OKA Yatırım Destek Ofisleri 10 Yaşında

25 Haziran 2010 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Ajansımız bünyesinde kurulan Amasya, Çorum, Samsun, Tokat Yatırım Destek Ofisleri, kuruldukları günden beridir illerde yatırım, tanıtım faaliyetlerimizin başrol oyuncusu olarak hizmet vermektedir.

10 yıldır Bölge’de iş ve yatırım ortamının nabzını tutan Yatırım Destek Ofislerimiz, Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliğinde tanımlanan görev ve yetkileri kapsamında illerin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmalarını yapmakta, iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmekte, yatırımcılara bilgi sağlayıp ve onları yönlendirmekte, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmakta, yatırımları izlemekte, ilin iş ve yatırım ortamını tanıtarak ile yatırımcı çekmekte, devlet yardımlarına ilişkin olarak, mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmakta, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere Ajans yönetim kurulu adına takip ve koordine etmekte ayrıca bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapmaktadır.

Bu kapsamda Ajansın merkez çalışma birimleri ile koordineli olarak Bölge’ye değer katan birçok projenin yürütülmesini ve hayata geçmesini de sağlayan OKA Yatırım Destek Ofisleri tarafından 2020 yılının ilk 5 aylık döneminde yatırımlarla ilgili 90 başvuru, 130 teşvik başvuru/destek/kapama işlemi takip edilmiş; 30’ün üzerinde firmaya dış ticaret merkezi danışmanlık desteği verilmiştir. Ayrıca 113 toplantı ve kurum ziyareti gerçekleştiren Yatırım Destek Ofisleri 142 etkinliğe katılım sağlayıp, 381 teknik destek ve iş birliği faaliyeti yürüterek, 87 adet bilgi notu ve rapor hazırlamıştır.

TR83 Bölgesine yönelik yatırımlar için her zaman hizmet alınabilecek etkili birer irtibat noktası konumundaki Amasya, Çorum, Samsun, Tokat Yatırım Destek Ofisleri ile www.investamasya.comwww.investcorum.comwww.investsamsun.comwww.investtokat.com siteleri üzerinden iletişim kurulabilmektedir.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..