2020 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi Güncellendi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere uygulanan “Teknik Destek Programı” kapsamında, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde gerçekleşen değişiklikler uyarınca; başvuru rehberi ve eklerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 • Program kapsamında; başvuru rehberinde ikinci grup başvuru sahipleri olarak belirtilen kişi ve kurumlar,  sadece Ajansın belirlediği konularda başvuru yapabilecektir. Belirlenen konular iki aylık dönemlere göre değişecektir. Temmuz-Ağustos dönemi için “Dijital Dönüşüm” ve “Kaynak Verimliliği” konuları belirlenmiştir. Belirlenen alanlar ile ilgili detaylı açıklamalara ve teknik şartname hazırlığında kullanılacak dokümana Destekler-Başvurabileceklerim sekmesi altından erişilebilir.
 • Tüm başvuru sahipleri yönünden; Kişisel Gelişim Eğitimleri (Etkili İletişim Teknikleri, Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi, Etkili Sunum Teknikleri, Öfke Kontrolü, Problem Çözme Becerileri, Beden Dili, Kurumsal Görgü ve Davranış Kuralları, Liderlik ve Yöneticilik Dinamikleri, Toplantı Yönetimi, Çatışma Yönetimi vb.) desteklenemeyecek proje ve faaliyetler olarak belirlenmiştir. Kişisel gelişim eğitimi niteliğindeki başvurular ön inceleme aşamasında reddedilecektir. 
 • İkinci grup başvuru sahipleri her başvuru döneminde en fazla 2 (iki) adet proje sunabilir ve aynı dönemde sadece 1 (bir) adet projelerine destek alabilirler. İkiden fazla proje sunmaları halinde taahhütnamesi önce sunulan ilk iki proje değerlendirmeye alınacaktır.
 • Başvuru sayısı ve destek alan proje sayısına dair kısıtlama, birinci grup başvuru sahipleri için geçerli değildir.
 • İkinci grup başvuru sahiplerinin, KAYS üzerinde şablonu verilen “İşletmeler İçin Temel Bilgi Formu” dokümanını başvurularında sunmaları gerekmektedir.
 • Başarılı bulunan projeler, teknik desteğin hizmet alımı yöntemiyle sağlanması durumunda yüklenici ile sözleşme imzalanmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde uygulanacaktır.
 • Taahhütname teslimi e-imza ya da e-posta ile yapılacaktır. Taahhütname ve projeye dair evraklar Ajansa kargolanmayacaktır. Taahhütnamenin teslimi için proje@oka.org.tr e-posta adresi kullanılacaktır.
 • Sözleşme süreci de dahil olmak üzere, ayrıca talep edilmediği sürece, tüm evraklar proje@oka.org.tr e-posta adresi üzerinden iletilecektir. Hazırlık sürecinde mevcut basılı dokümanlar, elektronik ortama aktararak kaydedilecek ve AJANSA BASILI EVRAK GÖNDERİLMEYECEKTİR. Sözleşme aşamasında da KAYS üzerinden sunulan belgeler basılı olarak sunulmayacaktır.
 • Program detaylarıyla ilgili tüm sorular proje@oka.org.tr e-posta adresine iletilecektir.

 

Programla ilgili tüm detaylı bilgilere Destekler - Başvurabileceklerim sekmesi altından erişilebilir.

Değişiklikler 01.07.2020 tarihinden itibaren geçerlidir. 30.06.2020 tarihinde biten üçüncü dönemde yapılan başvurular bir önceki rehbere göre değerlendirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Güncel program başvuru rehberi ve eklerine erişmek için tıklayınız.

 • E - Posta Listemize Katılın !
 • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..