Samsun Merkez OSB Elektrik Teknik Alt Yapısının İyileştirilmesi İle Enerji Nakil Hattının Modernizasyonu Projesi Tamamlandı

OKA Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi “Elektrik Teknik Alt Yapısının İyileştirilmesi İle Enerji Nakil Hattının Modernizasyonu Projesi” tamamlandı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 30 Eylül 2020 tarihinde ilan edilen ve TR83 Bölgesi’ndeki Organize Sanayi Bölgeleri’nde hizmet kalitesinin artırılarak OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelerin kaynak verimliliklerinin ve OSB’lerin yatırım cazibesinin artırılması amacını taşıyan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projenin destek sözleşmesi 19 Nisan 2021 tarihinde imzalanmıştı. 28 Ekim 2021 tarihinde sona eren proje, söz konusu program kapsamında uygulanan ve tamamlanan ilk proje oldu.

Proje Hakkında

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi “Elektrik Teknik Alt Yapısının İyileştirilmesi İle Enerji Nakil Hattının Modernizasyonu Projesi” Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesinde hizmet kalitesinin artırılması ile OSB’de faaliyet gösteren üretim tesislerinin kaynak verimliliklerinin artırılmasını, kesintisiz ve kaliteli enerji taleplerinin yerine getirilmesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesini ve üretimde verimliliğin ve sürdürülebilirliğin gelişmesine katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.

Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler hayata geçirilmiş ve Samsun Merkez OSB’nin enerji altyapısı güçlendirilmiştir:

  • Enerji Nakil Hattının Taşınması ile Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesinin elektrik alt yapısının güçlendirilerek üretim tesisleri için kesintisiz üretim alt yapısının sağlanmış, enerji kalitesi düşük ve güç dengesizliği yasayan üretim tesislerinin taleplerini karşılanmıştır.
  • Samsun Merkez OSB’nin ana aksları olan Yaşar Doğu Caddesi, Sakarya Caddesi ve Vali M. Erdoğan Cebeci Bulvarı üzerindeki havai hatların yer altına alınması ile bu hatlardan kaynaklı arızaların ortadan kaldırılması sağlanmıştır.
  • TR-1 No lu Dağıtım Merkezine yeni hücreler eklenmesi ile gelen hatların ayrılması sonucunda üretim tesislerinin herhangi birinde oluşan arızanın diğer tesislere olan etkisinin azaltılması sağlanmış, açık tip şalt sahasında bulunan başlıklar ve kabloların kapalı ortama taşınması ile kötü hava koşulları ve diğer tüketicilerden kaynaklanan arızaların sebep olduğu dalgalanmaların önüne geçilmiştir.
  • Sanayicilere sunulacak enerjinin arz güvenliği için enerji izleme - SCADA sistemi kurulmuş ve bu sayede OSB’deki enerji kalitesinin sürekli takibinin yapılarak kesinti ve arızaların ivedilikle çözülmesi kolaylaşmıştır. Bu sayede Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesinde üretim faaliyetlerini sürdüren işletmelerin kaliteli ve sürdürülebilir hizmete ulaşmaları sağlanmıştır.

Kesintisiz ve temiz enerji özellikle sanayideki kar marjını ve enerji verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Sanayi tesislerinin büyümesi, elektrik enerjisine olan talep ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak artan güç problemleri enerjide kalite arayışlarını da beraberinde getirmektedir. Üretim tesisleri tarafından; daha kaliteli enerji talebi teknolojik cihazların kullanımının artmasıyla birlikte artmakta olup bu üretim tesisleri için ideal olan enerji kesintisiz enerjidir. Samsun Merkez OSB tarafından hazırlanan bu proje ile üretim tesislerinin bu temel ihtiyaç ve talebi karşılanarak, OSB genelinde üretim verimliliği artırılmış, dolaylı olarak Samsun’un yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde de önemli bir adım atılmıştır.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..