Kalkınmanın Anahtarı Olma Yolunda Oğuzlar Cevizi

Bölgesel kalkınma, Kalkınma Ajanslarının temel kuruluş amacını oluşturmakta olup, hedeflenen ulusal kalkınma seviyesine erişilebilmesindeki ekonomik katkıların başladığı noktadır. Bu bakımdan özellikle yöresel üretim ile coğrafi işaret tescilli ürünler olmak üzere, sürdürülebilir ekonomik kalkınma faaliyetleri önem taşımaktadır.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesi, yöresel ürün çeşitliliği açısından zengin bir bölgedir. 2020 yılı içinde tescil alan Bafra Kaymaklı Lokum, Tokat Yazması ve Oğuzlar Cevizi ile birlikte Bölgemizde 27 adet yöresel ürün coğrafi işaret tesciline sahiptir. Oğuzlar Cevizi bölgede üretici birliğinin başvuru sahibi olduğu ilk coğrafi işaret tescilli üründür. Ek olarak Bölgede coğrafi işaret tescil ve başvuru süreci devam eden birçok ürün bulunmaktadır.

Bölgenin sahip olduğu bu potansiyel, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin bilinirliğinin artırılması ve tanıtılması konularının Ajansımızın çalışma alanına girmesini sağlamaktadır. Bu bilinçle, Ajansımız Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde destek ve işbirliği çalışmaları yürüterek, bölgesinin sürdürülebilir ekonomisine ve tanıtımına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede Oğuzlar Cevizi coğrafi işaret tescil çalışmalarından başlayıp, kalkınmanın anahtarı olma yolunda projelendirilen, Ajansımızın da katalizör olarak rol aldığı örnek bir ürün olarak değerlendirilmektedir.

Tescil Süreci ve Cevizin Yaygınlaştırılma Projesi

Oğuzlar Cevizi’nin coğrafi İşaret tescil çalışmaları 2013 yılında OKA’nın Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenen “Oğuzlar-77 Cevizi Envanter Çalışması” ile başlamıştır. Bu çalışma, 2018 yılında Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği’nin Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret tescil başvurusu yaparken bilimsel altlık olarak kullanılmıştır.

2019 yılı içinde Ajansımızın coğrafi işaretli ürünlerin yaygınlaştırılması ve pazarlanması için düzenlediği TR83 Bölgesi il çalıştaylarında “örgütlenme, üretim ve turizm” çalışma gruplarında coğrafi işaret konusu farklı açılardan ele alınmış, Çorum il çalıştayında Oğuzlar Cevizi de gündeme gelmiştir.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 13 Mart 2020 tarihinde tescil edilen Oğuzlar Cevizi’nin Coğrafi İşaret Tescil Belgesi, Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal ve yönetimine Çorum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi tarafından verilmiştir.

Oğuzlar cevizine coğrafi işaret tescili alınmasıyla birlikte Çorum’un coğrafi işaret tescilli ürün sayısı dörde çıkmıştır. Çorum Leblebisi için 2002 yılında Çorum Ticaret Borsası tarafından, İskilip Dolması ve İskilip Turşusu için ise 2005 yılında İskilip Belediyesi tarafından tescil alınmıştır.

Coğrafi işaret tescil çalışmalarının yanı sıra 2019 yılında OKA Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı çerçevesinde Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği’nin başvuru sahibi olduğu “Kalkınmanın Anahtarı Olan Cevizin Yaygınlaştırılma Projesi” destek almaya hak kazanmıştır. Bu proje ile bölgede tarımın ve buna bağlı olarak kalkınmanın anahtarı olan ceviz üretiminin yaygınlaştırılması saf ve ari şekilde fidan üretimin teşvik edilmesi, cevizden elde edilen katma değerin artırılması ve cevizin işlenerek gelir getirici faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla üreticilerin korunması ve üreticilerin gelirin artırılması ve yeni pazarlama imkânlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..