OKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 yılı Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı 24 Eylül 2019 tarihinde Samsun’da gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un başkanlığında ve Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Çorum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi ve Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı’nın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Genel Sekreterimiz Mevlut Özen ve Ajans temsilcilerimiz katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında Amasya Valisi Dr. Osman Varol şöyle konuştu:

“Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Saygıdeğer Basın Mensupları,

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer ilgili aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirerek bölgemizin gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımızın 2019 yılı Eylül ayı Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Bilindiği üzere, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teklif Çağrıları kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 34.000.000 ₺ olup, Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 21.000.000 ₺; Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı için 7.000.000 ₺ Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 6.000.000 ₺ kaynak öngörülmüştür. Proje başvuruları 9 Eylül 2019 tarihinde son ermiş olup değerlendirme aşamasına geçilmiştir.

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında;

Amasya ilinden 10 adet proje başvurusu sunulmuş olup söz konusu projelerin toplam bütçesi 22.505.750 ₺ ve Ajanstan talep edilen destek tutarı 13.665.399 ₺’dir. 

Çorum ilinden 20 adet proje başvurusu sunulmuş olup söz konusu projelerin toplam bütçesi 44.381.126 ₺ ve Ajanstan talep edilen destek tutarı 29.779.166 ₺’dir. 

Samsun ilinden 13 adet proje başvurusu sunulmuş olup söz konusu projelerin toplam bütçesi 32.738.030 ₺ ve Ajanstan talep edilen destek tutarı 16.798.512 ₺’dir. 

Tokat ilinden 16 adet proje başvurusu sunulmuş olup söz konusu projelerin toplam bütçesi 47.342.041 ₺ ve Ajanstan talep edilen destek tutarı 19.004.626 ₺’dir. 

Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında;

Amasya ilinden 12 adet proje başvurusu sunulmuş olup söz konusu projelerin toplam bütçesi 4.012.580 ₺ ve Ajanstan talep edilen destek tutarı 2.763.420 ₺’dir. 

Çorum ilinden 6 adet proje başvurusu sunulmuş olup söz konusu projelerin toplam bütçesi 2.589.126 ₺ ve Ajanstan talep edilen destek tutarı 2.116.010 ₺’dir. 

Samsun ilinden 3 adet proje başvurusu sunulmuş olup söz konusu projelerin toplam bütçesi 959.036 ₺ ve Ajanstan talep edilen destek tutarı 893.953 ₺’dir. 

Tokat ilinden 13 adet proje başvurusu sunulmuş olup söz konusu projelerin toplam bütçesi 6.994.605 ₺ ve Ajanstan talep edilen destek tutarı 4.006.879 ₺’dir. 

Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında;

Amasya ilinden 18 adet proje başvurusu sunulmuş olup söz konusu projelerin toplam bütçesi 7.338.524 ₺ ve Ajanstan talep edilen destek tutarı 6.208.660 ₺’dir. 

Çorum ilinden 16 adet proje başvurusu sunulmuş olup söz konusu projelerin toplam bütçesi 5.472.525 ₺ ve Ajanstan talep edilen destek tutarı 4.709.542 ₺’dir. 

Samsun ilinden 37 adet proje başvurusu sunulmuş olup söz konusu projelerin toplam bütçesi 9.872.248 ₺ve Ajanstan talep edilen destek tutarı 8.482.914 ₺’dir. 

Tokat ilinden 12 adet proje başvurusu sunulmuş olup söz konusu projelerin toplam bütçesi 3.608.690 ₺ ve Ajanstan talep edilen destek tutarı 3.093.281 ₺’dir. 

Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bu toplantımızda ayrıca; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından açıklanan 2019 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES) ve TR83 Bölgesi olarak Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin de başvuru yapabileceği bu programa bölgemizden yapılacak duyuru, hazırlık ve güdümlü proje başvuru süreçlerini ele alacağız.

2019 yılı Sosyal Destek Programı’nın açıklanan hedefleri; sosyal sorunları gidermek, sosyal yapının ihtiyaçlarına karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Sosyal Destek Programı’na, kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri,  üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, kooperatifler ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için özel kesim kuruluşları güdümlü proje başvurusu yapabilirler.

Hazırlanacak güdümlü projelerde yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler ile genç, şehit yakınları, gaziler, kadınlar ve engellilerin istihdamını içeren projelere öncelik verilecektir.

Sosyal Destek Programı’na sunulacak güdümlü projelerin, asgari proje bütçesi alt sınırı 1 milyon TL’dir. Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari %10’dur. Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise ancak proje ortağı veya iştirakçi olabilirler. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari %50’dir.

Program kapsamında projelerin eş finansman oranı ve destek tutarı Bakan onayı ile farklı şekilde belirlenebilir.

Bilgilendirme ve hazırlık çalışmaları dört ilimizde derhal başlatılmış olup Başvurular Kalkınma Ajansımızın Ekim ayı yönetim kurulu toplantımızda ele alınacaktır. Yönetim Kurulumuz tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında her ilden Yönetim Kurulumuzca belirlenecek üçer projemiz nihai değerlendirme için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilecektir.”

Sayın Valimiz sözlerini “Son olarak, bu toplantı vesilesiyle Yönetim Kurulu toplantımıza katılan Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza katılım ve desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayrıca, ev sahipliğinden dolayı Sayın Samsun Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Ticaret Sanayi Odamıza bir kez daha teşekkür ediyor ve Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantımızın bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.” diyerek sonlandırırken, toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

 

 

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..