EaSI Programı ‘Endüstriyel İlişkiler Alanında Uzmanlığın İyileştirilmesi (VP2020/04)’ Teklif Çağrısı Yayımlanmıştır

EaSI – İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı kapsamında Endüstriyel İlişkiler Alanında Uzmanlığın İyileştirilmesi (VP2020/04)’ başlıklı Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.  

Teklif Çağrısının amacı, analiz ve araştırma yoluyla, AB düzeyinde ve karşılaştırmalı düzlemde (AB Üye Ülkelerinde ve Aday Ülkelerde mevcut endüstriyel ilişkiler sistemlerindeki yakınsamaları ve farklılıkları tanımlamak) endüstriyel ilişkiler konusundaki uzmanlık ve bilginin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Ülkemizden başvuru sahibi ve ortaklar kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmalıdır. Örneğin; üniversiteler, araştırma kurumları, sosyal ortaklar, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar Avrupa düzeyinde kuruluşlar. Avrupa'daki muadil kurumların da katılımıyla Konsorsiyum oluşturarak bu teklif çağrısına başvurabilir.  

Bu çağrı altındaki projelerin AB ortak finansmanı için tahsis edilen toplam bütçe 4 150 389 Avro olarak hesaplanmıştır.

AB’den talep edilecek hibe miktarı 150.000 – 500.000 Avro arasında olmalıdır. 

Bu teklif çağrısı kapsamında, AB hibesi, projenin toplam kabul edilen masraflarının %90’ını geçemez. Başvuru sahipleri, kalan tutarın eş finansmanının, başvuru sahiplerinin kendi kaynakları veya Avrupa Birliği bütçesi dışındaki diğer kaynaklardan karşılanacağını garanti etmelidir.

Teklifler İngilizce hazırlanmalı ve Avrupa Komisyonuna iletilmelidir.

Son Başvuru Tarihi: 15 Temmuz 2020

Detaylı Bilgi için: www.ab.gov.tr/51995.html

Teklif çağrısı ile ilgili Başvuru Rehberi ve diğer belgelere erişebileceğiniz web adresi: https://bit.ly/2SAwS4H    

Genel kapsamlı sorularınız için: bp@ab.gov.tr 

Proje hazırlığındaki teknik sorularınız için: empl-vp-industrial-relations@ec.europa.eu  

 

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..