Ücretsiz Kaynak/Enerji Verimliliği Etüdü Çalışması

"Kaynak Verimliliği", T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce, 2020 ile 2021 yılları için, Kalkınma Ajanslarının (Türkiye’deki 26 Ajans) bölgelerinde ele alacakları ana tema konusu olarak belirlenmiştir.

Ajansımız bu alanda, bölge gelişim planında kümelenme, çevreye duyarlı üretim ve enerji verimliliği gibi temel hususları dikkate alarak, verimliliği esas alan rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesine ve endüstride dönüşümün sağlanmasına katkı vermeyi hedeflemektedir. Belirlenen hedeflere ulaşmak üzere, Ajansımızın 2021 yılı çalışma programında kaynak verimliliğine yönelik farkındalık eğitimleri ile kurumsal kapasite geliştirme faaliyetlerine, eylem raporu hazırlanması ve örnek firma uygulaması yapılması faaliyetlerine yer verilmiştir.

Bu amaçla, yürüteceğimiz çalışmalardan bir tanesi Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden seçilecek firmalar için Kaynak/Enerji Verimliliği etüt raporlarının hazırlatılması olarak belirlenmiştir. Söz konusu raporlar, saha ziyaretleri ve ölçümler neticesinde enerjinin yoğun kullanıldığı ve verimlilik çalışmalarına müsait noktaların belirlenmesi neticesinde ortaya çıkacaktır. Raporlar, kaynak/enerji verimliliği çalışmalarına ışık tutacak, daha verimli bir üretim ortamı oluşturmak için gereken altyapı yatırımları ile operasyonel değişiklikleri içerecektir. Firmaların bu alandabir yatırım ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi durumunda ise yatırımın maliyeti, geri dönüş süresi gibi hususlara yer verilecektir.

Ajansımız tarafından ücretsiz olarak yürütülmesi planlanan bu hizmet kapsamında, Kaynak/Enerji Verimliliği etüdü yapılacak firmaların belirlenmesi için 30 Temmuz 2021 tarihine kadar başvurular alınacaktır.

Başvurular aşağıdaki Kaynak/Enerji Verimliliği Potansiyel Tespiti Ön Formunun doldurulması ve Ajansımızın illerdeki Yatırım Destek Ofislerine teslim edilmesi ile tamamlanacaktır. Ön potansiyel formlar arasından seçilecek olan 2 adet başvuru kapsamında Ajans, kaynak/enerji verimliliği etüt raporunu hazırlatacaktır. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..