2019 Yılı Mali Destek Programları Sonuçları Açıklandı

Ajansımız tarafından toplam hibe kaynak tutarı 34 Milyon TL olarak tahsis edilmiş olan 2019 Yılı Mali Destek Programları sonuçları açıklandı.

17 Haziran 2019 tarihinde ilan edilen ve 9 Eylül 2019 tarihinde başvuruları sona eren, 2019 Yılı Mali Destek programlarının idari, teknik ve mali değerlendirilmesi tamamlanmış olup değerlendirme sonucu oluşan başarılı proje listesi 31 Ekim 2019 tarihinde yapılan OKA Ekim ayı yönetim kurulu toplantısında onaylanmıştır.

2019 Yılı Mali Destek Programlarına başvurmuş olup destek almaya hak kazanan proje listelerinde 21 Milyon TL bütçeli Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 27 asil, 12 yedek proje yer alırken; 6 Milyon TL bütçeli Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 25 asil, 10 yedek proje; 7 Milyon TL bütçeli Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında 21 asil proje yer almaktadır.

Mali Destek Programı sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasının ardından programlar kapsamında destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine sözleşmeye davet bildirimleri gönderilmeye başlanacaktır.

Sözleşmelerin imzalanması, bahsi geçen bildirimin tebliğ tarihi itibariyle 10 iş günü içinde gerçekleşecektir. Bu süre içinde, yayımlanacak takvim doğrultusunda, talep edilecek belgelerle birlikte kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekecektir. Aksi takdirde başvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılacaktır.

Mali destek programları kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanan başarılı proje listelerine Ajansımız web sitesi, duyurular alanından ulaşılabilmektedir.  

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..