Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması TR83 Bölgesi Saha Çalışması Tamamlandı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve Kalkınma Ajansları işbirliğiyle, ülkemizdeki yerleşimlerin sosyo-ekonomik ilişki yapısını belirlemek üzere yürütülen Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi (YER-MEK) Araştırması saha çalışması, TR83 Bölgesi İllerinde tamamlanmıştır.

Çalışma kapsamında, ülkemizin bütün köy, mahalle ve beldeleri arasındaki insan, mal, hizmet ve para akışları gibi ilişkiler ile nüfus büyüklüğü, işyeri sayısı, çalışan sayısı gibi bilgilerin derlenmesi planlanmaktadır. Araştırma, sektörel ve bölgesel yatırım kararlarının alınması, köy, belde ve mahalleler başta olmak üzere tüm yerleşim birimlerinin hizmet alma etkinliğinin artırılması, köy ve beldelerin yakın çevresi ile bütünleşme durumu ve sürdürülebilirliğinin tespit edilmesi gibi konulara hizmet edecektir. Araştırmanın sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarının politika geliştirme ve karar alma süreçlerinde yönlendirici, özel sektörün yatırım kararlarında ise katkı sağlayıcı bir role sahip olacaktır.

TR83 Bölgesi İllerinde (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat) 4-30 Ekim 2019 tarihleri arasında il valiliklerimiz ve ilçe kaymakamlıklarımızın işbirliği ile yürütülen saha çalışması kapsamında, köy, mahalle ve beldeler ile il ve ilçe terminallerine yönelik anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 20 gün boyunca süren yoğun çalışma sonucunda toplam 2812 anket yerleşim birimlerinin idari amirleri ve terminal yetkilileri tarafından doldurulmuştur. Çalışma sonuçları raporlanıp, Kasım ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaşılmıştır.

Ulusal ölçekte toplanan verilerin derlenmesi ve analizi neticesinde YER-MEK Araştırmasının 2020 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. 

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..