Kurumsal
 • Genel Bilgiler
   Genel Bilgiler
   Teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:
    
   1- Genel Teşvik Uygulamaları
   Sabit minimum yatırım tutarı:
   a. 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL
   b. 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.
    
   2- Bölgesel Teşvik Uygulamaları
   Sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
    
   3- Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
   Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’den başlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.
    
   4- Stratejik Yatırımların Teşviki
   Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.
    
   Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
    
   Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
   KDV İstisnası + + + +
   Gümrük Vergisi Muafiyeti + + + +
   Vergi İndirimi   + + +
   Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği   + + +
   Gelir Vergisi Stopajı Desteği* + + + +
   Sigorta Primi  Desteği*   + + +
   Faiz Desteği **   +   +
   Yatırım Yeri Tahsisi   + + +
   KDV İadesi***       +

    

   * Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır
   ** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
   *** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.
    
   Bölgesel Teşvik Uygulamalarında illere göre teşvik unsurları ve teşvik edilen sektörler değişiklik göstermektedir. 
    
   Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur: 
    

   Amasya ili teşvik uygulamaları için tıklayınız.

   Çorum ili teşvik uygulamaları için tıklayınız.

   Samsun ili teşvik uygulamaları için tıklayınız.

   Tokat ili teşvik uygulamaları için tıklayınız.

    

   1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
   Ankara Adana  Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı  
   Antalya Aydın  Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
   Bursa  Bolu   Burdur Artvin Bayburt Batman
   Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
   İstanbul Denizli Karabük Çorum  Erzurum Bitlis
   İzmir  Edirne Karaman Düzce  Giresun Diyarbakır
   Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
   Muğla  Kayseri Mersin   Erzincan Kahramanmaraş Iğdır 
     Kırklareli Samsun Hatay  Kilis  Kars  
     Konya  Trabzon Kastamonu Niğde  Mardin
     Sakarya Uşak   Kırıkkale Ordu   Muş   
     Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt 
     Yalova   Kütahya Sinop  Şanlıurfa
         Malatya Tokat  Şırnak
         Nevşehir Tunceli Van   
         Rize   Yozgat  
         Sivas     
   8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL
    
   Yatırımların belirtilen şartları taşımaları halinde yararlanabilecekleri destek unsurları aşağıdaki gibidir. 
    
   Katma Değer Vergisi İstisnası: 
    
   Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 
    
   Gümrük Vergisi Muafiyeti: 
    
   Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 
    
   Vergi İndirimi: 
    
   Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.
    
   Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 
    
   Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
    
   Gelir Vergisi Stopajı Desteği: 
    
   Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. 
    
   Sigorta Primi Desteği: 
    
   Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.  
    
   Faiz Desteği: 
    
   Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine  kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. 
    
   Yatırım Yeri Tahsisi: 
    
   Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.
    
    
   Katma Değer Vergisi İadesi: 
    
   Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.
    
 • Genel Teşvik Uygulamaları
   Genel Teşvik Uygulamaları
   Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.  
    
   Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için bölgeler ve yatırım konularına göre belirlenmiş asgari sabit yatırım tutarları bulunmaktadır. Genel olarak 1. ve 2. bölgelerde 1.000.000 TL, 3. 4. 5. ve 6. bölgelerde ise 500.000 TL asgari yatırım şartı aranmaktadır.
    
   Genel teşvik kapsamında yatırımcılara sağlanan teşvik ve destek unsurları aşağıda yer almaktadır.
    
   · Gümrük vergisi muafiyeti,
   ·  KDV İstisnası,
   ·  Gelir vergisi stopaj desteği (yalnızca 6. bölgedeki yatırımlar için)
   ·  Tersanelerin gemi inşa yatırımları için sigorta primi işveren hissesi desteği
    
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları
   Bölgesel Teşvik Uygulamaları
   Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
    
   BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
   Destek Unsurları BÖLGELER
   I II III IV V VI
   KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
   Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
   Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı 10 15 20 25 30 35
   OSB İçi 15 20 25 30 35 40
   Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Destek Süresi OSB Dışı - - 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl
   OSB İçi - 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 9 yıl
   Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
   Faiz Desteği İç Kredi YOK YOK 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
   Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
   Sigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
   Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
    
   Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir:
   · Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları,
   · Madencilik yatırımları,
   · Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
   · 20 Milyon Türk lirası üzeri belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları,
   · Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar),
   · Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları,
   · Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.
   · Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar,
    
 • Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
   Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

   Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir.

    

   Sıra No Yatırım Konuları

   Asgari Sabit Yatırım Tutarları

   (Milyon TL)
   1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000
   2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200
   3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200

   4

   4-a

   4-b

   Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları

   Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

   Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

    

   200

   50

   5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50
   6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları
   7 Elektronik Sanayi Yatırımları
   8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları
   9 İlaç Üretimi Yatırımları
   10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları
   11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları
   12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
   Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

   Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

    
   BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
   Destek Unsurları BÖLGELER
   I II III IV V VI
   KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
   Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
   Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı 20 25 30 35 40 45
   OSB İçi 25 30 35 40 45 50
   Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Destek Süresi OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
   OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
   Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
   Sigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
   Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

   Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge destekleri sağlanacak yatırımlar şöyledir:

   · OSB’lerde yapılacak yatırımlar,
   · Aynı konuda faaliyet gösteren firmaların sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon yatırımları,
    
 • Stratejik Yatırımların Teşviki
   Stratejik Yatırımların Teşviki
   İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.
    
   · Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,
   · Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, 
   · Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),
   · Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olması (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır)
    
   Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
    
    
   Destek Unsurları BÖLGELER
   I II III IV V VI
   KDV İstisnası VAR
   Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
   Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı OSB İçi 50
   Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Destek Süresi 7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)
   Yatırım Yeri Tahsisi VAR
   Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan
   Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan
   Sigorta Primi Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)
   Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)
   KDV İadesi VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)
 • Sorular-Cevaplar
   Sorular-Cevaplar
    
   1. Yeni teşvik sistemi ne tür teşvik ve destek unsurlarından oluşmaktadır?
    
   Yeni teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarında ayrı ayrı ve değişen oranlarda olmak üzere; aşağıda belirtilen destek unsurlarına sahiptir.
    
   · Gümrük Vergisi Muafiyeti,
   · Katma Değer Vergisi İstisnası,
   · Vergi İndirimi,
   · Gelir Vergisi Stopajı Desteği,
   · Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
   · Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği,
   · Faiz Desteği,
   · Yatırım Yeri Tahsisi.
    
   2. Yatırım teşvik ve desteklerinden kimler yararlanabilir?
    
   Teşvik belgesi alınması şartıyla yatırım teşviklerinden;
   · Gerçek kişiler, adi ortaklıklar,
   · Sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler ve iş ortakları,
   · Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları,
   · Dernekler ve vakıflar,
   · Yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri yararlanabilecektir.
    
   3. Hangi yatırımlar genel teşvik kapsamında değerlendirilecektir?
    
   Teşvik mevzuatında bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile, kesinlikle teşvik edilmeyecek veya belirlenen şartlara uymadığı için teşvik edilmeyecek yatırımlar hariç 
   olmak üzere; asgari yatırım tutarı üzerindeki tüm yatırımlar konu ve bölge ayrımı yapılmaksızın genel teşvik kapsamında değerlendirilecektir.
    
   4. Bir alt bölge desteğinden yararlanmanın şartları nelerdir?
    
   Yeni teşvik siteminin amaçlarından biri olan yatırımlarda kümelenmeyi gerçekleştirmek için, artırılmış destek unsurları oluşturulmuştur. 
    
   Bunlardan yararlanmak için;
    
   · Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya
   · Yatırımın ayni şekilde faaliyet gösteren en az 5 gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması gerekmektedir.
    
   5. Hangi yatırımlar genel teşvik kapsamında değerlendirilecektir?
    
   Teşvik mevzuatında bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile, kesinlikle teşvik edilmeyecek veya belirlenen şartlara uymadığı için teşvik edilmeyecek yatırımlar hariç 
   olmak üzere; asgari yatırım tutarı üzerindeki tüm yatırımlar konu ve bölge ayrımı yapılmaksızın genel teşvik kapsamında değerlendirilecektir.
    
   6. Bir alt bölge desteğinden yararlanmanın şartları nelerdir?
    
   Yeni teşvik siteminin amaçlarından biri olan yatırımlarda kümelenmeyi gerçekleştirmek için, artırılmış destek unsurları oluşturulmuştur. 
    
   Bunlardan yararlanmak için;
    
   · Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya
   · Yatırımın ayni şekilde faaliyet gösteren en az 5 gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması gerekmektedir.
    
   7. Bölgesel teşvik uygulamalarından hangi yatırımcılar ve yatırımlar yararlanabilir?
    
   Her türlü yatırımın bölgesel teşviklerden faydalanması mümkün değildir. İlgili teşvik mevzuatında bölgesel teşvikten yararlanılabilecek yatırım konuları ve yatırım tutarları çok ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Her ilin ekonomik gelişim ihtiyacına göre oluşturulan yatırım konuları farklılıklar arz edebilmektedir. Bu nedenle yapılmak istenen yatırım konusu Karar’a ekli 2 sayılı listede yer alan tablolardan kontrol edilmeli ve asgari yatırım tutarı tespit edilmelidir. Bu konuda yardım almak için Yatırım Destek Ofislerimize başvurabilirsiniz.
    
   8. Bölgesel teşvik uygulamaları ile genel teşvik uygulamaları arasındaki fark nedir?
    
   Bölgesel teşvik uygulamalarından her il için ayrı ayrı belirlenen yatırım konularında ve değişen asgari yatırım tutarlarına bağlı kalındığı takdirde yararlanabilecektir. Genel teşvik uygulamalarında spesifik olarak belirlenen bir yatırım konusu bulunmamaktadır ve asgari yatırım tutarı her il için sabit tutarda belirlenmiştir. Ayrıca genel teşvik uygulamasında destek 
   unsurları, bölgesel teşvike göre daha sınırlandırılmıştır.
    
   9. Yatırım teşvik mevzuatında geçen öncelikli yatırım nedir? 
    
   Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bazı alanlarda yatırım yapılması halinde Türkiye’nin neresinde olursa olsun 5. bölgede uygulanan teşviklerin uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu yatırımlar 6. bölgede ise bu bölgeye özgü daha avantajlı teşviklerin uygulanacağı ayrıca belirtilmiştir. Böylelikle gelişmesi istenen yatırım alanlarında bölge şartı aranmadan arttırılmış teşviklerin uygulama imkânı getirilmiştir.
    
   10. Öncelikli yatırım konuları nelerdir?
    
   Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki konularda yapılacak yatırımlar öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiştir.
    
   · Deniz yolu ile yük ve yolcu taşımacılığı,
   · Özel sektör tarafından yapılacak şehir içi ve şehirlerarası demiryolu ile yük, şehir içi yolcu taşımacılığı,
   · Test merkezleri, rüzgar tüneli (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik ve bu mahiyetteki yatırımlar)
   · Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları,
   · Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları,
   · Asgari 20.000.000 Tl tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar,
   · Asgari 20.000.000 Tl tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar,
   · Maden istihraç ve/veya işleme yatırımları,
   · Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları,
   · Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.
    
   11. Bir alt bölge desteğinden yararlanmanın şartları nelerdir? 
    
   Yeni teşvik siteminin amaçlarından biri olan yatırımlarda kümelenmeyi gerçekleştirmek için, artırılmış destek unsurları oluşturulmuştur. 
    
   Bunlardan yararlanmak için;
   · Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya
   · Yatırımın ayni şekilde faaliyet gösteren en az 5 gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması gerekmektedir.
    
   12. Teşvik belgesi almak için başvurup henüz belgeye bağlanmayan yatırımlara ilişkin makine ve teçhizat ithalinde teşvik uygulaması var mıdır?
    
   Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Gümrük vergisi ve Katma Değer vergisinin toplam tutarı kadar teminat alınmak suretiyle ithaline izin verilir.
   “Teminatla ithalat” olarak adlandırılan bu uygulamada bir defada verilecek teminat süresi en fazla altı aydır. Bu süre içinde teşvik belgesi düzenlenemezse, süre uzatımı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilir. Teminat süresi içerisinde teşvik belgesi ile birlikte ilgili Bakanlığa başvurularak teminat çözülür
    
BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA