"Değişen Meslekler için Yeni Beceriler" Temalı Gelecekte İş Konferansı

Ajansımız tarafından Samsun’da "Gelecekte İş Konferansı” düzenlendi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajanslarının istişareleri sonucunda 2019 yılı teması olarak belirlenen "Mesleki ve Teknik Eğitim" konusu kapsamında Ajansımızın kapanış faaliyeti olarak 24 Aralık 2019 Salı günü Samsun merkez hizmet binamızda Hasan Basri Güzeloğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen "Değişen Meslekler için Yeni Beceriler" temalı Gelecekte İş Konferansı’na Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak, Vali Yardımcısı Sayın Hasan Balcı, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Planlama Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanımız İ. Ethem Şahin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları; 2019 Yılı OKA Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile destelenecek okullar; üniversiteler; mesleki örgütler ve özel sektör firmalarından yetkililer ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanımız İ. Ethem Şahin’in selamlama konuşması ile başlayan konferans, Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak’ın açılış konuşmasıyla devam etti.

Mesleki ve Teknik Eğitimin Önemi Tüm Dünya'da Giderek Artmaktadır

"Gelecekte İş Konferansı" etkinliğine Samsun'da ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Sayın Vali konuşmasında, “Ülkelerin sektörel ihtiyaçlarına ve insan kaynağını yetiştirme biçimine göre mesleki ve teknik eğitimin yapısı ve uygulanma biçimi ülkelere göre farklılaşmaktadır. Toplumdaki insan kaynağının niteliği, o toplumun teknolojik olarak gelişmesiyle ve ekonomik olarak kalkınmasıyla doğrudan ilişkilidir. Ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerinde ve istihdam politikalarındaki etkisi nedeniyle, mesleki ve teknik eğitim yoğun biçimde tartışılmaktadır. Türkiye'de de işgücü piyasasına nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi bakımından mesleki ve teknik eğitime ayrı bir önem verilmesi gerektiği son yıllarda artarak vurgulanmaktadır.” dedi.

İş hayatında yaşanan teknolojik gelişmeler doğrultusunda dinamik bir yapıya ihtiyaç duyan, mesleki ve teknik eğitimin öneminin tüm dünyada giderek arttığını belirten Valimiz Sayın Osman Kaymak, “Bu dinamik yapı; sürekli kendini yenileyen bir eğitim sistemini, yaşam boyu öğrenmeyi, teknolojik altyapı yatırımlarının güçlendirilmesini, dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesini ve özel sektörle yakın bir iş birliğini gerekli kılmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimi bölgesel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun şekilde yapılandırarak, genç nüfusa mevcut işgücüne gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmak önem arz etmektedir.

2023 Eğitim Vizyonu ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yol haritasında temel sorun alanlarına yönelik olarak ortaya çıkan; müfredatının güncellenmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, mezunların kendi alanlarında istihdam edilmesinin sağlanması, mesleki ve teknik eğitime hem gelecek öğrenciler için bu kurumların cazibesinin artırılması hem de bu öğrencilerle birlikte öğrenim gören öğrenciler için mesleki rehberlik, tanıtım ve yönlendirme çalışmalarının etkin bir şekilde yapılması ve öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından da mali desteklerden eğitim faaliyetlerine, çalıştaylardan rapor hazırlıklarına kadar birçok faaliyette bütüncül etkinlikler düzenlenmiştir. Bugün burada, ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Yol Haritası ve İşgücü İhtiyaç Analizi Raporu’ Sunumunun yanı sıra Ajansımızın ‘Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi’ Mali Destek Programı kapsamında desteklenen 25 adet projeyi de görme fırsatı bulacağız. Bu projelerin 9'unun Samsun'dan olması sevindiricidir.

Toplamda sağlanacak 6 milyon TL hibenin 2 milyon TL'sini ilimiz projeleri kullanacaktır. Ayrıca, mesleki eğitimin geleceği ile ilgili olarak yapılacaklar hakkında işin uzmanlarını dinleme fırsatı olacağız. Dört ilimizden gelen kıymetli katılımcılar, bu etkinlik vesilesiyle sizleri Samsun'da misafir etmekten mutluluk duyduğumu bir kez daha vurgularken, konferansın ilimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Sayın Vali Osman Kaymak’ın konuşmasının ardından söz alan Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak Ajansımız koordinasyonunda Samsun Üniversitesi yürütücülüğünde hazırlanan ‘TR83 Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Yol Haritası ve İş Gücü İhtiyaç Analizi’ raporunun sunumunu gerçekleştirdi.

Değişen Toplumsal Yapılarla Yeni Meslekler Ortaya Çıkıyor

Prof. Dr. Selahattin Kaynak sunumuna başlarken, değişen dünya karşısında hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaparak “Toplumsal yapılar değiştikçe var olan mesleklere olan talep azalıyor ve yeni meslekler ortaya çıkıyor. Daha önce kıymetli olan birçok meslek önemini yitirdi. Piyasada, sahada karşılığı olmayan mesleklere rağbet arttı. Bugün bu şekilde bir geçiş sürecini yaşıyoruz ve bu sürece hazırlıklı olmak oldukça önemli” dedi.

Prof. Dr. Selahattin Kaynak bütün ülkelerin çözüm getirmek istediği temel makroekonomik göstergelerden biri olan istihdamın göç ve diğer sosyal sorunlar ile olan ilişkisi üzerinden devam ettiği konuşmasını, arzu edilen gelişmişlik seviyesine erişebilmenin öncelikle sahip olduğumuz nitelikli beşeri sermayeyi etkin ve verimli kullanmaktan geçtiğine dikkat çekerek  “TR83 Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Yol Haritası ve İş Gücü İhtiyaç Analizi” raporunda ortaya koyulan önemli noktaları sunarak sürdürdü.

Raporda yeni dünyada ayakta kalacak meslekler özellikle insan unsurunu içeren yönetim, planlama, organizasyon, eğitim, öğretim faaliyetlerinin olduğu sektörlerdeki meslekler olarak belirtilirken; yeni meslekler niteliksiz iş gücünün ikamesi, nitelikli iş gücünün ise tamamlayıcısı durumundaki teknolojinin belirleyici olduğu meslekler olarak belirtilmiştir. Dünyada geleceğin meslekleri başlığında ihtiyaç duyulmayacak roller ve meslekler de ayrıca belirtilmiştir. TR83 Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Yol Haritası ve İş Gücü İhtiyaç Analizi Raporu’na oka.org.tr web sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Prof. Dr. Selahattin Kaynak’ın sunumundan sonra Kurgu Grup Direktörü ve Yönetim Danışmanı Sayın Berrin Tavman “İş ve Meslek Kavramı Bağlamında Mesleki Eğitim” konulu tematik sunumunu yapmak üzere sahne aldı.

İş ve Mesleği Birbirinden Ayırt Etmeli

Sayın Berrin Tavman, konuşmasında TR83 Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Yol Haritası ve İş Gücü İhtiyaç Analizi Raporu’na atıfta bulunarak, raporda ortaya koyulan tespitlerin ülke ölçeğinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sayın Tavman ayrıca iş ve meslek kavramlarının tanımlarından yola çıkarak, bu iki kavramın birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini; onamanın ve desteklemenin bireylerin iş ve meslek edinme sürecinde önemli olduğunu belirtti.

Z kuşağının sahip olduğu olanaklara rağmen sahip olduğu farklı özellikler dolayısı ile onama ve desteğe daha çok ihtiyacı olduğundan da bahseden Tavman, “Ülkemizde mesleğe ve işe yönelik belirleyici konular itibarlı iş olması ve çok para kazandırması şeklinde. Ben bu kadar yıllık meslek hayatımda da çok karşılaştım ülkemiz işinden mutsuz olan binlerce insanla dolu. Bunun özü yetkinliğimiz bazlı değil, olması gerektiği gibi davranmamızdan kaynaklanıyor. Çocuklarımızın yetkinliklerinin gelişimine anne babalar izin vermeyince okulda da hiçbir şeye el değmiyor. Tertemiz laboratuvarlar, tertemiz aletler, el değmeden öğrenme olmaz. O yüzden laboratuvarlar zayıf, çocukların önüne sürekli bir ket koyma, yaratıcılıklarını engelleme, yapmasına fırsat vermeme, onamama durumu var. Onanmayan insan başarılı olamaz, öğrenemez. Bence meslek liselerinin en büyük sıkıntısı, bir şey olamayıp oraya gelmiş, oradan da bir şey olamayacak görüşünün pompalandığı bir ortam olması” şeklinde konuştu. Tavman, görüşlerini iş ve meslek dünyasından edindiği birçok örnekle katılımcılara aktardı.

Tematik konuşmadan sonra program, OKA 2019 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek 25 Mesleki ve Teknik Eğitim projesinin sergilendiği Proje Pazarı’nın ziyaret edilmesi ile devam etti.

Öğleden sonraki kısımda yer alan Sayın Berrin Tavman moderatörlüğündeki “Değişime Uyum İçin İşbirliğinin Önemi” panelde ise Samsun İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Sn. Sait GÜL, Samsun Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İş İnsanı Sn. Kerem TÜFEKÇİ ve Özel Çerkezköy OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sn. Caner BAYSAL tarafından meslek katalogları, iş ilanlarında istenilen mi beklenilen mi yazılıyor, meslek liselerinde öğrenciler iş hayatına hazırlanırken neler yapılıyor, özel sektörün meslek liseleri ile olan işbirlikleri ve beklentileri, meslek edindirme, ailelerle iletişim, eğitim politikaları ve mesleki eğitimin özü, firmalarda eğitime ve sosyal sorumluluk projelerine ayrılan bütçeler, İŞKUR’un işverenlerle olan ilişkileri ve iş ve meslek danışmanlarının faaliyetleri bağlamında çok yönlü değerlendirmeler yapıldı.

Gelecekte İş Konferansı Sn. İ. Ethem Şahin’in kapanış konuşması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

 

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..