TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi Hedef Pazar Sektör Raporları Hazırladı

2023 Türkiye Dış Ticaret Stratejisi vizyonuyla, Ajansımız tarafından hayata geçirilen TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi, projesi Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı kapsamında yürütülen bu çalışma Bölgedeki KOBİ’lerin uluslararası pazarlardan daha çok pay alabilmeleri için rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının desteklenmesi amacıyla rehberlik ve danışmanlık görevlerini yürütmekte, talepte bulunan firmalar için Hedef Pazar Analizi, Rekabet Analizi gibi konularda araştırma ve bilgilendirme yapmaktadır. Merkez, geçen süre zarfında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde belirlenen üçer tane işletme için Dış Ticaret Stratejisi hazırlamıştır. Bunun yanında her bir il için belirlenen bir ana sektörde Dış Ticaret Pazar araştırması yapılmış ve rapor hazırlanmıştır.

Amasya İli Mermer Sektörü Raporuyla, hedef pazar tespit sürecinden başlayarak ithalat hacimleri, Türkiye ihracat verileri, Türkiye’nin yıllara göre ihracatı, uluslararası pazar ihracat oranları, dünya ihracat göstergelerine göre detaylı analizler gerçekleştirilmiştir. Endonezya, Hindistan, İtalya hedef ülke raporlarında bilgiler sunulmuş ve ihracat süreci ile ilgili detaylı bilgilere yer verilmiştir.

Çorum için hem ihracatta hem de imalatta 50 yılı aşkın bilgi ve tecrübe açısından ön planda olan Makine Sektörü seçilmiştir. Makine sektörünün dünyadaki dış ticaret verilerinin incelendiği raporda Çorum için hedef pazarların belirlenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu raporda makine sektörünün son dönemdeki dış ticaret hacmi göz önünde bulundurulmuş ve bu alanda üretim yapan işletmelerin yeni pazarlara açılması için verilerle destekli bilgiler sunulmuştur. Rapor, 8437 GTIP kodunda (tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makine ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makine ve cihazlar (çiftlik tipi makine ve cihazlar hariç) özelleştirilerek hedef ülke raporlarına da yer verilmiştir.

Samsun İli Mobilya Sektörü İhracat Stratejisi Raporu, mobilya sektörüne genel bakış, Samsun’da sektörün mevcut durumu; hedef pazar tespitine yönelik olarak belirlenen Suudi Arabistan, Hollanda ve Fransa hakkında bilgileri içermektedir. Bu ülkelerin sektör içerisinde Türkiye ile yaptıkları dış ticaret bilgileri detaylı olarak bu raporda bulunabilir. Bu araştırma, Samsun Bölgesindeki mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların doğru pazarlara yönelmelerini, uluslararası pazarlama faaliyetlerinin daha verimli yürütmelerini, ihracatlarını arttırmaları ve uluslararası pazarlardaki fırsatları keşfetmelerini amaçlamaktadır.   

Tokat Yöresel Ürünler Hedef Sektör Raporunda öncelikli olarak sektör tanımlanmış olup sonrasında hedef pazar kriterlerine göre detaylı bilgiler aktarılmıştır. Bu kapsamda seçilen hedef ülkeler olan ABD, Avusturya ve Irak ile ilgili olarak ülkelerin ithalat verileri yıllara ve dönemlere göre incelenerek uluslararası pazarlamaya yönelik kaynakların etkin kullanımı, Türkiye’nin mevcut ihracat yapısı değerlendirilerek de ülkelerin Türkiye’den çıkan ilgili ürünlere uyguladığı gümrük ve pazara giriş uygulamaları ele alınmıştır.

Ücretsiz olarak hizmet veren Merkezin, bölgede dış ticaret alanındaki kurumlar arasında etkileşimi artırması, süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik iş birliği ortamının oluşturulması konusunda katkı yapması beklenmektedir.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Yatırım Destek Ofislerimize ulaşılarak Merkezden destek alınabilmekte, raporların tamamına ise www.oka.org.tr ve www.investamasya.com,  www.investcorum.com, www.investsamsun.com, www.investtokat.com web sitelerinden erişebilmektedir.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..