Samsun’un Sekiz İlçesinde Yapılacak Yatırımlar Artık 4. Bölge Desteklerinden Yararlanacak

Teşvik sisteminde önemli değişiklikler içeren "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" 21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikler ile birçok yatırım konusuna sağlanan devlet desteklerinin daha sade, anlaşılır ve etkin olması hedeflenirken, bu kapsamda yapılan değişikliklerden birkaçı aşağıda sıralanmıştır:

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesinin önündeki engel kaldırılmış ve kamunun da stratejik alanlarda yapacağı yatırımların desteklenmesinin önü açılmıştır.
  • Türkiye'nin rekabetçi konumunu güçlendirmek ve çevreye saygılı üretimleri desteklemek adına Ar-Ge ve çevre yatırımlarına sağlanan faiz desteğinin üst limiti 1 milyon liradan 1,8 milyon liraya çıkarılmıştır.
  • Yüksek teknoloji yatırımlarını ülkeye çekebilmek adına yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik kullanılmış komple tesislere faiz desteği sağlanmıştır.
  • Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) 2017 çalışması sonucu oluşan il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosuna göre, bulunduğu il sınırlarına göre görece daha az gelişmiş ilçelere bulunduğu ile göre daha fazla destek sağlanmak suretiyle il ve ilçeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu çerçevede, 1 Ocak 2021'den itibaren il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosu sonucu bulunduğu ilin gelişmiş düzeyine göre görece daha az gelişmiş 263 ilçeye bağlı olduğu vilayete göre daha fazla destek sağlanmıştır.

Bu son madde ile Teşvik sisteminde, uzun süredir talep edilen ilçe bazında sınıflama ve teşviklerin ilçe bazında tasarlanması taleplerine yönelik adım atılmıştır.

Bulundukları ilin gelişmişlik düzeyinin altında olan ilçeler, 60'ın üzerinde kriterle yapılan sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi (SEGE) baz alınarak belirlenmiştir. Yapılan değişiklik ile birlikte, söz konusu ilçelerde yapılacak yatırımlar bulunduğu ilin bir alt grubundaki teşviklerden yararlanacaktır.

Samsun, teşvik sisteminde bölgesel teşvikler açısından 3. Bölgede yer almaktadır. Değişiklik öncesinde Samsun’un tüm ilçeleri 3. Bölge teşvik unsurlarından faydalanmakta idi. Değişiklik ile birlikte SEGE’ye göre ilin gelişmişlik düzeyinin altında kalarak bir alt gruba dâhil edilen ilçeler Kavak, Havza, Alaçam, Yakakent, Vezirköprü, Salıpazarı, Asarcık ve Ayvacık  olmuştur. Buna göre, Samsun’un diğer ilçelerinde yapılacak yatırımlar 3. Bölge desteklerinden yararlanmaya devam ederken, bu ilçelerde yapılacak yatırımlar 4. Bölge desteklerinden yararlanacaktır.

İlçe Bazında Gerçekleşecek Bu Uygulama 01.01.2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek

Teşvik sistemindeki en önemli değişikliklerden biri de Organize Sanayi Bölgelerine yapılacak olan yatırımlara ilişkin gerçekleşmiştir. Yatırımların OSB’lerde yapılmasını desteklemek amacıyla Teşvik Sisteminde, OSB’lere yapılacak olan yatırımlara daha fazla teşvik uygulanmaktadır. Değişiklik öncesinde OSB’lerde yapılacak olan yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta işveren hissesi desteği bakımından bulundukları ilin bir alt bölgesinde uygulanan teşvik oran ve sürelerinden faydalanmakta idi.  Yeni uygulamada ise, yatırımların bir alt grupta yer alan ilçelerde bulunan OSB’lerde gerçekleşmesi halinde,  bulunulan ilin iki alt bölge destek unsurlarından yararlanılacaktır. Buna göre, Samsun’da Kavak ve Havza OSB’lerinde yapılacak olan yatırımlar 5. Bölge desteklerinden faydalanırken, ildeki diğer OSB’lerdeki yatırımlar “vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından” 4. Bölgeye sunulan oran ve sürelerden yararlanmaya devam edecektir. Bu değişiklik ile Kavak ve Havza OSB’leri ildeki diğer OSB’lerden ayrışarak teşvikler açısından bir adım öne çıkmıştır.

Söz konusu ilçe bazlı uygulama 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Aşağıdaki tabloda, yapılan son değişikliklerin ardından Samsun’un bölgesel teşvikler açısından son durumu ortaya konulmuştur.

SAMSUN'DA BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI

Destek Unsurları

5. Bölge

4. Bölge

3. Bölge

Kavak OSB
ve
Havza OSB

 Kavak, Havza, Alaçam, Yakakent, Vezirköprü, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık İlçeleri

Samsun Merkez OSB, Samsun Gıda OSB ve Bafra OSB

Diğer İlçelerde yapılacak yatırımlar

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı*

40%

30%

30%

25%

İndirim Oranı**

80%

70%

70%

60%

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

7 yıl

6 yıl

6 yıl

5 yıl

Azami Destek Miktarı
(Toplam Sabit Yatırım Tutarının)

35%

25%

25%

20%

Yatırım Yeri Tahsisi

 

VAR

 

VAR

Faiz veya Kar Payı Desteği

İç Kredi (TL Kredi)

5 puan

4 puan

3 puan

3 puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 puan

1 puan

1 puan

1 puan

* 2022 yılı sonuna kadar yapılacak belge kapsamındaki yatırımlarda yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmektedir.

** 2022 yılı sonuna kadar yapılacak belge kapsamındaki yatırımlarda indirim oranı % 100 uygulanmaktadır.

Teşvik sisteminde Samsun için önemli görülen değişikliklerden biri de kenevirin tekstil sektörüne yönelik işlenmesi yatırımlarında gerçekleşmiştir. Daha önce modernizasyon yatırımları haricinde yalnız genel teşviklerden faydalanabilen kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları, İstanbul ili hariç olmak üzere artık bölgesel teşviklerden yararlanabilecektir.

Bu uygulamaya değişikliğin yayım tarihi olan 21.08.2020’den itibaren başlanmıştır.

 

 

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..