Bölgenin Proje Havuzunu Güçlendiren OKA Destekli Fizibilite Projeleri

Ajansımız, uygulamakta olduğu Fizibilite Desteği Programı ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat ilinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması için proje havuzunun güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Fizibilite Desteği Programında, başarılı bulunan projelerin fizibilite etüdü ve eklerinin hazırlanması sağlanmaktadır. 2 Mart 2020 tarihinde ilan edilen toplam bütçesi 2,9 Milyon TL olan 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında sağlık endüstrisi, doğa ve tarih turizmi, sosyal kalkınma, kaynak verimliliği, çevreye duyarlı üretim, ihracatın geliştirilmesi ve pazarın çeşitlendirilmesi, yerleşim yerlerinin yaşanabilirliğinin artırılması, bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının güçlendirilmesi gibi öncelikli alanlardaki projelere destek verilmektedir. Bu kapsamda programın ilan tarihinden bu yana alınan 7 proje başvurusu başarılı bulunmuştur.

Tokat İl Özel İdaresinin uygulayıcısı olduğu “Modüler Kütüphane Konsept Projelerinin Hazırlanması” projesinde, modüler kütüphane altyapısının Tokat genelinde yaygın bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik konsept projeler hazırlanacaktır.

“Yaşam Beceri ve Ahşap Metal Atölyeleri Fizibilite Projesinde”, başvuru sahibi Tokat Valiliği yaşam beceri atölyeleri, ahşap, metal, tasarım ve beceri atölyeleri konsept projelerinin hazırlanması faaliyetleri ile Tokat ilinde tasarım ve beceri atölyelerinin kurulması için gereken proje altyapısını oluşturacaktır.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin uygulayıcısı olduğu “Samsun İli Biyogaz Tesisi Potansiyelinin Araştırılması” projesinde, kurulması planlanan Biyogaz tesisi için yatırım yerinin belirlenmesi, fon kaynaklarına başvurmak için gereken fizibilite çalışması ortaya konulacak, Samsun'un toplam atık miktarı ile üretilebilecek enerji miktarı hesaplanacaktır.

Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Bölgesi Müdürlüğünün “Genişleme Projesi ve Fizibilite Raporunun Hazırlanması” projesinde, modern ve yüksek kapasiteli besi hayvancılığı üretim tesislerini barındıran bölgenin yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelmesi ile artan yer talebi üzerine, genişleme ihtiyacı belirlenerek genişleme senaryosunun maliyet ve ekonomik analizleri yapılacaktır.

Amasya İl Özel İdaresinin “Merzifon'un Jeotermal Kaynak Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması Fizibilite Projesi” ile, Taşova Köylere Hizmet Götürme Birliğinin “Taşova'nın Jeotermal Kaynak Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması Fizibilite Projesinde”, Merzifon ve Taşova’da jeotermal kaynakların tarım, hayvancılık, elektrik üretimi ve turizm faaliyetlerinde değerlendirilip bölge ekonomisine katkı sağlanması için hazırlanan projelerin fizibilite etütleri yapılacaktır.

Amasya İli İlçeleri ve Beldeleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığının “Mekanik Biyolojik Ayrıştırma - Biyogaz Tesisi ve Depolama Alanı Fizibilite Raporu Hazırlanması” projesinde, doğal kaynaklara aşırı yüklenmesinin önüne geçilmesi ve üretilen atıkların mümkün olan en üst düzeyde geri kazanımının sağlanarak, atıkların ekonomiye bir girdi olarak dönüştürülmesi için hazırlanan sürdürülebilir atık yönetimi sisteminin fizibilite etüdü gerçekleştirilecektir.

OKA 2020 yılı Fizibilite Desteği Programı’na Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 28.12.2020 tarihine kadar başvuru yapılabilmekte olup, program hakkında detaylı bilgiye kurumsal internet sitemizde “Başvurabileceklerim” sekmesinden ulaşılabilmektedir.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..