2020 Yılı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirus (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak kabul edilmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik hastalık[1] olarak ilan edilmiştir.

COVID-19 Dünya genelinde hızla yayılım göstermektedir. Salgının coğrafi olarak hızlı yayılım göstermesi ülkeleri ulaşım kısıtlamalarına zorlamıştır. Diğer yandan hızla artan vaka sayısı sağlık sistemleri üzerinde baskıyı artırmış ve sağlık hizmeti sunucuları tarafından ek tedbirler alınmasını gerekli kılmıştır. Salgınla mücadele kapsamında tamamen veya kısmen, kent veya ülke ölçeğinde karantina tedbirleri hayata geçirilmiştir.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için uygulanan yöntem ve tedbirler sosyal ve ekonomik olarak hizmetler ve sivil havacılık başta olmak tüm sektörleri olumsuz etkilemeye başlamıştır.

Türkiye’de ilk vaka 10 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Türkiye salgınla mücadele konusunda hem sağlık alanında hem de ekonomik anlamda gerekli tedbirleri almış ve uygulamaya devam etmektedir. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (2) nci fıkrasına dayanılarak  “COVID-19 İle Mücadele Ve Dayanıklılık Programı Uygulama Çerçevesi” yayımlanmış ve COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması ve salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere destek vermek üzere yerel programların uygulanması kararlaştırılmıştır.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2020 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile kar amacı güden kurum ve kuruluşlar yönelik COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için başvuruların kabulüne başlamıştır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL’dir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 1.000.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az olamaz.

Başvuruların KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden son başvuru tarihi 04.05.2020 Saat 23:59’dur. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını Ajansın program ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütname en geç 08.05.2020 Saat 17:00’a kadar e-imza ile imzalanır veya ıslak imzalı nüshası taratılarak pyb@oka.org.tr adresine gönderilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Programın Adı

COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Program Referans No

TR83/20/COVID

Programın Amacı

Programın hedefi, COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemektir.

Programın Öncelikleri

 • Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
 • Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
 • Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Toplam Bütçe

6.000.000 TL

Destek Tutarı

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 1.000.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az olamaz.

Destek Oranı

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için: Azami %100[2]

Kâr amacı güden kuruluşlar: Azami %90

Proje Süresi

En fazla 3 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler,
 • Dernekler ve vakıflar
 • Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri
 • Teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri,
 • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler,

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi

04/05/2020 Saat 23:59

 

Taahhütname Son Gönderim Tarihi

08/05/2020 Saat 17.00

Programa ilişkin dokümanlar ve başvuru formu ekte sunulmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

[1] Pandemik hastalık, dünya genelinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen bir isimdir.

[2] Eş finansman olması hali bütçeyi ve proje kabulünü kolaylaştırıcı etken olarak kabul edilir.

 • E - Posta Listemize Katılın !
 • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..