Sosyal Yapı

 • TR83 Bölgesi 2019 yılı nüfusu 2.829.953 kişidir; Türkiye nüfusunun %3,40’ını oluşturmaktadır.
 • Yıllık nüfus artış hızı Bölgede %0,03 iken Türkiye ortalaması olan %1,39’un altındadır.
 • Bölge, Türkiye yüzölçümünün % 4,9’unu oluşturmaktadır.
 • Bölgede nüfus yoğunluğu 75 kişidir; Türkiye ortalaması olan 108 kişinin altındadır.
 • Bölgede ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,3 kişidir, Türkiye ortalaması olan 3,4 kişiye çok yakındır.
 • Bölge, 2019 yılında 103.386 kişi göç alırken, 111.373 kişi göç vermiştir. Net göç hızı %-2,82’dir.
 • Bölgede Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi’nde yükseköğretim gerçekleştirilmektedir.
 • 2019 yılında, Bölge nüfusunun yüksekokul veya fakülte mezunu oranı %14,35 iken, Türkiye ortalaması olan %16,51’in altındadır.
 • 2019 yılında Bölge nüfusunun (6 yaş ve üzeri) okuryazarlık oranı %97,20 olup Türkiye ortalaması olan %97,24’e oldukça yakındır.
 • 2018 yılında ortaöğretimde okullaşma oranı Bölgede %89,43 olup, Türkiye ortalaması olan %84,20’nin üzerindedir.    
 • 2018 yılında Bölgede toplam 64 sağlık kurumu yer alırken, Türkiye’nin %4,2’sini; Bölgedeki yatak kapasitesi 9.320 olup Türkiye’nin %4’ünü oluşturmaktadır.
 • Yüzbin kişi başına toplam hastane yatak sayısı Bölgede 330 olurken, Türkiye ortalaması olan 283’ün üzerindedir.
 • 2018 yılında Bölgede toplam hekim sayısı 4.887 olurken, Türkiye’nin %3,2’sini oluşturmaktadır.

 

İktisadi Yapı

 • 2018 yılı İl Bazında GSYİH istatistiklerine göre TR83 Bölgesi rakamı yaklaşık 81 milyar TL’dir. Türkiye’nin %2,18’ünü oluşturmaktadır.
 • 2018 yılı İl Bazında GSYİH istatistiklerine göre TR83 Bölgesi kişi başı GSYİH 6.142 $’dır (Türkiye ortalaması 9.693 $).
 • 2018 yılı İl Bazında GSYİH istatistiklerine göre TR83 Bölgesi GSYİH’sının sektörlere dağılımına bakıldığında; Hizmetler %62,23’ü; Sanayi %22,24’ü; Tarım ise %15,53’ünü oluşturmaktadır.
 • 2018 yılı İl Bazında GSYİH istatistiklerine göre TR83 Bölgesi Tarım Sektörü, Türkiye’nin %5,21’ini oluşturarak bu bölgedeki tarım sektörünün ön plana çıktığını göstermektedir. Hizmetler sektöründe bu oran %2,24; sanayi sektöründe ise %1,47’dir.
 • 2019 yılı TR83 Bölgesi işsizlik oranı %8,3’tür, Türkiye ortalaması olan %13,70’e göre oldukça olumludur. Bölge, bu oranla 26 bölge arasında işsizlik oranın en az olduğu 3. Bölgedir. (TR82: %7,6; TR52: %8)
 • Bölgenin işgücüne katılma oranı %53,8 olup, Türkiye ortalaması olan %53’ün üzerindedir. Bölge, Türkiye’de 8.sırada yer almaktadır.
 • Bölgenin istihdam oranı %49,4 olup, Türkiye ortalaması olan %45,7’nin üzerindedir. Bölge, Türkiye’de 4.sırada yer almaktadır.
 • TR83 Bölgesi'nde istihdam edilen kişilerin yüzde 38,4’ü tarım, yüzde 17,2’si sanayi, yüzde 44’ü ise hizmet sektöründedir. Türkiye’deki istihdamın yalnızca %18,2’sinin tarım sektöründe olduğu bilgisi sonucunda TR83 Bölgesinde tarım sektörünün ön plana çıktığı görülmektedir.   
 • 2019 yılı TR83 Bölgesi ihracat rakamı 2,4 milyar $ olup Türkiye ihracatının %1,4’ünü oluşturmaktadır. Kişi başı ihracat Bölgede 847,5 $ olup Türkiye ortalaması olan 2.062,8 $’ın altındadır.
 • 2019 yılı TR83 Bölgesi ithalat rakamı 2,4 milyar $ olup Türkiye ithalatının %1,2’sini oluşturmaktadır. Kişi başı ithalat Bölgede 860 $ olup Türkiye ortalaması olan 2.437,7 $’ın altındadır.
 • 2019 yılında TR83 Bölgesinde ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,54’tür.
 • TOBB İstatistiklerine göre 2019 yılında Bölgede açılan işletme sayısı 1.560 olurken kapanan ve tasfiye olan şirket sayısı 876’dır. Türkiye’de açılan işletme sayısı 109.722 olurken kapanan ve tasfiye olan şirket sayısı 46.945’tir. Bölgede açılan işletme sayısı ülkenin %1,4’ünü oluştururken aynı karşılaştırmada kapanan ve tasfiye olan işletme sayısında oran %1,9’dür.  
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstatistiklerine göre 2019 yılında Bölgede 22 teşvik belgesi düzenlenmiş olup 148,4 milyon TL’lik sabit yatırım gerçekleştirilmiş ve bu yatırımlarda 567 kişi istihdam edilmiştir. Bu rakamlar sırasıyla Türkiye toplamının %2,79; %0,78 ve %2,09’una denk gelmektedir.
 • 2019 yılında Bölgede kişi başına düşen bitkisel üretim değeri 4.198 TL olup Türkiye ortalaması olan 2.375 TL’nin üstündedir.
 • 2019 yılında TR83 Bölgesi’nde 44.319 adet konut satılmış olup, bu rakam Türkiye rakamının %3,3’ünü oluşturmaktadır.
 • 2018 yılında Bölgede kişi başına toplam elektrik tüketimi 2.060 Kwh olarak gerçekleşirken Türkiye ortalaması olan 3.149 KWh’ın altındadır. Bölgede kişi başına sanayi elektrik tüketimi 851 KWh olurken, Türkiye ortalaması olan 1.435 KWh’ın altındadır.
 • 2019 yılında Bölgede 16.915 uçuş sayısı gerçekleşirken, ülkedeki tüm uçuşların %1,1’ini; Bölgedeki 1.657.091 yolcu sayısı, Türkiye’deki tüm yolcu sayısının %0,8’ini oluşturmaktadır.
 • 2019 yılında gerçekleşen uçuşlarda taşınan yük miktarı Bölgede 15.349 ton olurken, Türkiye’deki uçuşlarla taşınan yük miktarının %0,4’ünü oluşturmaktadır.    
 • 2019 yılında Bölgede Belediye Belgeli konaklama tesislerinde 582.394 kişi yer almış olup, Türkiye rakamının %2,4’ünü; geceleme sayısı ise 1.000.486 olup Türkiye rakamının %1,9’unu oluşturmaktadır.
 • 2019 yılında Bölgede Turizm İşletme Belgeli konaklama tesislerinde 603.607 kişi yer almış olup, Türkiye rakamının %1,1’ini; geceleme sayısı ise 909.825 olup Türkiye rakamının %0,6’sını oluşturmaktadır.
 • TR83 Bölgesi’nde; 18 adet OSB, 3 adet Teknopark, 3 adet havaalanı, 3 adet liman, 1 adet serbest bölge ve 1 adet lojistik merkezi yer almaktadır.
 • E - Posta Listemize Katılın !
 • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..