Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan

Son Başvuru Tarihi: 9 Kasım 2020 Saat: 23.59

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2020 yılı bütçesi kapsamında yürütülecek olan “Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında sunulacak proje tekliflerinin değerlendirilmesi için bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri mali destek programı ile ilgili aşağıda belirtilen alanlarda en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir:

  • İşletme ve yöneticilik (Tercihen Organize sanayi bölgeleri, iş merkezleri, teknoparklar, sektörel kümeler vb.)
  • Temel altyapı (çevre, enerji, ulaşım, bilişim vb.) yatırımlarının projelendirilmesi ve/veya uygulanması
  • Danışmanlık hizmetleri (Avrupa Birliği fon uygulamaları, dış ticaret, endüstriyel tasarım vb.)
  • Proje yönetimi

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:

Bağımsız değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev almamış olmalıdır. Bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi beş proje değerlendirebileceklerdir. OKA, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi,  ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları -işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Bağımsız değerlendiriciler ile OKA arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

Bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların OKA internet sitesinden de ulaşabilecekleri KAYS sistemi üzerinden (http://portal.kays.sanayi.gov.tr/) kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir. Adaylar kendi hesaplarından sisteme giriş yaparak özgeçmiş formatını doldurmalı ve OKA tarafından ilan edilmiş "Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" için bağımsız değerlendirici olmak üzere başvuru yapmalıdırlar. Başvuru sırasında özgeçmişe ek olarak bazı kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Adayların özgeçmişlerini ayrıca elden, e-posta ya da posta yoluyla sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Başvurular sadece çevrim içi olarak 09.11.2020 saat 23.59'a kadar  alınacaktır.

Başvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bağımsız değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:

Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde adaylardan imzalı özgeçmişleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Ayrıca bağımsız değerlendirici adaylarından değerlendirme tarihlerine ilişkin hangi günlerde çalışabileceklerini gösteren bir uygunluk beyanı talep edilecektir. Seçilen bağımsız değerlendiricilerin görevlendirmeleri bu uygunluk beyanlarına göre yapılacaktır.

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:

OKA tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Bağımsız değerlendirme sürecinin 11-17 Ocak- 2021 tarihleri arasında yürütülmesi planlanmaktadır.

Değerlendirme süreci uzaktan ve çevrim içi olarak yürütülecektir. Olağan çalışma saatleri 09:00-18:00 arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü zaman çalışma saatleri mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, OKA tarafından belirlenecek ve akdedilecek sözleşmede belirtilecek miktarda (Proje başına brüt 400 TL) ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere değerlendirme ücreti dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Üniversite öğretim üyesi olan bağımsız değerlendiriciler için de aynı şartlar geçerli olmakla birlikte ödemeleri üniversite döner sermayesi üzerinden yapılacaktır.

Daha fazla bilgi için 0 (362) 431 24 00

İlanen duyurulur.

KAYS Başvurusu için tıklayınız.

 

 

 

 

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..