Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Stajyer Alım İlanı

Kurumumuzun Staj Prosedürü çerçevesinde 2020 yılı Ağustos ayı içerisinde Yaz Dönemi Staj Programını gerçekleştirmek üzere Ajans Genel Merkezinde (Samsun) 2 (iki), Amasya Yatırım Ofisinde 1 (bir), Çorum Yatırım Destek Ofisinde 1 (bir), Tokat Yatırım Destek Ofisinde 1 (bir)  kişi olmak üzere toplam 5 (beş) stajyer alımı yapılacaktır.

Staj programına katılmak isteyen adaylarda, staja başlayacakları tarihte dört yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Plânlama ve Mühendislik Fakülteleri 2 inci, 3 üncü, 4 üncü sınıf veya yüksek lisans öğrencisi olmak ve transkriptlerinin kümülatif ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 (100 üzerinden 65) olması şartları aranacaktır. Sıralama not ortalaması baz alınarak yapılacaktır.

Başvuru için aşağıda belirtilen belgelerin, e-posta yoluyla, ik@oka.org.tr  adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvurular 2-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak olup, staja kabul edilmesi halinde adaylardan belgelerin asılları istenebilecektir.

Staj Başvurusu için Gerekli Belgeler

 1. İlan ekinde bulunan ‘Staj Başvuru Dilekçesi’,
 2. İlan ekinde bulunan  ‘Staj Başvuru Formu’,
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 4. Öğrenci Belgesi,
 5. Transkript,
 6. Adli Sicil Kaydı,
 7. Staj talebinin kabulü halinde, staja başlayacağı tarihe kadar, öğrencinin bağlı olduğu üniversiteden alacağı, staj süresince sigorta masraflarının (her türlü kayıt, işlem) ilgili üniversite tarafından karşılanacağını belirten “Staj Görev Yazısı”nın Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Birimi’ne ibraz edilmesi gereklidir.

 

 • Staj dönemindeki sigorta prim ödemeleri stajyerin öğrencisi olduğu üniversite veya öğrencinin kendisi tarafından karşılanacaktır. Ajans merkezinde (Samsun) staj yapacak stajyerlere yol ve yemek hizmeti Kurumumuz tarafından sunulacaktır. 
 • Staj programına katılım sağlayacak stajyerler Ajans personelinin bağlı olduğu işyeri yönetmelikleri, iş düzeni, disiplin, iş güvenliği ve gizliliği ile ilgili kurallara uymak zorundadır.
 • Ajansın hizmet politikası ve ihtiyaçları doğrultusunda başvuruları reddetme hakkı saklıdır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 • E - Posta Listemize Katılın !
 • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..