OKA’dan Uluslararası Coğrafi İşaret Tescili İçin İlk Adım

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Destek Patent işbirliği ile TR83 Bölgesi’ndeki 35 adet Coğrafi İşaret tescilli üründen uygun olanların Avrupa Birliği tescili almasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Orta Karadeniz Bölgesi’nin ülkemizde coğrafi işaret tescilleri bulunan yöresel ürünleri olan, Çorum’dan Oğuzlar Cevizi’nin, Samsun’dan Bafra Kaymaklı Lokumu’nun, Tokat’tan Narince Salamura Asma Yaprağı'nın ve Zile Pekmezi'nin AB tescil başvuruları yapılmak üzere Türk Patent ve Marka Kurumu’na müracaat edilecek. Tescil sahibi kurumlar olan Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Zile Ticaret Borsası ve Tokat Ziraat Odası çalışmaya destek veriyor.

Yerel ve bölgesel ölçeklerde coğrafi işaretli ürünler ile ilgili çalışmaları ile bölgemizin kırsal kalkınma sürecini hızlandırmak konusunda öncü bir rol üstlenen Ajansımız, başlattığı çalışma ile Bölgemizin tescilli ürünlerinin uluslararası alanda bilinirliğinin ve ihracat değerinin artırılması yolunda da ilk adım attı. Önümüzdeki dönemde Destek Patent işbirliği ve tescil sahibi paydaşlarımızın çalışmayı sahiplenmesi ile belirlenen coğrafi işaretli ürünlerimizin AB tescili almak konusunda yol haritalarının çıkarılmasının ardından, sistematik ve verimli bir süreç işletilerek başvuru dosyaları Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulacak.

Yıllar boyunca nesilden nesile aktarılan bu yerel ürünlerin AB tarafından tescili, dünya çapında tanınmalarını sağlayacak, onlara pazarlama gücü katacak ve Bölge illerinin ihracat potansiyeline katkıda bulanacak. Ayrıca, ürünün gerçek üreticilerini korumak suretiyle kırsal kalkınmaya aracılık ederek ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

Çalışmayla, elde edilecek ekonomik faydaların yanı sıra, somut olmayan kültürel mirasın korunması açısından da Bölgeye özgü yerel ürünlerin tescil yoluyla korunması ve yok olmalarının önlenmesi hedefleniyor.

Coğrafi İşaretli Ürünler Konusunda Geçmiş Çalışmalarımız

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi Bölgesel Gelişme Ana Planı’nın kırsal kalkınma bileşeni kapsamında TR83 Bölgesi’nin coğrafi işaretli ürünler ile ilgili potansiyelinden yararlanılmasını önceliklerinden biri haline getirmiştir. Ajansımız, yerel aktörlerin ve kaynakların harekete geçirilmesi amacı ile 2018 ve yılından bu yana biz dizi faaliyet yürütmüştür. Amacı bölgemizin coğrafi işaretli ürünlerinin bir envanterini çıkarmak, turizm ve tarım fuarlarında bölgenin yöresel ürünlerinin tanıtılmasına yönelik görsel bir materyal üretmek, paydaşlarımızın coğrafi işaret konusunda farkındalığını ve bölgemizde başvuru sayısını artırmak olan ilk çalışma, TR83 Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Kataloğudur. Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Kataloğunun tanıtımı 22-25 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen Samsun Gıda Fuarı’nda yapılmıştır. Yoğun ilgi toplayan OKA Coğrafi İşaretli Ürünler standında ayrıca kitabin içeriğine dair broşür ve tanıtım ürünleri de fuar katılımcılarıyla paylaşılmıştır.

Coğrafi işaretli ürünler ile ilgili yapılan arka plan çalışması, uzmanların görüşlerinin incelenmesi ve Samsun Gıda Fuarı’nda kamu beğenisine sunulan kataloğun yoğun ilgi toplaması, coğrafi işaretli ürünlerin TR83 Bölgesinde kırsal kalkınmanın hız kazanabilmesi için bir fırsat olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik bir değere dönüşebilmesi, etkin bir şekilde pazarlanabilmesi üzerinde çalışma kararı almıştır. Bu kapsamda 2019 yılının Mart ayında TR83 Bölgesinde coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artırılması, coğrafi işaretli ürünler konusunda ilgili kurumların ve yerel halkın bilgi birikiminin artırılması ve coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanması konularında paydaşların fikrini almak amacı ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde arama çalıştayları düzenlenmiştir.

Ajansımız 18 Nisan 2019 tarihinde coğrafi işaretler ile ilgili edinilen bilgi birikimi ve tecrübenin ulusal düzeyde yaygınlaştırmasının sağlanması, TR83 Bölgesi'nde ve Türkiye'de coğrafi işaretli ürünler alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, konunun uzmanları ile bir araya getirilmesi ve coğrafi işaretli ürünler üzerine yenilikçi bir pazarlama modellerinin geliştirilmesi amaçlarına yönelik olarak "Coğrafi İşaretli Ürünlerin Pazarlamasında Yenilikçi Bir Model" konulu Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşmasını düzenlenmiştir. Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşmasında Türkiye’nin dört bir yanından katkılarını sunmak üzere gelen uzmanlar bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşmıştır. Öğleden önce gerçekleştirilen panelde coğrafi işaretli ürünler ve bölgesel kalkınma konusu üzerinde verimli tartışmalar yapılmıştır. Bölgemizin yöresel ürünlerinin üretimini yapan işletmeler, kooperatifler ve üretici birlikleri ürünlerini kurulan stantlarda sergilemiştir.

Yaklaşık 120 kişinin katılımı ile gerçekleşen Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşması’nda katılımcılar, il arama çalıştaylarında belirlenen sorunlar ve ihtiyaçlar üzerinde aktif olarak çalışmış, Ajansımızın fikir geliştirme sürecine katkıda bulunmuştur. Örgütlenme, üretim ve turizm başlıkları altında önceliği yüksek olarak belirlenen üç temel soruna ilişkin proje fikirleri geliştirilmiştir.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..