UPORTO/CIIE (Proje Lideri)

1911 yılında kurulan UPORTO, 31.309 öğrencisi, 2.436 akademisyeni ve araştırmacısı, 1.576 idari personeli ile Portekiz'in en büyük yükseköğretim ve araştırma kurumlarından biridir. 14 Fakülte, 1 İşletme Okulu ve 60 araştırma merkezi bulunmaktadır.

Stephen R. Stoer ve meslektaşları tarafından Porto Üniversitesi Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde 1988 yılında kurulan Eğitimde Araştırma ve Müdahale Merkezi (CIIE), Bilim ve Teknoloji Vakfı (FCT) tarafından finanse edilen bir araştırma merkezidir. CIIE'de yürütülen araştırmalar, 'eşitlik, sosyal uyum ve aktif vatandaşlık' için Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin hedefleri doğrultusunda eğitim ve sosyal eşitsizlik ve dışlamalar ile ilgili konulara vurgu yapan eğitim konularını içermektedir.

Merkezde, bazıları güçlü uluslararası işbirliği ve finansmana sahip olan konuların yanı sıra müfredat ve pedagojik yenilik, eğitim ve kurumsal değerlendirme, insan eyleminin eğitimi ve mesleki gelişim,  kültürler ve sağlık üzerine odaklanan birçok araştırma projesi vardır. CIIE ayrıca kültürler arası ve çok kültürlü eğitim, cinsiyet çalışmaları, etnik azınlıklar, eğitim ve kültürel miras konularına odaklanan bilimsel araştırma projelerine geniş katılımı ile tanınmaktadır.

 

APLOAD

APLOAD, şu anda Değerlendirme ve Sosyal Planlama (ESP)ve Peyzaj Mimarlığı (LA) alanlarında hizmet veren iki ana bağımsız bölümde yapılandırılmış Portekizli bir şirkettir.

ESP Bölümü Eğitimde Yenilikçilik, Projelerin Değerlendirilmesi, Proje Tasarımı ve Yenilikçilik, Sosyal Araştırmalar ve Çalışmalar ve Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ) altında hizmet vermektedir.

 

KNOW & CAN Association

Know & Can Association Mart 2007'de Sofya'da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Esas olarak yaygın eğitim alanında ve eğitim, haklar, adalet, vatandaşlık ve hareketlilik alanındaki Avrupa proje ve programlarında çalışır. 20 AB ülkesi, Türkiye, Arnavutluk ve Makedonya'da ortakları bulunmaktadır.

 

OKA

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının, Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un Bakanlar Kurulu’na verdiği yetkiye dayanarak 22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile kurulmuş olan T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 15/7/2018 tarihi itibarı ile kamu tüzel kişiliği haiz ve Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

Ağustos 2009’da Genel Sekreteri atanmış olan kurumumuz Ekim 2009’da ilk personel alımını gerçekleştirmiştir. Merkezi Samsun’da yer alan Ajansımız Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde bulunan Yatırım Destek Ofisleri ile TR83 Bölgesi’ne hizmet etmektedir.

OKA, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 188. maddesinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarını Onuncu Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve bölge planında yer alan öncelikler doğrultusunda yerine getirmektedir.

 

INLAND NORWAYUNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Inland Norway Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (INN Üniversitesi) yaklaşık 13.000 öğrencisi ve 950 personeli vardır ve Norveç'in güneydoğusundaki altı kampüste faaliyet göstermektedir.

Üniversite 35 yıllık eğitim programı, 52 BA programı, 31 yüksek lisans programı ve 4 doktora programı sunmaktadır. Programlarının yanı sıra öğretmen eğitimi ve bir dizi ileri eğitim programına da sahiptir. INN Üniversitesi çok sayıda akademik konu alanını kapsamaktadır: Ekoloji ve tarım bilimleri, psikoloji, spor, hukuk, müzik, pedagoji, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, öğretmen eğitimi, dil ve edebiyat, biyoteknoloji, film, televizyon ve kültür, turizm, animasyon ve oyun bilimleri ve ekonomi.

 

 

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..