Sosyal Yapı

 • TR83 Bölgesi 2019 yılı nüfusu 2.829.953 kişidir; Türkiye nüfusunun %3,40’ını oluşturmaktadır.
 • Yıllık nüfus artış hızı Bölgede %0,03 iken Türkiye ortalaması olan %1,39’un altındadır.
 • Bölge, Türkiye yüzölçümünün % 4,9’unu oluşturmaktadır.
 • Bölgede nüfus yoğunluğu 75 kişidir; Türkiye ortalaması olan 108 kişinin altındadır.
 • Bölgede ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,3 kişidir, Türkiye ortalaması olan 3,4 kişiye çok yakındır.
 • Bölge, 2018 yılında 128.010 kişi göç alırken, 112.586 kişi göç vermiştir. Net göç hızı %5,48’dir.
 • Bölgede Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi’nde yükseköğretim gerçekleştirilmektedir.
 • Bölge nüfusunun yüksekokul veya fakülte mezunu oranı %13,71 iken, Türkiye ortalaması olan %15,90’ın altındadır.
 • Bölge nüfusunun (6 yaş ve üzeri) okuryazarlık oranı %96,99 olup Türkiye ortalaması olan %96,97’ye oldukça yakındır.
 • 2018 yılında ortaöğretimde okullaşma oranı Bölgede %89,43 olup, Türkiye ortalaması olan %84,20’nin üzerindedir.    
 • 2017 yılında Bölgede toplam 65 sağlık kurumu yer alırken, bu sayı Türkiye için 1.518’dir. Bölgedeki yatak kapasitesi 9.036 olup Türkiye’nin %4’ünü oluşturmaktadır.
 • Yüzbin kişi başına toplam hastane yatak sayısı Bölgede 326 olurken, Türkiye ortalaması olan 279’un üzerindedir.
 • 2017 yılında Bölgede toplam hekim sayısı 4.845 olurken, Türkiye’nin %3,2’sini oluşturmaktadır.
 • 2017 yılında Bölgede bebek ölüm oranı 7,2 iken Türkiye ortalaması olan %9,2’nin altındadır.

 

İktisadi Yapı

 • 2018 yılı İl Bazında GSYİH istatistiklerine göre TR83 Bölgesi rakamı yaklaşık 81 milyar TL’dir. Türkiye’nin %2,18’ünü oluşturmaktadır.
 • 2018 yılı İl Bazında GSYİH istatistiklerine göre TR83 Bölgesi kişi başı GSYİH 6.142 $’dır (Türkiye ortalaması 9.693 $).
 • 2018 yılı İl Bazında GSYİH istatistiklerine göre TR83 Bölgesi GSYİH’sının sektörlere dağılımına bakıldığında; Hizmetler %62,23’ü; Sanayi %22,24’ü; Tarım ise %15,53’ünü oluşturmaktadır.
 • 2018 yılı İl Bazında GSYİH istatistiklerine göre TR83 Bölgesi Tarım Sektörü, Türkiye’nin %5,21’ini oluşturarak bu bölgedeki tarım sektörünün ön plana çıktığını göstermektedir. Hizmetler sektöründe bu oran %2,24; sanayi sektöründe ise %1,47’dir.
 • 2018 yılı TR83 Bölgesi işsizlik oranı %6,4’tür, Türkiye ortalaması olan %11’e göre oldukça olumludur. Bölge, bu oranla 26 bölge arasında işsizlik oranın en az olduğu 6. Bölgedir.
 • Bölgenin işgücüne katılma oranı %55,2 olup, Türkiye ortalaması olan %53,2’nin üzerindedir. Bölge, Türkiye’de 7.sırada yer almaktadır.
 • Bölgenin istihdam oranı %51,7 olup, Türkiye ortalaması olan %47,4’ün üzerindedir. Bölge, Türkiye’de 4.sırada yer almaktadır.
 • TR83 Bölgesi'nde istihdam edilen kişilerin yüzde 41,9’u tarım, yüzde 17,4’ü sanayi, yüzde 40,7’si ise hizmet sektöründedir. Türkiye’deki istihdamın yalnızca %17,4’ünün tarım sektöründe olduğu bilgisi sonucunda TR83 Bölgesinde tarım sektörünün ön plana çıktığı görülmektedir.   
 • 2019 yılı TR83 Bölgesi ihracat rakamı 2,4 milyar $ olup Türkiye ihracatının %1,4’ünü oluşturmaktadır. Kişi başı ihracat Bölgede 847,5 $ olup Türkiye ortalaması olan 2.062,8 $’ın altındadır.
 • 2019 yılı TR83 Bölgesi ithalat rakamı 2,4 milyar $ olup Türkiye ithalatının %1,2’sini oluşturmaktadır. Kişi başı ithalat Bölgede 860 $ olup Türkiye ortalaması olan 2.437,7 $’ın altındadır.
 • 2019 yılında TR83 Bölgesinde ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,54’tür.
 • TOBB İstatistiklerine göre 2019 yılında Bölgede açılan işletme sayısı 1.560 olurken kapanan ve tasfiye olan şirket sayısı 876’dır. Türkiye’de açılan işletme sayısı 109.722 olurken kapanan ve tasfiye olan şirket sayısı 46.945’tir. Bölgede açılan işletme sayısı ülkenin %1,4’ünü oluştururken aynı karşılaştırmada kapanan ve tasfiye olan işletme sayısında oran %1,9’dür.  
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstatistiklerine göre 2018 yılında Bölgede 162 teşvik belgesi düzenlenmiş olup 1,3 milyar TL’lik sabit yatırım gerçekleştirilmiş ve bu yatırımlarda 5.332 kişi istihdam edilmiştir. Bu rakamlar sırasıyla Türkiye toplamının %2,74; %0,80 ve %2,09’una denk gelmektedir.
 • 2018 yılında Bölgede kişi başına düşen bitkisel üretim değeri 3.041 TL olup Türkiye ortalaması olan 1.941 TL’nin üstündedir.
 • 2019 yılında TR83 Bölgesi’nde 44.319 adet konut satılmış olup, bu rakam Türkiye rakamının %3,3’ünü oluşturmaktadır.
 • 2017 yılında Bölgede kişi başına toplam elektrik tüketimi 2.100 Kwh olarak gerçekleşirken Türkiye ortalaması olan 3.082 KWh’ın altındadır. Bölgede kişi başına sanayi elektrik tüketimi 886 KWh olurken, Türkiye ortalaması olan 1.441 KWh’ın altındadır.
 • 2018 yılında Bölgede 15.628 uçuş sayısı gerçekleşirken, ülkedeki tüm uçuşların %1’ini; Bölgedeki 1.915.993 yolcu sayısı, Türkiye’deki tüm yolcu sayısının %0,9’unu oluşturmaktadır.
 • 2018 yılında gerçekleşen uçuşlarda taşınan yük miktarı Bölgede 16.203 ton olurken, Türkiye’deki uçuşlarla taşınan yük miktarının %0,4’ünü oluşturmaktadır.    
 • 2018 yılında Bölgede Belediye Belgeli konaklama tesislerinde 555.057 kişi yer almış olup, Türkiye rakamının %2,6’sını; geceleme sayısı ise 991.629 olup Türkiye rakamının %2,1’ini oluşturmaktadır.
 • 2018 yılında Bölgede Turizm İşletme Belgeli konaklama tesislerinde 585.202 kişi yer almış olup, Türkiye rakamının %1,1’ini; geceleme sayısı ise 873.265 olup Türkiye rakamının %0,6’sını oluşturmaktadır.
 • TR83 Bölgesi’nde; 18 adet OSB, 3 adet Teknopark, 3 adet havaalanı, 3 adet liman, 1 adet serbest bölge ve 1 adet lojistik merkezi yer almaktadır.

 

 • E - Posta Listemize Katılın !
 • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..