TR83 Bölgesinde Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Gelişiyor

Ajansımız tarafından 2020 yılının ilk sosyal girişimcilik eğitimi düzenleniyor.

Ajansımız tarafından 2020 yılının ilk sosyal girişimcilik eğitimi düzenleniyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesinde faaliyet gösteren Ajansımız, bölgesinde sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalık ve kapasiteyi geliştirerek, ekosistemin oluşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla Ajans, yürüttüğü ulusal ve uluslararası çalışmalara ek olarak Vehbi Koç Vakfı, TED Üniversitesi, İstasyonTEDÜ, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu işbirliğiyle yürütülen, “sivil toplum kuruluşlarının ve aktif yurttaşların kapasitelerini ve kamu kurumlarıyla diyaloglarını güçlendirmeye imkân verecek bir sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlı”, “Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Ağı” projesinin iştirakçileri arasında yer almaktadır. Bu proje kapsamında TR83 Bölgesinden OKA uzmanlarının da yer aldığı bir ekip eğitici olarak yetiştirilerek Bölgede sosyal girişimcilik ile ilgili eğitimler vermesi sağlanmıştır.

OKA 2020 yılında söz konusu ekibin bölgedeki sosyal girişimcilik ile ilgili düzenleyeceği kapasite geliştirme faaliyetlerine destek vermeyi planlarken; bu eğitimlerin ilkini Samsun ili ev sahipliğinde 24-25 Şubat 2020 tarihlerinde düzenleyecek.

Eğitime katılım için www.oka.org.tr/duyurular alanında yer alan eğitim duyurusundaki başvuru formunun doldurulması gerekmekte olup, 15 Şubat 2020 tarihine kadar başvuru kabul edilecektir. Eğitime sosyal girişimcilik alanında faaliyetler yürüten girişimciler ve aktif vatandaşlar katılabilirken, 25 kişilik katılımcı kontenjanı bulunmaktadır.

 

Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimler, problemlere çözüm geliştirerek sosyal etki ve değer yaratırken aynı zamanda iş modelleriyle ekonomik değer yaratırlar. Avrupa Birliği’nde tüm işletmelerin %10’unu oluşturan sosyal işletmeler 11 milyon insana istihdam olanağı sağlamaktadır.

Tüm sosyal girişimlerde ortak olan üç temel özellikten bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki sosyal ya da çevresel bir probleme çözüm geliştirmenin girişimin varoluşunun odağında olmasıdır. İkincisi sürdürülebilir bir iş modeli oluşturarak ticari faaliyet ile gelir elde etme davranışıdır. Üçüncüsü ise elde edilen kârın tekrar misyona ulaşmaya yönelik faaliyetlere yatırılmasıdır.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..