Destekler
 • 2018 Yılı Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmes...

   Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın genel amacı;

   TR83 Bölgesinde OSB’lerde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi yoluyla Bölgenin rekabet ve yatırım gücünün artırılması; Bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile üretim ve ticaret kapasitesinin artırılmasıdır. 

    

   Toplam Kaynak: 10.000.000 TL

   Asgari destek tutarı: 200.000 TL Azami destek tutarı: 1.000.000 TL

    

   Son başvuru tarihi: 26.03.2018 Saat 23.59

  • Basın İlanı
  • Başvuru Rehberi ve Ekleri
  • Bilgilendirme ve Eğitim Takvimi
  • Bilgilendirme Toplantıları

    Bilgilendirme toplantılarının temel amacı, 2017 ve 2018 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için tasarlanan “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” ve “Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” nın amaç ve öncelikleri, bütçesi, uygun başvuru sahipleri, proje konuları ve başvuru koşulları hakkında tüm ilgili paydaşları bilgilendirmektir. Bu doğrultuda 4 il merkezinden başlayarak 27.12.2017-10.01.2018 tarihleri arasında 21 adet bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

     

    Bilgilendirme toplantılarında aşağıdaki ana başlıklarda katılımcılara bilgi sunulmuştur;

    -          Turizm Mali Destek Programı

    ·         Amaç ve Öncelikler

    ·         Destek tutarı süresi ve yeri

    ·         Kimler başvurabilir

    ·         Örnek proje konuları

    ·         Ajansımız uygulamaları-projeleri

     

    -          OSB Mali Destek Programı

    ·         Amaç ve Öncelikler

    ·         Destek tutarı süresi ve yeri

    ·         Kimler başvurabilir

    ·         Örnek proje konuları

    ·         Ajansımız uygulamaları-projeleri

    ·         Ülkemizden Örnekler

     

    -          Başvuru İşlemleri

     

    -          Bilgilendirme ve Eğitim Takvimi

     

    Bilgilendirme toplantılarına kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere kar amacı gütmeyen meslek kuruluşları diğer paydaşlar katılım sağlamıştır. İl merkezlerinde 322 kişi ve diğer ilçelerde 556 kişi olmak üzere toplam 878 kişiye ulaşılmıştır.

     

    Bilgilendirme sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

     

    Programa ilişkin sorularınızı osb@oka.org.tr mail adresine e-posta yolu ile veya 0 362 431 24 00 telefon aracılığı ile iletebilirsiniz.

     

  • Eğitim Toplantıları

    Eğitim programlarının temel amacı, 2017 ve 2018 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için tasarlanan “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” ve “Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programına proje hazırlamak isteyen potansiyel başvuru sahiplerinin ve ortaklarının Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi ve proje hazırlama ilkeleri konusunda bilgi ve becerilerinin artırılmasıdır.  Bu çerçevede temel hedef kitlesi potansiyel başvuru sahipleri olan eğitimlere Samsun’da 38, Çorum’da 29 Amasya ve Tokat’ta 13’şer kişi olmak üzere toplam 93 kişi katılım sağlamıştır.

     

    Eğitimler aşağıdaki program kapsamında gerçekleştirilmiştir;

    10:00-10:30    Proje Nedir ve Mantıksal Çerçeve 

    10:30-11:00    Proje Yönetimi Farkındalığı

    11:00-11:15    ARA

    11:15-11:45    Başvuru Rehberi: Dikkat Edilecek Hususlar

    11:45-12.30    KAYS’a Giriş; Proje Özeti, Genel Bilgiler, Ortak ve İştirakçiler

    12:30-13:30    ÖĞLE ARASI

    13:30-14:30    Proje Ayrıntısı; Amaç ve gerekçelendirme, yöntem, faaliyetler

    14:30-14:45    ARA

    14:45-15:30    Performans göstergeleri, Beklenen sonuçlar, Mantıksal çerçeve, Bütçe

    15:30-16:00    Finansman kaynakları, Destekleyici Belgeler, Kilit personel özgeçmişi

     

    Eğitimler kapsamında katılımcılar tarafından yöneltilen sorular kaydedilmiş olup ve Sıkça sorulan Sorular kapsamında yanıtlanacaktır. Bu çerçevede paydaşlarımızın programa ilişkin merak ettikleri hususlarda mutlaka sıkça sorulan sorular kısmına başvurmaları tavsiye edilmektedir. 

     

    Eğitim toplantıları sonrasında teknik yardım masaları oluşturulacaktır. Proje başvurusunda bulunacak paydaşlarımızın ajansımızın web sayfasından (www.oka.org.tr adresinde duyurular kısmı ve ilgili programlar altında teknik yardım masaları kısmından) takip ederek randevu alması tavsiye edilmektedir.

     

    Programa ilişkin sorularınızı osb@oka.org.tr mail adresine e-posta yolu ile veya 0 362 431 24 00 telefon aracılığı ile iletebilirsiniz.

     

    Eğitim sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

     

  • Teknik Yardım Masaları
   • Sıkça Sorulan Sorular
   • Sonuçların İlanı
   • 2018 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına MDP

     Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın genel amacı;

     TR83 Bölgesinde turizme yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin, bilinirliğinin artırılması ve turizm alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.

      

     Toplam Kaynak: 18.000.000 TL

     Asgari destek tutarı: 200.000 TL Azami destek tutarı: 1.000.000 TL

      

     Son başvuru tarihi: 26.03.2018 Saat 23.59

    • Basın İlanı
    • Başvuru Rehberi ve Ekleri
    • Bilgilendirme ve Eğitim Takvimi
    • Bilgilendirme Toplantıları

      Bilgilendirme toplantılarının temel amacı, 2017 ve 2018 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için tasarlanan “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” ve “Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” nın amaç ve öncelikleri, bütçesi, uygun başvuru sahipleri, proje konuları ve başvuru koşulları hakkında tüm ilgili paydaşları bilgilendirmektir. Bu doğrultuda 4 il merkezinden başlayarak 27.12.2017-10.01.2018 tarihleri arasında 21 adet bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

       

      Bilgilendirme toplantılarında aşağıdaki ana başlıklarda katılımcılara bilgi sunulmuştur;

      -          Turizm Mali Destek Programı

      ·         Amaç ve Öncelikler

      ·         Destek tutarı süresi ve yeri

      ·         Kimler başvurabilir

      ·         Örnek proje konuları

      ·         Ajansımız uygulamaları-projeleri

       

      -          OSB Mali Destek Programı

      ·         Amaç ve Öncelikler

      ·         Destek tutarı süresi ve yeri

      ·         Kimler başvurabilir

      ·         Örnek proje konuları

      ·         Ajansımız uygulamaları-projeleri

      ·         Ülkemizden Örnekler

       

      -          Başvuru İşlemleri

       

      -          Bilgilendirme ve Eğitim Takvimi

       

      Bilgilendirme toplantılarına kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere kar amacı gütmeyen meslek kuruluşları diğer paydaşlar katılım sağlamıştır. İl merkezlerinde 322 kişi ve diğer ilçelerde 556 kişi olmak üzere toplam 878 kişiye ulaşılmıştır.

       

      Bilgilendirme sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

       

      Programa ilişkin sorularınızı turkoa@oka.org.tr mail adresine e-posta yolu ile veya 0 362 431 24 00 telefon aracılığı ile iletebilirsiniz.

       

    • Eğitim Toplantıları

      Eğitim programlarının temel amacı, 2017 ve 2018 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için tasarlanan “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” ve “Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programına proje hazırlamak isteyen potansiyel başvuru sahiplerinin ve ortaklarının Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi ve proje hazırlama ilkeleri konusunda bilgi ve becerilerinin artırılmasıdır.  Bu çerçevede temel hedef kitlesi potansiyel başvuru sahipleri olan eğitimlere Samsun’da 38, Çorum’da 29 Amasya ve Tokat’ta 13’şer kişi olmak üzere toplam 93 kişi katılım sağlamıştır.

       

      Eğitimler aşağıdaki program kapsamında gerçekleştirilmiştir;

      10:00-10:30    Proje Nedir ve Mantıksal Çerçeve 

      10:30-11:00    Proje Yönetimi Farkındalığı

      11:00-11:15    ARA

      11:15-11:45    Başvuru Rehberi: Dikkat Edilecek Hususlar

      11:45-12.30 KAYS’a Giriş; Proje Özeti, Genel Bilgiler, Ortak ve İştirakçiler

      12:30-13:30    ÖĞLE ARASI

      13:30-14:30  Proje Ayrıntısı; Amaç ve gerekçelendirme, yöntem, faaliyetler

      14:30-14:45    ARA

      14:45-15:30   Performans göstergeleri, Beklenen sonuçlar, Mantıksal çerçeve, Bütçe

      15:30-16:00 Finansman kaynakları, Destekleyici Belgeler, Kilit personel özgeçmişi

       

      Eğitimler kapsamında katılımcılar tarafından yöneltilen sorular kaydedilmiş olup ve Sıkça sorulan Sorular kapsamında yanıtlanacaktır. Bu çerçevede paydaşlarımızın programa ilişkin merak ettikleri hususlarda mutlaka sıkça sorulan sorular kısmına başvurmaları tavsiye edilmektedir. 

       

      Eğitim toplantıları sonrasında teknik yardım masaları oluşturulacaktır. Proje başvurusunda bulunacak paydaşlarımızın ajansımızın web sayfasından (www.oka.org.tr adresinde duyurular kısmı ve ilgili programlar altında teknik yardım masaları kısmından) takip ederek randevu alması tavsiye edilmektedir.

       

      Programa ilişkin sorularınızı turkoa@oka.org.tr  mail adresine e-posta yolu ile veya 0 362 431 24 00 telefon aracılığı ile iletebilirsiniz.

       

      Eğitim sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

       

    • Teknik Yardım Masaları
     • Sıkça Sorulan Sorular
     • Sonuçların İlanı
     • 2018 Yılı Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenm...

       Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın genel amacı;

       Bölgenin Kültür ve Turizm potansiyelini harekete geçirerek, bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamaktır.

        

       Programın özel amacı:

        

       DOKAP bölgesi illerinin (Samsun) “Yeşil Yol” güzergâhı öncelikli olacak şekilde ve Doğu Karadeniz Turizm Master Planında belirtilen önerilere uygun olarak doğal yapısının ve kaynaklarının korunması, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması ve bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

       Toplam Kaynak: 862.500 TL

       Asgari destek tutarı: 150.000 TL Azami destek tutarı: 862.500 TL

        

       Son başvuru tarihi: 26.03.2018 Saat 23.59

      • Basın İlanı
      • Başvuru Rehberi ve Ekleri
      • Bilgilendirme ve Eğitim Takvimi
       • Bilgilendirme Toplantıları

         Bilgilendirme toplantısının temel amacı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği içerisinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için tasarlanan Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı’nın amaç ve öncelikleri, bütçesi, uygun başvuru sahipleri, proje konuları ve başvuru koşulları hakkında tüm ilgili paydaşları bilgilendirmektir. Bu doğrultuda ajansımız merkez ofissinde ilgili paydaşlara yönelik bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya İlçe Belediye ve Kaymakamlıkları başta olmak üzere İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Ve Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğünden 18 temsilci katılım sağlamıştır.

          

         Bilgilendirme toplantılarında aşağıdaki ana başlıklarda katılımcılara bilgi sunulmuştur;

         ·         Amaç ve Öncelikler

         ·         Destek tutarı süresi ve yeri

         ·         Kimler başvurabilir

         ·         Örnek proje konuları

         ·         Başvuru İşlemleri

         ·         Bilgilendirme ve Eğitim Takvimi

          

         Bilgilendirme sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

          

         Programa ilişkin sorularınızı yesilyol@oka.org.tr   adresine e-posta yolu ile veya 0 362 431 24 00 telefon aracılığı ile iletebilirsiniz.

       • Eğitim Toplantıları
       • Teknik Yardım Masaları
        • Sıkça Sorulan Sorular
         • Sonuçların İlanı
         BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA