Planlama
 • EURADA Seminer Sonuç Raporu
   EURADA Seminer Sonuç Raporu
   25-26 Ekim 2010 tarihinde EURADA - Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği ile OKA - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde Samsun'da“MIRRORING EU AND TURKISH RDAs”  başlıklı seminer düzenlenmiştir.
    
   Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ev sahipliği ve koordinatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde
   bölgesel kalkınmada Avrupa ülkelerindeki iyi uygulamalar ile Türkiye’deki  Kalkınma Ajanslarının gelecekteki programları için ışık tutacak deneyim ve bilgiler paylaşılmıştır. Ülkemiz Kalkınma Ajansları için bir fırsat niteliğinde olan bu seminer  çerçevesinde Türkiye’de bölgesel kalkınma aktörlerini oluşturan 26 Kalkınma Ajansı Personeli, Devlet Planlama Teşkilatı ve Bölgedeki Kamu Kurumları temsilcileri, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Ankara’da bulunan ilgili Bakanlık temsilcileri, EURADA Yönetim Kurulu üyeleri ve bölgesel kalkınma aktörleri olmak üzere toplam 230 kişi katılım sağlamıştır.
 • AGORADA 2012+ Sonuç Raporu
   AGORADA 2012+ Sonuç Raporu
   Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’nın da Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil edildiği Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) tarafından her yıl farklı konu başlıkları çerçevesinde iki kez yapılan “AGORADA” etkinliklerinin 2012 Yılı İkinci Toplantısı, 18-19 Ekim 2012 tarihleri arasında Samsun’da Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Kalkınma Ajansları, Kamu Kurumları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektörden kurumların yanı sıra yurt dışından da EURADA üyesi kurumların katılım sağladığı toplantın ilk gününde, “İnovasyonun Mekansal Ruhu: Bölgesel Boyut”, “Bölgesel İnovasyon Sisteminin Geliştirilmesi”,” İnovasyon İçin Kanunların Düzenlenmesi” oturumları gerçekleştirilmiştir. İkinci gün ise “Bölge İçi ve Bölgelerarası Bilginin Akışı ve Yayılması”, “İnovasyon Politika ve Uygulamalarından Örnekler”, “Girişimcileri ve Firmaları Destekleme”, “Mekansal yaklaşımların Yükselen Ekonomilere transferi” oturumları gerçekleştirilmiştir.
    
 • İşte Kadın Konferansı Sonuç Raporu
   İşte Kadın Konferansı Sonuç Raporu
   8 Temmuz 2010 tarihinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde Dünya Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatı ile ortak olarak “İş(te) Kadın Konferansı” düzenlenmiştir. Konferansta uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde konuşmacılar ve katılımcılar yer almıştır. Konferans sonrasında Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi proje koordinatörü Akın Atauz ile birlikte planlama birimi uzmanları bir günlük bir workshop düzenlemiş ve konferans katılımcılarının fikirleri doğrultusunda tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilmiştir
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı 2012
   Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı 2012
   Kalkınma Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler(BM) Kalkınma Programı (UNDP) koordinasyonunda yürütülen "Rio +20 Zirvesi" hazırlık çalışmaları Türkiye genelinde Hatay, Gaziantep, Bursa ve Ankara’dan sonra 23 Şubat 2012 tarihinde Samsun'da yapılmıştır. Konferansta Samsun İl Özel İdaresi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum'dan kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün temsilcileri katıldı. Tüm gün süren toplantıda paydaşlar etkili ve katılımcı bir çalışma gerçekleştirerek Orta Karadeniz Bölgesinde örnek uygulamaları ve sürdürülebilir kalkınmaya etkileri yönünde uygulamalarını paylaşmıştır. 
 • OKABİS Danışma Kurulu Ankara Çalışma Ziyareti Raporu
 • Orta Karadeniz Bölgesi Sınırötesi İşbirliği İş Forumu Etkinlik Raporu
 • OKA Sivil Toplum Buluşması Sonuç Raporu
   OKA Sivil Toplum Buluşması Sonuç Raporu

   Türkiye’de ve TR83 Bölgesi’nde sivil toplum örgütlenmelerinin mevcut yapılarının ve geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini tartışmak ve ulusal ve yerel sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek amacıyla 16 Nisan 2014 tarihinde Sivil Toplum Buluşması Samsun’da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenmiştir. Toplantı ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeriyle beraber tüm Türkiye’den pek çok farklı sivil toplum örgütünün temsilcileri ile lise ve üniversite öğrencileri Samsun’da buluşmuştur.  Açılış konuşmalarını OKA Genel Sekreteri Mevlut ÖZEN, Amasya Üniversitesi Rektörü ve OKA Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin ORBAY, AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Burak ERDENİR, Samsun Valisi Hüseyin AKSOY yaparken,   Türkiye’de Sivil Toplumun  Yapısı: Mevcut Durum ve Geleceğe Dair Öngörüler, Sivil Topluma Yönelik Destekler ve Yerelde Sivil Toplum: Başarılar ve Zorluklar oturumları gerçekleştirilmiştir.

 • "Bölgesel İnovasyon Yarışması: Proje Pazarı" / Proje Kataloğu
   "Bölgesel İnovasyon Yarışması: Proje Pazarı" / Proje Kataloğu
   4 Haziran 2014 Çarşamba günü Tokat ili Cumhuriyet Meydanı Alanı’nda “Bölgesel İnovasyon Yarışması ve Proje Pazarı” düzenlenmiştir.
    
   Bu katologta toplumsal hayatta yenilik teması etrafında sağlıklı toplumsal yaşam, temiz çevre ve enerji verimliliği, dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımı, şehir yönetiminde yenilikçi yaklaşımlar, toplumsal hayatı kolaylaştırıcı teknoloji kullanımı gibi konuların ele alındığı etkinlikte bölge illerindeki ortaokul ve liselerden öğrencilerin hazırladıkları 80 adet proje hakkında özet bilgiler yer almaktadır.
 • Orta Karadeniz Bölgesi'nde Kooperatifçilik Konferansı
   Orta Karadeniz Bölgesi'nde Kooperatifçilik Konferansı
   Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, TR83 Bölgesi'nde sosyal ve ekonomik kalkınma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi, kırsalda gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, tarımsal üretim ve örgütlenme gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapmaktadır.
    
   Bu çerçevede, kooperatifçilik konusunda bilgi, tecrübe paylaşımı ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması amacıyla Ajansımız tarafından 14 Aralık 2015 Pazartesi günü Samsun'da kouyla ilgili yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlardan seçkin temsilcilerin katıldığı "Orta Karadeniz'de Kooperatifçilik Konferansı" başlıklı bir konferans düzenlenmiştir. Sonuç raporu, konferansta yer alan panelistlerin sunumlarını ve etkinlikten fotoğrafları içermektedir.  
 • 2015 Yılı Bölgesel İnovasyon Stratejisi Faaliyetleri Kitapçığı
   2015 Yılı Bölgesel İnovasyon Stratejisi Faaliyetleri Kitapçığı

   Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak amacıyla 2012 yılında TR83 Bölgesi İnovasyon Stratejisi Eylem Planı'nı hazırlamıştır. Ajansımız bu eylem planı çerçevesinde faaliyetler yürütmektedir.

   Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgesel düzeyde stratejik liderliklerin ve kurumsal işbirliklerinin geliştirilmesi çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi, deneyim ve uzmanlıklarından istifade etmek üzere faaliyet gerçekleştirilmesi yönünde gayret sarf etmektedir. Ayrıca, bölgesel paydaşların amaç, hedef ve beklentileri ile uyum içerisinde ve kaynak verimliliğini esas alarak ortak çalışma imkânlarının geliştirilmesi de önemsenmektedir. 2013 yılından bu yana uygulanmakta olan TR83 Bölgesi İnovasyon Stratejisi Eylem Planı kapsamında bölgesel kalkınmada uygulama alanları ve araçlarını çeşitlendirmeyi ve bölgemizin ekonomik ve sosyal açıdan sorunlarına çözüm aramayı hedefleyen bir dizi etkinlik düzenlenmiştir.

   Hazırlanan bu rapor, Ajansımızın 2015 yılında Bölgesel İnovasyon Stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında özet bilgi ve değerlendirmeleri içermektedir. 

 • Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali
   Samsun Ot Yemekleri Festivali

   Samsun Yöresel Ot yemekleri Festivali “İçinde yaşadığın güzelliklerin farkına var” sloganı ile Karadeniz’de baharın açılışını simgeleyen bir Samsun Festivali olarak yerini almıştır.

   Samsun’un yöresel otlarını ve ot yemeklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalin birincisi 18 Nisan 2015 tarihi’nde düzenlenmiştir. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali 15-22 Nisan 2015 tarihlerinde Turizm Haftası kutlamaları içerisinde yer alması ve baharı karşılayan bir organizasyon niteliği taşıması amacıyla her yıl tekrarlanarak Samsun ilinin Turizm potansiyelini harekete geçirmek amaçlanmıştır.

 • Vezirköprü Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Toplantısı Raporu
BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA