Gençlik Medya Okuryazarlığı Ümit Verici Uygulamalar El Kitabı

Gençler arasında örgün ve yaygın eğitim ve öğretim faaliyetlerinde medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme uygulamaları hakkında dijital bir el kitabı. Bu el kitabı, Avrupa ortak kaynak önerileri, inisiyatif örnekleri, faaliyetler ve saha deneyimine dayalı yansıma içerecektir.

Gençlik Dijital Vatandaşlık Eğitimi El Kitabı İçin Tıklayınız. 

Açık Eğitim Kaynakları

Medya okuryazarlığı hakkında farkındalığı artırmak için kısa video hikâyeleri (çevrimiçi insan hakları, çocuk ve genç hakları, siber güvenlik, yazar hakkı, çok kültürlülük ve cinsiyet sorunları, şiddeti önleme, Avrupa kimliği vb.); 12-16 yaş arası okulların içindeki veya dışındaki gençlerin medya okuryazarlığı ile ilgili etkileşimli oyunlar.

 

Değerlendirme / Test Materyalleri

Çok kültürlü bir perspektiften (kültürel söylemlere özel dikkat, cinsiyet temsili, yazı dili, ikonografi, kültürlerarasılık dahil) gençlere yönelik dijital kaynaklar için kavramsal bir çerçeve, kullanılabilirlik testleri ve değerlendirme formu.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..