Komisyon Üyeleri
Adı ve Soyadı Görevi
İbrahim Ethem ŞAHİN  Başkan - Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı
Seda DÖNMEZ ÖRSOĞLU Üye - Hukuk Müsavırı
Emre ARSLANBAY Üye -  Samsun Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
Mesut KILIÇ Üye -  İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı
Fatih EGE Üye – İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Birimi Başkanı
Görevliler

Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
Etik uygulamaları değerlendirmek.

Etik İlkeleri

5449 Sayılı Kanunla Ajansa verilen kurumsal görevlerinin ve iş tanımında belirtilen bireysel yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilincine uygun hareket etmek.

• Halka hizmet bilinci ile hizmet etmek.

• Hizmet standartlarına uymak. 

• Ajansın vizyon, amaç ve misyonuna bağlılık. 

• Dürüştlük ve tarafsızlık. 

• Saygınlık ve g&üüml;ven. 

• Nezaket ve saygı. 

• Yetkili makamlara zamanında ve eksiksiz bildirimde bulunmak. 

• Çikar çatışmasından ka&ççedil;ınmak. 

• Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması. 

• Hediye alma ve menfaat sağlama yasağına uygun davranmak. 

• Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı. 

• Savurganlıktan ka&ççedil;ınmak. 

• Yetkisini aşarak Ajansı bağlayıcı açiklamalar ile gerçek dışı beyanlardan ka&ççedil;ınma 

• Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık ilkelerine uygun davranmak. 

• Yöneticilerin hesap verme sorumluluğuna uygun davranması. 

• Eski kamu görevlilerine ayrıcalık tanımaktan  ve imtiyazlı muameleden ka&ççedil;ınmak. 

• Mal bildiriminde bulunmak.

Etik Sözleşmesi

Ajans hizmet ve görevlerinin yerine getirilmesinde Kamu hizmetinin her türl&üüml; özel çikarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

Bölge halkının g&üüml;nlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak ıçin çalışmayı,

Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüştlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüg&üüml; ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

Dil, din, felsefi inanç, siyasi düsünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık ıçerişinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çikar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, sık&acırç;yet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..