Mesleki Ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesinde OKA Faaliyetleri

Kalkınma Ajansları için Türkiye genelinde 2019 yılı teması olarak Mesleki ve Teknik Eğitim, “Geleceğim Mesleğim”  konusu belirlenmiştir. Bu konu çerçevesinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) da çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

Ajansımızın Mesleki ve Teknik Eğitim, “Geleceğim Mesleğim” teması özelinde Bölgemizde planladığı faaliyetler Mayıs ayı sonunda yayımlanan “TR83 Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Özet Mevcut Durum” raporu ile başlamış, 17.06.2019 itibari ile ilan edilen 2019 Yılı OKA Proje Teklifi Çağrısı kapsamındaki 6 milyon TL hibe öngörülen Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Altyapı Mali Destek Programı ile devam etmiştir.

Mesleki ve Teknik eğitimin en önemli unsurlarından olan öğretmenlere yönelik olarak 17-18 Eylül 2019 tarihlerinde Amasya’da mesleki eğitim kurumlarında görevli meslek öğretmenlerinin / öğretim görevlilerinin katılımıyla Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi düzenlenmiştir.

Bu çalışmalara ek olarak Ajansımız koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi yürütücülüğünde "TR83 Bölgesi Geleceğin Meslekleri Kapsamında İşgücü ve Mesleki Eğitim Sektör Analiz Raporu" hazırlanmaktadır. Rapor hazırlıkları dâhilinde Yatırım Destek Ofislerimiz desteğiyle 9 Ekim 2019 tarihinde Amasya’da, 16 Ekim 2019 tarihinde Tokat’ta, 23 Ekim 2019 tarihinde Çorum’da ve 30 Ekim 2019 tarihinde Samsun’da il çalıştayları gerçekleştirilmiştir.

İl çalıştayları, iki oturumlu olarak yapılmış olup, öğleden önce işgücü arzını sağlayan kurum ve kuruluşlarla; öğleden sonra ise işgücü talebini oluşturan özel sektör firmalarıyla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 104 paydaşın katkı verdiği çalıştaylarda edinilen bilgileri de içeren raporun Aralık ayında tamamlanması hedeflenmekte olup ilgili rapor, çalıştay katılımcıları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Ayrıca, bu çalışmanın arka planını desteklemek üzere özel sektör firmalarına yönelik oluşturulan anket kapsamında 50’ye yakın cevap alınmıştır.

Ajansımızın “Mesleki ve Teknik Eğitim” temalı faaliyetleri Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek faaliyetler ile devam edecektir.

 

Mesleki ve Teknik Eğitim, “Geleceğim Mesleğim” Teması

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu’nda mesleki ve teknik eğitimin önemi vurgulanmış; mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için yedi ana hedef belirlenmiştir. Bu vizyon çerçevesinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları için ülke genelinde yaygın etki oluşturacak faaliyetler yürütülmesi hedefiyle “Geleceğim Mesleğim” teması belirlenmiştir.

Bölgesel politikanın uygulayıcı kurumları olan, çok paydaşlı ve katılımcılık esaslı yapısı ile farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştiren Kalkınma Ajansları, belirlenen bu hedef çerçevesinde yerel gündemler oluşturarak ulusal düzeyde farkındalık ve etki yaratmayı amaçlamaktadır.

 

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..