisma hayati alanlarinda kosullarin iyilestirilmesi ve sosyal, kültürel ve is hayatina katilimlarinin artirilmasi,
Kimler Basvurabilir?
-          Valilikler,
-          Kaymakamliklar,
-          Kamu Kurumlarinin Il ve Bölge Müdürlükleri ve Baskanliklari, diger kamu kurumlarinin ilde bulunan en üst birimleri,
-          Bakanliklara bagli kurum, kurulus ve enstitüler,
-          Yerel yönetimler (Il Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kisiligi haiz bagli kuruluslari, Köy Muhtarliklari), 
-          Mahalli Idare Birlikleri Kanunu (5355 Sayili Kanun) dogrultusunda kurulmus Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
-          Üniversiteler ve Üniversitelere bagli Uygulama ve Arastirma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
-          Kamu kurumu niteliginde meslek kuruluslari,
-          Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
-          Teknoparklar, Teknoloji Gelistirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Is Gelistirme Merkezleri,
-          Sivil Toplum Kuruluslari (dernekler, vakiflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar v.b.)
-          Tarimsal üretim birlikleri ve kar amaci gütmeyen kooperatifler
Programin Bütçesi ve Destek Oranlari Nedir?
Ajans tarafindan desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 2.000.000 TL’dir. Program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari Tutar: 40.000 TL Azami Tutar: 200.000 TL
Destek kapsaminda proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %90’i hibe olarak desteklenecektir.
Nasil Basvurulur?
KAYS üzerinden Basvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diger destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. KAYS üzerinden gönderilmeyen ve matbu çiktisi Ajansa son basvuru tarihine kadar iletilmeyen basvurular kabul edilmeyecektir. Baska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

2013 Yılı Teklif Çağrısı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 04 Aralik 2012 tarihinde 2013 Yili Teklif Çagrisini kamuoyuna ilan edecektir. Söz konusu teklif çagrisi kapsaminda kar amaci gütmeyen bütün kurum ve kuruluslari hedefleyen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi" ve "Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi"nin il merkezlerinde uygun basvuru sahipleri, basvuru kosullari ve bütçe miktarlari hakkinda yapilacak tanitim ve bilgilendirme toplantilari asagida belirtilen takvime uygun olarak gerçeklestirilecektir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

IL

TARIH VE SAAT

YER

ÇORUM

04 Aralik 2012 Saat 11:00

Çorum SMMM Konferans Salonu

SAMSUN

05 Aralik 2012  Saat 10:00

Samsun SMMM Konferans Salonu

AMASYA

11 Aralik 2012 Saat 10:30

AÜ Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu

TOKAT

12 Aralik 2012 Saat 14:00

Süleyman Demirel Toplanti Salonu

NOT: Programlara iliskin rehberler ve detayli açiklamalar daha sonra internet sitemizde duyurulacaktir.

 

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2013 Yılı Teklif Çağrısı Bağımsız Degerlendirici Ilani

Kalkinma Ajansimiz 04 Aralik 2012 tarihi itibariyle“Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” olmak üzere 2 adet teklif çagrisina çikmis bulunmaktadir. Teklif çagrisi kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için 18 Mart 2013 – 14 Nisan 2013 tarihleri arasinda bagimsiz degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bagimsiz degerlendiricilerde aranan nitelikler asagida listelenmistir.
Bagimsiz degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalarive mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan bir ya da birden fazla alanda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir.

Mali Destek Programi

Programa Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi

Kamu binalarinin engelli erisimine açilmasina yönelik altyapi faaliyetleri

Engellilerin erisebilecegi nitelikte parklar/otoparklar yapilmasi,

Engellilerin kullanimina uygun yürüyüs parkurlarinin kurulmasi,

Okullarin engelli ögrencilere uygun hale getirilmesi,

Görme engellilerin kullanimina elverisli kütüphane düzenlenmesi,

Engelli bireylerin kullanimina yönelik tasarlanmis spor kompleksleri/tesisleri kurulmasi,

Toplu tasima araçlarinin engellilerin kullanimina uygun hale getirilmesi (rampa, sesli ve görsel uyari, özel koltuk v.b.),

Duraklarin engellilerin kullanimina uygun hale getirilmesi (duraklarin ulasilabilir güzergâhta seçilmesi, sesli ve görsel uyari sistemi ile fiziksel sartlarinin engelli ihtiyaçlari dogrultusunda iyilestirilmesi v.b.),

Sehir içi yollar ve kaldirimlarin engelli kullanimina yönelik yeniden düzenlenmesi,

Trafik sinyalizasyon sisteminin engelli bireylere uygun tasarlanmasi,

Üst ve alt geçitlerin engellilerin erisimine uygun hale getirilmesi,

Engelli bireylere yönelik rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasi/ güçlendirilmesi,

Zihinsel ve fiziksel engelli bireylere yönelik sosyal faaliyetler yürütebilecekleri atölyeler/tesisler kurulmasi,

“Engelsiz Kent” olusturmak amaçli altyapi çalismalarinin güçlendirilmesi,

Kamu kurum ve kuruluslarinin web sayfalarinin görme engellilere uygun hale getirilmesi,

Engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artirmak amaçli kariyer ve mesleki egitim merkezleri kurulmasi,

Engelli bireylerin ürettikleri ürünlerin pazarlanmasina yönelik satis merkezlerinin kurulmasi,

Meslek edindirme ve üretim atölyelerinin olusturulmasi,

Engelli ögrencilerin uzaktan erisebilecegi egitim programlarinin olusturulmasi,

Üretime ve sosyal hayata daha fazla katilmalarini saglayacak sekilde belirlenen dezavantajli gruplara yönelik egitim merkezi veya atölyelerinin olusturulmasi,

Dezavantajli gruplar ve ailelerine yönelik toplum destek merkezlerinin kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin hizmetlere erisimini kolaylastirmak amaciyla elektronik veri bankalari olusturulmasi ve bilgi teknolojileri tabanli yardim organizasyon programlari ve barkod ve SMS sistemleri kullanilan yardim lojistik merkezleri olusturulmasi,

Dezavantajli gruplara yönelik siddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulmasi,

Kadin Çalismalari ve Egitim Merkezi Kurulmasi,

Kirsal kesimlerden kente göç edenler basta olmak üzere, sosyal dislanma riskiyle karsi karsiya olanlara yönelik altyapi tesisleri,

Tanimlanan dezavantajli gruplari konu edinen sosyal bütünlesmeye yönelik kültürel ve sportif alanlarin kurulmasi,

Madde bagimlilarinin rehabilitasyonu ve sosyal hayata dâhil olmalarini saglayacak merkezlerin kurulmasi,

Sokakta çalisan çocuklarin egitim sistemine tekrar kazandirilmasina yönelik merkezlerin açilmasi,

Yaslilar için sosyallesebilecekleri hobi kültür, sanat etkinliklerinin düzenlenebilecegi merkezlerin kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin istihdam edilebilirliklerini artirmak amaçli kariyer ve mesleki egitim merkezi kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin ürettikleri ürünlerin pazarlanmasina yönelik satis merkezlerinin kurulmasi,

Meslek edindirme ve üretim atölyelerinin olusturulmasi,

Is gelistirme merkezleri ve kuluçka merkezi benzeri yapilarin olusturulmasi,

Kadinlarin ekonomik ve sosyal hayata katilimlarini artirmak için; bu kesime yönelik mesleki egitim altyapisinin gelistirilmesi,

Kadinlarin isgücüne ve istihdama katilimlarinin artirilmasi amaciyla çocuk ve diger bakim hizmetlerine erisimleri kolaylastirici altyapinin gelistirilmesi,

vb. konularda deneyimli olmak

Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme

Yerel ve ulusal düzeyde engellilerin sosyal hayata tam ve aktif katilimlarina odaklanan yeni modeller gelistirilmesi,

Engellilerin politik, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda karar alma süreçlerine katilim oraninin artirilmasi,

Engellilerin bagimsiz olarak sosyal yasama katilmalarini saglayacak hizmetlerin saglanmasi ve aileleri için sunulan rehberlik ve destek hizmetlerinin gelistirilmesi,

Engelli bireylerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin artirilmasi,

Engellilerin saglik hizmetlerine erisimlerinin kolaylastirilmasi,

Sosyal, kültürel, ekonomik ve politik hayatta engellilerin tam katilimlarinin saglanmasi için farkindalik artirilmasi,  

Engellilerin istihdami ve sürdürülebilir kar amaçli faaliyetlere katilimlarinin tesvik edilmesi (Piyasa kosullarina uyumlu olan ve engelliler için mesleki egitim içeren faaliyetler),

Engellilerin spor faaliyetlerine katilimlarinin artirilmasi,

Davranissal degisimi, medya, sanat, kültür ve bilimsel yöntemlerle, engellilere yönelik olumsuz davranislar, tutumlar ve inançlar hakkindaki bilinç düzeyinin artirilmasi,

Sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda kadin-erkek esitliginin saglanmasina yönelik faaliyetler,

Isyerlerinde ayrimcililigin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalismalari,

Kadinlarin isgücüne katilimlarinin tesvik edilmesine yönelik kültürel engellerle mücadele konusunda farkindalik ve duyarlilik artirma, bilgilendirme ve tanitim faaliyetleri,

Kadina yönelik siddetin engellenmesine yönelik farkindalik ve bilinç artirma çalismalari,

Hasta ve yasli bakimi hizmetlerinin yayginlastirilmasina yönelik faaliyetler,

Huzurevlerinde kalan yaslilara yönelik sosyal içerme faaliyetleri,

Koruyucu aile uygulamasinin yayginlastirilmasina yönelik faaliyetler,

Suça bulasmis, suç isleme egilimi bulunan, suça sürüklenen veya suç magduru genç ve çocuklar ile madde bagimliligi vb. nedenlerle risk altindaki gençler ve çocuklarin istihdam edilebilirligini artirici faaliyetler,

Suça bulasmis, suç isleme egilimi bulunan, suça sürüklenen veya suç magduru çocuklar ile madde bagimliligi vb. nedenlerle risk altindaki genç ve çocuklara yönelik sosyal içerme faaliyetleri,

Mesleki egitim almis kisilerin çalisma hayatina girmelerini kolaylastiracak aglar kurulmasi,

Kayitli istihdamin tesvik edilmesine yönelik çalismalar yapilmasi,

Yerel isgücü piyasasinin ihtiyaç duydugu meslek/beceri alanlarinda egitim, yeniden egitim,

Mevsimlik tarim isçilerinin alabilecegi hizmetlerin (barinma, saglik, temizlik, egitim vb.) isçilerin cografi ve mevsimlik takvimlerine uygun esnek ve geçici bir sekilde sunulmasinin saglanmasi,

vb. konularda deneyimli olmak

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
·         Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi
·         Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul ve esaslari, uygulamalari
·         Hibe programi uygulamasi ve yönetimi
·         Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi, ortagi, mensubu veya sorumlusu olduklari isletmelere ve kuruluslara iliskin projeleri degerlendiremezler.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; günde en fazla üç proje olmak üzere toplam olarak en fazla 25 (yirmibes) proje degerlendirebileceklerdir. Ajans, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarinhttp://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ web sitesinde bulunan Bagimsiz Degerlendirici Havuzu üzerinden en geç 25 Ocak 2013 Cuma Saat: 17.00’ye kadar kayit yaptirarak tamamlamalari gerekmektedir.Adaylarin özgeçmislerini ayrica posta yolu ile göndermelerine gerek bulunmamaktadir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Ayrica basvurusu kabul edilen adaylarla sözlesme imzalama asamasinda özgeçmislerinde belirttikleri egitim ve deneyim durumlarini gösterir belgelerin asillari talep edilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
Ajans tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak belirlenen kisilere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Çalisma saatleri 09:00-18:00 arasinda olacaktir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:6 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler:
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, Ajans tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirtilecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere ücret ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir.
Daha fazla bilgi için;
Tel      : 0 (362) 431 24 00
e-posta: bd@oka.org.tr
web    : www.oka.org.tr

 

T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi (Referans Numarasi: TR83/2013/SOSYAL) ve
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi ( Referans Numarasi: TR83/2013/KÖA)
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2013 yili bütçesinden finanse edilmek üzere Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 04.12.2012 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 8.000.000 TLolup, Sosyal Içerme Mali Destek Programi için 2.000.000 TL ve Altyapi Mali Destek Programi için6.000.000 TL öngörülmüstür.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 200.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %90’indan fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 500.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin son teslim tarihi 04/03/2013 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Adres : T.C. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN
Telefon : 0 362 431 24 00 Faks : 0 362 431 24 09
Internet sitesi : www.oka.org.tr

2013 Yıl Teklif Çağrısı ile İlgili Önemli Hatırlatma

2013 Yili Teklif Çagrisi basvurularinin kabulü için son tarih 04.03.2013 saat 17:00’dir. Bu nedenle; KAYS üzerinden online olarak yapilan ancak Orta Karadeniz Kalkinma Ajansina matbu olarak ulastirilmayan basvurular kabul edilmeyecektir. Ayni sekilde KAYS üzerinden yapilmayan ve baska bir formatta Ajansa sunulan basvurular da kabul edilmeyecektir. KAYS üzerinden doldurularak çiktisi alinan proje basvurulari, kapali zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo sirketiyle veya elden (elden teslim eden kisiye, imzali ve tarihli bir Alindi Belgesi verilir) asagidaki adrese yapilir. ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI Kale Mahallesi, Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 Ilkadim/ SAMSUNBaska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. Basvuru zarfinin üstüne sistem tarafindan verilen çikti yapistirilmali veya Geçici Basvuru Kodu ve Program adi ve referans Numarasi, “BASVURU SAHIBININ UNVANI” ile “AÇILIS OTURUMUNA KADAR AÇILMAMALIDIR” ibareleri açik bir sekilde yazilmalidir. Basvurular 1 (bir) asil ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Bu dosyalardan Basvuru Formunda yer alan Basvuru Sahibinin beyani ile Bütçe imzalanmali, diger belgeler ise paraflanarak sunulmalidir. Asil, kirmizi renkli dosyaya; suretler ise mavi renkli dosyalara yerlestirilmelidir. Ayrica dosyalar hazirlanirken sirasiyla Basvuru Formu, rehberde belirtilen siralamasina göre diger ekler ve destekleyici belgeler seklinde siralanmalidir. Basvurularin hazirlanmasi sirasinda, ilgili belgelerin idari kontrol listesinde verilmis olan siralama dikkate alinarak delinmis bir sekilde asil ve yedek dosyalara yerlestirilmesine dikkat edilmelidir. Belgeleri hiçbir sekilde zimbalamayiniz, poset dosya içine koymayiniz ve belgeler arasinda ayiraç kullanmayiniz. Lütfen sadece Basvuru Formu, doldurulmasi gereken matbu ekler ve 2.2.1. bölümünde belirtilen destekleyici belgelerin Bagimsiz Degerlendirici ve Degerlendirme Komitesi üyelerine ulastirilacagini dikkate aliniz. Bu dokümanlarin proje ile ilgili tüm bilgiyi içeriyor olmasi azami önem tasimaktadir. Ilave hiçbir ek gönderilmemelidir.

2013 Yılı Teklif Çağrısı Proje Başvuru Detayları

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 04 Aralik 2012 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 04 Mart 2013 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle basvurusu kabul edilen toplam proje sayisi Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için 78 ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için 45 olarak gerçeklesmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için yapilan toplam 78 adet proje basvurusunun 13 adedi Amasya, 19 adedi Çorum, 22 adedi Samsun ve 24 adedi de Tokat iline aittir.
Toplam hibe miktari 2 Milyon TL olan Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için yapilan basvurularda toplam 11.217.288,06 TL tutarinda bütçe planlanmis ve8.764.940,51 TL Ajansimizdan talep edilmistir. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir.
Iller bazinda bir analiz yapildiginda Amasya ilinden 2.185.339,48 TL büyüklügünde hazirlanan projeler için Ajansimizdan 1.781.331,09 TL hibe talep edilmistir. Toplam 13 adet projenin 4 tanesi Merkez, 5 tanesi Merzifon’dan sunulurken Suluova, Gümüshaciköy, Tasova ve Hamamözü’nden 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Çorum’dan yapilan 19 adet basvurunun 9 tanesi Merkez’den olmak üzere, Alaca ve Bayat’tan 3’er ve Sungurlu ve Ugurludag’dan 2’ser basvuru alinmistir. Çorum genelinde hazirlanan 2.732.324,65 TLbüyüklügündeki projeler için ise Ajansimizdan 2.091.958,25 TL hibe talep edilmistir.
Samsun’dan 22 adet basvuru yapilmistir. Bu basvurularin 10 tanesi Ilkadim, 4 tanesi Atakum, 3 tanesi Bafra’dan sunulurken Asarcik, Alaçam, Tekkeköy, Çarsamba ve Ondokuzmayis’tan 1’er adet proje Ajansimiza sunulmustur. Toplam proje büyüklügü 3.041.957,14 TL olup Ajansimizdan talep edilen hibe miktari 2.456.202,53 TL olmustur.
Tokat’tan 24 adet basvuru yapilmis olup toplam proje büyüklükleri 3.257.666,79 TL ve talep edilen hibe miktari 2.435.448,64 TL olarak gerçeklesmistir. Merkez’den 10 adet projenin sunuldugu ilimizde Erbaa ve Resadiye’den 3’er adet, Basçiftlik ve Niksar’dan 2'ser adet, Almus, Artova, Sulusaray ve Zile’den 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için yapilan toplam 45 adet proje basvurusunun 8 tanesi Amasya, 9 tanesi Çorum, 16 tanesi Samsun ve 12 tanesi de Tokat iline aittir.
6 Milyon TL bütçeli Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden yapilan basvurularda toplam 20.932.025,44 TL tutarinda bütçe planlanmis ve 12.584.164,15 TL Ajansimizdan talep edilmistir. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 60 olarak ortaya çikmistir.
Iller bazinda bir analiz yapildiginda Amasya ilinden 4.454.627,12 TL büyüklügünde hazirlanan projeler için Ajansimizdan 2.700.970,34 TL hibe talep edilmistir. Toplam 8 adet projenin 6 tanesi Merkez’den olmak üzere 1’er tanesi de Merzifon ve Suluova’dan sunulmustur.
Çorum’dan yapilan 9 adet basvurunun 4 tanesi Merkez’den olmak üzere, Ugurludag, Sungurlu, Ortaköy, Laçin ve Osmancik’tan ise 1’er adet proje basvurusu yapilmistir. Çorum genelinde hazirlanan3.673.708,22 TL büyüklügündeki projeler için ise Ajansimizdan 2.136.810,50 TL hibe talep edilmistir.
Samsun’dan 16 adet basvuru yapilmistir. Bu basvurularin 8 tanesi Ilkadim, 2’ser tanesi Bafra ve Atakum’dan sunulurken Tekkeköy, Canik, Ondokuzmayis ve Salipazari’ndan ise 1’er adet proje Ajansimiza sunulmustur. 8.610.412,99 TL büyüklügünde projelerin sunuldugu Samsun’da Ajansimizdan talep edilen hibe miktari 4.790.127,83 TL olmustur.
Tokat’tan 12 adet basvuru yapilmis olup toplam proje büyüklükleri 4.193.277,11 TL ve talep edilen hibe miktari 2.956.255,48 TL olarak gerçeklesmistir. Merkez’den 3 adet projenin sunuldugu ilimizde Niksar ve Turhal’dan 2’ser; Artova, Almus, Erbaa, Sulusaray ve Resadiye’den 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Böylece Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler, Uzun süreli issizler, Issiz gençler ve Gezici geçici isçilerin firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasini amaçlayan Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için Ajansimizin planladiginin yaklasik 4,4 kati büyüklügünde talep gelmistir.
TR83 Bölgesi’nde Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençlerin kentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesini amaçlayanDezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için ise Ajansimizin planladiginin yaklasik 2,1 kati büyüklügünde talep gelmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari’na gösterilen ilgiden dolayi bölgemizdeki tüm kurum ve kuruluslarimiza tesekkür ederiz.

Sözleşmeye Davet Edilen Başvuru Sahiplerinin Dikkatine

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 04 Aralik 2012 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari” dahilinde sunulan projelerin degerlendirme süreçleri tamamlanmis ve sözlesme imzalanma asamasina gelinmistir. Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmistir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi (Bildirim mektubunun basvuru sahibi kuruma ulastigi tarih) itibariyle 10 is günü içinde gerçeklesecektir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari için hazirlanan sözlesmeye davet takvimleri eklerde yer almaktadir.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

2013 Yılı Teklif Çağrısı Sözleşmeleri İmzalandi

30 Nisan 2013 tarihinde sonuçlari kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” kapsaminda basarili olan projelerle sözlesmeler imzalanip uygulama süreçleri baslamistir.
Altyapi Programi kapsaminda dezavantajli gruplarinkentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesine yönelik ve Sosyal Içerme Programi kapsaminda ise yine dezavantajli gruplarin firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasina yönelik projelere destek verilmektedir.
Sözlesmesi imzalanan proje sahiplerine ve ortaklarina uygulama sürecinde basarilar dileriz.

“Şiddete Dur!!! De Hayatin Değişsin…” Projesi Karikatür Sergisi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2013 Yili Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi kapsaminda yürütülen TR83/13/SOSYAL/066 referans numarali “Siddete Dur !!! De Hayatin Degissin…” Projesikapsaminda ülkemizin en önemli sorunlarindan birisi olan “Kadina Siddet ve Kadin Haklari” konusunda kadinlarimizi bilinçlendirmek, farkindalik yaratmak ve basinin dikkatini projeye çekmek amaciyla, karikatür kursuna katilan ögrencilerin çalismalarinin yer alacagi karikatür sergisi 22.11.2012 tarihinde saat 11:00’de Samsun Il Özel Idaresi Kültür ve Sanat Galerisinde (Bölge Idare Mahkemesi alti) düzenlenecektir

“Şiddete Dur!!! De Hayatin Değişsin…” Projesi Kapsamında Tiyatro Gösterileri Düzenlenecektir

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2013 Yili Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi kapsaminda desteklenen ve Samsun Il Özel Idaresi tarafindan yürütülen ”Siddete Dur!!! De Hayatin Degissin…” Projesi kapsaminda ülkemizin en önemli sorunlarindan birisi olan “Kadina Siddet ve Kadin Haklari ” konusunda farkindalik yaratmak ve duyarliligi arttirmak amaciyla Atakum, Ilkadim, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde asagida belirtilen yer ve tarihlerde “3. Sayfadan Kadin Hikayeleri” adli tiyatro oyunu ücretsiz olarak gösterime sunulacaktir.
Kamuoyuna duyurulur.
1. GÖSTERI  
Tarih: 26.01.2014 Pazar
Saat: 18.30
Yer: Atakum Belediyesi Kültür ve Eglence Merkezi Küçük Salon
2. GÖSTERI
Tarih: 09.02.2014 Pazar
Saat: 18.30
Yer: Ilkadim Gazi Sahnesi
3. GÖSTERI
Tarih: 17.02.2014 Pazartesi
Saat: 18.30
Yer: CKM Necip Fazil KISAKÜREK Konferans Salonu
4. GÖSTERI
Tarih: 26.02.2014 Çarsamba
Saat: 18.30
Yer: Tekkeköy Belediyesi Dügün Salonu

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

2013 Yılı Teklif Çağrısı Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları Takvimi

Ajansimiz, 2013 Yili Teklif Çagrisi Mali Destek Programlarinin bölgemiz genelinde etkin tanitiminin yapilmasi amaciyla bilgilendirme toplantilari düzenlemektedir. Saglikli ve birinci elden bilgi alinabilmesi adina asagidaki takvimde belirtilen toplantilara katilmanizi önemle tavsiye ederiz.
2013 Yili Teklif Çagrisi Bilgilendirme Toplantilari Takvimi

TARIH

SAAT

IL

TOPLANTININ YAPILACAGI ILÇE

TOPLANTIYA KATILACAK ILÇELER

TOPLANTI SALONU

11.12.2012

10.30

AMASYA

MERKEZ

MERKEZ, SULUOVA GÖYNÜCEK, TASOVA

AMASYA ÜNIVERSITESI TEKNOLOJI FAKÜLTESI KONFERANS SALONU

19.12.2012

10.00

AMASYA

MERZIFON

MERZIFON, GÜMÜSHACIKÖY, HAMAMÖZÜ

AKIF GÜLLE KÜLTÜR MERKEZI

04.12.2012

11.00

ÇORUM

MERKEZ

MERKEZ, MECITÖZÜ, UGURLUDAG, ALACA, ORTAKÖY

SMMMO TOPLANTI SALONU

20.12.2012

14.00

ÇORUM

SUNGURLU

SUNGURLU, BOGAZKALE

ILÇE ÖZEL IDARESI TOPLANTI SALONU

20.12.2012

14.00

ÇORUM

OSMANCIK

OSMANCIK, KARGI, DODURGA, LAÇIN 

ÖGRETMENEVI TOPLANTI SALONU

21.12.2012

14.00

ÇORUM

ISKILIP

ISKILIP, BAYAT, OGUZLAR

ISKILIP HALK KÜTÜPHANESI TOPLANTI SALONU

05.12.2012

10.00

SAMSUN

MERKEZ

ILKADIM, CANIK, ATAKUM, ONDOKUZMAYIS, ASARCIK,TEKKEKÖY

SMMMO TOPLANTI SALONU

18.12.2012

10.00

SAMSUN

BAFRA

BAFRA, ALAÇAM, YAKAKENT

ÖGRETMENEVI TOPLANTI SALONU

19.12.2012

10.00

SAMSUN

ÇARSAMBA

ÇARSAMBA, TERME, SALIPAZARI,  AYVACIK

HALK EGITIM MÜDÜRLÜGÜ SALONU

21.12.2012

14.00

SAMSUN

HAVZA

HAVZA, LADIK, VEZIRKÖPRÜ, KAVAK

HALK EGITIM MÜDÜRLÜGÜ SALONU

12.12.2012

14.00

TOKAT

MERKEZ

MERKEZ, ARTOVA, ALMUS, YESILYURT, SULUSARAY

ÖZEL IDARE SÜLEYMAN DEMIREL TOPLANTI SALONU

21.12.2012

14.00

TOKAT

ERBAA

ERBAA

HÜKÜMET KONAGI TOPLANTI SALONU

21.12.2012

10.00

TOKAT

NIKSAR

NIKSAR, RESADIYE, BASÇIFTLIK

HALK EGITIM MERKEZI TOPLANTI SALONU

24.12.2012

14.00

TOKAT

TURHAL

TURHAL, ZILE, PAZAR

TSO TOPLANTI SALONU

2013 Yili Teklif Çagrisi Egitim Toplantilari Takvimi

TOPLANTI MERKEZI

KATILACAK ILÇELER

TARIH

SAAT

SALON

AMASYA

 

 

 

 

AMASYA MERKEZ

MERKEZ, SULUOVA GÖYNÜCEK,TASOVA

03.01.2013

10:00

ESOB TOPLANTI SALONU

MERZIFON

MERZIFON, GÜMÜSHACIKÖY, HAMAMÖZÜ

03.01.2013

10:00

KARA MUSTAFA PASA DEVLET HASTANESI TOPLANTI SALONU

SAMSUN

 

 

 

 

SAMSUN MERKEZ

ILKADIM, CANIK, ATAKUM, ONDOKUZMAYIS, ASARCIK, TEKKEKÖY, BAFRA, ALAÇAM, YAKAKENT

26.12.2012

10:00

OKA 6. KAT TOPLANTI SALONU

HAVZA

HAVZA, LADIK, VEZIRKÖPRÜ, KAVAK

28.12.2012

10:00

HALK EGITIM MÜDÜRLÜGÜ SALONU

ÇARSAMBA

ÇARSAMBA, TERME, SALIPAZARI,  AYVACIK

28.12.2012

10:00

HALK EGITIM MÜDÜRLÜGÜ SALONU

ÇORUM

 

 

 

 

ÇORUM MERKEZ

MERKEZ, MECITÖZÜ, UGURLUDAG, ALACA, ORTAKÖY

04.01.2013

10:00

BELEDIYE TURGUT ÖZAL KONFERANS SALONU

SUNGURLU

SUNGURLU, BOGAZKALE

04.01.2013

10:00

ILÇE ÖZEL IDARESI TOPLANTI SALONU

OSMANCIK

OSMANCIK, KARGI, DODURGA, LAÇIN

07.01.2013

10:00

ÖGRETMENEVI TOPLANTI SALONU

ISKILIP

ISKILIP, BAYAT, OGUZLAR

07.01.2013

10:00

ISKILIP HALK KÜTÜPHANESI TOPLANTI SALONU

TOKAT

 

 

 

 

TOKAT MERKEZ

MERKEZ, ARTOVA, ALMUS, YESILYURT, SULUSARAY

08.01.2013

10:00

TSO TOPLANTI SALONU

ERBAA

ERBAA

08.01.2013

10:00

HÜKÜMET KONAGI TOPLANTI SALONU

NIKSAR

NIKSAR, BASÇIFTLIK, RESADIYE

09.01.2013

10:00

MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜ TOPLANTI SALONU

TURHAL

TURHAL, ZILE, PAZAR

 

 

 

 

2013 Yılı Teklif Çağrısı Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı Çorum’da Gerçekleştirildi

Ajansimiz tarafindan 2013 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda yürütülecek “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi” Mali Destek Programlari açilis ve bilgilendirme toplantisi Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani ve Çorum Valisi Sayin Sabri BASKÖY’ün katilimiyla 04/12/2012 tarihinde Çorum’da gerçeklestirildi. Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler Odasi Konferans Salonu’nda yapilan toplantiya Çorum ilinde bulunan kaymakamlar, belediye baskanlari, kamu kurumu müdürleri ve personelleri ile sivil toplum kuruluslarinin temsilcileri katildilar.
Yogun katilimin gözlendigi toplantida Ajansimiz Genel Sekreteri Mevlut ÖZEN tarafindan gerçeklestiren bilgilendirme sunumunda mali destek programlarinin amaçlari, öncelikleri, destek tutari, uygunluk kriterleri, basvuru sekli ve yapilacak islemler, bilgi edinme yollari ve bilgilendirme ile egitim programi takvimine dair detaylar hakkinda bilgi verildi.

2013 Yılı Teklif Çağrısı Eğitim Toplantıları Takvimi

 

TOPLANTI MERKEZI

KATILACAK ILÇELER

TARIH

SAAT

SALON

AMASYA

 

 

 

 

AMASYA MERKEZ

MERKEZ, SULUOVA GÖYNÜCEK,TASOVA

03.01.2013

10:00

ESOB TOPLANTI SALONU

MERZIFON

MERZIFON, GÜMÜSHACIKÖY, HAMAMÖZÜ

03.01.2013

10:00

KARA MUSTAFA PASA DEVLET HASTANESI TOPLANTI SALONU

SAMSUN

 

 

 

 

SAMSUN MERKEZ

ILKADIM, CANIK, ATAKUM, ONDOKUZMAYIS, ASARCIK, TEKKEKÖY, BAFRA, ALAÇAM, YAKAKENT

26.12.2012

10:00

OKA 6. KAT TOPLANTI SALONU

HAVZA

HAVZA, LADIK, VEZIRKÖPRÜ, KAVAK

28.12.2012

10:00

HALK EGITIM MÜDÜRLÜGÜ SALONU

ÇARSAMBA

ÇARSAMBA, TERME, SALIPAZARI,  AYVACIK

28.12.2012

10:00

HALK EGITIM MÜDÜRLÜGÜ SALONU

ÇORUM

 

 

 

 

ÇORUM MERKEZ

MERKEZ, MECITÖZÜ, UGURLUDAG, ALACA, ORTAKÖY

04.01.2013

10:00

BELEDIYE TURGUT ÖZAL KONFERANS SALONU

SUNGURLU

SUNGURLU, BOGAZKALE

04.01.2013

10:00

ILÇE ÖZEL IDARESI TOPLANTI SALONU

OSMANCIK

OSMANCIK, KARGI, DODURGA, LAÇIN

07.01.2013

10:00

ÖGRETMENEVI TOPLANTI SALONU

ISKILIP

ISKILIP, BAYAT, OGUZLAR

07.01.2013

10:00

ISKILIP HALK KÜTÜPHANESI TOPLANTI SALONU

TOKAT

 

 

 

 

TOKAT MERKEZ

MERKEZ, ARTOVA, ALMUS, YESILYURT, SULUSARAY

08.01.2013

10:00

TSO TOPLANTI SALONU

ERBAA

ERBAA

08.01.2013

10:00

HÜKÜMET KONAGI TOPLANTI SALONU

NIKSAR

NIKSAR, BASÇIFTLIK, RESADIYE

09.01.2013

10:00

MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜ TOPLANTI SALONU

TURHAL

TURHAL, ZILE, PAZAR

09.01.2013

10:00

TSO TOPLANTI SALONU

 

2013 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Ve Eğitim Toplantıları Gerçekleştirildi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) tarafindan 04.12.2012 tarihinde, 2013 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi” Mali Destek Programlarinin yürütülecegi ilan edilmistir. Bu kapsamda Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat illerinde söz konusu mali destek programlari hakkinda bilgilendirme ve egitim toplantilari yapilmistir.
OKA Yönetim Kurulu Baskani ve Çorum Valisi Sayin Sabri BASKÖY’ün katilimiyla 04.12.2012 tarihinde Çorum’da ilki gerçeklestirilen ve Çorum ilinde bulunan kaymakamlar, belediye baskanlari, kamu kurumu müdürleri ve personelleri ile sivil toplum kuruluslarinin temsilcilerinin katildigi toplantida, Ajansimiz Genel Sekreteri Mevlut ÖZEN tarafindan yapilan bilgilendirme sunumunda mali destek programlarinin amaçlari, öncelikleri, destek tutari, uygunluk kriterleri, basvuru sekli ve yapilacak islemler, bilgi edinme yollari ve bilgilendirme ile egitim programlari takvimine dair detaylar hakkinda bilgi verilmistir. Samsun, Çorum, Amasya, Tokat il ve ilçelerinde gerçeklestirilen bilgilendirme  ve egitim toplantilari, 11.01.2013 tarihinde Çorum ili Bayat ilçesinde düzenlenen egitim toplantisiyla sona ermistir.
TR83 bölgesi ölçeginde 4 ilde ve toplam 42 ilçede yapilan ve kamu kurum ve kuruluslari ile sivil toplum kuruluslari tarafindan yogun ilgiyle karsilanan bilgilendirme ve egitim toplantilari kapsaminda, katilimcilar tarafindan imzalanan katilim belgelerine göre Samsun’da 118, Amasya’da 186, Çorum’da 329 ve Tokat’ta 404 kisi mali destek programlari ve KAYS (Kalkinma Ajanslari Yönetim Sistemi) hakkinda bilgilendirilmistir.
Bu program kapsaminda hazirlanacak projelerin 04.03.2013 saat 17:00’ye kadar OKA’ya ulastirilmasi gerektigi ve geç ulasan projelerin degerlendirmeye alinmayacagi önemle vurgulanmistir.

Teknik Yardım Masası

 

Teknik Yardim Masaları Kuruluyor

Ajansimiz tarafindan yürütülmekte olan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ile “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi”  kapsaminda proje hazirlayan kurum ve kuruluslara teknik destek saglayabilmek amaciyla illerde bulunan Yatirim Destek Ofisleri bünyesinde Program Yönetim Birimi uzmanlarinin görev yapacagi teknik yardim masalari olusturulacaktir.
Teknik Yardim Masalari çalisma takvimi asagidaki tabloda belirtilmistir. Teknik Yardim Masalarinin etkin çalisabilmesi amaciyla katilim saglayacaklarin 01.02.2013 saat 17:00’a kadar 0362 431 24 00 numarali telefondan randevu talep etmeleri gerekmektedir.
Ilgili Uzmanlar: Zeynep Gürler Yildizli, Fatih ÇATAL

 

Il

Tarih

Yer

Amasya

07-08 Subat 2013 09:00 - 17:00

Amasya Yatirim Destek Ofisi

Adres:  Dere Kocacik Mahallesi 

Zembilli Sokak  Vakif Is Merkezi

No:5 Kat:4 AMASYA

Çorum

04-05 Subat 2013 09:00 - 17:00

Çorum  Yatirim Destek Ofisi

Adres:  Gazi Cad. No:68

Il Özel Idaresi Meclis Binasi

Valilik Karsisi Kat:4 ÇORUM

Samsun

04-05 Subat 2013 09:00 - 17:00

Samsun  Yatirim Destek Ofisi

Adres:  Kale Mahallesi Sükrü Efendi

Sokak No:2 Kat:6 Ilkadim SAMSUN

Tokat

07-08 Subat 2013 09:00 - 17:00

Tokat  Yatirim Destek Ofisi

Adres:  26 Haziran Atatürk Kültür

Sarayi C Blok Kat:2 TOKAT

Ilgililere duyurulur.

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

Mali Destek Programı” Başlangıç Toplantısı

“Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” Baslangiç Toplantisi
“Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” kapsaminda mali destek almaya hak kazanarak Ajansimizla sözlesme imzalayan basvuru sahiplerine yönelik düzenlenecek Baslangiç Toplantisi 03 Haziran 2013 Pazartesi günü Saat:14.00’da Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:6 SAMSUN adresinde gerçeklestirilecektir.
Ilgililere duyurulur.

2013 Mali Destek Programları Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

“Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” kapsaminda mali destek almaya hak kazanarak Ajansimizla sözlesme imzalayan basvuru sahiplerine yönelik düzenlenen Baslangiç Toplantisi 03 Haziran 2013 Pazartesi günü Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:6 SAMSUN adresinde gerçeklestirilmistir. Bu konuyla ilgili yararlanicilara genel bilgiler verilmistir.

2013 Mali Destek Programları Eğitim Toplantısı

Uygulama sürecinin anlatilmasi amaciyla 11.06.2013 tarihinde "Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi"na? 12.06.2013 tarihinde "Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi"na yönelik egitim faaliyetlerinin saat 09:30'da Amasya Esnaf Odalari Birligi, E80 05000 Kirazlidere AMASYA adresindeki toplanti salonunda gerçeklestirilmesi planlanmaktadir.Her iki program için egitim çizelgelerinin  linkleri asagida verilmistir.

 

2013 Mali Destek Programları Eğitim Toplantıları Gerçekleştirildi

"Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi”na ve "Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi"na yönelik egitim faaliyetleri program sirasina göre 11.06.2013 ve 12.06.2013 tarihlerinde Amasya Esnaf Odalari Birligi, E80 05000 Kirazlidere AMASYA adresindeki toplanti salonunda gerçeklestirilmistir. Yaralanicilar programlarin yürütülmesi konusunda bütün detaylari ile aydinlatilmislardir.

Sıkça Sorulan Sorular

 

2013 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Soruları Yayınlanmıştır

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) tarafindan 04.12.2012 tarihinde 2013 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda ilan edilen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi” Mali Destek Programlarina iliskin olarak ajansimiza iletilen sorular Sikça Sorulan Sorularbasligi altinda yayinlanmistir.

Kazanan Projeler

 

2013 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları Açıklandı

4 Aralik 2012 tarihinde ilan edilen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi”nin idari, teknik ve mali degerlendirilmesi tamamlanmis olup degerlendirme sonucu olusan basarili proje listeleri programlar bazinda  Ekte sunulmustur.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için Amasya’dan 8, Çorum’dan 9, Samsun’dan 16 ve Tokat’tan 12 adet proje olmak üzere 45 adet proje basvurusundan toplam 26 tanesi 65 puan ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. 26 projenin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 5, Çorum’dan 4, Samsun’dan 11 ve Tokat’tan 6 proje basarili olmustur.
Altyapi mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi 20.932.025,44 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 12.584.164,15 TL olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 60 olarak ortaya çikmistir. Basarili olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 10.908.545,18 TL ve destek talebi de 6.075.359,07 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 68 olarak ortaya çikmistir.
Ajans destek miktarinin illere göre dagilimi ise; Amasya’dan basarili olan 5 projenin toplam destek miktari 1.411.265,02 TL, Çorum’dan basarili olan 4 projenin toplam destek miktari 634.609,27 TL, Samsun ilinden basarili bulunan 11 projenin toplam destek tutari 2.749.564,52 ve Tokat ilinin basarili 6 projesinin toplam destek tutari 1.279.920,26 TL’dir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için Amasya’dan 13, Çorum’dan 19, Samsun’dan 22 ve Tokat’tan 24 adet proje olmak üzere toplam 78 adet proje basvurusu alinmis ve 28 tanesi basarili olmustur. 65 ve üzerinde puan alarak basarili olan ve asil listede yer alan projelerin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 5, Çorum’dan 8, Samsun’dan 7 ve Tokat’tan 8 proje basarili bulunmustur.
Sosyal Içerme mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi 11.217.288,06 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 8.764.940,51 olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir. Basarili olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 2.448.834 TL ve destek talebi de 1.924.640,93 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir.
Ajans destek miktarinin illere göre dagilimi ise; Amasya’dan basarili olan 5 projenin toplam destek miktari 304.998,80 TL, Çorum’dan basarili olan 8 projenin toplam destek miktari 630.169,72 TL, Samsun ilinden basarili bulunan 7 projenin toplam destek tutari 466.004,44 ve Tokat ilinin basarili 8 projesinin toplam destek tutari 523.467,95 TL’dir.
Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmeye baslanacaktir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyle 10 is günü içinde gerçeklesecektir. Bu süre içinde, daha sonra bu sayfada yayinlanacak takvim dogrultusunda, talep edilecek belgelerle birlikte kurum/kurulusu temsil ve ilzama yetkili kisilerin sözlesmeyi imzalamak üzere Ajansimiza müracaat etmeleri gerekecektir. Aksi takdirde basvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmis sayilacaktir.
Kazanan proje sahiplerine basarilar diler, programlarimiza ilgi gösteren tüm basvuru sahiplerimize tesekkür ederiz.

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2011 Yılı Kobilerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali ...

KOBI’lerin basvurabildigi programin genel amaci;
TR83 bölgesinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma deger yaratma kapasitesi yüksek olan KOBI’lerin uluslararasi düzeyde rekabet güçlerinin artirilmasi, Ar-Ge ve Inovasyon kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma degere sahip ürün gelistirme ve üretme imkânlarinin gelistirilmesine katki saglanmasidir.
Toplam Kaynak: 15.000.000 TL
Asgari destek tutari: 30.000 TL Azami destek tutari: 400.000 TL
Son basvuru tarihi: 26.12.2011 Saat 17.00

Başvuru Belgeleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısıi İlani

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2011 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 27.09.2011 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL olup, KOBI Mali Destek Programi için 15.000.000 TL, Insan Kaynaklari Mali Destek Programi için 3.000.000 TLöngörülmüstür. 
Basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra
Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir. 

Haber ve Duyurular

 

Başvuru Sahiplerine Önemli Hatırlatma

2011 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda yürütülen “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ile “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi"na basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir.
Proje basvurularinizi matbu olarak sunmadan önce BASVURU VERI GIRIS FORMU’nun doldurulmasi gerekmektedir.

Sözleşme İmzalamaya Hak Kazanan Başvuru Sahiplerine Duyuru

“Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahipleri için sözlesme dokümanlari ekte yer almaktadir.
Ayrica, asagida yer alan hususlarin tekrar belirtilmesinde yarar görülmektedir.
·         Adresinize gönderilen resmi sözlesme davet yazisi ekinde yer alan belgeleri hazirlayarak internet sitemizde ilan edilen tarihte sözlesme imzalamak üzere müracaat edilmesi,
·         Kurum/kurulusunuzu temsil ve ilzama yetkili imza sirkülerinde yer alan yasal temsilcilerinizin sözlesme imzalanirken Ajansimizda hazir bulunmalari,
·         Müsterek temsilin öngörüldügü durumlarda yasal temsilcilerin birlikte sözlesme imzasina gelmeleri,
·         Projede ortak bulunmasi halinde proje ortaklari adina da
1.    Vergi Borcu Olmadigini Gösterir Belgenin
2.    SGK Prim Borcu Olmadigini Gösterir Belgenin
3.    Mali destegin %3’ü ve üzerinde haciz borcu bulunmadigina iliskin Beyanin sunulmasi,
gerekmektedir.
Sözlesme süreci ile ilgili taleplerinizi asagidaki iletisim bilgileri araciligi ile Ajansimiza iletebilirsiniz.
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi
Program Yönetim Birimi
Telefon : +90 (362) 431 24 00
Faks       : +90 (362) 431 24 09
e-posta : 2011ikg@oka.org.tr ve 2011kobi@oka.org.tr
Adres : Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN

KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/KOBI) ile Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/IKG) Basvurulari Sona Erdi 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 26 Eylül 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulan “KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI” ile “INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 26 Aralik 2011 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayilari su sekildedir:
KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 317 adet
INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 117 adet
Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Zamaninda Ajansa ulasmis olan basvurular ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarinda bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile teknik ve mali degerlendirme asamalarinda degerlendirilecektir.
2011 yili teklif çagrisi kapsaminda Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan yürütülen mali destek programlarimiza gösterilmis olan ilgi bizleri fazlasiyla memnun etmistir. Program kapsaminda emegi geçen, katilan ve katki veren bütün kurum, kurulus, firma ve çalisanlarina tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik
KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/KOBI) ile Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/IKG) Basvurulari Sona Erdi 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 26 Eylül 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulan “KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI” ile “INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 26 Aralik 2011 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayilari su sekildedir:
KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 317 adet
INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 117 adet
Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Zamaninda Ajansa ulasmis olan basvurular ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarinda bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile teknik ve mali degerlendirme asamalarinda degerlendirilecektir.
2011 yili teklif çagrisi kapsaminda Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan yürütülen mali destek programlarimiza gösterilmis olan ilgi bizleri fazlasiyla memnun etmistir. Program kapsaminda emegi geçen, katilan ve katki veren bütün kurum, kurulus, firma ve çalisanlarina tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik
KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/KOBI) ile Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/IKG) Basvurulari Sona Erdi 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 26 Eylül 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulan “KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI” ile “INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 26 Aralik 2011 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayilari su sekildedir:
KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 317 adet
INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 117 adet
Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Zamaninda Ajansa ulasmis olan basvurular ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarinda bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile teknik ve mali degerlendirme asamalarinda degerlendirilecektir.
2011 yili teklif çagrisi kapsaminda Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan yürütülen mali destek programlarimiza gösterilmis olan ilgi bizleri fazlasiyla memnun etmistir. Program kapsaminda emegi geçen, katilan ve katki veren bütün kurum, kurulus, firma ve çalisanlarina tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2011 Yılı Teklif Çağrısı Bağımsız Değerlendirici İlanı

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI
2011 YILI TEKLIF ÇAGRISI
BAGIMSIZ DEGERLENDIRICI ILANI
Kalkinma Ajansimiz 27 Eylül 2011 tarihi itibariyle“KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ve“Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” olmak üzere 2 adet teklif çagrisina çikmis bulunmaktadir. Teklif çagrisi kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için 01 Ocak 2012 – 15 Subat 2012 tarihleri arasinda bagimsiz degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bagimsiz degerlendiricilerde aranan nitelikler asagida listelenmistir.
Bagimsiz degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalarive mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan bir ya da birden fazla alanda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir.

Mali Destek Programi

Proagrama Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi

Ana metal sanayi, Metalik olmayan diger mineral ürünlerin imalati (cam, seramik, kiremit, tugla, çimento, vb.) Tibbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalati,

Gida ürünleri ve içecek imalati, Agaç ve agaç mantari ürünleri imalati, Mobilya imalati, Turizm sektöründe uygulama, yönetim ve egitimi,  

Uluslararasi ticaret,

Finansman,

ARGE, yenilik, inovasyon, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi temini ile ilgili yatirimlar,

Kümelenme, network ve ag olusumu,

Pazarlama, elektronik ticaret yönetimi ve gelistirme,

Isletmelerde pazarlama ve pazar gelistirme, ürün tasarim ve gelistirme, yeni teknolojiler, kalite güvence ve sertifika sistemlerinin kurulumu,

Isletmelerde yönetim ve organizasyon, pazar arastirmasi, pazarlama, markalasma ve reklam stratejisi, yabanci pazarlarda ürün plasmani,

Uluslararasi finans kaynaklarina erisim,

Fuar, sergi ve isletme ziyaretleri,

Pazarlama planlarinin hazirlanmasi, organizasyon ve yönetimi,

Çevre yönetimi ve çevreye duyarli teknolojilerin uygulama, yönetim, egitim ve gelistirilmesi,

Turizm ekonomisi ve turizm yatirimciligi,

vb. konularda deneyimli olmak

Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi

Kadin ve/veya genç istihdaminin artirilmasi,

Yerel isgücü piyasasinin ihtiyaç duydugu mesleki/beceri alanlari,

Isyerlerinde is basinda egitim,

Verimliligi artirmak amaciyla teknik becerilerin gelistirilmesi,

Ag olusturmayi da içerecek sekilde kadinlari/gençleri kendi isini kurmaya tesvik eden faaliyetler,

Is kulüpleri de dâhil olmak üzere, kariyer rehberligi, danismanlik,

Kadinlar/gençler ile isverenleri bir araya getirecek eslestirme hizmetleri,

Kirsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çesitlendirilmesi,

Kirsal alanda ticari üretime yönelik olarak, evde hazirlanan gida ürünlerinin standartlara uygun hale getirilmesi ve pazarlanmasina yönelik egitim faaliyetleri ve kurumsal yapilarin olusturulmasinin desteklenmesi,

Eve is verme ve fason üretim yöntemini kullanan tekstil ürünleri ve hediyelik esya üretimi gibi sektörlerde kirsal istihdamin artirilmasi için gerekli egitimlerin düzenlenmesi,

Biyo-çesitlilik ve endemik türlerin islenmesi ve pazarlanmasina yönelik egitim projeleri,

Kirsalda ev pansiyonculugu ve çiftlik turizmine yönelik hizmet kapasitesinin gelistirilmesi,

Turizm özelligi tasiyan yörelerde yöresel ürün pazarlama ve turistlerle iletisim yöntemlerine yönelik egitimler,

Engelli bireyleri is, politika, egitim ve bilim gibi önemli toplumsal alanlarda kariyer yapmaya özendirici, toplumun ve engellilerin önyargilarini kirarak esitlikçi bir alginin olusmasina yardim edecek faaliyetler,

Engellilerin hizmetlere erisimine veya normal sosyal yasama katilimina yardimci olacak faaliyetler,

Engellilerin bilgi ve iletisim teknolojilerini kullanabilme imkânlarinin ve kapasitelerinin arttirilmasi,

Engellilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katiliminin artirilmasi,

Engelli bireylerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin iyilestirilmesi vb. konularda deneyimli olmak

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
·         Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi
·         Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul ve esaslari, uygulamalari
·         Hibe programi uygulamasi ve yönetimi
·         Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri degerlendiremeyeceklerdir.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; günde en fazla üç proje olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi proje degerlendirebileceklerdir. Ajans, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarinwww.oka.org.tr web sitesinde bulunan Bagimsiz Degerlendirici Havuzu üzerinden kayit yaptirarak özgeçmislerini en geç 18 Kasim 2011 Cuma Saat: 17.00’ye kadar tamamlamalari gerekmektedir.Adaylarin özgeçmislerini ayrica posta yolu ile göndermelerine gerek bulunmamaktadir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
Ajans tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Çalisma saatleri 09:00-18:00 arasinda olacaktir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:6 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler:
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, Ajans tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere ücret ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir.
Bagimsiz Degerlendirici Ilanina Basvurmak Için Tiklayiniz...
Daha fazla bilgi için;
Tel      : 0 (362) 431 24 00
e-posta: bd@oka.org.tr
web    : www.oka.org.tr

 

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

2011 Yılı Teklif Çağrısı Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları Takvimi

Ajansimiz, 2011 Yili Teklif Çagrisi Mali Destek Programlarinin bölgemiz genelinde etkin tanitiminin yapilmasi amaciyla bilgilendirme toplantilari düzenlemektedir. Saglikli ve birinci elden bilgi alinabilmesi adina asagidaki takvimde belirtilen toplantilara katilmanizi önemle tavsiye ederiz.
2011 Yili Teklif Çagrisi Bilgilendirme Toplantilari Takvimi

 

TARIH

SAAT

IL

TOPLANTININ YAPILACAGI ILÇE

TOPLANTIYA KATILACAK ILÇELER

TOPLANTI SALONU

03.10.2011

11:00

AMASYA

MERKEZ

MERKEZ,SULUOVA,GÖYNÜCEK

Saraydüzü Kislasi

05.10.2011)

10:00

AMASYA

MERZIFON

MERZIFON, GÜMÜSHACIKÖY, HAMAMÖZÜ

Kara Mustafa Pasa Devlet Hastanesi Toplanti Salonu

05.10.2011

10:00

AMASYA

TASOVA

TASOVA

Ilçe Müftülügü Toplanti Salonu

03.10.2011

15:00

ÇORUM

MERKEZ

MERKEZ, MECITÖZÜ, UGURLUDAG, ALACA, ORTAKÖY

Anitta Otel

06.10.2011

14.00

ÇORUM

BOGAZKALE

SUNGURLU, BOGAZKALE

Bogazkale Lisesi Konferans Salonu

06.10.2011

14.00

ÇORUM

KARGI

OSMANCIK, KARGI, DODURGA, LAÇIN 

Belediye Meclisi toplanti Salonu

14.10.2011

14.00

ÇORUM

ISKILIP

ISKILIP, BAYAT, OGUZLAR

Ögretmenevi Toplanti Salonu

10.10.2011

10:30

SAMSUN

MERKEZ

ILKADIM, CANIK, ATAKUM, ONDOKUZMAYIS, ASARCIK,TEKKEKÖY

Yelken Kulüp

13.10.2011

10.00

SAMSUN

ALAÇAM

BAFRA, ALAÇAM, YAKAKENT

Esnaf Kefalet Koop. Toplanti Salonu

13.10.2011

10.00

SAMSUN

TERME

ÇARSAMBA, TERME, SALIPAZARI,  AYVACIK

Ilçe Özel Idare Toplanti Salonu

14.10.2011

14.00

SAMSUN

VEZIRKÖPRÜ

HAVZA, LADIK, VEZIRKÖPRÜ, KAVAK

Vezirköprü Belediyesi Atatürk Is Merkezi Konferans Salonu

07.10.2011

10:30

TOKAT

MERKEZ

MERKEZ, ARTOVA, ALMUS, YESILYURT, SULUSARAY

Atatürk Kültür Merkezi

11.10.2011

10:00

TOKAT

ERBAA

ERBAA

Hükümet Konagi Toplanti Salonu

11.10.2011

14:00

TOKAT

RESADIYE

NIKSAR, RESADIYE, BASÇIFTLIK

Halk Egitim Merkezi Top. Sal.

12.10.2011

14.00

TOKAT

TURHAL

TURHAL, ZILE, PAZAR

Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu

Ajansimiz, 2011 Yili Teklif Çagrisi Mali Destek Programlari kapsaminda proje hazirlama egitimleri düzenleyecektir. 1 tam gün sürecek olan egitim programlarinin takvimi asagida verilmistir.
Egitimlere katilmak isteyenlerin kayit yaptirmasi gerekmektedir.

2011 Yılı Teklif Çağrıları Eğitim Programi

 

TARIH

SAAT

IL

TOPLANTININ YAPILACAGI ILÇE

TOPLANTIYA KATILACAK ILÇELER

TOPLANTI SALONU

20.10.2011

10:00

AMASYA

MERKEZ

MERKEZ, SULUOVA GÖYNÜCEK,

Amasya ESOB Egitim Salonu

21.10.2011

10:00

AMASYA

MERZIFON

MERZIFON, GÜMÜSHACIKÖY, HAMAMÖZÜ

Kara Mustafa Pasa Devlet Hastanesi Toplanti Salonu

21.10.2011

10:00

AMASYA

TASOVA

TASOVA

Ilçe Müftülügü Toplanti Salonu

24.10.2011

10:00

ÇORUM

MERKEZ

MERKEZ, MECITÖZÜ, UGURLUDAG, ALACA, ORTAKÖY

Çorum TSO Toplanti Salonu

26.10.2011

10:00

ÇORUM

BOGAZKALE

SUNGURLU, BOGAZKALE

Bogazkale Lisesi Konferans Salonu

31.10.2011

10:00

ÇORUM

KARGI

OSMANCIK, KARGI, DODURGA, LAÇIN

Belediye Meclisi toplanti Salonu

31.10.2011

10:00

ÇORUM

Belediye Meclisi toplanti Salonu

ISKILIP, BAYAT, OGUZLAR

Ögretmenevi Toplanti Salonu

20.10.2011

10:00

SAMSUN

MERKEZ

ILKADIM, CANIK, ATAKUM, ONDOKUZMAYIS, ASARCIK

OKA Egitim Salonu

01.11.2011

10:00

SAMSUN

TERME

ÇARSAMBA, TERME, SALIPAZARI, TEKKEKÖY, AYVACIK

Ilçe Özel Idare Toplanti Salonu

01.11.2011

10:00

SAMSUN

ALAÇAM

BAFRA, ALAÇAM, YAKAKENT

Esnaf Kefalet Koop. Toplanti Salonu

02.11.2011

10:00

SAMSUN

VEZIRKÖPRÜ

HAVZA, LADIK, VEZIRKÖPRÜ, KAVAK

Vezirköprü Belediyesi Atatürk Is Merkezi Konferans Salonu

24.10.2011

10:00

TOKAT

MERKEZ

MERKEZ, ARTOVA, ALMUS,  YESILYURT, SULUSARAY

Tokat YDO Egitim Salonu

25.10.2011

10:00

TOKAT

ERBAA

ERBAA

Hükümet Konagi Toplanti Salonu

25.10.2011

10:00

TOKAT

RESADIYE

NIKSAR, RESADIYE, BASÇIFTLIK

Halk Egitim Merkezi Top. Sal.

26.10.2011

10:00

TOKAT

TURHAL

TURHAL, ZILE, PAZAR

Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu

2011 Yılı Teklif Çağrısı Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları Takvimi 
Ajansimiz, 2011 Yili Teklif Çagrisi Mali Destek Programlarinin bölgemiz genelinde etkin tanitiminin yapilmasi amaciyla bilgilendirme toplantilari düzenlemektedir. Saglikli ve birinci elden bilgi alinabilmesi adina asagidaki takvimde belirtilen toplantilara katilmanizi önemle tavsiye ederiz.
2011 Yılı Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantıları Takvimi

TARIH

SAAT

IL

TOPLANTININ YAPILACAGI ILÇE

TOPLANTIYA KATILACAK ILÇELER

TOPLANTI SALONU

03.10.2011

11:00

AMASYA

MERKEZ

MERKEZ, SULUOVA GÖYNÜCEK,

Saraydüzü Kislasi

05.10.2011

10:00

AMASYA

MERZIFON

MERZIFON, GÜMÜSHACIKÖY, HAMAMÖZÜ

Kara Mustafa Pasa Devlet Hastanesi Toplanti Salonu

05.10.2011

10:00

AMASYA

TASOVA

TASOVA

Ilçe Müftülügü Toplanti Salonu

03.10.2011

15:00

ÇORUM

MERKEZ

MERKEZ, MECITÖZÜ, UGURLUDAG, ALACA, ORTAKÖY

Anitta Otel

06.10.2011

14:00

ÇORUM

BOGAZKALE

SUNGURLU, BOGAZKALE

Bogazkale Lisesi Konferans Salonu

06.10.2011

14:00

ÇORUM

KARGI

OSMANCIK, KARGI, DODURGA, LAÇIN 

Belediye Meclisi toplanti Salonu

14.10.2011

14:00

ÇORUM

ISKILIP

ISKILIP, BAYAT, OGUZLAR

Ögretmenevi Toplanti Salonu

10.10.2011

10:30

SAMSUN

MERKEZ

ILKADIM, CANIK, ATAKUM, ONDOKUZMAYIS, ASARCIK,TEKKEKÖY

Yelken Kulüp

13.10.2011

10.00

SAMSUN

ALAÇAM

BAFRA, ALAÇAM, YAKAKENT

Esnaf Kefalet Koop. Toplanti Salonu

13.10.2011

10.00

SAMSUN

TERME

ÇARSAMBA, TERME, SALIPAZARI,  AYVACIK

Ilçe Özel Idare Toplanti Salonu

14.10.2011

14:00

SAMSUN

VEZIRKÖPRÜ

HAVZA, LADIK, VEZIRKÖPRÜ, KAVAK

Vezirköprü Belediyesi Atatürk Is Merkezi Konferans Salonu

07.10.2011

10:30

TOKAT

MERKEZ

MERKEZ, ARTOVA, ALMUS, YESILYURT, SULUSARAY

Atatürk Kültür Merkezi

11.10.2011

10:00

TOKAT

ERBAA

ERBAA

Hükümet Konagi Toplanti Salonu

11.10.2011

14:00

TOKAT

RESADIYE

NIKSAR, RESADIYE, BASÇIFTLIK

Halk Egitim Merkezi Top. Sal.

12.10.2011

14:00

TOKAT

TURHAL

TURHAL, ZILE, PAZAR

Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu

Ajansimiz, 2011 Yili Teklif Çagrisi Mali Destek Programlari kapsaminda proje hazirlama egitimleri düzenleyecektir. 1 tam gün sürecek olan egitim programlarinin takvimi asagida verilmistir.                                       
2011 yili Teklif Çagrilari Egitim Programi

 

TARIH

SAAT

IL

TOPLANTININ YAPILACAGI ILÇE

TOPLANTIYA KATILACAK ILÇELER

TOPLANTI SALONU

20.10.2011

10:00

AMASYA

MERKEZ

MERKEZ, SULUOVA GÖYNÜCEK,

Saraydüzü Kislasi

21.10.2011

10:00

AMASYA

MERZIFON

MERZIFON, GÜMÜSHACIKÖY, HAMAMÖZÜ

Kara Mustafa Pasa Devlet Hastanesi Toplanti Salonu

21.10.2011

10:00

AMASYA

TASOVA

TASOVA

Ilçe Müftülügü Toplanti Salonu

24.10.2011

10:00

ÇORUM

MERKEZ

MERKEZ, MECITÖZÜ, UGURLUDAG, ALACA, ORTAKÖY

Anitta Otel

26.10.2011

10:00

ÇORUM

BOGAZKALE

SUNGURLU, BOGAZKALE

Bogazkale Lisesi Konferans Salonu

31.10.2011

10:00

ÇORUM

KARGI

OSMANCIK, KARGI, DODURGA, LAÇIN 

Belediye Meclisi toplanti Salonu

31.10.2011

10:00

ÇORUM

ISKILIP

ISKILIP, BAYAT, OGUZLAR

Ögretmenevi Toplanti Salonu

20.10.2011

10:00

SAMSUN

MERKEZ

ILKADIM, CANIK, ATAKUM, ONDOKUZMAYIS, ASARCIK,TEKKEKÖY

Yelken Kulüp

01.11.2011

10.00

SAMSUN

ALAÇAM

BAFRA, ALAÇAM, YAKAKENT

Esnaf Kefalet Koop. Toplanti Salonu

01.11.2011

10.00

SAMSUN

TERME

ÇARSAMBA, TERME, SALIPAZARI,  AYVACIK

Ilçe Özel Idare Toplanti Salonu

02.11.2011

10:00

SAMSUN

VEZIRKÖPRÜ

HAVZA, LADIK, VEZIRKÖPRÜ, KAVAK

Vezirköprü Belediyesi Atatürk Is Merkezi Konferans Salonu

24.10.2011

10:00

TOKAT

MERKEZ

MERKEZ, ARTOVA, ALMUS, YESILYURT, SULUSARAY

Atatürk Kültür Merkezi

25.10.2011

10:00

TOKAT

ERBAA

ERBAA

Hükümet Konagi Toplanti Salonu

25.10.2011

10:00

TOKAT

RESADIYE

NIKSAR, RESADIYE, BASÇIFTLIK

Halk Egitim Merkezi Top. Sal.

26.10.2011

10:00

TOKAT

TURHAL

TURHAL, ZILE, PAZAR

Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu

 

 

 

 

 

 

 

Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantıları

27.09.2011 tarihinde ilan edilen ve Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani ve Amasya Valisi Sayin Abdil Celil ÖZ tarafindan 03.10.2011 tarihinde yapilan basin açiklamasi ile kamuoyuna duyurulan Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi Ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi ve Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programina iliskin Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat il merkezleri ve ilçelerinde bütün yerel paydaslarin da katilimiyla bilgilendirme toplantilari gerçeklestirildi.
03.10.2011 tarihinde Çorum Valisi Sayin Nurullah ÇAKIR’in katilimiyla Çorum il merkezinde; 07.10.2011 tarhinde Tokat Valisi Sayin Serif YILMAZ’in katilimiyla Tokat il merkezinde; 10.10.2011 tarihinde Samsun Valisi Sayin Hüseyin AKSOY’un katilimiyla Samsun il merkezinde gerçeklestirilen toplantilarin ardindan Merzifon, Tasova, Iskilip, Bogazkale, Kargi, Terme, Alaçam, Vezirköprü, Turhal, Erbaa ve Resadiye ilçelerinde de kaymakamlar, belediye baskanlari, kamu kurumu ve sivil toplum kurulusu temsilcileri ile KOBI’lerin katilimiyla bilgilendirme toplantilari icra edildi.
Yogun katilimin gözlendigi toplantilarda gerçeklestiren bilgilendirme sunumlarinda mali destek programlarinin amaçlari, öncelikleri, destek tutari, uygunluk kriterleri, basvuru sekli ve yapilacak islemler, bilgi edinme yollari ve bilgilendirme ile egitim programi takvimine dair detaylar hakkinda bilgi verildi.
Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi Ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi ve Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi Bilgilendirme Toplantilari
27.09.2011 tarihinde ilan edilen ve Orta KaradenizKalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani ve Amasya Valisi Sayin Abdil Celil ÖZ tarafindan 03.10.2011 tarihinde yapilan basin açiklamasi ile kamuoyuna duyurulan Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi Ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi ve Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programina iliskin Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat il merkezleri ve ilçelerinde bütün yerel paydaslarin da katilimiyla bilgilendirme toplantilari gerçeklestirildi.
03.10.2011 tarihinde Çorum Valisi Sayin Nurullah ÇAKIR’in katilimiyla Çorum il merkezinde; 07.10.2011 tarhinde Tokat Valisi Sayin Serif YILMAZ’in katilimiyla Tokat il merkezinde; 10.10.2011 tarihinde Samsun Valisi Sayin Hüseyin AKSOY’un katilimiyla Samsun il merkezinde gerçeklestirilen toplantilarin ardindan Merzifon, Tasova, Iskilip, Bogazkale, Kargi, Terme, Alaçam, Vezirköprü, Turhal, Erbaa ve Resadiye ilçelerinde de kaymakamlar, belediye baskanlari, kamu kurumu ve sivil toplum kurulusu temsilcileri ile KOBI’lerin katilimiyla bilgilendirme toplantilari icra edildi.
Yogun katilimin gözlendigi toplantilarda gerçeklestiren bilgilendirme sunumlarinda mali destek programlarinin amaçlari, öncelikleri, destek tutari, uygunluk kriterleri, basvuru sekli ve yapilacak islemler, bilgi edinme yollari ve bilgilendirme ile egitim programi takvimine dair detaylar hakkinda bilgi verildi.

Teknik Yardım Masası

 

Teknik Yardim Masaları Kuruluyor

Ajansimiz tarafindan yürütülmekte olan “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi Ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ile “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” kapsaminda proje hazirlayan kurum ve kuruluslara teknik destek saglayabilmek amaciyla illerde bulunan Yatirim Destek Ofisleri bünyesinde Program Yönetim Birimi uzmanlarinin görev yapacagi teknik yardim masalari olusturulacaktir.
Teknik Yardim Masalari çalisma takvimi asagidaki tabloda belirtilmistir.

Il

Tarih

Yer

Amasya

23-24-25 Kasim 2011

Amasya Yatirim Destek Ofisi

Adres:  Dere Kocacik Mahallesi Zembilli Sokak  Vakif Is Merkezi No:5 Kat:4 AMASYA

Çorum

23-24-25 Kasim 2011

Çorum  Yatirim Destek Ofisi

Adres:  Gazi Cad. No:68 Il Özel Idaresi Meclis Binasi Valilik Karsisi Kat:4 ÇORUM

Samsun

23-24-25 Kasim 2011

Samsun  Yatirim Destek Ofisi

Adres:  Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 Ilkadim SAMSUN

Tokat

23-24-25 Kasim 2011

Tokat  Yatirim Destek Ofisi

Adres:  26 Haziran Atatürk Kültür Sarayi C Blok Kat:2 TOKAT

Ilgililere duyurulur.

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

2011 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç Toplantıları

“KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” kapsaminda destek almaya hak kazanarak Ajansimizla sözlesme imzalayan basvuru sahiplerine yönelik düzenlenecek Baslangiç Toplantisi30 Mart 2012 Cuma günü Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Genel Sekreterlik Hizmet Binasi Toplanti Salonunda gerçeklestirilecektir.
Toplantida proje uygulama kapsami ve çerçevesi, sözlesme yönetimi, satin alma, izleme ve destek faaliyetlerinden bahsedilecektir.
KOBI Mali Destek Programi Baslangiç Toplantisi: 10.00 – 12.00
IKG Mali Destek Programi Baslangiç Toplantisi: 14.30 – 16.30
Toplantiya sözlesmeyi imzalayan kurumlari temsil etmeye yetkili  kisilerin katilim saglamasi projenin saglikli bir sekilde uygulanmasi açisindan önem arz etmektedir.
Ilgililere duyurulur.

2011 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç Toplantıları Samsun’da Gerçekleştirildi

“2011 Yili KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ve “2011 Yili Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” Baslangiç Toplantilari mali destek yararlanicilarinin katilimiyla 30 Mart 2012 Cuma günü Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Genel Sekreterlik Hizmet Binasi Toplanti Salonunda ögleden önce KOBI’lere yönelik ve ögleden sonra IKG’ ye yönelik olmak üzere iki ayri oturumda gerçeklestirilmistir.
Her iki toplantida da, program kapsaminda mali destek almaya hak kazanarak sözlesme imzalayan mali destek yararlanicilarina; proje uygulama döneminde takip edilecek yasal mevzuat, proje uygulama döneminde kullanilacak dokümanlar, Ajans uzmanlari tarafindan gerçeklestirilecek izleme ve destek faaliyetleri, mali destek yararlanicilarinin proje uygulama dönemine iliskin yükümlülükleri ve uygulama döneminde gerçeklestirilecek egitimler konularinda genel bilgiler verilmistir. 
Toplantilar esnasinda kullanilan sunumlar Haberin Eklerinde paylasilmaktadir.

2011 Yılı Mali Destek Programları Eğitim Toplantıları

Kalkinma Ajansimizca yürütülmekte olan “2011 Yili KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ve “2011 Yili Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi”yararlanicilarina yönelik, proje uygulama döneminde yerine getirilecek uygulamalarin anlatilacagi egitim toplantilari 5 -17 Nisan 2012 tarihleri arasinda gerçeklestirilecektir.
Egitimlere proje uygulamasinda görev alacak teknik ve idari personellerin katilmasi, proje uygulamalarinin anlasilmasi ve sorunsuz yürütülmesi için son derece önemlidir.  
Ilgililere duyurulur.

EGITIM KONULARI

SÖZLESMELERIN YÖNETIMI

 

Sözlesmenin Temel Bölümleri

Sözlesme Degisikligi

Küçük Degisiklikler için Bildirim Mektubu

Sözlesme için Zeyilname

Zeyilname Talebinin Hazirlanmasi

UYGUN MALIYETLER

Proje Dokümantasyon ve Muhasebesi

Mali Dokümantasyon

Teknik Dokümantasyon

Muhasebe Yükümlülükleri

TANITIM VE GÖRÜNÜRLÜK

Tanitim ve görünürlük kurallari

IZLEME BILGI SISTEMI

Izleme bilgi sistemi kullanimi

SATIN ALMA

Satin alma kurallari

IZLEME VE DESTEK FAALIYETLERI

Izleme Kapsami

Izleme Araçlari

Yararlanicinin Izleme Kapsamindaki Yükümlülükleri

Destek Faaliyetleri

Internet Sayfalari

Bilgilendirme ve Egitim Toplantilari

Yardim Masalari

Risk Degerlendirmesi

Ön Ödeme Risk Puani

Baslangiç Risk Puani

Ilerleme Risk Puani

Nitel Risk Puani

Genel Risk Puani

 

                                EGITIM YER VE TARIHLERI

EGITIM TARIH VE SAATI

HEDEF KITLE

EGITIMIN YAPILACAGI ADRES

5-6 Nisan 2012   

09:30-16:30

Amasya, Çorum, Tokat, Samsun IKGProjeleri

Amasya Esnaf Odalari Birligi (ESOB) Toplanti Salonu Kirazli Dere Mahallesi, Kemal Ilicak Caddesi, 6/3, Amasya

9-10 Nisan 2012  

 09:30-16:30

Amasya, Tokat KOBIProjeleri

Amasya Esnaf Odalari Birligi (ESOB) Toplanti Salonu Kirazli Dere Mahallesi, Kemal Ilicak Caddesi, 6/3, Amasya

11-12 Nisan 2012

  09:30-16:30

Çorum KOBI Projeleri

Çorum Il Genel Meclis Toplanti SalonuGazi Caddesi, Valilik Karsisi, Il Genel Meclis Binasi, No:68, Çorum

16-17 Nisan 2012

 09:30-16:30

Samsun KOBIProjeleri

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Genel Sekreterlik Hizmet Binasi Toplanti Salonu Kale Mahallesi, Sükrü Efendi Sokak, No:2, Kat:6, Ilkadim, Samsun

2011 Yılı Mali Destek Programları Uygulama Eğitim Toplantıları Gerçekleştirildi

“2011 Yili KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ve “2011 Yili Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” uygulama egitimleri toplantilari mali destek yararlanicilarinin katilimiyla 05-17 Nisan 2012 tarihleri arasinda gerçeklestirilmistir.
Amasya, Çorum ve Samsun illerinde gerçeklestirilen  toplantilar da, sözlesme imzalayan mali destek faydalanicilarina  2’ser  gün süreyle; Sözlesmelerin Yönetimi, Uygun Maliyetler, Raporlama Yükümlülükleri, Izleme ve Destek faaliyetleri, Tanitim ve Görünürlük, Izleme Bilgi Sistemi ve Satinalma konularini içeren detayli bilgiler verilmistir.
IKG Egitimleri

Egitim Tarihleri

Egitimin yapildigi Il

Katilan Iller

Katilimci Sayisi

05-06 Nisan 2012

Amasya

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

50

 

Egitim Tarihleri

Egitimin yapildigi Il

Katilan Iller

Katilimci Sayisi

09-10 Nisan 2012

Amasya

Amasya, Tokat

28

11-12 Nisan 2012

Çorum

Çorum

41

16-17 Nisan 2012

Samsun

Samsun

29

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Sıkça Sorulan Sorular Yayınlanmıştır

“KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ile “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi kapsaminda Sikça Sorulan Sorular yayinlanmistir.

Kazanan Projeler

2011 Yili Teklif Çagrisi Sonuçlari Açiklandi!
27 Eylül 2011 tarihinde ilan edilen “KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi”nin idari, teknik ve mali degerlendirilmesi tamamlanmis olup degerlendirme sonucu olusan asil ve yedek listeler programlar bazindaEk-1 ve Ek-2’de sunulmustur.
KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi için Amasya’dan 55, Çorum’dan 77, Samsun’dan 150 ve Tokat’tan 35 adet proje olmak üzere toplam 317 adet proje basvurusundan 69 asil ve 4 yedek olmak üzere toplam 73 tanesi 65 puan ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. 73 projenin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 12, Çorum’dan 30, Samsun’dan 23 ve Tokat’tan 8 proje basarili olmustur.
KOBI mali destek programi kapsaminda sunulan 317 projenin toplam bütçesi 187.749.737,46 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 85.593.477,95 TL olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik % 45,5 olarak ortaya çikmisti. Basari olan 73 projenin ise toplam proje bütçesi 33.461.236,05 TL ve destek talebi de 15.980.098,73 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 47,75 olarak ortaya çikmistir.
KOBI mali destek programi kapsaminda belirlenen öncelikli sektörler bazinda basarili 73 projenin dagilimi Tablo 1 de yer almaktadir. Buna göre projelerin 63 adetinin öncelikli sektörlerden, 10 tanesinin ise öncelik disi sektörlerden sunuldugu görülmektedir. Öncelikli sektörler arasinda “Gida ürünleri ve içecek imalati” sektöründe 16 proje kabul edilirken en az proje (4 Adet) “Agaç ürünleri imalati” sektöründen sunulmustur.
Tablo 1. KOBI Programi Kapsaminda Basarili Olan Projelerin Dagilimi

Sektör

Proje Adedi

Gida ürünleri ve içecek imalati

16

Agaç ürünleri imalati (mobilya hariç)

4

Metalik olmayan diger mineral ürünlerin imalati

17

Ana metal sanayisi

6

Tibbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalati

5

Mobilya imalati

9

Turizm

6

Diger (öncelikli olmayan) sektörler

10

TOPLAM

73

Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi için Amasya’dan 19, Çorum’dan 19, Samsun’dan 50 ve Tokat’tan 29 adet proje olmak üzere toplam 117 adet proje basvurusundan 36 tanesi 65 ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. Bu projeler içerisinde bazi kurumlarca sunulan iki projenin de basarili olmasi ve ancak bir tane projeye destek saglanabilmesi nedeniyle nihayetinde 34 proje ile sözlesme imzalanabilecektir. 65 ve üzerinde puan alarak basarili olan ve asil listede yer alan projelerin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 6, Çorum’dan 7, Samsun’dan 12 ve Tokat’tan 9 proje basarili bulunmustur.
Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi15.761.077,82 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 13.170.356,17 TLolmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 84 olarak ortaya çikmisti. Basari olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 2.794.218,99 TL ve destek talebi de2.285.490,18 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 81,79 olarak ortaya çikmistir.
IKG mali destek programi kapsaminda basarili bulunan 34 projenin program öncelikleri bazinda dagilimlari Tablo 2 de verilmistir. Buna göre projelerin 16 tanesinin Öncelik 1’den (Kadin ve/veya Genç Istihdaminin Artirilmasi ve Kadin ve/veya Genç Issizlik Oranlarinin Azaltilmasi), 7 tanesinin de Öncelik 2’den (Kirsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Amaciyla Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi) ve 11 tanesinin Öncelik 3’ten (Engellilerin Toplumsal Yasamin Bir Parçasi Olmasinin Saglanmasi) sunulmus oldugu görülmektedir.
Tablo 2. IKG Programi Kapsaminda Basarili Olan Projelerin Dagilimi

Öncelik

Proje Adedi

Öncelik 1- Kadin ve/veya Genç Istihdaminin Artirilmasi ve Kadin ve/veya Genç Issizlik Oranlarinin Azaltilmasi

16

Öncelik 2- Kirsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Amaciyla Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi

7

Öncelik 3- Engellilerin Toplumsal Yasamin Bir Parçasi Olmasinin Saglanmasi

11

TOPLAM

34

Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmeye baslanacaktir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyla 10 is günü içinde gerçeklesecektir. Bu süre içinde, basarili olan proje sahiplerinin elektronik postalarina gönderilecek olan açiklama notlari ve talep edilen belgelerle birlikte kurum/kurulus/isletmeyi temsil ve ilzama yetkili kisilerin sözlesmeyi imzalamak üzere Ek-3 ve Ek-4 de verilmis olan sözlesme takvimi çerçevesinde Ajansimiza müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde basvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmis sayilacaktir. Bu durumda, yedek listeden puan sirasina göre ilk sirada yer alan basvuru sahibi sözlesmeye davet edilecektir.
Kazanan proje sahiplerine basarilar diler, programlarimiza ilgi gösteren tüm basvuru sahiplerine tesekkür ederiz.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

 

 

 

 

Program Çıktıları

 

2011 Yılı KOBİ Programı Kataloğu Yayinlanmştır

Ajansimiz tarafindan “TR 83 bölgesinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma deger yaratma kapasitesi yüksek olan KOBI’lerin uluslararasi düzeyde rekabet güçlerinin artirilmasi,Ar-Ge ve inovasyon kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma degere sahip ürün gelistirme ve üretme imkânlarinin gelistirilmesine katki saglanmasi” amaciyla uygulanan “2011 Yili KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi”nin uygulama dönemi 2013 yilinda tamamlanmistir.
Mali destek programi kapsaminda sözlesme imzalanan 65 projeden 60 tanesi (Uygulama yüzdesi: 92,30 ) basarili sekilde uygulanarak tamamlanmistir. 5 adet projenin destek sözlesmesi yararlanicilarin gerekçeli talepleri ve Yönetim Kurulu kararlarina istinaden karsilikli olarak feshedilmistir.
Program kapsaminda basarili sekilde uygulanan 60 projeye Ajans tarafindan toplam 12,5 milyon TL (Gerçeklesme orani: %88,71) mali destek aktarilmistir. Ajansin mali destegine karsilik olarak projeler kapsaminda yararlanicilar tarafindan 15.5 Milyon TL (Gerçeklesme orani: %98,78)  es finansman harcanmis olup toplam program bütçesi 27.7 Milyon TL olarak gerçeklesmistir.
Bu çalismada mali destek programi kapsaminda uygulanan projelerin faaliyetleri ve çiktilarina iliskin özet bilgiler sunulmustur.

2011 Yılı İnsan Kayanaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri;
1. Kadin ve/veya genç istihdaminin artirilmasi ve kadin ve/veya genç issizlik oranlarinin azaltilmasi,
2. Kirsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çesitlendirilmesi amaciyla insan kaynaklarinin gelistirilmesi,
3. Engellilerin toplumsal yasamin bir parçasi olmasinin saglanmasidir
Toplam kaynak: 3.000.000 TL
Asgari destek tutari: 20.000 TL Azami destek tutari: 150.000 TL
Son basvuru tarihi: 26.12.2011 Saat 17.00

Başvuru Belgeleri

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2011 Yili Proje Teklif Çagrisi Ilani
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2011 yili bütçesinden finanse edilmek üzere “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 27.09.2011 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL olup, KOBI Mali Destek Programi için 15.000.000 TL, Insan Kaynaklari Mali Destek Programi için 3.000.000 TLöngörülmüstür.
Basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra
Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.  2011 Yili Teklif Çagrisi Bilgilendirme ve Egitim Toplantilari Takvimine Ulasmak Için Tiklayiniz…
Egitim Basvuru Sayfasina Ulasmak Için Tiklayiniz…
2011 Yili Teklif Çagrisi Ile Ilgili Soru Sormak Için Tiklayiniz...
Basvuru Veri Giris Formunu doldurmak için tiklayiniz ….
2011 Yili Teklif Çagrisi Sonuçlarina Ulasmak Için Tiklayiniz...

 

Haber ve Duyurular

 

KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TR83/2011/KOBI) ile İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TR83/2011/IKG) Başvuruları Sona Erdi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 26 Eylül 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulan “KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI” ile “INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 26 Aralik 2011 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayilari su sekildedir:
KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 317 adet
INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 117 adet
Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Zamaninda Ajansa ulasmis olan basvurular ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarinda bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile teknik ve mali degerlendirme asamalarinda degerlendirilecektir.
2011 yili teklif çagrisi kapsaminda Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan yürütülen mali destek programlarimiza gösterilmis olan ilgi bizleri fazlasiyla memnun etmistir. Program kapsaminda emegi geçen, katilan ve katki veren bütün kurum, kurulus, firma ve çalisanlarina tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik

Sözleşme İmzalamaya Hak Kazanan Başvuru Sahiplerine Duyuru

“Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahipleri için sözlesme dokümanlari ekte yer almaktadir.
Ayrica, asagida yer alan hususlarin tekrar belirtilmesinde yarar görülmektedir.
·         Adresinize gönderilen resmi sözlesme davet yazisi ekinde yer alan belgeleri hazirlayarak internet sitemizde ilan edilen tarihte sözlesme imzalamak üzere müracaat edilmesi,
·         Kurum/kurulusunuzu temsil ve ilzama yetkili imza sirkülerinde yer alan yasal temsilcilerinizin sözlesme imzalanirken Ajansimizda hazir bulunmalari,
·         Müsterek temsilin öngörüldügü durumlarda yasal temsilcilerin birlikte sözlesme imzasina gelmeleri,
·         Projede ortak bulunmasi halinde proje ortaklari adina da
1.    Vergi Borcu Olmadigini Gösterir Belgenin
2.    SGK Prim Borcu Olmadigini Gösterir Belgenin
3.    Mali destegin %3’ü ve üzerinde haciz borcu bulunmadigina iliskin Beyanin sunulmasi,
gerekmektedir.
Sözlesme süreci ile ilgili taleplerinizi asagidaki iletisim bilgileri araciligi ile Ajansimiza iletebilirsiniz.
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi
Program Yönetim Birimi
Telefon : +90 (362) 431 24 00
Faks       : +90 (362) 431 24 09
e-posta : 2011kobi@oka.org.tr
Adres : Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN

OKA Tarafından Desteklenen “Merzifon Sanayii Ortak Kullanım Alanları” Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Merzifon Sanayisinin ihtiyaç duydugu nitelikli isgücü ihtiyacinin karsilanmasi amaciyla mesleki egitimden ayrilmis, mesleki egitim almamis orta ögretim mezunu ve meslek lisesi ögrencilerinden olusan 48 gencin pratik egitimle desteklenerek mesleki yetkinliklere göre egitilmesini amaçlayan projenin açilis toplantisi 7 Mayis 2012 tarihinde Merzifon Halk Egitim Merkezi Toplanti salonunda, Merzifon Kaymakami Sayin Mehmet Fatih GEYIM, Merzifon Belediye Baskani Sayin Mehmet Kadri AYDINLI,  OKA Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN ve pek çok misafirin katilimi ile gerçeklestirildi.
Toplam proje bütçesi 114.366,60 olan “Merzifon Sanayii Ortak Kullanim Alanlari” projesi için Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi destegi %89,99 oran ile 102.918,50’ dir.
Merzifon Kaymakamligi tarafindan yürütülen proje ile Uzmanlasmis Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) merkezi olan Merzifon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin talassiz sekillendirme (kaynak) atölyesi ve endüstriyel bakim (PLC ve pnömatik) atölyesine gerekli makine ekipman ve sarf malzemesi alimi gerçeklestirildikten sonra 48 gencin kaynakçilik ve endüstriyel bakim konularinda egitilmesi saglanacaktir.
Egitimlerin verildigi kurumunu (UMEM) özel yapisi sayesinde egitime katilacak gençlere günlük iase ödemesi de yapilabilecektir.
Egitimlerin tamamlanmasinin ardindan Merzifon OSB’de bulunan firmalarda, teorik egitimini tamamlayan gençlerin staj yapmasina imkan saglanacak ve bu dönemde stajyer ögrenciler proje ekibi tarafindan sürekli izlenecek ve bu gençlerin staj yaptiklari firmalarda istihdam edilmeleri için girisimlerde bulunulacaktir.
Proje kapsaminda mesleki egitim alan gençler ayrica, KOSGEB tarafindan onayli girisimcilik egitimi alacaklar ve böylece kendi islerini kurmak isteyen gençlerin KOSGEB desteklerinden yararlanmalarinin önü açilmis olacaktir.
Açilis toplantisinin ardindan Merzifon’un tarihi ve turistik potansiyelini yerinde görmek amaciyla Merzifon Kaymakami Sayin Fatih GEYIM ve Merzifon Belediye Baskani Sayin Mehmet KADRI ve OKA Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN tarafindan ilçenin turizm potansiyeli olan yerlerine ziyaretler gerçeklestirilmistir.

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantısına Katildi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN tarafindan 05.06.2012 tarihinde Il Genel Meclisi Toplanti Salonu’nda gerçeklestirilen Samsun Il Genel Meclisi Haziran ayi 2. Birlesim toplantisinda Ajans faaliyetleri hakkinda bilgilendirme sunumu gerçeklestirildi.
Yeterli çogunlugun saglanmasi ile Meclis Baskani Sayin Mustafa KARAKURT’un baskanliginda gerçeklestirilen Il genel meclisi toplantisinda, gündem maddelerinin görüsülmesinin ardindan Sayin ÖZEN’in bilgilendirme sunumu ile devam edildi ve gündem disi görüsmeler ile toplanti son buldu.
Toplantida OKA Genel Sekreteri tarafindan Ajansin gerçeklestirdigi mali destek programlarindan, güdümlü proje kapsaminda desteklenen Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nden, Ajans tarafindan yürütülen AB projelerinden, bölgede saglanan isbirliklerinden, teknik destek programindan, 2012 yilinda yürütülmeye baslanan “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda yürütülen projeler hakkinda detayli bilgi verildi.

Yeşilırmak Havzası Kırsalında Odundışı Orman Ürünleri Farkındalığı KORUP Projesi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan Insan Kaynaklari Gelistirilmesi Mali Destek Programi tarafindan desteklenen KORUP Projesi kapsaminda 25 Haziran 2012 tarihinde “Odundisi Orman Ürünleri, TR83 Bölgesi ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri” Konulu çalistay Amasya ilinde çok sayida farkli aktörün katilimiyla gerçeklestirilmistir. Çalistay’da sabah bir oturum ve ögleden sonra bir oturum olmak üzere toplam 2 oturum yapilmistir. OGM ODOÜ ve Hizmetler Daire Baskani Fuat Sanal, Ege Ihracatçilar Birligi Baskani Nurettin Tarakçi, HASIAD Yönetim Kurulu Baskani ve Gülteks Yönetim Kurulu Baskani Gülay GÜL, OGM ODOÜ ve Hizmetler Dairesi Bitkisel Ürünler Sb. Müdürü, KTÜ Orman Fakültesi Dekan Yardimcisi Prof.Dr. Salih TERZIOGLU,Amasya Orman Bölge Müdürlügü Bölge Müd Yardimcisi Salim SIGIRCI, OGM ODOÜ ve Hizmetler Sb.Md. Basar BAKIRCI ile OGM Orman Idaresi ve Planlama Dairesi Baskani Rüstem KIRIS konusmaci olarak katilmistir.
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Planlama, Programla ve Koordinasyon Uzmani Meltem YILMAZ, Izleme Degerlendirme Birim Baskani Hakan EROGLU, Amasya Yatirim Destek Ofisi Koordinatörü Erdin GÜDEN toplantiya ajansi temsilen katilmislardir.  
Çalistayda ODOÜ ürün çesitliligi, gelir getirici ürünler, koruma kullanma, girisimcilik ve bilimsel arastirmalarin ODOÜ gelecegi tartisilmis, planlama faaliyetlerinin önemi vurgulanmistir.

Perakende Satiış Temsilcisi Akademisi Projesi Kursiyerleri Derslere Başladı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan, Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi kapsaminda desteklenen ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odasi Egitim Vakfi tarafindan yürütülen “Perakende Satis Temsilcisi Akademisi Projesi”nin açilis toplantisi 03.07.2012 Sali günü Samsun TSO Davut ALTAN Meclis Toplanti Salonu’nda gerçeklestirildi.
Toplanti Samsun Ticaret ve Sanayi Odasi Yönetim Kurulu Baskani Sayin Salih Zeki MURZIOGLU’nun açilis konusmalari ile baslayip Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN’in Ajans faaliyetleri ve proje hakkindaki bilgilendirme sunumu ile devam etti.
Proje kapsamindaki egitimler, projenin açilis toplantisinda, Fatih Üniversitesi Isletme Bölümü Ögretim Üyesi Doç.Dr.Halil ZAIM’in Insan Kaynaklari Yönetimi konusundaki ilk dersi ile basladi
Ondokuz Mayis Üniversitesi’nin proje ortagi oldugu toplam 71.431,53 TL bütçeli söz konusu proje kapsaminda genç ve/veya kadinlarin isgücü piyasasina katilimlarinin tesvik edilmesiyle istihdam edilebilirliklerinin artirilarak, Samsun reel piyasasinda en çok eleman ihtiyaci duyulan perakende satis temsilcisi alanina kazandirilacak nitelikli elemanlarin isgücü piyasasina dâhil edilmesi ve böylece kadin ve/veya genç issizlik oraninin azalmasina katki saglanmasi hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik olarak, genç ve/veya kadinlardan olusan 25 issiz kisiye verilecek olan teorik ve uygulamali egitimler ile Samsun’daki firmalarin satis ve pazarlama alaninda rekabet güçlerini artirmak, ihtiyaç duyduklari egitimli ve nitelikli perakende satis temsilcilerine sahip olmalarini saglamak üzere konuyla ilgili birçok alanda egitimler verilecek, ekim ayinda sona ermesi planlanan bu egitimlerin ardindan 1 ay süreyle kursiyerlerin farkli sektörlerdeki firmalarda staj yapmalari saglanacaktir.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teklif Çağrısı Bağımsız Değerlendirici İlanı

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI
2011 YILI TEKLIF ÇAGRISI
BAGIMSIZ DEGERLENDIRICI ILANI
Kalkinma Ajansimiz 27 Eylül 2011 tarihi itibariyle“KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ve“Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” olmak üzere 2 adet teklif çagrisina çikmis bulunmaktadir. Teklif çagrisi kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için 01 Ocak 2012 – 15 Subat 2012 tarihleri arasinda bagimsiz degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bagimsiz degerlendiricilerde aranan nitelikler asagida listelenmistir.
Bagimsiz degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalarive mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan bir ya da birden fazla alanda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir.

Mali Destek Programi

Programa Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi

Ana metal sanayi, Metalik olmayan diger mineral ürünlerin imalati (cam, seramik, kiremit, tugla, çimento, vb.) Tibbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalati,Gida ürünleri ve içecek imalati, Agaç ve agaç mantari ürünleri imalati, Mobilya imalati, Turizm sektöründeuygulama, yönetim ve egitimi,  Uluslararasi ticaret,Finansman,ARGE, yenilik,inovasyon, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi temini ile ilgili yatirimlar,Kümelenme,network ve ag olusumu,Pazarlama, elektronik ticaret yönetimi vegelistirme,Isletmelerde pazarlama ve pazar gelistirme, ürün tasarim ve gelistirme, yeniteknolojiler, kalite güvence ve sertifika sistemlerinin kurulumu,Isletmelerde yönetim ve organizasyon, pazar arastirmasi, pazarlama, markalasma ve reklam stratejisi, yabancipazarlarda ürün plasmani,Uluslararasi finans kaynaklarina erisim,Fuar, sergi veisletme ziyaretleri,Pazarlama planlarinin hazirlanmasi, organizasyon ve yönetimi,Çevre yönetimi ve çevreye duyarli teknolojilerin uygulama, yönetim, egitim ve gelistirilmesi,Turizmekonomisi ve turizm yatirimciligi,vb. konularda deneyimli olmak

Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi

Kadin ve/veya genç istihdaminin artirilmasi,Yerel isgücü piyasasinin ihtiyaç duydugumesleki/beceri alanlari,Isyerlerinde is basinda egitim,Verimliligi artirmak amaciyla teknik becerilerin gelistirilmesi,Ag olusturmayi da içerecek sekilde kadinlari/gençleri kendiisini kurmaya tesvik eden faaliyetler,Is kulüpleri de dâhil olmak üzere, kariyer rehberligi, danismanlik,Kadinlar/gençler ile isverenleri bir araya getirecek eslestirmehizmetleri,Kirsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çesitlendirilmesi,Kirsal alanda ticari üretime yönelik olarak, evde hazirlanan gida ürünlerinin standartlara uygun hale getirilmesi ve pazarlanmasina yönelik egitim faaliyetleri ve kurumsal yapilarin olusturulmasinin desteklenmesi,Eve is verme ve fason üretim yöntemini kullanan tekstil ürünleri ve hediyelik esya üretimi gibi sektörlerde kirsal istihdamin artirilmasi için gerekli egitimlerin düzenlenmesi,Biyo-çesitlilik ve endemik türlerin islenmesi ve pazarlanmasina yönelik egitim projeleri,Kirsalda ev pansiyonculugu ve çiftlik turizmine yönelik hizmet kapasitesinin gelistirilmesi,Turizm özelligi tasiyan yörelerde yöresel ürün pazarlama ve turistlerle iletisim yöntemlerine yönelik egitimler,Engelli bireyleri is, politika, egitim ve bilim gibi önemli toplumsal alanlarda kariyer yapmaya özendirici, toplumun ve engellilerin önyargilarini kirarak esitlikçi bir alginin olusmasina yardim edecek faaliyetler,Engellilerin hizmetlere erisimine veya normal sosyal yasama katilimina yardimci olacak faaliyetler,Engellilerin bilgi ve iletisim teknolojilerini kullanabilme imkânlarinin ve kapasitelerinin arttirilmasi,Engellilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katiliminin artirilmasi,Engelli bireylerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin iyilestirilmesi vb. konularda deneyimli olmak

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
·         Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi
·         Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul ve esaslari, uygulamalari
·         Hibe programi uygulamasi ve yönetimi
·         Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri degerlendiremeyeceklerdir.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; günde en fazla üç proje olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi proje degerlendirebileceklerdir. Ajans, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarinwww.oka.org.tr web sitesinde bulunan Bagimsiz Degerlendirici Havuzu üzerinden kayit yaptirarak özgeçmislerini en geç 18 Kasim 2011 Cuma Saat: 17.00’ye kadar tamamlamalari gerekmektedir.Adaylarin özgeçmislerini ayrica posta yolu ile göndermelerine gerek bulunmamaktadir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
Ajans tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Çalisma saatleri 09:00-18:00 arasinda olacaktir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:6 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler:
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, Ajans tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere ücret ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir.
Bagimsiz Degerlendirici Ilanina Basvurmak Için Tiklayiniz...
Daha fazla bilgi için;
Tel      : 0 (362) 431 24 00
e-posta: bd@oka.org.tr
web    : www.oka.org.tr

 

Başvuru Sahiplerine Önemli Hatırlatma

2011 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda yürütülen “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ile “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi"na basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir.
Proje basvurularinizi matbu olarak sunmadan önce BASVURU VERI GIRIS FORMU’nun doldurulmasi gerekmektedir.

Kadınlara Ebru ve Çini Eğitimi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) destekli 2011 yili Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi kapsaminda Amasya Milli Egitim Müdürlügü’nün uyguladigi ‘Ebru ve Çini Isleme Egitim Merkezi Projesi’ kapsaminda geleneksel Türk süsleme sanati ebru ile çini isleme egitimi alan 40 issiz kadinin ürettigi eserler görücüye çikmaya basladi.
Amasya Valisi A. Celil Öz ile esi Rukiye Öz, Garnizon Komutani Tuggeneral Mehmet Haluk Yildizdan, AmasyaBelediye Baskani Cafer Özdemir, Emniyet Müdürü Cemil Bayazit, Milli Egitim Müdürü Giyasettin Tas ve beraberindekiler Hatuniye Camisi yanindaki Ebru ve Çini Isleme Egitimi Merkezi’nde sürdürülen çalismalar hakkinda bilgiler aldi.
Vali Öz, turizm sehri Amasya’da geleneksel sanatlara yönelik sürdürülen çalismalarin desteklenecegini söyledi.
Proje koordinatörü Mustafa Örgüt, proje ile issiz kadinlarin ebru ve çini isleme egitim almalari sonucu meslek edinmelerinin ve turizm alaninda istihdam edilmelerinin saglanmasinin hedeflendigini kaydetti.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlani

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2011 yili bütçesinden finanse edilmek üzere “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 27.09.2011 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL olup, KOBI Mali Destek Programi için 15.000.000 TL, Insan Kaynaklari Mali Destek Programi için 3.000.000 TLöngörülmüstür.
Basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra
Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.  2011 Yili Teklif Çagrisi Bilgilendirme ve Egitim Toplantilari Takvimine Ulasmak Için Tiklayiniz…
Egitim Basvuru Sayfasina Ulasmak Için Tiklayiniz…
2011 Yili Teklif Çagrisi Ile Ilgili Soru Sormak Için Tiklayiniz...
Basvuru Veri Giris Formunu doldurmak için tiklayiniz ….
2011 Yili Teklif Çagrisi Sonuçlarina Ulasmak Için Tiklayiniz...

Teklif Çağrısı Kapsamında Önemli Duruyu

INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA ILGILILERE ÖNEMLI DUYURU
Bilindigi üzere, 14 Kasim 2011 tarihinde Ajansimiz internet sitesinde yayimlanan Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi Sikça Sorulan Sorular arasinda yer alan “Insan kaynaklarinin gelistirilmesi mali destek programi kapsaminda Ajansa borcu olan Belediyelerin ilgili borçlarinin Iller Bankasi tarafindan düzenli olarak kesilmesi durumunda basvuru yapmasi mümkün olabilecek midir?” seklindeki 7. soruya “Basvuru Rehberinin 2.1.1. Basvuru Sahiplerinin Uygunlugu: Kimler Basvurabilir? Bölümünde belirtildigi üzere basvuru sahibi olan Belediye, Il Özel Idaresi veya Ticaret ve Sanayi Odasinin basvuru tarihi itibari ile Ajansa olan mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmesi gerekmektedir. Ajans, basvuru tarihi itibariyle ilgili basvuru sahiplerinin Ajansa olan katki paylarinin tamaminin tahsil edilip edilmedigini kendi muhasebe kayitlarindan kontrol edecektir. Bu kontrollerde katki payi borcu oldugu tespit edilen basvuru sahiplerinin basvurulari reddedilecektir. Belediyelerin Ajansa olan borçlarinin Iller Bankasi üzerinden kesiliyor olmasi bu sartin saglanmasi anlamina gelmemektedir. Ayrica; basvuru sahiplerinin söz konusu mali yükümlülüklerinin tamamini yerine getirdiklerini gösteren Ajanstan alacaklari “Borcu Yoktur Belgelerini” basvurulariyla birlikte sunmalari önerilmektedir.” seklinde cevap verilmisti. Ancak, 16 Kasim 2011 tarih ve 28114 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Kalkinma Ajanslari Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Yönetmelik ile ilgili Yönetmeligin 10 uncu maddesinin 6 inci fikrasi “Kanunen zorunlu olan ajans bütçe paylarini kismen veya tamamen ödememis olan il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalari, birikmis bütün borçlarini ve bunlarla iliskili varsa diger bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, ilgili ajansla sözlesme imzalayamaz.” seklinde degistirilmistir.
Yönetmelikte yapilan bu degisiklik sonrasinda kanunen zorunlu ajans bütçe paylarini kismen veya tamamen ödenmemis olmasi paydaslarimizin mali destek programlarimiza basvuru yapmalarinin önünde engel teskil etmemektedir. Basvuru esnasinda ajansa katki payi borcu olan basvuru sahiplerinin basvurulari sadece bu sebepten ötürü degerlendirme disi kalmayacaktir. Öte yandan, projenin degerlendirme neticesinde basarili olmasi durumunda destek sözlesmesi imzalanabilmesi için sözkonusu bütçe paylarinin tamamen ödenmis olmasinin gerektigi unutulmamalidir.
Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

2011 Yılı Teklif Çağrısı Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları Takvimi

Ajansimiz, 2011 Yili Teklif Çagrisi Mali Destek Programlarinin bölgemiz genelinde etkin tanitiminin yapilmasi amaciyla bilgilendirme toplantilari düzenlemektedir. Saglikli ve birinci elden bilgi alinabilmesi adina asagidaki takvimde belirtilen toplantilara katilmanizi önemle tavsiye ederiz.

2011 Yili Teklif Çagrisi Bilgilendirme Toplantilari Takvimi

 

TARIH

SAAT

IL

TOPLANTININ YAPILACAGI ILÇE

TOPLANTIYA KATILACAK ILÇELER

TOPLANTI SALONU

03.10.2011

11:00

AMASYA

MERKEZ

MERKEZ, SULUOVA GÖYNÜCEK,

Saraydüzü Kislasi

05.10.2011

10:00

AMASYA

MERZIFON

MERZIFON, GÜMÜSHACIKÖY, HAMAMÖZÜ

Kara Mustafa Pasa Devlet HastanesiToplanti Salonu

05.10.2011

10:00

AMASYA

TASOVA

TASOVA

Ilçe Müftülügü Toplanti Salonu

03.10.2011

15:00

ÇORUM

MERKEZ

MERKEZ, MECITÖZÜ, UGURLUDAG, ALACA, ORTAKÖY

Anitta Otel

06.10.2011

14.00

ÇORUM

BOGAZKALE

SUNGURLU, BOGAZKALE

Bogazkale Lisesi Konferans Salonu

06.10.2011

14.00

ÇORUM

KARGI

OSMANCIK, KARGI, DODURGA, LAÇIN

Belediye Meclisi toplanti Salonu

14.10.2011

14.00

ÇORUM

ISKILIP

ISKILIP, BAYAT, OGUZLAR

Ögretmenevi Toplanti Salonu

10.10.2011

10:30

SAMSUN

MERKEZ

ILKADIM, CANIK, ATAKUM, ONDOKUZMAYIS, ASARCIK,TEKKEKÖY

Yelken Kulüp

13.10.2011

10.00

SAMSUN

ALAÇAM

BAFRA, ALAÇAM, YAKAKENT

Esnaf Kefalet Koop. Toplanti Salonu

13.10.2011

10.00

SAMSUN

TERME

ÇARSAMBA, TERME, SALIPAZARI,  AYVACIK

Ilçe Özel Idare Toplanti Salonu

14.10.2011

14.00

SAMSUN

VEZIRKÖPRÜ

HAVZA, LADIK, VEZIRKÖPRÜ, KAVAK

Vezirköprü Belediyesi Atatürk Is Merkezi Konferans Salonu

07.10.2011

10:30

TOKAT

MERKEZ

MERKEZ, ARTOVA, ALMUS, YESILYURT, SULUSARAY

Atatürk Kültür Merkezi

11.10.2011

10:00

TOKAT

ERBAA

ERBAA

Hükümet Konagi Toplanti Salonu

11.10.2011

14:00

TOKAT

RESADIYE

NIKSAR, RESADIYE, BASÇIFTLIK

Halk Egitim Merkezi Top. Sal.

12.10.2011

14:00

TOKAT

TURHAL

TURHAL, ZILE, PAZAR

Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu

 

Ajansimiz, 2011 Yili Teklif Çagrisi Mali Destek Programlari kapsaminda proje hazirlama egitimleri düzenleyecektir. 1 tam gün sürecek olan egitim programlarinin takvimi asagida verilmistir.
Egitimlere katilmak isteyenlerin kayit yaptirmasi gerekmektedir.

2011 yili Teklif Çagrilari Egitim Programi

 

TARIH

SAAT

IL

TOPLANTININ YAPILACAGI ILÇE

TOPLANTIYA KATILACAK ILÇELER

TOPLANTI SALONU

20.10.2011

10:00

AMASYA

MERKEZ

MERKEZ, SULUOVA GÖYNÜCEK,

Amasya ESOB Egitim Salonu

21.10.2011

10:00

AMASYA

MERZIFON

MERZIFON, GÜMÜSHACIKÖY, HAMAMÖZÜ

Kara Mustafa Pasa Devlet HastanesiToplanti Salonu

21.10.2011

10:00

AMASYA

TASOVA

TASOVA

Ilçe Müftülügü Toplanti Salonu

24.10.2011

10:00

ÇORUM

MERKEZ

MERKEZ, MECITÖZÜ, UGURLUDAG, ALACA, ORTAKÖY

Çorum TSO Toplanti Salonu

26.10.2011

10:00

ÇORUM

BOGAZKALE

SUNGURLU, BOGAZKALE

Bogazkale Lisesi Konferans Salonu

31.10.2011

10:00

ÇORUM

KARGI

OSMANCIK, KARGI, DODURGA, LAÇIN

Belediye Meclisi toplanti Salonu

31.10.2011

10:00

ÇORUM

ISKILIP

ISKILIP, BAYAT, OGUZLAR

Ögretmenevi Toplanti Salonu

20.10.2011

10:00

SAMSUN

MERKEZ

ILKADIM, CANIK, ATAKUM, ONDOKUZMAYIS, ASARCIK,TEKKEKÖY

OKA Egitim Salonu

01.11.2011

10:00

SAMSUN

ALAÇAM

BAFRA, ALAÇAM, YAKAKENT

Esnaf Kefalet Koop. Toplanti Salonu

01.11.2011

10:00

SAMSUN

TERME

ÇARSAMBA, TERME, SALIPAZARI,  AYVACIK

Ilçe Özel Idare Toplanti Salonu

02.11.2011

10:00

SAMSUN

VEZIRKÖPRÜ

HAVZA, LADIK, VEZIRKÖPRÜ, KAVAK

Vezirköprü Belediyesi Atatürk Is Merkezi Konferans Salonu

24.10.2011

10:00

TOKAT

MERKEZ

MERKEZ, ARTOVA, ALMUS, YESILYURT, SULUSARAY

Tokat YDO Egitim Salonu

25.10.2011

10:00

TOKAT

ERBAA

ERBAA

Hükümet Konagi Toplanti Salonu

25.10.2011

10:00

TOKAT

RESADIYE

NIKSAR, RESADIYE, BASÇIFTLIK

Halk Egitim Merkezi Top. Sal.

26.10.2011

10:00

TOKAT

TURHAL

TURHAL, ZILE, PAZAR

Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu

Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

 

 

 

Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantıları

27.09.2011 tarihinde ilan edilen ve Orta KaradenizKalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani ve Amasya Valisi Sayin Abdil Celil ÖZ tarafindan 03.10.2011 tarihinde yapilan basin açiklamasi ile kamuoyuna duyurulan Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi Ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi ve Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programina iliskin Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat il merkezleri ve ilçelerinde bütün yerel paydaslarin da katilimiyla bilgilendirme toplantilari gerçeklestirildi.
03.10.2011 tarihinde Çorum Valisi Sayin Nurullah ÇAKIR’in katilimiyla Çorum il merkezinde; 07.10.2011 tarhinde Tokat Valisi Sayin Serif YILMAZ’in katilimiyla Tokat il merkezinde; 10.10.2011 tarihinde Samsun Valisi Sayin Hüseyin AKSOY’un katilimiyla Samsun il merkezinde gerçeklestirilen toplantilarin ardindan Merzifon, Tasova, Iskilip, Bogazkale, Kargi, Terme, Alaçam, Vezirköprü, Turhal, Erbaa ve Resadiye ilçelerinde de kaymakamlar, belediye baskanlari, kamu kurumu ve sivil toplum kurulusu temsilcileri ile KOBI’lerin katilimiyla bilgilendirme toplantilari icra edildi.
Yogun katilimin gözlendigi toplantilarda gerçeklestiren bilgilendirme sunumlarinda mali destek programlarinin amaçlari, öncelikleri, destek tutari, uygunluk kriterleri, basvuru sekli ve yapilacak islemler, bilgi edinme yollari ve bilgilendirme ile egitim programi takvimine dair detaylar hakkinda bilgi verildi.

Teknik Yardım Masası

 

Teknik Yardım Masaları Kuruluyor

Ajansimiz tarafindan yürütülmekte olan “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi Ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ile “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” kapsaminda proje hazirlayan kurum ve kuruluslara teknik destek saglayabilmek amaciyla illerde bulunan Yatirim Destek Ofisleri bünyesinde Program Yönetim Birimi uzmanlarinin görev yapacagi teknik yardim masalari olusturulacaktir.
Teknik Yardim Masalari çalisma takvimi asagidaki tabloda belirtilmistir.

Il

Tarih

Yer

Amasya

23-24-25 Kasim 2011

Amasya Yatirim Destek Ofisi

Adres:  Dere Kocacik Mahallesi Zembilli Sokak  Vakif Is Merkezi No:5 Kat:4 AMASYA

Çorum

23-24-25 Kasim 2011

Çorum  Yatirim Destek Ofisi

Adres:  Gazi Cad. No:68 Il Özel Idaresi Meclis Binasi Valilik Karsisi Kat:4 ÇORUM

Samsun

23-24-25 Kasim 2011

Samsun  Yatirim Destek Ofisi

Adres:  Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 Ilkadim SAMSUN

Tokat

23-24-25 Kasim 2011

Tokat  Yatirim Destek Ofisi

Adres:  26 Haziran Atatürk Kültür Sarayi C Blok Kat:2 TOKAT

    Ilgililere duyurulur.

 

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

2011 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç Toplantıları

“KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” kapsaminda destek almaya hak kazanarak Ajansimizla sözlesme imzalayan basvuru sahiplerine yönelik düzenlenecek Baslangiç Toplantisi30 Mart 2012 Cuma günü Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Genel Sekreterlik Hizmet Binasi Toplanti Salonunda gerçeklestirilecektir.
Toplantida proje uygulama kapsami ve çerçevesi, sözlesme yönetimi, satin alma, izleme ve destek faaliyetlerinden bahsedilecektir.
KOBI Mali Destek Programi Baslangiç Toplantisi: 10.00 – 12.00
IKG Mali Destek Programi Baslangiç Toplantisi: 14.30 – 16.30
Toplantiya sözlesmeyi imzalayan kurumlari temsil etmeye yetkili  kisilerin katilim saglamasi projenin saglikli bir sekilde uygulanmasi açisindan önem arz etmektedir.
Ilgililere duyurulur.

2011 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç Toplantıları Samsun’da Gerçekleştirildi

“2011 Yili KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ve “2011 Yili Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” Baslangiç Toplantilari mali destek yararlanicilarinin katilimiyla 30 Mart 2012 Cuma günü Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Genel Sekreterlik Hizmet Binasi Toplanti Salonunda ögleden önce KOBI’lere yönelik ve ögleden sonra IKG’ ye yönelik olmak üzere iki ayri oturumda gerçeklestirilmistir.
Her iki toplantida da, program kapsaminda mali destek almaya hak kazanarak sözlesme imzalayan mali destek yararlanicilarina; proje uygulama döneminde takip edilecek yasal mevzuat, proje uygulama döneminde kullanilacak dokümanlar, Ajans uzmanlari tarafindan gerçeklestirilecek izleme ve destek faaliyetleri, mali destek yararlanicilarinin proje uygulama dönemine iliskin yükümlülükleri ve uygulama döneminde gerçeklestirilecek egitimler konularinda genel bilgiler verilmistir. 
Toplantilar esnasinda kullanilan sunumlar Haberin Eklerinde paylasilmaktadir.

2011 Yılı Mali Destek Programları Eğitim Toplantıları

Kalkinma Ajansimizca yürütülmekte olan “2011 Yili KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ve “2011 Yili Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi”yararlanicilarina yönelik, proje uygulama döneminde yerine getirilecek uygulamalarin anlatilacagi egitim toplantilari 5 -17 Nisan 2012 tarihleri arasinda gerçeklestirilecektir.
Egitimlere proje uygulamasinda görev alacak teknik ve idari personellerin katilmasi, proje uygulamalarinin anlasilmasi ve sorunsuz yürütülmesi için son derece önemlidir.  
Ilgililere duyurulur.

EGITIM KONULARI

SÖZLESMELERIN YÖNETIMI

 

Sözlesmenin Temel Bölümleri

Sözlesme Degisikligi

Küçük Degisiklikler için Bildirim Mektubu

Sözlesme için Zeyilname

Zeyilname Talebinin Hazirlanmasi

UYGUN MALIYETLER

Proje Dokümantasyon ve Muhasebesi

Mali Dokümantasyon

Teknik Dokümantasyon

Muhasebe Yükümlülükleri

RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERI

Ara ve Nihai Raporlar

Iki Aylik Yararlanici Beyan Raporu

Proje Sonrasi Degerlendirme Raporu

Ödeme Prosedürleri

TANITIM VE GÖRÜNÜRLÜK

Tanitim ve görünürlük kurallari

IZLEME BILGI SISTEMI

Izleme bilgi sistemi kullanimi

SATIN ALMA

Satin alma kurallari

IZLEME VE DESTEK FAALIYETLERI

Izleme Kapsami

Izleme Araçlari

Yararlanicinin Izleme Kapsamindaki Yükümlülükleri

Destek Faaliyetleri

Internet Sayfalari

Bilgilendirme ve Egitim Toplantilari

Yardim Masalari

Risk Degerlendirmesi

Ön Ödeme Risk Puani

Baslangiç Risk Puani

Ilerleme Risk Puani

Nitel Risk Puani

Genel Risk Puani

EGITIM YER VE TARIHLERI

EGITIM TARIH VE SAATI

HEDEF KITLE

EGITIMIN YAPILACAGI ADRES

5-6 Nisan 2012        09:30-16:30

Amasya, Çorum, Tokat, Samsun IKGProjeleri

Amasya Esnaf Odalari Birligi (ESOB) Toplanti Salonu Kirazli Dere Mahallesi, Kemal Ilicak Caddesi, 6/3, Amasya

9-10 Nisan 2012        09:30-16:30

Amasya, Tokat KOBIProjeleri

Amasya Esnaf Odalari Birligi (ESOB) Toplanti Salonu Kirazli Dere Mahallesi, Kemal Ilicak Caddesi, 6/3, Amasya

11-12 Nisan 2012        09:30-16:30

Çorum KOBI Projeleri

Çorum Il Genel Meclis Toplanti SalonuGazi Caddesi, Valilik Karsisi, Il Genel Meclis Binasi, No:68, Çorum

16-17 Nisan 2012        09:30-16:30

Samsun KOBIProjeleri

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Genel Sekreterlik Hizmet Binasi Toplanti Salonu Kale Mahallesi, Sükrü Efendi Sokak, No:2, Kat:6, Ilkadim, Samsun

 

2011 Yılı Mali Destek Programları Uygulama Eğitim Toplantıları Gerçekleştirildi

“2011 Yili KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ve “2011 Yili Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” uygulama egitimleri toplantilari mali destek yararlanicilarinin katilimiyla 05-17 Nisan 2012 tarihleri arasinda gerçeklestirilmistir.
Amasya, Çorum ve Samsun illerinde gerçeklestirilen  toplantilar da, sözlesme imzalayan mali destek faydalanicilarina  2’ser  gün süreyle; Sözlesmelerin Yönetimi, Uygun Maliyetler, Raporlama Yükümlülükleri, Izleme ve Destek faaliyetleri, Tanitim ve Görünürlük, Izleme Bilgi Sistemi ve Satinalma konularini içeren detayli bilgiler verilmistir.
IKG Egitimleri

Egitim Tarihleri

Egitimin yapildigi Il

Katilan Iller

Katilimci Sayisi

05-06 Nisan 2012

Amasya

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

50

KOBI Egitimleri

Egitim Tarihleri

Egitimin yapildigi Il

Katilan Iller

Katilimci Sayisi

09-10 Nisan 2012

Amasya

Amasya, Tokat

28

11-12 Nisan 2012

Çorum

Çorum

41

16-17 Nisan 2012

Samsun

Samsun

29

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Sıkça Sorulan Sorular Yayınlanmıştır

“KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ile “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi kapsaminda Sikça Sorulan Sorular yayinlanmistir.

Kazanan Projeler

 

2011 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları Açıklandı

27 Eylül 2011 tarihinde ilan edilen “KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi”nin idari, teknik ve mali degerlendirilmesi tamamlanmis olup degerlendirme sonucu olusan asil ve yedek listeler programlar bazindaEk-1 ve Ek-2’de sunulmustur.
KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi için Amasya’dan 55, Çorum’dan 77, Samsun’dan 150 ve Tokat’tan 35 adet proje olmak üzere toplam 317 adet proje basvurusundan 69 asil ve 4 yedek olmak üzere toplam 73 tanesi 65 puan ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. 73 projenin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 12, Çorum’dan 30, Samsun’dan 23 ve Tokat’tan 8 proje basarili olmustur.
KOBI mali destek programi kapsaminda sunulan 317 projenin toplam bütçesi 187.749.737,46 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 85.593.477,95 TL olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik % 45,5 olarak ortaya çikmisti. Basari olan 73 projenin ise toplam proje bütçesi 33.461.236,05 TL ve destek talebi de 15.980.098,73 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 47,75 olarak ortaya çikmistir.
KOBI mali destek programi kapsaminda belirlenen öncelikli sektörler bazinda basarili 73 projenin dagilimi Tablo 1 de yer almaktadir. Buna göre projelerin 63 adetinin öncelikli sektörlerden, 10 tanesinin ise öncelik disi sektörlerden sunuldugu görülmektedir. Öncelikli sektörler arasinda “Gida ürünleri ve içecek imalati” sektöründe 16 proje kabul edilirken en az proje (4 Adet) “Agaç ürünleri imalati” sektöründen sunulmustur.
Tablo 1. KOBI Programi Kapsaminda Basarili Olan Projelerin Dagilimi

Sektör

Proje Adedi

Gida ürünleri ve içecek imalati

16

Agaç ürünleri imalati (mobilya hariç)

4

Metalik olmayan diger mineral ürünlerin imalati

17

Ana metal sanayisi

6

Tibbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalati

5

Mobilya imalati

9

Turizm

6

Diger (öncelikli olmayan) sektörler

10

TOPLAM

73

Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi için Amasya’dan 19, Çorum’dan 19, Samsun’dan 50 ve Tokat’tan 29 adet proje olmak üzere toplam 117 adet proje basvurusundan 36 tanesi 65 ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. Bu projeler içerisinde bazi kurumlarca sunulan iki projenin de basarili olmasi ve ancak bir tane projeye destek saglanabilmesi nedeniyle nihayetinde 34 proje ile sözlesme imzalanabilecektir. 65 ve üzerinde puan alarak basarili olan ve asil listede yer alan projelerin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 6, Çorum’dan 7, Samsun’dan 12 ve Tokat’tan 9 proje basarili bulunmustur.
Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi15.761.077,82 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 13.170.356,17 TLolmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 84 olarak ortaya çikmisti. Basari olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 2.794.218,99 TL ve destek talebi de2.285.490,18 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 81,79 olarak ortaya çikmistir.
IKG mali destek programi kapsaminda basarili bulunan 34 projenin program öncelikleri bazinda dagilimlari Tablo 2 de verilmistir. Buna göre projelerin 16 tanesinin Öncelik 1’den (Kadin ve/veya Genç Istihdaminin Artirilmasi ve Kadin ve/veya Genç Issizlik Oranlarinin Azaltilmasi), 7 tanesinin de Öncelik 2’den (Kirsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Amaciyla Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi) ve 11 tanesinin Öncelik 3’ten (Engellilerin Toplumsal Yasamin Bir Parçasi Olmasinin Saglanmasi) sunulmus oldugu görülmektedir.
Tablo 2. IKG Programi Kapsaminda Basarili Olan Projelerin Dagilimi

Öncelik

Proje Adedi

Öncelik 1- Kadin ve/veya Genç Istihdaminin Artirilmasi ve Kadin ve/veya Genç Issizlik Oranlarinin Azaltilmasi

16

Öncelik 2- Kirsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Amaciyla Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi

7

Öncelik 3- Engellilerin Toplumsal Yasamin Bir Parçasi Olmasinin Saglanmasi

11

TOPLAM

34

Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmeye baslanacaktir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyla 10 is günü içinde gerçeklesecektir. Bu süre içinde, basarili olan proje sahiplerinin elektronik postalarina gönderilecek olan açiklama notlari ve talep edilen belgelerle birlikte kurum/kurulus/isletmeyi temsil ve ilzama yetkili kisilerin sözlesmeyi imzalamak üzere Ek-3 ve Ek-4 de verilmis olan sözlesme takvimi çerçevesinde Ajansimiza müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde basvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmis sayilacaktir. Bu durumda, yedek listeden puan sirasina göre ilk sirada yer alan basvuru sahibi sözlesmeye davet edilecektir.
Kazanan proje sahiplerine basarilar diler, programlarimiza ilgi gösteren tüm basvuru sahiplerine tesekkür ederiz.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

Program Çıktıları

 

2011 Yılı IKG Programı Kataloğu

Ajansimiz tarafindan “TR83 Bölgesi’nde kadin, genç, engelli ve kirsal alanda yasayan nüfusa yönelik olarak insan kaynaklarinin gelistirilmesi, isgücü niteliginin artirilarak istihdam edilebilirligin önündeki engellerin kaldirilmasina ve issizlik oraninin azaltilmasina yönelik faaliyetlerin desteklenmesi” amaciyla uygulanan “2011 Yili Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi Programi”nin uygulama dönemi 2013 yilinda tamamlanmistir.
Mali destek programi kapsaminda sözlesme imzalanan 30 projeden 29 tanesi yararlanicilar tarafindan basarili sekilde uygulanarak tamamlanmistir. 1 adet projenin destek sözlesmesi yararlanici kurumun gerekçeli talebi ve Yönetim Kurulu kararina istinaden karsilikli olarak feshedilmistir. Program kapsaminda basarili sekilde uygulanan 29 projeye Ajans tarafindan toplam 1,46 milyon TL mali destek aktarilmistir.
Ajansin mali destegine karsilik olarak projeler kapsaminda yararlanicilar tarafindan 0,33 Milyon TL es finansman harcanmis olup toplam program bütçesi 1,79 Milyon TL olarak gerçeklesmistir. Programin tamamlanmasi neticesinde, mali destek programi kapsaminda sözlesmeye baglanan 2,02 Milyon TL mali destekten yaklasik 0,56 Milyon TL kullandirilamamistir. Bu miktar; uygulanan projelerde satin almalar neticesinde gerçeklesmelerin bütçelerden düsük olmasi, egiticiler için ücret ödenmesi öngörülmesine ragmen Halk Egitim Merkezlerinden bu egitimlerin ücretsiz temin edilmesi ve feshedilen 1 projenin kaynaginin kullanilmamasi nedenleriyle ortaya çikmistir.

2011 IKG Program Sonrası Denetim ve Değerlendirme Raporu

 

2010 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik...

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin alt tedbirleri sunlardir;
1. Turizme Yönelik Etkin Mekânsal Organizasyon Için Küçük Ölçekli Altyapi
2. Ekolojik Dengelerin, Çevrenin Korunmasi ve Durumunun Iyilestirilmesi,
3. Müsterek Üretim ve Ticarete Yönelik Altyapinin Gelistirilmesi,
Toplam kaynak: 18.000.000 TL
Asgari destek tutari: 100.000 TL Azami destek tutari: 750.000 TL
Son basvuru tarihi: 13.12.2010 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri Ve Ekolojik Dengeleri Koruma Ve Iyilestirme Mali Destek Programi 
Referans Numarasi: TR83/2010/ALTYAPI/01
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL’dir (Tedbir 1 için 12.000.000 TL, Tedbir 2 ve Tedbir 3 için 6.000.000 TL).
Bu program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin son teslim tarihi 13/12/2010 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Söz konusu program hakkinda detayli bilgi, Basvuru Rehberi ve eklerinin tamami www.oka.org.tr  ve www.amasya.gov.tr, www.corum.gov.tr,www.samsun.gov.tr,  www.tokat.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Adres : T.C. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN
Telefon : 0 362 431 24 00 Faks : 0 362 431 24 09
Internet sitesi : www.oka.org.tr

Haber ve Duyurular

 

Proje Teklif Çağrısı

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri Ve Ekolojik Dengeleri Koruma Ve Iyilestirme Mali Destek Programi
Referans Numarasi: TR83/2010/ALTYAPI/01
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL’dir(Tedbir 1 için 12.000.000 TL, Tedbir 2 ve Tedbir 3 için 6.000.000 TL).
Bu program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin son teslim tarihi 13/12/2010 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Söz konusu program hakkinda detayli bilgi, Basvuru Rehberi ve eklerinin tamami www.oka.org.tr  vewww.amasya.gov.tr, www.corum.gov.tr, www.samsun.gov.tr,  www.tokat.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Adres : T.C. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN
Telefon : 0 362 431 24 00 Faks : 0 362 431 24 09
Internet sitesi : www.oka.org.tr

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Bağımsız Değerlendirici İlanı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan TR 83 (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Düzey 2 Bölgesinde, 2010 yili bütçesi kapsaminda yürütülmekte olan “KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI” kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için Bagimsiz Degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Basvuru yapmis, kullanici adiniz ve sifreniz mevcut ise lütfen güncelleme sayfasina giris için tiklayiniz...
Basvuru Formunu Doldurmak için lütfen tiklayiniz...
Bagimsiz Degerlendiricilerde Aranacak Nitelikler
Bagimsiz Degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalari ve mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan en az birinde bes yildan fazla deneyime sahip olmalari gerekmektedir. 

Mali Destek Programinin Basligi

Programa Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi

Turizme yönelik altyapi çalismalari ile tesis kapasitelerinin yükseltilmesine yönelik projeler,

Mesire yerleri, yaylalar, korumaya alinmis alanlari ile mevcut kus cennetlerinde uygulanan altyapi projeleri,

Eko-turizm ve tarim turizmi altyapisinin ve kir pansiyonculugunun gelistirilmesine yönelik projeler,

Alternatif deniz turizmi türlerinin (deniz sporlari, vb.) gelistirilmesi,

Turizm alanlarina (turistik bölgeler, tarihi yapilar, kirsal turizm alanlari, rihtimlar/iskeleler/ limanlar, havaalani, müzeler, vb.) baglantilarin gelistirilmesi,

Müze ve kültür merkezi gibi yapilarin restorasyonu ve yenilenmesi,

Tarihi yapilarin restorasyonu ve yenilenmesi, turizm amaçli kullanilmasi,

Kaplica ve termal gibi saglik turizmi altyapisinin gelistirilmesi ve iyilestirilmesi,

Turizm için önemli alanlarda, özellikle dezavantajli gruplara yönelik olmak üzere, ziyaretleri kolaylastirici fiziksel olanaklarin yaratilmasi ve gelistirilmesi,

Turizm danisma ofislerinin mekân ve donanim olarak yenilenmesi,

Ören yeri, tarihi yapi ve kalintilar gibi alanlarda ziyaretçilere yön gösterecek ve bilgi verecek pano ve yön levhasi gibi unsurlarin, alanin özgün niteligini bozmayacak, ancak ziyaretçilerin alani tanimasina ve anlamasina yeterli olacak sekilde düzenlenmesi,

Rekreasyon alanlarinin olusturulmasi ve/veya yenilenmesi,

Kale, han, hamam, çarsi, kervansaray, geleneksel konut vb. tasinmaz kültür varliklarinin rehabilite edilerek turizm amaçli kullanilmasi (yeme içme birimleri, konaklama tesisi, kültürel tesisler, müze vb.),

Yerli ve yabanci turistlerin ziyaret edip vakit geçirebilecegi cazibe mekânlarinin (kültür-sanat sokak ve caddeleri, aktivite alanlari eglence merkezi ve temali turistik parklar gibi) olusturulmasi,

Akarsu, baraj gölleri ve deniz kiyilarinin kiyi turizmine, su sporlarina vb. yönelik gelistirilmesi, mevcut altyapilarinin iyilestirilmesi ve tanitilmasi,

Turizm için önemli alanlarin günün her saati yasanir kilinmasi (nitelikli çevre düzenlemesi, dag, kale magara vb. mekânlarin veya alanlarin aydinlatmalari, bordür, kaldirim vb. uygulamalarin yapilmasi),

Orman içi gezi ve dinlenme yerlerinin düzenlenmesi,

Turistik tesis ve sehir merkezi arasinda ulasimin niteliginin artirilarak çesitlendirilmesi için bisiklet yollari ve yaya yollari düzenlemelerinin yapilmasi,

Yerlesim yerleri içinde özgün el sanatlari, alisveris için mekânlar, pazar yeri düzenlemelerinin yapilmasi,

Turistleri eglendirmek ve çevreyi tanitmak için fayton, tren, teleferik, v.b. çesitli ulasim düzenlemelerin yapilmasi,

Uluslararasi standartlarda sehir ve etnografya müzeleri vb, kurulmasi,

Turistik çekim noktalarinin çevresinde turizm amaçli yeme-içme ve günübirlik konaklama tesisleri yapilmasi ve sanat köylerinin kurulmasi

Yöresel mimari degerlerin korunarak turizm hizmetine sunuldugu sira disi konaklama ünitelerinin desteklenmesi,

Sektörel ihtisas bölgelerinin (tarimsal ihtisas bölgesi, lojistik merkezi, organize sanayi bölgesi, vb.) olusturulmasina, iyilestirilmesi ve rehabilitasyonuna katki saglayacak altyapi projeleri,

Sanayi ve ticaret bölgelerinde ve ticari fuar alanlarinda, ortak kullanima yönelik olmak üzere, altyapinin iyilestirilmesi ve rehabilitasyonuna yönelik çalismalar (Organize Sanayi Bölgeleri basta olmak üzere ihtisas bölgelerinde atik yönetim ve/veya atik aritma sistemlerinin kurulmasi veya gelistirilmesi gibi)

Ortak kullanima açik kalite kontrol, tahlil ve test laboratuarlari kurulmasi ya da mevcut olanlarin kapasitesinin gelistirilmesi,

Alanin hazirlanmasi dahil olmak üzere, mevcut müsterek kamu sanayi alanlarinin gelistirilmesi veya mevcut binalarin tefrisati ve altyapi aglarina baglanmasi.

 

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir. 
• Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi, 
• Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul, esas ve uygulamalari, 
• Hibe programi uygulamasi ve yönetimi, 
• Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi,
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar: 
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri degerlendiremeyeceklerdir. 
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir. 
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir. 
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir. 
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi proje degerlendirebileceklerdir. 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar. 
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani: 
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarin internet sitesinde yer alan Basvuru Formu’nu doldurmalari gerekmektedir. Adaylarin özgeçmislerini ayrica posta veya faks yolu ile göndermelerine gerek bulunmamaktadir. 
Adaylar, özgeçmislerinde belirtilen bütün hususlarin dogrulugundan, aksinin ortaya çikmasi durumunda degerlendirme karsiligi ödenecek ücretlerin yasal faizi ile birlikte geri alinmasi da dahil bütün hukuki ve cezai sorumluluklari tasimaktan mükellef olduklarini kabul etmis sayilacaktir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir. 
Bagimsiz Degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi: 
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman: 
Ajans tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir. 
Çalisma saatleri 09:00-19:00 arasinda olacaktir. Ajans tarafindan  gerek görülmesi halinde çalisma saatleri mesai saatleri disinda ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:3 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler: 
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, Ajans tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere ücret ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir. 
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir. 

 

Degerlendirme Ücreti

Diger

Kamu Personeli Olmayan Bagimsiz Degerlendiriciler

Degerlendirilen Proje Basina: Aylik Asgari Ücret Net Tutarinin %25’ini geçmeyecek sekilde belirlenecek olan ücret ödenecektir

Sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri karsilanacaktir.

Yüksekögretim Kurumlari Ögretim Elemanlari

2547 sayili Yüksekögretim Kanunu’nun 37’nci Maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabina proje basina Aylik Asgari Ücret Net Tutarinin %25’ini geçmeyecek sekilde belirlenecek olan ücret ödenecektir.

Sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri karsilanacaktir.

Kamu Personeli Olan Bagimsiz Degerlendiriciler ve Degerlendirme Ücreti Almayan Diger Bagimsiz Degerlendiriciler

Görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari karsilanacaktir.

 

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Basvuru yapmis, kullanici adiniz ve sifreniz mevcut ise lütfen güncelleme sayfasina giris için tiklayiniz...
Basvuru Formunu Doldurmak için lütfen tiklayiniz...
Daha fazla bilgi için;
Tel : (0362) 431 2400 (pbx)
Faks : (0362) 431 2409 
E-posta : bd@oka.org.tr
Web adresi : www.oka.org.tr

 

 

Bağımsız Değerlendirici İlanı Sona Ermiştir

Kalkinma Ajansimiz tarafindan yürütülen “KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI (TR83/2010/ALTYAPI/01)” kapsaminda sunulan proje tekliflerinin degerlendirilmesi için açmis oldugumuz Bagimsiz Degerlendirici ilanina basvurular sona ermistir.
Bu tarihten sonra internet sitemiz üzerinden alinacak basvurular Ajansimizin ilerleyen dönemlerde yürütecegi programlar kapsaminda degerlendirilecektir.
Ilginize tesekkür ederiz.

Önemli Duyuru Rehber Değişikliği

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu’nda alinan karar geregi,  Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi Rehberinde degisiklik yapilmistir. 

Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali Destek Programı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 14 Eylül 2010 tarihinde baslatilan “KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI” na yapila proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 13 Aralik 2010 tarihi Saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayisi 157 adettir. Bunlarin illere göre dagilimi incelendiginde Amasya’dan 24 proje, Çorum’dan 33 proje, Samsun’dan 54 proje ve Tokat’tan 46 proje basvurusu yapildigi belirlenmistir. Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Basvurular ajans tarafindan bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile incelenip degerlendirilecektir. Basvuru sahipleri tarafindan sunulan projeler ön inceleme ile teknik ve mali degerlendirme asamalarindan geçeceklerdir. Yalnizca zamaninda teslim edilen projeler ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarina alinacaktir.
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi olarak yürütülen ve basta bölgemiz Turizmi olmak üzere sanayi altyapisi açisindan büyük öneme sahip olan bu programa bölgemizden gösterilmis olan büyük ilgi bizleri fazlasiyla memnun etmistir. Program kapsaminda emegi geçen, katilan ve katki veren basta kamu kurum/kuruluslarina oda ve borsalarimiza ve çalisanlarina tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik

Sözleşmeye Davet Edilen Başvuru Sahiplerinin Dikkatine

Ajansimiz tarafindan 14.09.2010 tarihinde teklif çagrisi ilanina çikilan “Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma Ve Iyilestirme Mali Destek Programi” kapsaminda sunulan projelerin degerlendirme süreçleri tamamlanmis ve sözlesme imzalanma asamasina gelinmistir. Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri posta ile gönderilecektir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi (Bildirim mektubunun basvuru sahibi kuruma posta ile ulastigi tarih) itibariyle 10 günlük süre içinde gerçeklesecektir.
Sözlesmeyle ilgili bilgi notu, gerekli belgeler, bilgilendirme sunumu ve sözlesmeye davet takvimi eklerde yer almaktadir.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

Sözleşme Davet Takvimi Güncellenmiştir

Ajansimiz tarafindan 14.09.2010 tarihinde teklif çagrisi ilanina çikilan “Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma Ve Iyilestirme Mali Destek Programi” kapsaminda daha önceden internet sitemizde ilan edilen sözlesmeye davet takvimi güncellenmistir.
Sözlesmeye davet takvimi ekte yer almaktadir.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.
Ilgililere duyurulur.

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kapsamında İlk Sözleşme İmzalandı

Harsena Dagi ve Kalenin Aydinlatma Projesi” ve “Amasya Tashan'in Restorasyonunun Yapilmasi ve Isletilmesi Projesi” baslikli projelerin sözlesmeleri Amasya Il Özel Idaresi Genel Sekreteri Sayin Mustafa BOLAT’in katilimiyla Ajans hizmet binasinda imzalandi.
“Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi” nin genel amaci, TR83 Bölgesinin (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ekonomik ve kültürel kalkinma potansiyellerini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokularin korunmasi, gelistirilmesi ve restorasyonu, is gelistirme, turizm, üretim ve ticarete yönelik kentsel altyapinin iyilestirilmesi ile çevresel sorunlarin sürdürülebilir bir yaklasimla çözülmesi, çevresel-kentsel kalitenin artirilmasi yolu ile yasam kosullarinin iyilestirilmesine katki saglamaktir. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, bu kapsamda ilk proje sözlesmesini Amasya Il Özel Idaresi ile imzaladi. 
“Harsena Dagi ve Kalenin Aydinlatma Projesi” kapsaminda Amasya ili merkezinde bulunan Harsena Dagi, Kalesi ve Dagin eteklerinde bulunan Yaliboyu Evlerinin aydinlatilmasi, görselliginin artirilarak turizm degerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. “Amasya Tashan'in Restorasyonunun Yapilmasi ve Isletilmesi Projesi” ile de Amasya ili merkezinde bulunan Osmanli eseri Tashan’in restore edilmesi ve turizm amaçli kullanilmasi hedeflenmektedir.

OKA 2010 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kapsamında Hibe Almaya Hak Kazanan...

Genel amaci, TR83 Bölgesinin (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat)  ekonomik ve kültürel kalkinma potansiyellerini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokularin korunmasi, gelistirilmesi ve restorasyonu, is gelistirme, turizm, üretim ve ticarete yönelik kentsel altyapinin iyilestirilmesi ile çevresel sorunlarin sürdürülebilir bir yaklasimla çözülmesi, çevresel-kentsel kalitenin artirilmasi yolu ile yasam kosullarinin iyilestirilmesine katki saglamak olan Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 14.09.2010 tarihinde teklif çagrisi ilanina çikilan ve 28.01.2011 tarihinde sonuçlari açiklanan“Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi” kapsaminda sunulan projeler Ajansimiz hizmet binasinda imzalanmaya devam etmektedir.
Amasya Il Kültür ve Turizm Müdürlügünün “Yali Boyu Sur Duvarlari Onarim Projesi”  baslikli projesi için hazirlanan sözlesme, Amasya Il Kültür ve Turizm Müdürü Sayin Ahmet KAYA ile imzalanmistir. Bu proje ile Amasya’da bulunan Yali boyu sur duvarlarinin onarilmasi ve saglamlastirilmasi amaçlanmaktadir.
Zile Belediye Baskanliginin “Gaydaroglu Konagi Butik Oteli” baslikli projesi için hazirlanan sözlesme, Zile Belediye Baskani Sayin Lütfi VIDiNEL’le imzalanmistir. Bu proje ile Zile ilçe merkezinde bulunan geç Osmanli dönemi eseri olan ve geleneksel mimariye sahip binanin restore edilip butik otel haline getirilmesi amaçlanmaktadir.
Amasya Orman Bölge Müdürlügünün “Ziyaret Göleti Turizme kazandirma ve Mesire Piknik Yeri Projesi” ve “Amasya Kazanasmazlar Konagi” projeleri için hazirlanan sözlesmeler, Amasya Orman Bölge Müdürü Sayin Ömer Naci KAYA ile imzalanmistir. “Ziyaret Göleti Turizme kazandirma ve Mesire Piknik Yeri Projesi” ile  Amasya Ziyaret kasabasi sinirlari içinde bulunan Baraj Gölü etrafinda çevre düzenleme, piknik ve mesire alaninin yapilmasi amaçlanmaktadir. “Amasya Kazanasmazlar Konagi”projesi ile de Amasya Merkez Helkis Mahallesinde bulunan Kazanasmazlar Konagi’nin restore edilerek ormancilik kültür materyallerinin sergilenecegi bir mekân haline getirmek amaçlanmaktadir.
Amasya Valiliginin “Kültür ve Sanat Evi” ve Amasya Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliginin “Amasya Imaret Kültür Merkezi Projesi” projeleri için hazirlanan sözlesmeler, Amasya Vali Yard. Sayin Hakan KUBALI ile imzalanmistir. “Kültür ve Sanat Evi” projesi ile Amasya yali boyunda bulunan Yaliboyu Konaginin etnografik esyalarla donatilarak Kültür sanat evi haline getirilmesi amaçlanirken, “Amasya Imaret Kültür Merkezi Projesi” ile Amasya merkezinde bulunan II. Beyazid Külliyesi içinde yer alan Imaret Binasinin kültür merkezi haline dönüstürülmesi amaçlanmaktadir.

Termal'de %100 Döngü Projesi Açılış Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi kapsaminda ajansimizca desteklenen "Termalde Yüzde 100 Döngü Projesi" açilisi ve tanitimi gerçeklestirildi. Havza Ancere Otel'de düzenlenen toplantiya, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Havza Kaymakami Erol Rüstemoglu, Samsun Il Özel Idaresi Sekreteri Aslan Karanfil, Havza Belediye Baskani Murat Ikiz, Ilica Belediye Baskani Erol Pepeç, Bekdigin Belediye Baskani Halit Ulusoy ve birlik üyesi Il Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ile diger üyeler katildi. Proje tanitimi, projeyi yürütecek olan özel firma yetkilisi Ali Hidir Ertem tarafindan gerçeklestirildi. Ertem, Termalde Yüzde 100 Döngü Projesi'nin genel hedefi, termal turizm alani olan Havza'yi cazibe merkezi haline getirmek. Ilçedeki termal turizm kaynaklarini degerlendirerek, mevcut sistemi rehabilite ederek, kaynak israfini önlemek ve mevcut sudan daha fazla yaralanmak, ilçede turizm katkili ekonomik gelismeye katkida bulunmak, ilçenin etkin sekilde bölgede ve ülke genelinde tanitimin yapilmasi, termal kaynaklarin ve mevcut sistemin rehabilite edilerek açiga çikacak suyun termal turizm bölgesi ilan edilen bölgeye tasinarak turizm yatirimcilarinin bölgeye çekilmesi olarak belirtti. Yapilan tanitimda, projenin özel hedefleri olarak ise Havza'da termal turizmi 12 aya yaymak, issizligi önleyerek yüksek istihdam saglamak ve bölgede diger alternatif turizm türleri ile entegrasyon olusturarak bölgesel dengeli turizm gelismesi saglanmasi olduguna deginildi. Havza Kaymakamligi ve Samsun Il Özel Idaresi'nin proje ortaklari oldugu, Havza Belediyesi'nin ise proje istirakçi oldugu belirtilen Termalde Yüzde 100 Döngü Projesi'nin 9 ay sürecegi, projenin toplam bütçesinin 134 bin 15 lira oldugu ve yüzde 75'inin ajansimiz tarafindan desteklenecegi belirtildi. Tanitim sonrasi bir konusma yapan Samsun Valisi ve Samsun Havza Termal Su Birligi Birlik Baskani Hüseyin Aksoy, projenin hazirlanmasinda ve hayata geçmesinde emegi geçenlere tesekkür ederek, "Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi'na sundugumuz proje ve almis oldugumuz kaynakla bu suyu en iyi sekilde kullanmak amaciyla bir çalisma yapiyoruz. Birligimizde Havza belediyemiz, Samsun Il Özel Idaremiz ve yakin bir tarihte Bekdigin ve Ilica belediyelerimizi de birligimize üye almak sureti ile birligimizin gücünü kapasitesini daha da genislettik ve arttirdik. Temel amacimiz; bu jeotermal kaynagin ekonomik sekilde kullanilmasi ve turizmde bundan en üst noktada yaralanabilecek noktaya bunun tasinmasidir” dedi. Projenin termal suyun kuyudan çikarilmasi, depolanmasi ve kullanilacak noktaya tasinmasi gibi birçok konuyu içerdigini ve konularin degerlendirilecegini belirten Vali Aksoy, "Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi kapsaminda saglanan finansman ve es finansman olarak da birligimiz tarafindan yaklasik 35 bin lira saglanacak kaynakla da toplam itibari ile 134 bin 15 liralik bir projeyi hayata geçirecegiz. Amacimiz Havza'da ve bölgede termal kaynaklari daha iyi bir sekilde kullanmak ve turizmde daha iyi bir asamaya gelmek. Havzamizda Kültür ve Turizm Bakanligi'nca ilan edilmis alanin tahsis çalismalari da sonuçlandi. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki süreçte burada büyük ölçüde oteller yapilmak sureti ile termal kaynaklarda da yaralanarak turizmde daha iyi noktaya gelmesi, bölgenin turizmden daha fazla pay alabilecegi bir asama gelmesi mümkün olacaktir" seklinde konustu.

Tarihi Taşhan'da Restorasyon Çalışmaları Başladı

Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi kapsaminda Ajansimizca desteklenen "Amasya Tashan’in Restorasyonu’nun Yapilmasi ve Isletilmesi Projesi”nin restorasyon çalismalarina törenle baslanildi. Törene Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani ve Amasya Valisi Halil Ibrahim DASÖZ, Amasya Milletvekili Dr. Avni ERDEMIR, Amasya Belediye Baskani Cafer ÖZDEMIR, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin ORBAY, Il Genel Meclisi Baskani Mustafa ÇITTIR, Genel Sekreterimiz Mevlut ÖZEN, Il Özel Idaresi Genel Sekreteri Mustafa BOLAT ile diger kurum ve kuruluslarin temsilcileri katildi. 
Açilis konusmasini yapan ve Projenin teknik detaylari hakkinda bilgiler veren Il Özel Idaresi Genel Sekreteri Mustafa BOLAT konusmasinda; “250 yili askin süredir Amasya ekonomisine büyük katkilarda bulunan Tashan'in aradan geçen süreçte deprem, yangin ve diger faktörlerden dolayi bakimsiz bir hale geldigini belirterek, "3 yil önce yapilan girisimler sonucu Vakiflar Genel Müdürlügü envanterine kazandirilan ve 28 yillik protokol ile restore et, islet sistemiyle Amasya Valiligi tarafindan kiralanan Tashan’in, 2 katli ve 80 dükkan kapasiteli, semaverci ve diger geleneksel el sanatlarinin yasatildigi, yeniden sehrin ekonomik nabzinin attigi bir merkez olarak hizmet verecegini ifade etti. Genel Sekreter BOLAT’in ardindan kürsüye gelen Amasya Belediye Baskani Cafer ÖZDEMIR ve Milletvekili Avni ERDEMIR ise; Tashan’i turizme kazandiracak olan projeden duyduklari mutlulugu ifade ettiler.
Kentteki görevine basladiginda izledigi bir televizyon programina konuk olan Amasyalilarin çogunun harap haldeki Tashan'in restore edilmesine isaret ettiklerini belirten Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani ve Amasya Valisi Halil Ibrahim DASÖZ; "O an fark ettim ki Tashan, Amasyalilar için çok önemli bir mekân. Tanri'nin bahsettigi bu özel sehir, ecdadimizin ve geçmis uygarliklarin bize önemli bir mirasi. Bize emanet bu sehre ve eserlerine sahip çikmak ve gelecege tasimakla yükümlüyüz. Bu anlayisla, bugün de Tashan'in restorasyonunu baslatmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Turhal'da Yamaç Paraşütü Kostüm ve Hedef Yarışması

Turhal’da profesyonel parasütçüler 'Kostüm' ve 'Hedef' dalinda ödül için yarisacak 
Turhal Kaymakamligi Köylere Hizmet Götürme Birligi Baskanligi tarafindan yürütülen ve Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 2010 Yili Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme Mali Destek Programi kapsaminda desteklenen TR83/2010/ALTYAPI/01/T1/011 numarali  “Tokat Mercimek Tepe Yamaç Parasütü Altyapi Gelistirme Projesi ”nin açilisi 15 Haziran 2012 Cuma günü saat 14:30’da Turhal Mercimek Tepe’de yapilacaktir.
Turhal Kaymakamligi Köylere Hizmet Götürme Birligi, Turhal Sportif Havacilik Kulübü ile Türk Hava Kurumu'nun ortaklasa organize ettigi 'Turhal Mercimek Tepesi Havacilik Festivali' 15-17 Haziran 2012 tarihlerinde yapilacaktir. Mercimek Tepesi'nde gerçeklestirilecek yarismalara Türkiye'nin birçok yerinden profesyonel parasütçüler katilacak olup yarismalar 'Hedef' ve 'Kostüm' olmak üzere iki alanda yapilacaktir.
Son yillarda yamaç parasütü sporuna ilginin gözle görülür derecede artis gösterdigine deginen Kaymakam Mehmet Ünlü, bu sporun ilçe turizmine ve ekonomisine büyük katki saglayacagini söyledi. Festival hazirliklarinin araliksiz olarak devam ettigini ifade eden Kaymakam Mehmet Ünlü, amaçlarinin bu sporu ilçede yayginlastirmak, bu spora meraki olan sporseverlere yardimci olmak ve ilçenin taninirligini artirmak oldugunu söyledi.
Tokat Valisi Serif Yilmaz Tokat’in rekabet gücünün artirilmasi açisindan tarim sektöründen sonra turizm sektörüne büyük önem verdiklerini belirterek;  Mercimektepe Yamaç Parasütü Altyapi Tesislerinin tamamlanmasi ile Tokat’in  alternatif turizm çesitleri açisindan önemli bir  cazibe merkezi haline gelecegini vurgulamistir.
Ödüller
Hedef Yarismasi 15-16 Haziran 2012
Birinciye Mercimek Tepe Kupasi+ 1500 TL
Ikinciye Mercimek Tepe Kupasi+ 1000 TL
Üçüncüye Mercimek Tepe Kupasi+ 500 TL
Kostüm Yarismasi 17 Haziran 2012
Birinciye Mercimek Tepe Kupasi+ Buzagi
Ikinciye Mercimek Tepe Kupasi+ Keçi
Üçüncüye Mercimek Tepe Kupasi+ Kuzu
Basvurulariniz için www.mercimektepesi.com 'u ziyaret edebiliriniz...

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali Destek Programı Basın Açıklaması ve Bilgilendirme Toplantısı Tokat İlinde Gerçekleştirildi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan yürütülmekte olan Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programina iliskin basin açiklamasi ve bilgilendirme toplantisi 14.09.2010 tarihinde OKA Yönetim Kurulu Baskani ve Tokat Valisi Sayin Serif YILMAZ tarafindan Tokat Atatürk Kültür Merkezinde bütün yerel paydaslarin da katilimiyla gerçeklestirildi.
Tokat Valisi Sayin Serif YILMAZ, Belediye Baskani Sayin Doç. Dr. Adnan ÇIÇEK, Ticaret ve Sanayi Odasi Yönetim Kurulu Baskani Sayin Ahmet ARAT, Il Genel Meclisi Baskani Sayin Mehmet ELIBOL, Gazi Osman Pasa Üniversitesi Rektörü Sayin Prof. Dr. Zehra SEYFIKLI, Il Özel Idaresi Genel Sekreteri Sayin Muhlis YESILYURT, ilçe kaymakamlari, ilçe ve belde belediye baskanlari, meslek örgütleri temsilcileri yani sira çok sayida vatandasimizin katilimiyla Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçeklestirilen toplantiya 130 kisi katildi.
Katilimcilara hitaben yaptigi konusmasinda, 30 Aralik 2009 tarihinden itibaren Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan uygulanmakta olan birinci mali destek programi olan KOBI mali destek programi kapsaminda 14,5 Milyon Türk Lirasi hibe kaynak bölgemizde kullanilmasina baslandigini ve Ajans tarafindan ödenecek hibe desteklerinin %40’lik ilk dilimleri sözlesme imzalayan proje sahiplerinin hesaplarina avans olarak yatirilmasina baslandigini belirten Yönetim Kurulu Baskani ve Tokat Valisi Sayin Serif YILMAZ “Bugün burada Kalkinma Ajansimiz tarafindan uygulanacak ikinci mali destek programi teklif çagrisi hakkinda basin açiklamasi ve bilgilendirme sunumunu gerçeklestirmek üzere toplanmis bulunuyoruz. Burada yapilacak basin açiklamasi ile birlikte ‘Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi’ proje teklif çagrisini baslatiyoruz” dedi.
Konusmasina teklif çagrisinin ana hatlari hakkina bilgi vererek devam eden Sayin Valimiz sözlerini mali destek programinin bölgemizin gelismesinde ve kalkinmasinda faydali sonuçlara ve hayirlara vesile olmasi dileyerek tamamladi.
Toplantida bilgilendirme sunumunu gerçeklestiren Ajans Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN, konusmasina kalkinma ajanslari ile ilgili genel bilgi vererek basladi; bunu mali destek programinin amaçlari, öncelikleri, öncelikli sektörleri, destek tutari, uygunluk kriterleri, basvuru sekli ve yapilacak islemler, bilgi edinme yollari ve bilgilendirme ile egitim programi takvimine dair detaylar takip etti. ÖZEN, sunum sonrasinda katilimcilarin mali destek programina iliskin sorularini yanitladi.

OKA'nın Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimlerini İlki Çorum'da Yapıldı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Program Yönetim Birimi ve Çorum Yatirim Destek Ofisi Uzmanlari tarafindan Çorum ilinde 14 Eylül 2010 tarihinde Proje Döngüsü Yönetimi Egitimi gerçeklestirildi.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasi toplanti salonunda gerçeklestirilen egitim programina Çorum ili ve ilçelerinde görev yapmakta olan kamu kurum ve kuruluslari, özel sektör ve STK’lar il temsilcileri basta olmak üzere toplam 61 kisi katildi.
Proje Döngüsü Yönetimi kapsaminda Mantiksal Çerçeve, Bütçe, Basvuru Formu, Paydas Analizi, Strateji Analizi, Sorun Analizi, Hedef Analizi, Programlama ve Degerlendirme konularinda detayli bir egitim yapilmis ve katilimcilardan gelen sorular yanitlanmistir.
Kalkinma Ajansimiz basta olmak üzere ulusal ve uluslararasi birçok fon kaynagindan bölge ölçeginde en üst düzeyde fayda saglanilabilmesi ve nitelikli projeler sunulabilmesi açisindan kritik öneme sahip olan proje hazirlama kapasitesinin gelistirilmesine katki saglamak üzere hazirlanan “Proje Döngüsü Yönetimi” egitimleri üçer aylik dönemler halinde Ajansimiz Program Yönetim Birimi tarafindan bölge illerimizde sirasi uygulanmaya devam edecektir.

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantıları Tamamlandı

14.09.2010 tarihinde Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani ve Tokat Valisi Sayin Serif YILMAZ tarafindan yapilan basin açiklamasi ile ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programina iliskin Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat il merkezleri ve ilçelerinde bütün yerel paydaslarin da katilimiyla bilgilendirme toplantilari gerçeklestirildi.
16.09.2010 tarihinde Amasya Valisi Sayin Halil Ibrahim DASÖZ’ün katilimiyla Amasya il merkezinde; 17.09.2010 tarihinde Çorum Valisi Sayin Nurullah ÇAKIR’in katilimiyla Çorum il merkezinde; 22.09.2010 tarihinde Samsun Valisi Sayin Hüseyin AKSOY’un katilimiyla Samsun il merkezinde gerçeklestirilen toplantilarin ardindan Merzifon, Alaca, Iskilip, Sungurlu, Osmancik, Çarsamba, Bafra, Havza, Turhal, Erbaa ve Niksar ilçelerinde de kaymakamlar, belediye baskanlari, kamu kurumu temsilcilerinin ve diger paydaslarin katilimiyla bilgilendirme toplantilari icra edildi.
Toplanti düzenlenen yerler ve katilimci sayilari asagidaki tablodaki gibidir.

TARIH

TOPLANTININ YAPILDIGI ILÇE

KATILIMCI SAYISI

16.09.2010

AMASYA / MERKEZ

79

20.09.2010

MERZIFON

46

17.09.2010

ÇORUM/ MERKEZ

105

20.09.2010

ISKILIP

29

21.09.2010

ALACA

15

23.09.2010

SUNGURLUSUNGURLU

22

24.09.2010

OSMANCIK

36

22.09.2010

SAMSUN/ MERKEZ

69

24.09.2010

OSMANCIK

36

22.09.2010

SAMSUN/ MERKEZ

69

23.09.2010

BAFRA

26

23.09.2010

ÇARSAMBA

13

24.09.2010

HAVZA

48

14.09.2010

TOKAT/ MERKEZ

119

20.09.2010

NIKSAR

58

21.09.2010

TURHAL

49

21.09.2010

ERBAA

30

 

Toplantilarda gerçeklestiren bilgilendirme sunumlarinda mali destek programinin amaçlari, öncelikleri, destek tutari, uygunluk kriterleri, basvuru sekli ve yapilacak islemler, bilgi edinme yollari ve bilgilendirme ile egitim programi takvimine dair detaylar hakkinda bilgi verildi.

 

Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali Destek Programına İlişkin Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat İl Merkezleri ve İlçelerinde Eğitim Toplantıları Gerçekleştirildi

14.09.2010 tarihinde ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programina iliskin Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat il merkezleri ve ilçelerinde egitim toplantilari gerçeklestirildi.
04 Ekim – 08. Ekim 2010 tarihleri arasinda Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat il merkezleri ile Merzifon, Alaca, Iskilip, Sungurlu, Osmancik, Çarsamba, Bafra, Havza, Turhal, Erbaa ve Niksar ilçelerinde kaymakamliklar, bölge, il ve ilçe müdürlükleri, belediyeler, köy muhtarliklari, kamu kurumu temsilcileri basta olmak üzere bölge genelinde 378 kisinin katilimiyla egitim toplantilari icra edildi.
Egitim toplantilarinda “Proje Nedir?” ve “Proje Döngüsü Yönetimi” basliklari altinda mali destek programi kapsaminda proje basvurusunda hazirlanmasi gereken basvuru formu, bütçe, mantiksal çerçeve ve fizibilite sablonu ile diger belgeler hakkinda bilgi verildi. Egitim toplantilari ile katilimcilara proje hazirligi hakkinda bilgilenme ve sorularina cevap bulma firsati saglanmis olup program hakkinda detayli bilgi edinmek için altyapi@oka.org.tr e-posta adresine yada 0362 4312409 nolu faksa müracaat edilebilecegi egitim veren Ajans uzmanlarinca ifade edildi.

Teknik Yardım Masası

Il

Tarih

Saat

Yer

Amasya

03-05/11/2010

09:00-18:00

Amasya YDO

Amasya

22-23/11/2010

09:00-18:00

Amasya YDO

Çorum

03-05/11/2010

09:00-18:00

Çorum YDO

Çorum

22-23/11/2010

09:00-18:00

Çorum YDO

Samsun

03-05/11/2010

09:00-18:00

Samsun YDO

Samsun

22-23/11/2010

09:00-18:00

Samsun YDO

Tokat

03-05/11/2010

09:00-18:00

Tokat YDO

Tokat

22-23/11/2010

09:00-18:00

Tokat YDO

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

Küçük Ölçekli Altyapı Programı Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri Düzenlenecektir

Küçük Ölçekli Altyapi Programi Baslangiç Toplantisi ve Uygulama Egitimleri 28 – 29 Mart 2011 tarihleri arasinda düzenlenecektir.
Ajansimizca yürütülen TR83/2010/ALTYAPI/01 referans numarali “Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi” kapsaminda mali destek almaya hak kazanan projelerin uygulama dönemi sözlesmelerin imzalanmasini takiben baslamis bulunmaktadir.
Kalkinma ajanslari proje ve faaliyet destekleme mevzuati geregi, destek almaya hak kazanan mali destek yararlanicilarina yönelik gerçeklestirilecek ilk izleme ziyaretleri öncesi, uygulama döneminin baslangici niteligindeki baslangiç toplantisi ve takiben proje uygulama egitimlerinin gerçeklestirilmesi programin mevzuata uygun yürütülebilmesi açisindan önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, 28 - 29 Mart 2011 tarihlerinde Ajansimiz Samsun Yatirim Destek Ofisi Toplanti Salonunda tüm mali destek yararlanicilari proje uygulama ekiplerine yönelik program baslangiç toplantisi ve proje uygulama egitimleri verilecektir.
Not: Program 28 Mart 2011 tarihinde saat 09.30 itibariyle baslayacaktir.

Proje Uygulama Eğitimleri 28-29 Mart 2011 Tarihleri Arasında Samsun'da Gerçekleştirilcektir

Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi kapsaminda düzenlenen uygulama egitimleri Samsun’da gerçeklestirildi. 1,5 gün süren egitimlerin birinci gününde sözlesmenin temel bölümleri, sözlesme degisiklikleri ve raporlama konulari ele alindi.
Ikinci günde ise izleme süreci, uygun maliyetler ve görünürlük kurallari ele alindi. Egitime Amasya, Çorum, Tokat ve Samsun illerimizden destek almaya hak kazanan faydalanicilarimizin proje ekiplerinde yer alan kisiler (55 Kisi) katildi.

Sıkça Sorulan Sorular

 

Sıkça Sorulan Sorular 1 Yayınlanmıştır

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi kapsaminda Sikça Sorulan Sorularin 1. Bölümü yayinlanmistir.

Sıkça Sorulan Sorular 2 Yayınlanmıştır

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi kapsaminda Sikça Sorulan Sorularin 2. Bölümü yayinlanmistir.

Kazanan Projeler

 

Küçük Ölçekli Altyapı Programı Sonuçları Açıklandı

2010 Yili Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi Sonuçlari Açiklandi
2010 Yili Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi Sonuçlari Açiklandi 
Ajansimiz tarafindan, 14/09/2010 tarihi itibariyla kamuoyuna duyurulan “Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi” kapsaminda basvurusu yapilan projelerin degerlendirme süreci tamamlanmistir.
14.09.2010 tarihinde Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskanligi tarafindan yapilan basin açiklamasi ile ilan edilen Mali Destek Programina iliskin Yönetim Kurulumuzun da görüsleri dogrultusunda hazirlanan “Iletisim Plani” çerçevesinde ilk etapta Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat il merkezleri ve ilçelerinde bütün yerel paydaslarin da katilimiyla bilgilendirme ve egitim toplantilari gerçeklestirilmistir. Bilgilendirme ve egitim faaliyetlerinin ardindan, mali destek programina son basvuru tarihi olan 13.12.2010 Pazartesi günü saat 17.00 itibariyla 157 proje basvurusu kabul edilmistir. Son basvuru zamanindan sonra Ajansa ulasan 4 adet proje geç teslim olarak alinmis ve degerlendirme disi birakilmistir. Teslim alinan 157 projede toplam 232.329.796,32 TL yatirim öngörülmüs ve Ajans’tan 154.761.590,16 TL destek talep edilmistir.
Projelerin iller bazinda dagilimlarina bakildiginda 157 projenin 24 adeti Amasya ilinde, 33 adeti Çorum ilinde, 54 adeti Samsun ilinde, 46 adeti ise Tokat ilinden sunuldugu görülmektedir. 27 Ocak 2011 tarihinde Amasya ilinde gerçeklestirilen Yönetim Kurulu toplantisinda, Degerlendirme Komitesi raporu ve Genel Sekreterlik incelemesi sonuçlari da dikkate alinarak Yönetim Kurulu tarafindan asil liste ile yedek ve basarisiz projeler listeleri karara baglanmistir. Teklif çagrisi degerlendirme süreçlerinden geçmis ve sonuçta finansman destegine hak kazanmis olan asil listede 36, yedek listede ise 5 adet proje yer almaktadir. Asil listede yer alan projeler kapsaminda bölgemizde 36.771.311,93 TL lik Turizm ve Çevre Altyapisi yatirimi gerçeklestirilecek olup bu yatirimim 18.000.000 TL lik kismi Ajans tarafindan hibe seklinde karsilanacaktir.
Mali destek almaya hak kazanan basvuru sahipleri ile imzalanacak sözlesme ve diger süreçler hakkinda Ajansimiz internet sitesinden gerekli duyurular yapilacaktir. Kurum ve Kuruluslarimiz tarafindan mali destek programina gösterilen ilgiden dolayi tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik
PROJELERE ILISKIN DEGERLENDIRME

ILLER

TESLIM EDILEN PROJE SAYISI

ASIL LISTEDEKI PROJE SAYISI

AMASYA

24

9

ÇORUM

33

8

SAMSUN

54

10

TOKAT

46

9

TOPLAM

157

36

 

 

Program Çıktıları

 

2010 Altyapı Program Kataloğu

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan uygulanan “2010 Yili Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi”nin genel amaci; TR83 Bölgesinin ekonomik ve kültürel kalkinma potansiyellerini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokularin korunmasi, gelistirilmesi ve restorasyonu, is gelistirme, turizm, üretim ve ticarete yönelik kentsel altyapinin iyilestirilmesi ile çevresel sorunlarin sürdürülebilir bir yaklasimla çözülmesi, çevresel-kentsel kalitenin artirilmasi yolu ile yasam kosullarinin iyilestirilmesine katki saglamaktir.
Bu amaçlar dogrultusunda proje teklif çagrisi 14 Eylül 2010 tarihinde ilan edilmistir ve basvuru asamasi 13 Aralik 2010 tarihi itibariyle sona ermistir.  Program kapsaminda 157 proje basvurusu alinmis ve degerlendirme süreci neticesinde mali destek almaya hak kazanan 36 yararlanici ile sözlesme imzalanmistir.
Program kapsaminda sözlesme imzalanan 36 projeden 35 tanesi basarili sekilde uygulanarak tamamlanmistir. Basarili sekilde uygulanan 35 projeye Ajans tarafindan toplam 16,06 milyon TL mali destek aktarilmistir. Ajansin mali destegine karsilik olarak projeler kapsaminda yararlanicilar tarafindan 23,23 Milyon TL es finansman harcanmis olup toplam program bütçesi 39,29 Milyon TL olarak gerçeklesmistir.
Gerçeklestirilen projeler kapsaminda yürütülen faaliyetler ve elde edilen sonuçlari paylasmak amaciyla hazirlanan proje kataloguna ulasmak için tiklayiniz

2010 Altyapı Program Sonrası Denetim ve Değerlendirme Raporu

 

2009 Yılı İşletmelerin Rekabet Gücünün Arttırılması ve Dışa Açılmalarına Mali Destek Programı

KOBI’lerin basvurabildigi programin öncelikleri;
1. Bölgedeki isletmelere yönetim ve teknoloji konularinda danismanlik ve yatirim destegi saglanmasi,
2. Girisimcilik, yenilikçilik, modernizasyon ve ticaret kültürünün desteklenmesi,
3. Çevreye duyarli üretim ve teknoloji kullanim süreçlerine geçisin tesvik edilmesidir
Toplam Kaynak: 14.500.000 TL
Asgari destek tutari: 20.000 TL Azami destek tutari: 400.000 TL
Son basvuru tarihi: 29.03.2010 Saat 17.00

Başvuru Belgeleri

Basvuru Rehberi ve Ekleri
Referans numarasi: TR83/2009/KOBI/01 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI 
kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi amaciyla ilana çikmis bulunmaktadir.
Söz konusu program hakkinda detayli bilgi, Basvuru Rehberi ve eklerinin tamamiwww.oka.org.tr  ve www.amasya.gov.tr , www.corum.gov.tr , www.samsun.gov.tr ,www.tokat.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir:
Basvurularin son teslim tarihi 29/03/2010 ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.

Haber ve Duyurular

 

Teklif Çağrısı İlanı İşletmelerin Rekabet Gücünü Arttırılması ve Dışa Açılmalarına Mali Destek Programı

Referans numarasi: TR83/2009/KOBI/01
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI 
kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi amaciyla ilana çikmis bulunmaktadir.
Söz konusu program hakkinda detayli bilgi, Basvuru Rehberi ve eklerinin tamami www.oka.org.tr  ve www.amasya.gov.tr,www.corum.gov.tr ,www.samsun.gov.tr, www.tokat.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir:
Basvurularin son teslim tarihi 29/03/2010 ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Ilanen duyurulur.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İl...

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 2009 yili bütçesi kapsaminda yürütülecek olan “ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI” kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için Bagimsiz Degerlendiriciler görevlendirilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalari ve mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan bir ya da birden fazla alanda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir.

Mali Destek Programinin Basligi

Programa Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI

·       Metal disi mineralleri kullanan mermer, kiremit / tugla, saglik gereçleri ve agaç ürünleri üreten sanayilerde uygulama, yönetim ve egitim deneyimi

·        Tüketim mallari üreten (giyim, tekstil, makine, elektrikli makine, madeni esya, vb.) sanayilerde uygulama, yönetim ve egitim deneyimi

·         Uluslar arasi ticaret

·        Finansman

·         Ar-Ge, yenilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi temini ile ilgili yatirimlari,

·         Kümelenme, network ve ag olusumu,

·         Pazarlama, elektronik ticaret yönetimi ve gelistirme

·         Bilgi ve iletisim teknolojileri

·         Isletmelerde pazarlama ve pazar gelistirme, ürün tasarim ve gelistirme, yeni teknolojiler, kalite güvence ve sertifika sistemlerinin kurulmasi,

·         Isletmelerde yönetim ve organizasyon, pazar arastirmasi, pazarlama, markalasma ve reklam stratejisi, yabanci pazarlarda ürün plasmani,

·         Uluslarasi finans kaynaklarina erisim,

·         Isletmelerde insan kaynaklari gelisimi ve personel egitimi

·        Girisimcilik, yenilikçilik, isletme modernizasyonu ile ticaret kültürü

·         Veri tabanlari ve pazar bilgilerine erisim,

·        Fuar, sergi ve isletme ziyaretleri, pazarlama planlarinin hazirlanmasi, organizasyon ve yönetimi

·        Çevre yönetimi ve çevreye duyarli teknolojilerin uygulama, yönetim, egitim ve gelistirilmesi

·         Turizm ekonomisi ve turizm yatirimciligi,

·         Turizm alanlarinda çevre düzenlemesi ve yönetimi

·         Bina, tarihi yapi, tarihi ve kültürel anitlarin restorasyonu ve rehabilitasyonu

·         Turizm - Çevre Iliskileri

·         Aritim teknolojileri

·         Kati ve tehlikeli atiklarin yönetimi

·        Uluslararasi teknik ve kalite standartlari ile uyumlu kalite sertifikasyonu temini ve temiz teknolojilerin tesviki için gerekli yatirimlar

·         Çevre dostu ve yenilenebilir enerji altyapisi

·         Hava kirliligi yönetimi ve modellenmesi

·         Gida güvenligi

·         Tarima dayali gida sanayi

 

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi 
Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul ve esaslari, uygulamalari 
Hibe programi uygulamasi ve yönetimi 
Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi 
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri degerlendiremeyeceklerdir.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi proje degerlendirebileceklerdir. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarin web sitesinde bulunan linkler üzerinden özgeçmis formatini doldurmalari ve 0 362 431 24 09 no’lu faks adresine veya Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
Çalisma saatleri 09:00-19:00 arasinda olacaktir. Ajansça gerek görülmesi halinde çalisma saatleri mesai saatleri disinda ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:3 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir.

 

 

Sıkça Sorulan Sorular Güncellendi

"Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi" kapsaminda Sikça Sorulan Sorular güncellenmistir.
Pdf haline indirmek için tiklayiniz.

Bağımsız Değerlendirici İlanı Süresi Sona Ermiştir

Kalkinma Ajansimiz tarafindan yürütülen “ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI (TR83/2009/KOBI/01)” kapsaminda sunulan proje tekliflerinin degerlendirilmesi için açmis oldugumuz Bagimsiz Degerlendirici ilaninin süresi sona ermistir.
Ilginize tesekkür ederiz.

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani ve Tokat Valisi Sayin Serif Yilmaz' in Basin Açiklamasi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani Tokat Valisi Sayin Serif Yilmaz Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 30 Aralik 2010 tarihinde baslatilan ve 29 Mart 2010 tarihinde sona eren proje basvurulari ile ilgili basin mensuplarina açiklamalarda bulundu. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 30 Aralik 2009 tarihinde baslatilan isletmelerin rekabet gücünün artirilmasi ve disa açilimlarina mali destek programina yapila proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 29 Mart 2010 tarihi Saat:17.00’da son bulmustur. Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayisi 535 adettir. Bunlarin illere göre dagilimi incelendiginde Amasya’dan 83 proje, Çorum’dan 134 proje, Samsun’dan 211 proje ve Tokat’tan 97 proje basvurusu yapildigi belirlenmistir. Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Basvurular ajans tarafindan bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile incelenip degerlendirilecektir. Basvuru sahipleri tarafindan sunulan projeler ön incelme ile teknik ve mali degerlendirme asamalarindan geçeceklerdir. Yalnizca zamaninda teslim edilen projeler ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarina alinacaktir. 65 puan ve üzerinde puan alan projeler basarili olarak listelenecektir. Tüm basvurular en yüksek puani alan tekliften baslayarak siralanacak ve mali destek dagitimi basvuru rehberinde belirtilen 14,5 milyon TL’lik teklif çagrisi toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu puan siralamasina göre yapilacaktir. Esit puan alan basvurular bakimindan basvuru tarihi ve saati esas alinacaktir” dedi. Sayin Tokat Valisi açiklamasinin devaminda “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi olarak Türkiye’de ilklerden biriyiz. Proje basvuru sayisi itibariyle diger ajanslara göre çok yüksek bir rakama ulastik. Bu nedenle bölgedeki mütesebbislere ve basvuruda bulunan kobilere huzurunuzda çok tesekkür ediyorum. Bu talebin bu sekilde olmasi bizlere sevk ve heyecan vermektedir. Bizlerde bu sevk ve heyecaninin dogrultusunda daha fazla çalisma gayreti içinde olacagiz” dedi. Valilik Makaminda yapilan açiklamada Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Genel Sekreteri Mevlüt Özen’de hazir bulundu.

işletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Açılmalarına Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı ve Ödül Töreni Sayın Devlet Bakanımız Dr. Cevdet YILMAZ’ın Katılımı ile Gerçekleştirildi.

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Halk Bankası Arasında Kredi Protokolü imzalanmıştır

Ajansimiz ile Halkbank arasinda “Bölgedeki KOBI’leri Desteklemek Amaciyla Es Finansman Kredi” anlasmasi imzalandi. Tokat Valiligi Toplanti Salonunda düzenlenen imza töreninde konusan Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani Valimiz Sayin Serif Yilmaz, hayata geçirilecek projelerle Tokat, Samsun, Amasya ve Çorum illerinin kalkinmasinin hizlanacagini, planli, programli ve gerçeklere oturtulmus projelerin hayata geçirilecegini söyledi. Bölgemizdeki KOBI’leri desteklemek üzere baslatmis oldugumuz “Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi Ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi” kapsaminda Toplam 14,5 Milyon Türk Lirasi tutarinda hibe bütçesinin paydaslarimiza kullandirilmasi için yapilan çalismalar son asamasina gelmistir. Bu protokolde bundan sonraki adimlari kolaylastirmak için atilmis çok ciddi bir adimdir.
Kazanan projelerin açiklanmasi sonrasinda, proje sahibi yararlanicilarin ve Ajansimizin daha rahat ve saglikli çalisabilmesini temin için imzalanan protokolde Valimizin konusmasinin ardindan kisa bir açiklama yapan Halk Bankasi Genel Müdür Yardimcisi Dr. Sahap Kavcioglu “ Biz Halk Bankasi olarak bugün 9. Kalkinma Ajansi ile protokol imzalayacagiz. Halk Bankasi olarak amacimiz ülkemizde bulunan 26 kalkinma ajansinin hepsine finansman destegi saglamak. Halk Bankasi dünyanin büyük bir bölümünün etkilendigi ekonomik krizde gücüne güç katarak KOBIlere olan kredi destegini %18 artirmistir. Yine ülkemizde bulunan tüm ticaret ve sanayi odalari ile isbirligi içinde olarak esnafimiza sanayicimize destek olmaya kredi vermeye devam etmektedir. Orta Karadeniz cografi bölgesinde istihdamin artmasi için önemli bir ise imza attigimizi düsünüyor, hayirlara vesile olmasini temenni ediyorum” dedi.
Yapilan konusmalarin ardindan Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani Valimiz Sayin Serif Yilmaz ve Halk Bankasi Genel Müdür Yardimcisi Dr. Sahap Kavcioglu arasinda protokol imzalandi. Tokat Valiligi Toplanti Salonunda düzenlenen törene ayrica Samsun Bölge Müdürü Fehmi Sevim, Tokat, Amasya, Çorum ve Samsun Halk Bankasi Müdürleri, Il Genel Meclis Baskani Mehmet Elibol, Tokat Sanayi ve Ticaret Odasi Baskani Ahmet Arat, ve Sayin Genel Sekreterimiz Mevlüt Özen ve diger yetkililer katildi.

Sözleşmeye Davet Edilen Başvuru Sahiplerinin Dikkatine

Bilindigi üzere; Ajansimiz tarafindan 30.12.2009 tarihinde teklif çagrisi ilanina çikilan “Isletmelerin Rekabet Güçlerinin Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi” kapsaminda sunulan projelerin derlendirme süreçleri tamamlanmis ve sözlesme imzalanma asamasina gelinmistir. Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmistir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyle 10 günlük süre içinde gerçeklesecektir.
Sözlesmeyle ilgili açiklama notu, gerekli belgeler, sözlesme öncesi bilgilendirme toplanti sunumu ve sözlesmeye davet takvimi eklerde paylasilmistir.

OKA İlk Projesini Hayata Geçirdi

Bayindirlik ve Iskan Bakanimiz Sayin Mustafa DEMIR ve Valimiz Sayin Hüseyin AKSOY, Betontas Sirketler Grubu’nun OKA’dan aldigi 375.722,90 Tl’lik hibe destegi ile  3500 m2 kapali alan dahil toplam 60.000 m2 alan üzerine 6 ay gibi kisa bir sürede kurulan “Hazir Beton ve Çevre Düzenleme-Hafif Yapi Elemanlari” Tesisinin açilisini gerçeklestirdi.
Törende açilis konusmasini yapan Yönetim Kurulu Baskani Sayin Yasar GÜRSOY, ”Yatirim bedeli 5.000.000 TL.- olan tesis, mali destek almistir. Orta Karadeniz  Kalkinma Ajansindan 375.722,90 Mali destek alan projeler arasinda açilisi yapilan ilk proje olmasi bizleri gururlandirmaktadir. Tesisimizde istihdam edecegimiz 50’ye yakin personel ile bölgemizde issizlik oraninin bir nebze düsecegine inanmaktayiz.” dedi.
Açilista bir konusma yapan Bayindirlik ve Iskan Bakanimiz Sayin Mustafa DEMIR  yaptigi konusmasinda, “OKA Türkiye’nin önemli,en yogun ve en aktif çalisan Ajanslarindan bir tanesidir. Saglanan desteklerle bölgedeki firmalarin güçlenmesi,istihdamin arttirilmasi,en önemlisi firmalarin rekabeti olusturabilir pozisyonu yakalayabilmelidir. Bu tür tesislerin sayisinin artmasinin istihdama saglayacagi katki önemlidir’’dedi.
Sayin Hüseyin AKSOY, “Bugün Kavak ilçemizde Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi’nin destekleriyle gerçeklestirilen bir tesisin açilisinda birlikteyiz. Ilk mali destek programini KOBI’lere verdi ve 14,5 milyon liralik kaynagi Samsun, Çorum, Tokat ve Amasya illerindeki KOBI’lere destek olarak sagladi. Buradaki amaç bölgelerdeki firmalarin güçlenmesi, istihdam yaratmalari, standartlari yüksek ürünler üretmeleri ve en önemlisi de rekabet edilebilir uluslararasi standartlarda bir pozisyonu yakalayabilmeleridir. Ilk desteklerden kaynak alan Betontas Firmasi da ilk hizmete baslayan KOBI’lerden birisidir. Kendilerini kutluyorum. Ilk projeyi almalari nedeniyle kendilerine ve bölgemize hayirli olmasini diliyorum.
Açilis törenin ardindan Bayindirlik ve Iskan Bakanimiz Sayin Mustafa DEMIR, Valimiz Sayin Hüseyin AKSOY, OKA Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN ve beraberindekiler tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Betontas Yönetim Kurulu Baskani Yasar GÜRSOY çalismalar ve tesis hakkinda Sayin Valimize ve Sayin Bakanimiza bilgi verdi.
Açilis törenine ayrica; Kaymakamlar, ilçe Belediye Baskanlari, yatirimcilar ve davetliler katildi.

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları Takvimi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI kapsaminda uygun proje basvurularinin sunulmasi için ilana çikmis bulunmaktadir. Asagida belirtilen program dahilinde il ve ilçe merkezlerinde bilgilendirme ve egitim toplantilari düzenlenecektir. 
Ilçe gruplandirmasi organizasyon verimliligi açisindan yapilmis olup katilimcilar istedikleri bilgilendirme toplantilarina katilabilirler.
BILGILENDIRME PROGRAM TAKVIMI

TARIH

SAAT

TOPLANTININ YAPILACAGI ILÇE

TOPLANTIYA KATILACAK ILÇELER

TOPLANTI SALONU

14.09.2010

14.00

TOKAT

MERKEZ

Atatürk Kültür Merkezi

16.09.2010

14.00

AMASYA

MERKEZ

Atatürk Kültür Merkezi

17.09.2010

14.30

ÇORUM

MERKEZ

Penez Termal Hotel

20.09.2010

14.00

AMASYA

MERZIFON

Halk Egitim Merkezi Top. Sal.

20.09.2010

14.00

TOKAT

NIKSAR

Halk Egitim Merkezi Top. Sal.

20.09.2010

14.00

ÇORUM

ISKILIP

Ögretmenevi Toplanti Salonu

21.09.2010

14.00

TOKAT

TURHAL

Tic. San. Odasi Toplanti Salonu

21.09.2010

14.00

TOKAT

ERBAA

Hükumet Konagi Toplanti Salonu

21.09.2010

14.00

ÇORUM

ALACA

Sakarya IÖO Toplanti Salonu

22.09.2010

14.00

SAMSUN

MERKEZ

Yelken Kulüp

23.09.2010

14.00

SAMSUN

BAFRA

Ögretmenevi Toplanti Salonu

23.09.2010

14.00

SAMSUN

ÇARSAMBA

Halk Egitim Merkezi Top. Sal.

23.09.2010

14.00

ÇORUM

SUNGURLU

Sungurlu Devlet Hast. Top. Salonu

24.09.2010

14.00

ÇORUM

OSMANCIK

Ögretmenevi Toplanti Salonu

24.09.2010

14.00

SAMSUN

HAVZA

Halk Egitim Merkezi Top. Sal.

 

EGITIM PROGRAM TAKVIMI

TARIH

SAAT

TOPLANTININ YAPILACAGI ILÇE

TOPLANTIYA KATILACAK ILÇELER

TOPLANTI SALONU

04.10.2010

10.00

AMASYA

MERKEZ, SULUOVA,TASOVA, GÖYNÜCEK,

Amasya Ticaret ve Sanayi Odasi Toplanti Salonu

04.10.2010

10.00

ÇORUM

MERKEZ, MECITÖZÜ, UGURLUDAG

Il Özel Idaresi Toplanti Salonu

04.10.2010

10.00

SAMSUN

LKADIM, CANIK, ATAKUM, ONDOKUZMAYIS, ASARCIK, TEKKEKÖY

Ticaret Sanayi Odasi Toplanti Salonu

05.10.2010

10.00

TOKAT

MERKEZ, ARTOVA, SULUSARAY, ALMUS, YESILYURT, PAZAR

Tokat Belediyesi Nikah Salonu

05.10.2010

10.00

ÇORUM

ISKILIP, BAYAT, OGUZLAR

Ögretmenevi Toplanti Salonu

05.10.2010

10.00

ÇORUM

SUNGURLU, BOGAZKALE

Sungurlu Devlet Hast. Top. Salonu

06.10.2010

10.00

TOKAT

TURHAL, ZILE

Tic. San. Odasi Toplanti Salonu

06.10.2010

10.00

ÇORUM

ALACA, ORTAKÖY

Sakarya IÖO Toplanti Salonu

06.10.2010

10.00

TOKAT

ERBAA

Hükumet Konagi Toplanti Salonu

07.10.2010

10.00

AMASYA

MERZIFON, GÜMÜSHACIKÖY, HAMAMÖZÜ

Halk Egitim Merkezi Top. Sal.

07.10.2010

10.00

AMASYA

OSMANCIK, KARGI, DODURGA, LAÇIN 

Ögretmenevi Toplanti Salonu

07.10.2010

10.00

ÇORUM

NIKSAR, RESADIYE, BASÇIFTLIK

Halk Egitim Merkezi Top. Sal.

08.10.2010

10.00

TOKAT

BAFRA, ALAÇAM, YAKAKENT

Ögretmenevi Toplanti Salonu

08.10.2010

10.00

SAMSUN

HAVZA, LADIK, VEZIRKÖPRÜ, KAVAK

Halk Egitim Merkezi Top. Sal.

08.10.2010

10.00

SAMSUN

ÇARSAMBA, TERME, SALIPAZARI, AYVACIK

Halk Egitim Merkezi Top. Sal.

 

Lütfen "EGITIM BASVURULARI" modülünden katilim formunu doldurunuz.

 

Tokat İli Bilgilendirme Toplantıları

10 Kasim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu karari ile kurulan Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA), 2009 yili Temmuz ayinda Genel Sekreter atamasini gerçeklestirmistir. Ekim 2009 itibari ile personel istihdamini tamamlayan OKA, kurumsallasma asamasini 2009’un ilk üç çeyreginde hizla tamamlamis ve 30 Aralik 2009 tarihi itibari ile “Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi” nin detaylarini kamuoyu ile paylasmistir. 
Bu baglamda Ocak ayinda, programin amacina ulasabilmesi için bilgilendirme toplantilari TR83 (Amasya, Çorum, Samsun,Tokat) bölgemizde baslatilmistir. Tokat ilimizde ilk bilgilendirme toplantisi 6 Ocak’ta merkez ilçemizde Tokat Valimiz Sayin Seref Yilmaz, Tokat Belediye Baskanimiz Sayin Doç. Dr. Adnan ÇIÇEK , Tokat Ticaret ve Sanayi Odasi Baskani Sayin Ahmet ARAT ‘in, Ilçe Kaymakamlarimizin, Ilçe ve Belde Belediye Baskanlarimizin, isletmelerimizin ve vatandaslarimizin katilimi ile baslatilmistir. Toplantida OKA Genel Sekreteri Sayin Mevlüt ÖZEN,  Ajanslarin kurulus amaçlarina ve yönetsel yapisal yapisina degindikten sonra “Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi” hakkinda bilgiler vermistir. Sürdürülebilir kalkinmanin saglanmasi amaciyla isletmelerimizin rekabet güçlerinin arttirilmasini ve disa açilmalarini tesvik etmek istediklerini vurgulayan Sayin ÖZEN, sunumunda Hibe Programi Basvuru Rehberi ile ilgili bilgiler vermistir.
Programimizin amacina tam olarak ulasabilmesini saglayabilmek ve tüm ilgili paydaslarimiza ulasabilmek için 06 Ocak- 15 Ocak tarihleri arasinda Tokat Ilimizde toplamda 965  kisinin katildigi 15 adet bilgilendirme toplantisi gerçeklestirilmistir. Tüm ilçelerimizde Kaymakamliklarimizla isbirligi halinde bilgilendirme toplantilari düzenlenmistir. Programimizin Küçük ve Orta Ölçekli Isletmelere (KOBI) yönelik olmasi nedeniyle Tokat Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Turhal Ticaret ve Sanayi Odasi, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odasi ve Zile Ticaret ve Sanayi Odalarinda’da toplantilar düzenlenerek potansiyel faydalanicilarimiza ulasilmistir. Yapilan bilgilendirme toplantilarinda yaklasik gerçek veya tüzel 435 adet KOBI’miz program kapsaminda bilgilendirilmistir.
Tokat Ili Bilgilendirme Toplantilari Programi (06-15 Ocak 2010)
10 Kasim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu karari ile kurulan Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA), 2009 yili Temmuz ayinda Genel Sekreter atamasini gerçeklestirmistir. Ekim 2009 itibari ile personel istihdamini tamamlayan OKA, kurumsallasma asamasini 2009’un ilk üç çeyreginde  hizla tamamlamis ve 30 Aralik 2009 tarihi itibari ile “Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi” nin detaylarini kamuoyu ile paylasmistir.
Bu baglamda Ocak ayinda, programin amacina ulasabilmesi için bilgilendirme toplantilari TR83 (Amasya, Çorum, Samsun,Tokat) bölgemizde baslatilmistir. Tokat ilimizde ilk bilgilendirme toplantisi 6 Ocak’ta merkez ilçemizde Tokat Valimiz Sayin Seref Yilmaz, Tokat Belediye Baskanimiz Sayin Doç. Dr. Adnan ÇIÇEK , Tokat Ticaret ve Sanayi Odasi Baskani Sayin Ahmet ARAT ‘in, Ilçe Kaymakamlarimizin, Ilçe ve Belde Belediye Baskanlarimizin, isletmelerimizin ve vatandaslarimizin katilimi ile baslatilmistir. Toplantida OKA Genel Sekreteri Sayin Mevlüt ÖZEN,  Ajanslarin kurulus amaçlarina ve yönetsel yapisal yapisina degindikten sonra “Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi” hakkinda bilgiler vermistir. Sürdürülebilir kalkinmanin saglanmasi amaciyla isletmelerimizin rekabet güçlerinin arttirilmasini ve disa açilmalarini tesvik etmek istediklerini vurgulayan Sayin ÖZEN, sunumunda Hibe Programi Basvuru Rehberi ile ilgili bilgiler vermistir.
Programimizin amacina tam olarak ulasabilmesini saglayabilmek ve tüm ilgili paydaslarimiza ulasabilmek için 06 Ocak- 15 Ocak tarihleri arasinda Tokat Ilimizde toplamda 965  kisinin katildigi 15 adet bilgilendirme toplantisi gerçeklestirilmistir. Tüm ilçelerimizde Kaymakamliklarimizla isbirligi halinde bilgilendirme toplantilari düzenlenmistir. Programimizin Küçük ve Orta Ölçekli Isletmelere (KOBI) yönelik olmasi nedeniyle Tokat Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Turhal Ticaret ve Sanayi Odasi, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odasi ve Zile Ticaret ve Sanayi Odalarinda’da toplantilar düzenlenerek potansiyel faydalanicilarimiza ulasilmistir. Yapilan bilgilendirme toplantilarinda yaklasik gerçek veya tüzel 435 adet KOBI’miz program kapsaminda bilgilendirilmistir.
Tokat Ili Bilgilendirme Toplantilari Programi (06-15 Ocak 2010)

Program

Ilçesi

Tarihi

Saati

Bilgilendirme Programi

Takvimi

 

 

Merkez

06.01.2010 Çarsamba

11:00

Niksar -Basçiftlik 

07.01.2010 Persembe

10:00

Erbaa  

07.01.2010 Persembe

14:00

Pazar  

08.01.2010 Cuma

10:00

Turhal  

08.01.2010 Cuma

14:00

Artova 

11.01.2010 Pazartesi

10:00

Zile 

11.01.2010 Pazartesi

14:00

Yesilyurt 

12.01.2010 Sali

10:00

Sulusaray 

12.01.2010 Sali

14:00

Almus  

13.01.2010 Çarsamba

10:00

Resadiye 

13.01.2010 Çarsamba

14:00

Tokat OSB 

14.01.2010 Persembe

11:00

Turhal TSO 

14.01.2010 Persembe

17:30

Erbaa TSO 

15.01.2010 Cuma

10:30

Tokat Merkez

15.01.2010 Cuma

18:00

 

OKA Bilgilendirme Toplantıları

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi’nca (OKA) Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde “Isletmelerin Rekabet Gücünün Arttirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi” konulu bilgilendirme toplantilari yapildi. 
30.12.2009 tarihinde Samsun’da baslayan, OKA Yönetim Kurulu Baskani ve Sayin Samsun Valisi Hasan Basri GÜZELOGLU baskanliginda gerçeklestirilen ve AK Parti Tokat Milletvekili Osman DEMIR, Büyüksehir Belediye Baskani Yusuf Ziya YILMAZ, Il Genel Meclisi Baskani Mustafa KARAKURT, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasi Baskani Zeki MURZIOGLU, Ilçe kaymakamlari ve belediye baskanlari ile kamu ve sivil toplum kurulus yetkilileri katildigi bilgilendirme toplantilari; Amasya, Çorum ve Tokat il ve ilçelerinde gerçeklestirilen bilgilendirme toplantilari, 18.01.2010 tarihinde Çorum Ili Mecitözü ilçesinde düzenlenen toplantiyla sona erdi.
Bilgilendirme toplantilari kapsaminda TR83 bölgesi ölçeginde 4 ilde ve toplam 42 ilçede yapilan toplantilara KOBI’ler yogun ilgi gösterdi. Toplanti kapsaminda katilimcilar tarafindan imzalanan katilim belgelerine göre Amasya’da 712, Çorum’da 755, Samsun’da 926 ve Tokat’ta 965 kisi mali destek programi kapsaminda bilgilendirildi.
Düzenlenen bilgilendirme toplantilarinda, Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi’nin temel amaci, “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluslari arasindaki isbirligini gelistirmek, kaynaklarin yerinde ve etkin kullanimini saglamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkinma plâni ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelismeyi hizlandirmak, sürdürülebilirligini saglamak, bölgeler arasi ve bölge içi gelismislik farklarini azaltmaktir.” olarak açiklandi.
Programin genel amacinin; TR83 Bölgesinde sürdürülebilir ekonomik kalkinmanin tesvik edilmesi, isletmelerin rekabet gücünün artirilmasi ve disa açilmalarinin saglanmasi, isletmelerin yüksek teknolojik kabiliyete ve nitelikli isgücüne sahip, degisen sartlara uyum saglayabilen bir yapiya kavusturulmasi ve yerel önceliklere uygun mali destek programlarinin yürütülmesinde, bölgesel düzeyde deneyim ve kapasitenin artirilmasi oldugu ve bölgemizde faaliyet gösteren KOBI ölçegindeki isletmelerimizin bu programa ilgi göstermeleri gerektigi vurgulandi.
Bu program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarinin 14.500.000 TL, asgari destek tutarinin 20.000 TL ve azami destek tutarinin ise 400.000 TL oldugu gerçeklestirilen bilgilendirme toplantilarinda duyuruldu.
Programa basvuru yapabilecek KOBI’lerin; Ajansin faaliyet gösterdigi Düzey 2 bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) kayitli olmalari veya merkezlerinin ya da yasal subelerinin bu bölgelerde bulunmasi ve 30.09.2009 tarihinden önce kurulmus olmasi gerektigi önemle belirtildi. Hazirlanacak projelerin OKA tarafindan istihdam edilecek olan Bagimsiz Degerlendiriciler araciligiyla degerlendirilecegi, degerlendirmelerde tarafsizlik ve gizlilige çok önem verildigi her toplantida özellikle vurgulandi.
Azami proje süresinin 12 ay oldugu ve bu sürenin, sözlesmenin tüm taraflarca imzalandigi günden bir sonraki gün itibariyle baslayacagi, projenin Ajansin faaliyet gösterdigi Düzey 2 bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat) gerçeklestirilmesi gerektigi vurgulandi. Bu program kapsaminda hazirlanacak projelerin 29.03.2010 saat 17:00’e kadar OKA’ya ulastirilmasi gerektigi ve geç ulasan projelerin degerlendirmeye alinmayacagi önemle vurgulandi.

Amasya İli Bilgilendirme Toplantıları

Ekim 2009 itibariyle personel istihdamini tamamlayarak kurumsallasmasini hizla bitiren Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA), 30 Aralik 2009 tarihinde “Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi” adli proje teklif çagrisina çikmistir. Konunun detaylari 30 Aralik’ta Samsun’da yapilan toplanti ile kamuoyuyla paylasilmis, bunu TR83 Bölgesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantilari takip etmistir
Amasya’da 4 Ocak’ta Merkez ilçede baslayan bilgilendirme toplantilari, bütün ilçelerde ayri ayri günlerde yapilarak 15 Ocak’ta  yine merkez ilçede yapilan tekrar bilgilendirme toplantisi ile tamamlanmistir.  4 Ocak’taki toplanti, Amasya Valisi Sayin H. Ibrahim DASÖZ, Belediye Baskani Sayin Cafer ÖZDEMIR,  Ticaret ve Sanayi Odasi Yönetim Kurulu Baskani Sayin Muammer GEDIK, Il Özel Idaresi Genel Sekreteri Sayin Mustafa BOLAT,  ilçe kaymakamlari, Ilçe belediye baskanlari, esnaf odasi baskani, meslek örgütleri temsilcileri, sanayici ve isadamlari dernekleri yani sira çok sayida KOBI, isletme ve vatandasimizin katilimiyla Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçeklestirilen toplantiya 240 kisi katilmistir. Toplantida bilgilendirme sunumunu gerçeklestiren Ajans Genel Sekreteri Sayin Mevlüt ÖZEN, konusmasina kalkinma ajanslari ile ilgili genel bilgi vererek baslamis, bunu mali destek programinin amaçlari, öncelikleri, öncelikli sektörleri, destek tutari, uygunluk kriterleri, basvuru sekli ve yapilacak isler, bilgi edinme yollari ve bilgilendirme ile egitim programi takvimine dair detaylar takip etmistir. ÖZEN, sunum sonrasinda katilimcilarin sorularini yanitlamistir.
Il genelinde potansiyel basvuru sahiplerinin tamamina ulasabilmek amaciyla tüm ilçelerde düzenlenen bilgilendirme toplantilarinda Ajans uzmanlari Hakan EROGLU ve Erdin GÜDEN tarafindan gerçeklestirilen sunumlarda toplam 472 kisiye ulasilmistir. Kaymakamlar ve Belediye Baskanlarinin da katildigi bilgilendirme toplantilarinda sunumu takip eden soru-cevap bölümleri düzenlenmis ve bu sayede isletmelerimiz en üst düzeyde bilgilendirilmistir.
Amasya Ili Bilgilendirme Toplantilari Programi (4-15 Ocak 2010)

 Ili

 Ilçesi

 Tarihi

 Saati

 Yeri

Amasya

Merkez

04-01-2010 Cuma

14.00

Atatürk Kültür Merkezi

 

Merkez

15-01-2010 Cuma

14.00

Atatürk Kültür Merkezi

 

Merzifon

07-01-2010 Persembe

14.00

Halk Egitim Merkezi Toplanti Salonu

 

Suluova

08-01-2010 Cuma

14.00

Ögretmenevi Toplanti Salonu

 

Tasova 

11-01-2010 Pazartesi

14.00

Müftülük Toplanti Salonu

 

Hamamözü

12-01-2010 Sali

14.00

Adil Candemir Çok Programli Lisesi Konferans Salonu

 

Gümüshaciköy

13-01-2009 Çarsamba

14.00

Müftülük Toplanti Salonu

 

Göynücek

14-01-2010 Persembe

14.00

Yatili Ilkögretim Bölge Okulu (YIBO)

 

 

Samsun İli Bilgilendirme Toplantıları

10 Kasim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu karari ile kurulan Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA), 2009 yili Temmuz ayinda Genel Sekreter atamasini gerçeklestirmistir. Ekim 2009 itibari ile personel istihdamini tamamlayan OKA, kurumsallasma asamasini 2009’un ilk üç çeyreginde hizla tamamlamis ve 30 Aralik 2009 tarihi itibari ile “Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi” nin detaylarini kamuoyu ile paylasmistir. 
Bu baglamda Ocak ayinda, programin amacina ulasabilmesi için bilgilendirme toplantilari TR83 (Amasya, Çorum, Samsun,Tokat) bölgemizde baslatilmistir. Samsun ilimizde ilk bilgilendirme toplantisi 30 Aralik’ta merkez ilçemizde Sayin Samsun Valisi Hasan Basri GÜZELOGLU, AK Parti Tokat Milletvekili Osman DEMIR, Büyüksehir Belediye Baskani Yusuf Ziya YILMAZ, Samsun Il Genel Meclisi Baskani Mustafa KARAKURT, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasi Baskani Zeki MURZIOGLU, Ilçe kaymakamlari ve belediye baskanlari ile kamu ve sivil toplum kurulus yetkililerin katilimi ile baslatilmistir. Toplantida OKA Genel Sekreteri Sayin Mevlüt ÖZEN,  Ajanslarin kurulus amaçlarina ve yönetsel yapisal yapisina degindikten sonra “Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi” hakkinda bilgiler vermistir. Sürdürülebilir kalkinmanin saglanmasi amaciyla isletmelerimizin rekabet güçlerinin arttirilmasini ve disa açilmalarini tesvik etmek istediklerini vurgulayan Sayin ÖZEN, sunumunda Hibe Programi Basvuru Rehberi ile ilgili bilgiler vermistir.
Programimizin amacina tam olarak ulasabilmesini saglayabilmek ve tüm ilgili paydaslarimiza ulasabilmek için 30 Aralik- 15 Ocak tarihleri arasinda Samsun Ilimizde toplamda 926 kisinin katildigi 15 adet bilgilendirme toplantisi gerçeklestirilmistir. Tüm ilçelerimizde Kaymakamliklarimizla isbirligi halinde bilgilendirme toplantilari düzenlenmistir. Sadece toplantilarla yetinilmemis, isletme ziyaretleri de gerçeklestirilmistir. Ticaret ve esnaf odalariyla iletisime geçilerek Küçük ve Orta Boy Isletmelerin proje hazirlamalari konusunda detayli çalismalar gerçeklestirilmistir.
Samsun Ili Bilgilendirme Toplantilari Programi (30Aralik-15 Ocak 2010)

Program

 Ilçesi

 Tarihi

 Saati

 Yeri

Bilgilendirme Programi Takvimi

 

 

Merkez

30-12-2009 Çarsamba

11.00

Yelken Klubü

Merkez

15-01-2010 Cuma

13.00

Samsun AKM

Vezirköprü

06-01-2010 Çarsamba

14.00

Belediye Is Merkezi Salonu

Alaçam

07-01-2010 Persembe

10.00

Kolin Fatih Ilkögretim Okulu

Yakakent 

07-01-2010 Persembe

14.00

100. Yil YIBO Salonu

Ayvacik

08-01-2010 Cuma

10.00

Pansiyonlu Ilkögretim Okulu

Salipazari

08-01-2010 Cuma

14.00

Kaymakamlik Toplanti salonu

Kavak

11-01-2010 Pazartesi

10.00

Halk Egitim Merkezi Toplanti Salonu

Asarcik

11-01-2010 Pazartesi

14.00

Kaymakamlik Toplanti salonu

Havza

12-01-2010   Sali

10.00

Halk Egitim Merkezi Toplanti Salonu

Ladik

12-01-2010   Sali

14.00

Akpinar Anadolu Ögretmen Lisesi Konferans Salonu

Çarsamba

13-01-2010 Çarsamba

10.00

Halk Egitim Merkezi Toplanti Salonu

Ondokuzmayis

14-01-2010 Persembe

10.00

Kaymakamlik Toplanti Salonu

Bafra

14-01-2010 Persembe

14.00

Ögretmenevi Toplanti Salonu

Terme

15-01-2010 Cuma

10.00

Halk Egitim Merkezi Toplanti Salonu

 

Çorum İli Bilgilendirme Toplantıları

Ekim 2009 itibariyle personel istihdamini tamamlayarak kurumsallasmasini hizla bitiren Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA), 30 Aralik 2009 tarihinde “Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi” adli proje teklif çagrisina çikmistir. Konunun detaylari 30 Aralik’ta Samsun’da yapilan toplanti ile kamuoyuyla paylasilmis, bunu TR83 Bölgesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantilari takip etmistir.
Çorum’da 4 Ocak’ta Dodurga ilçesi ile baslayan bilgilendirme toplantilari 18 Ocak’ta Mecitözü ilçesi ile tamamlanmistir.  Merkez’de 8 Ocak ve 15 Ocak’ta olmak üzere 2 defa düzenlenen toplantilarda toplamda 328 kisiye ulasilmistir. 8 Ocak’taki toplanti Çorum Valimiz Sayin Mustafa Toprak, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasi Yönetim Kurulu Baskani Sayin Çetin Basaranhincal, Il Özel Idaresi Genel Sekreteri Sayin Yakup Keles,  ilçe kaymakamlarimiz, Ilçe belediye baskanlarimiz, esnaf odasi baskanligi, meslek örgütleri temsilcileri, sanayici ve isadamlari dernekleri yani sira çok sayida KOBI, isletme ve vatandasimizin katilimiyla Anitta Otel’de gerçeklestirilmistir. Toplantida sunumu gerçeklestiren Ajans Genel Sekreterimiz Sayin Mevlüt Özen, konusmasina kalkinma ajanslari ile ilgili genel bilgi vererek baslamis, bunu mali destek programinin amaçlari, öncelikleri, öncelikli sektörleri, destek tutari, uygunluk kriterleri, basvuru sekli ve yapilacak isler, bilgi edinme yollari ve bilgilendirme ile egitim programi takvimine dair detaylar takip etmistir. Özen, sunum sonunda ise isletmelerin sorularini yanitlamistir.
Il genelinde potansiyel basvuru sahiplerinin tamamina ulasabilmek amaciyla tüm ilçelerde düzenlenen bilgilendirme toplantilarinda toplamda 755 kisiye ulasilmistir. Kaymakamlarimiz ve Belediye Baskanlarimizin da katildigi bilgilendirme toplantilarinda sunumu takip eden soru-cevap bölümleri düzenlenmis ve bu sayede isletmelerimiz en üst düzeyde bilgilendirilmistir.
Çorum Ili Bilgilendirme Toplantilari Programi (4-18 Ocak 2010)

Ili

Ilçesi

Tarihi

Yeri

Çorum

Merkez

08-01-2010 Cuma

Anitta Otel

 

Merkez 

15-01-2010 Cuma

Çorum TSO toplanti salonu

 

Dodurga 

04-01-2010 Pazartesi

Çok Programli Lise Konferans Salonu

 

Laçin 

04-01-2010 Pazartesi

Laçin Belediyesi Toplanti Salonu

 

Oguzlar 

05-01-2010 Sali

Oguzlar Belediyesi Toplanti Salonu

 

Ugurludag

06-01-2010 Çarsamba

Ugurludag Ilkögretim Okulu

 

Ortaköy

07-01-2009 Persembe

Kaymakamlik ek binasi kaymakam Irfan Turna toplanti salonu

 

Iskilip

11-01-2010 Pazartesi

Iskilip Halk Kütüphanesi Toplanti Salonu

 

Bayat

11-01-2010 Pazartesi

Çok Programli Lise toplanti Salonu

 

Bogazkale

12-01-2010 Sali

Bogazkale Lisesi Konferans Salonu

 

Sungurlu

12-01-2010 Sali

Il Özel Idaresi Toplanti Salonu

 

Alaca 

13-01-2009 Çarsamba

Alaca Sakarya Ilkögretim Okulu

 

Osmancik 

14-01-2010 Persembe

Osmancik Ögretmenevi Toplanti Salonu

 

Alaca 

14-01-2010 Persembe

Kargi Metem Toplanti Salonu

 

Mecitözü

18-01-2009 Pazartesi

Mecitözü Kiz Yibo Ilkögretim Okulu Toplanti Salonu

 

Kamuoyunun Dikkatine

Bilindigi üzere, TR83/2009/KOBI/01 referans numarali, ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI teklif çagrisi ilani, 30-12-2009 tarihinde yayinlanmis, kamuoyuna duyurulmus, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Illeri ve bagli ilçelerinin tümünde bilgilendirme toplantilari tamamlanmistir. Proje hazirlamaya yönelik egitim basvurulari devam etmektedir. Egitim programi takvimi sitemizde ilan edilmistir. 
Ülkemiz genelinde Ajanslar tarafindan saglanan bu ve benzeri mali destek programlarinin hiçbirisinde, proje hazirlama ve yönetme konularinda akredite olmus, herhangi bir danisman kisi ya da kurulus söz konusu degildir.
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan saglanacak mali destekleri kazanacak projeler, bagimsiz degerlendirme süreci sonunda belirlenecektir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Teknik Yardım Masası

 

OKA, 4 ilde Proje Destek Masası kurdu.

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi Ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi kapsaminda Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerine proje destek ve yardim masalari kurmustur.22 Subat Pazartesi tarihi itibariyle faaliyete geçen ve il merkezlerindeki TSO'larda konumlanmis olan bu masalar 5 Mart Cuma tarihine kadar hizmet sunacaktir.

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

Proje Uygulama Eğitimleri

Kalkinma Ajansimizca yürütülmekte olan “Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi (TR83/2009/KOBI/01)” mali destek yararlanicilarina yönelik proje uygulama egitimleri düzenlenecektir. Egitimlere iliskin bilgiler asagida verilmektedir.

EGITIM KONULARI

SÖZLESMELERIN YÖNETIMI

 

Sözlesmenin Temel Bölümleri

Sözlesme Degisikligi

Küçük Degisiklikler için Bildirim Mektubu

Sözlesme için Zeyilname

Zeyilname Talebinin Hazirlanmasi

UYGUN MALIYETLER

Proje Dokümantasyon ve Muhasebesi

Mali Dokümantasyon

Teknik Dokümantasyon

Muhasebe Yükümlülükleri

RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERI

 

Ara ve Nihai Raporlar

Iki Aylik Yararlanici Beyan Raporu

Proje Sonrasi Degerlendirme Raporu

Ödeme Prosedürleri

TANITIM VE GÖRÜNÜRLÜK

Tanitim ve görünürlük kurallari

SATIN ALMA

Satin alma kurallari

IZLEME VE DESTEK FAALIYETLERI

Izleme Kapsami

Izleme Araçlari

Yararlanicinin Izleme Kapsamindaki Yükümlülükleri

Destek Faaliyetleri

Internet Sayfalari

Bilgilendirme ve Egitim Toplantilari

Yardim Masalari

Risk Degerlendirmesi

Ön Ödeme Risk Puani

Baslangiç Risk Puani

Ilerleme Risk Puani

Nitel Risk Puani

Genel Risk Puani

 

                                                                                                                                                             EGITIM YER VE TARIHLERI

Il

Egitim tarih ve saati

Egitimin yapilacagi adres

Samsun

09-10 Agustos 2010

09.30 – 17.00

Tic. San. Odasi Hançerli Mah. Abbasaga Sok No:8 SAMSUN

Amasya

12-13 Agustos 2010

09.30 – 17.00

 

Tic. San. Odasi Ziya Pasa Bulvari No: 31 Kat:1 AMASYA

Tokat

17-18 Agustos 2010

09.30 – 17.00

Tic. San. Odasi GOP. Bulvari No: 4/2  TOKAT

Çorum

19-20 Agustos 2010

09.30 – 17.00

 

Tic. San. Odasi Gazi Cad. No:18 ÇORUM

 

Sıkça Sorulan Sorular
Program Çıktıları

 

2009 Kobi Program Kataloğu ve Tanıtım Videosu

2009 yili Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi, Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan uygulanmaya baslanan ilk mali destek programidir. Programin genel amaci; TR83 Bölgesinde sürdürülebilir ekonomik kalkinmanin tesvik edilmesi, isletmelerin rekabet gücünün artirilmasi ve disa açilmalarinin saglanmasi, isletmelerin yüksek teknolojik kabiliyete ve nitelikli isgücüne sahip, degisen sartlara uyum saglayabilen bir yapiya kavusturulmasi ve yerel önceliklere uygun mali destek programlarinin yürütülmesinde, bölgesel düzeyde deneyim ve kapasitenin artirilmasidir.
Bu amaçlar dogrultusunda, proje teklif çagrisi 31 Aralik 2009 tarihinde ilan edilmis ve basvuru asamasi 29 Mart 2010 tarihi itibariyle sona ermistir. Basvuru asamasinda 535 proje basvurusu alinmis ve degerlendirme süreci neticesinde mali destek almaya hak kazanan 79 yararlanici ile sözlesme imzalanmistir.
Program kapsaminda sözlesme imzalanan 79 projeden 76 tanesi basarili sekilde uygulanarak tamamlanmistir. Basarili sekilde uygulanan 76 proje kapsaminda gerçeklesen harcamalara Ajans tarafindan toplam 13.042.178,35 TL mali destek aktarilmistir. Ajansin mali destegine karsilik olarak yararlanicilar tarafindan 15.219.409,60 TL es finansman harcanmis olup toplam program bütçesi 28.261.587,95 TL olarak gerçeklesmistir.
Gerçeklestirilen projeler kapsaminda yürütülen faaliyetler ve elde edilen sonuçlari paylasmak amaciyla hazirlanan proje katalogu ve tanitim videosuna ulasmak için tiklayiniz

2009 Kobi Program Sonrası Denetim Değerlendirme Raporu

 

2016 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı 

Kar amacı güdülmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın amacı; TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır

Toplam kaynak: 18.000.000 TL

Asgari destek tutarı: 100.000 TL

Azami destek tutarı: 1.000.000 TL

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 11.03.2016 Cuma Saat 23:59

Proje dosyası son teslim tarihi: 18.03.2016 Cuma Saat 17:00

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..