SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1 Bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında bilgi verme işlemi 1-Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe(bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.)                                  30 iş günü
2 Mal ve hizmet alımı ödemeleri 1-Fatura veya harcamaya esas belge
2-Hesap bilgileri 
15 günü
3 İhaleli satın alma 1-Oda sicil kayıt sureti,
2-İmza sirk&üüml;sü,
3-Ticaret sicil gazetesi,
4-Bilanço
5-İş deneyim belgesi
6-İşin gereği olarak şartnamede belirtilen diğer belgeler
60 günü
4 Mali destek programları kapsamındaki proje ödemeleri 1-Ödeme talep yazısı
2-Genel sekreter oluru
3-Mali kimlik formu
4-Vergi-SĞK borcu bilgi yazısı   
5 iş günü
5 Mali destek programları kapsamında teminat iadesi 1-Teminat iade talebi
2-Teminat iade tutanağı
1 saat
6 Kurum dışı şikayetlerin alınması 1-Bireysel başvuru usulüyle telefonla veya şikayet sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerini de içerir şekilde yazılı olarak (posta, fax, e-posta ve/veya web tabanlı bildirimler) alınır. Basit şikayetler; en geç 10 iş günü Orta dereceli şikayetler en geç 30 iş günü Önemli şikayetler ise en geç 45 iş günü içerişinde şikayet sahibinin tercih ettiği araç ile cevaplandırılır.
7 Personel alımı yapılması durumunda, personel başvurularının alınması 1-Başvuruda bulunacak adaya ait özgeçmis
2-Başvuru ilanında belirtilecek diğer gerekli görülen evraklar
15 dakika
8 Personel alımı başvurusu evraklarının iadesi 1-Başvuru sahibinin dilekçeşi 15 dakika
9 Personel alımlarına ilişkin bilgi talebi 1-Bireysel başvuru usulüyle telefonla veya başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerini de içerir şekilde yazılı olarak (posta, fax, e-posta ve/veya web tabanlı bildirimler) alınır. 10 dakika
10 Teknik destek başvurusu 1-Teknik destek talep formu 25 günü
11 Doğrudan faaliyet desteği (DFD) başvurusu 1-DFD başvuru formu
2-DFD bütçeşi
3-DFD mantıksal çerçevesi
Reddedilen projeler için 7 günü
12 Teklif çağrısı kapsamında sıkça sorulan sorular 1-Dilekçe,
2-OKA ınternet sitesi online soru formu
10 günü
13 Teklif çağrısı proje başvurusu 1-Proje başvuru formu
2-Proje bütçeşi
3-Proje mantıksal çerçevesi
4-Özgeçmis formu
80 günü
14 İtiraz dilekçeşi (proje bazlı) 1-Dilekçe 7 günü
15 Proje dosyası iade talebi 1-Dilekçe 2 iş günü
16 Ara rapor incelemesinin sonuçlandırılması 1-Ara rapor,
2-Ara ödeme talebi ve ekleri
10 günü
17 Nihai rapor incelemesinin sonuçlandırılması 1-Nihai rapor,
2-Nihai ödeme talebi ve ekleri
30 günü
18 Bildirim mektubu incelemesinin sonuçlandırılması 1-Bildirim mektubu formu,
2-Gerekli ise destekleyici belgeler (günücel faaliyet planı, yeni proje koordinatörünün öz geçmisi, yeni hesap numarası vb.)
15 günü
19 Zeyilname talebi incelemesinin sonuçlandırılması 1-Zeyilname talebi
2-Gerekli destekleyici belgeler (proforma faturalar vb.)
15 günü
20 Yatırım destek ofislerine başvuru (gayri sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların imalat, madencilik, ulaştırma, taşımacılık, turizm, eğitim, sağlık ve enerji sektörlerindeki çevre, insan sağlığı, iş g&üüml;venliği ve gıda konularındaki izinlerle maden arama ruhsatı hariç olmak üzere yatırım yeri konularındaki izinlerle sınırlı) 1-Başvuru yapılacak yatırım konusu ile ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgeler Ön inceleme- 3 iş günü
  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..