OKA PCM Eğitimlerine Devam Ediyor

Ajansımız, TR83 bölgesindeki insan kaynakları ve kurumsal kapasitenin desteklenmesi kapsamında yürüttüğü Proje Döngüsü Yönetimi (PDY-PCM) eğitimlerine 2020 yılında da devam ediyor.

2019 yılında uzmanlarımız tarafından verilen 12 adet Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ile 200’ün üzerinde katılımcıya ulaşarak kapasite gelişimine katkıda bulunurken; 2020 yılının ilk eğitimlerini de, farklı meslek gruplarından oluşan 19 katılımcı ile 7-8 Ocak 2020 tarihlerinde Samsun'da Genel Sekreterlik Hizmet Binamızda düzenledik.

 

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri

OKA PCM eğitimleri, bölgedeki paydaşların proje yönetim ve yürütme kapasitesini artırarak Ajans mali destek programları ile ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından azami etkinlikte yararlanması amacıyla düzenlenmektedir.

Eğitimlerde proje hazırlama yöntemi olarak Avrupa Birliği ile diğer uluslararası fon kaynaklarının tercih ettiği Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı dikkate alınarak, proje fikir aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler çalışılarak, proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama ayrıca hibe programları başvuru süreçleri işlenmektedir.

Yıl boyunca düzenlenen eğitimlere katılabilmek için www.oka.org.tr kurumsal web sitesinde yayımlanan duyurular üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..