İhracat Danışmanlık Desteğiyle Firmalar Dış Ticaret Yolunda İlerliyor

Ajansımız, Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı çalışmaları kapsamında, TR83 Bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) özellikle imalat sanayi sektörlerinde üretim sürecinde yaratılan değerin artırılması, üretilen ürünlerin ihraç edilebilirliğinin artırılması ve ihracat yapan işletme sayısının artırılması için 2020-2022 yılları arasında çeşitli çalışmalar yürütecektir.

Bu çerçevede Ajansımız, Mart ayı sonunda, bölge illerinde faaliyet gösteren ve dış pazarlara açılmak isteyen üretici işletmelere ücretsiz olarak sunacağı Uygulamalı İhracat Danışmanlık Desteği’ni başvuruya açmıştır. Daha önce hiç ihracat yapmamış, 20 firmanın dâhil edildiği Uygulamalı İhracat Danışmanlık Desteği Projesi, hazırlık aşamalarının ardından 01.05.2020 itibarı ile faaliyetlerine başlamıştır.

Öncelikle sektörel deneyimler doğrultusunda firma ve sorumlu danışman eşleştirmesi yapılan proje kapsamında işletmelerde ofis çalışmaları ve ilk görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Covid-19 salgını nedeni ile il dışı seyahat yasağına ve temasın azaltılması yönergesine uygun olarak gerçekleştirilen firma görüşmelerinin birçoğu video konferans yöntemi ile uygulanmıştır.

Firmalarla Tanışıldı, Proje İçeriği Tanıtıldı

İşletmelerin ihtiyaçlarına ve mevcut dış ticaret bilgi ve deneyim düzeylerine uygun olarak tasarlanacak 8 aylık danışmanlık desteği kapsamında video konferans ve ziyaret yöntemi ile başlayan görüşmelerde; işletmelerdeki proje yürütücüleri ile tanışılarak, mevcut pozisyonları, görev ve yetkileri öğrenilmiştir. Firmalar ile projenin amacı, aylık çalışma rutini ve genel olarak çalışmalarda izlenecek yol paylaşılmıştır. İşletmelerin orta ve uzun vadeli hedefleri, bu projeden beklentileri, ihracata dair bilgi ve deneyimleri, üretim süreçleri ile finansman kaynakları hakkında bilgiler alınmıştır. Ek olarak işletmelerle birlikte ihracat sürecinde yaşadıkları zorluklar, ihracat cirosu ve karlılık oranı değerlendirilmiştir.

Üretim Tesisi ve İş Akışı İncelendi

Firmalarla tanışmanın ardından, ihracatın baş aktörü ihracata konu ürünlere ait üretim tesisi ve üretim süreçleri hakkında bilgi edinilmiştir. Üretim sürecindeki tedarik zinciri ortaya koyulmuş ve nakit akışı değerlendirilmiştir. Üretim sürecinde görevli personelin niteliği ve sayısı hakkında bilgiler alınırken, tesisler kapasite ve makine ekipman alt yapısı ile ihracata yeterlilik açısından yorumlanmıştır. Ayrıca sistem sertifikasyonlarının yeterliliği konusu istişare edilmiştir.

İhracata Konu Olacak Ürünler Belirlendi

Program ile firmaların ihracat sürecinin tüm aşamaları hakkında deneyim sahibi olması ve fiilen ihracat yapabilecek kapasiteye gelmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede işletmenin ihracata konu olabilecek ürünleri hakkında detaylı bilgi edinilmiştir. Ürünlerin kullanım alanlarının hedef alıcılar, paketleme ve lojistik gereksinimleri yönünden değerlendirildiği görüşmelerde işletme açısından ürünün katma değer kapasitesi, ürüne ait kalite belgeleri de irdelenmiş,  işletmenin ihracat açısından SWOT analizi yapılmıştır. Görüşmelerde ayrıca işletmelere GTIP (Gümrük Tarife İstatik Poz) ve HS (Harmonized Code) hakkında detaylı bilgi verilmiş ve GTIP numaraları belirlenmiştir.

OKA Uygulamalı İhracat Danışmanlık Desteği’nin ikinci çalışma döneminde “İhracata Ürün Konumlandırma” başlığı altında GTIP kodları üzerine çalışılmaya devam edilecek ve ihracat yeterlilik değerlendirmeleri yapılacaktır.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..