Destekler
 • 2018 Yılı Fizibilite Desteği

   Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın genel amacı;

   TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesidir.

    

   Destek Miktarı:

   Yatırım tutarı 10 milyon TL’nin altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

   Asgari Tutar: 20.000 TL

   Azami Tutar: 75.000 TL

    

   Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

   Asgari Tutar: 20.000 TL

   Azami Tutar: 125.000 TL olarak uygulanacaktır.        

   Son başvuru tarihi:  24.12.2018 Saat: 23.59

    

 • 2018 Yılı Teknik Destek Programı

   Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek programı, 1 Mart 2018 itibariyle KAYS üzerinden başvuruya açılmıştır. Programa kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvurabilir. Programın amacı bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına destek vermektir.

    

   Toplam kaynak: 600.000 TL 

    

   Proje başına üst sınır: 15.000 TL

    

   Çevrimiçi Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati: 24.12.2018  Saat 23:59

    

   Taahhütname Teslimi Bitiş Tarihi ve Saati: 31.12.2018 17:00

    

 • Güdümlü Proje Desteği

   Ajansımız, bölge planlarında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen öncelikli alanlarda, fizibilitesi Bakanlık tarafından onaylanmış güdümlü projelere destek sağlayabilmektedir. Güdümlü projeler proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda,  konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

    

   Bu projelerde genel olarak;

    

   a) Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi ya da

    

   b) Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi; göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi, sosyal hayatın kolaylaştırılması, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması esastır.

    

   Proje fikri öneri formunu doldurmak için tıklayınız.

    

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA