PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLMESİ SÜRECİ TESPİT KOMİSYONU ÖN-ESAS DEĞERLENDİRME SONUÇLARI DUYURUSU

24.12.2017 gün ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23. Madde uyarınca kalkınma ajanslarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin doğrudan ajans personeli olarak istihdam edilmeleri işlemlerinin gerçekleştirilmesi için? 02.01.2018 gün ve 30288 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli İşçi kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar ile Kalkınma Bakanlığı'nın kalkınma ajanslarına gönderdiği 11.01.2018 gün ve 157 sayılı görüşü ve 19/01/2018 tarihli Ajans Yönetim Kurulu kararına istinaden kapsam dahilindeki personelin şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti ve sınav işlemlerini yürütmek üzere kurulmuş Komisyon, kendisine tevdi edilen tespit işlemini gerçekleştirilmiştir.

 

 

Toplanan tüm verilerin 696 Sayılı KHK ve 02.01.2018 gün ve 30288 sayılı usul ve esaslara göre ön ve esas incelemesinin yapılmasına istinaden söz konusu düzenleme kapsamında başvuru yapan işçiler ile ilgili aşağıdaki tabloda yer alan tespitler komisyon tarafından oy birliği ile karara bağlanmıştır.

 

 

Başvuru yapan toplam 14 işçiden 11'inin gerekli şartları yerine getirdiğinin tespiti üzerine başvurularının kabulüne ve yapılacak sınava davet edilmesine; bununla birlikte Saliha Uçkun, Nadire Çavuşluk ve Perihan Turna'nın söz konusu hizmet alımları kapsamında tüm zamanını işyerinde geçirmemesi, haftanın sadece belirli günlerinde çalışması sebebiyle 02.01.2018 gün ve 30288 sayılı usul ve esasların Madde 4-2/b'de geçen "Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması" şartını yerine getirmemesi sebebiyle başvurularının reddedilmesi gereği tespit edilmiştir.

 

 

Başvurusu kabul edilen işçiler 22 Mart 2018 Perşembe günü sınava tabi tutulacaktır. Dolayısıyla ilgililerin sınav günü en geç saat 09:00'da Samsun Organize Sanayi Bölgesindeki Ajans Ana Hizmet Binasında bulunmaları gerekmektedir. Bu duyuru aynı zamanda sınava davet niteliğinde olup kişilere ayrıca yazılı bir bildirim yapılmayacaktır.

 

 

İlgililere ilanen duyurulur.

 

 

T.C.No

Adı Soyadı

Görevlendirildiği Yer

Başvuru Sonucu

1

*********10

Halime Pişirici

Genel Sekreterlik

Kabul

2

*********44

Çiğdem Konuk

Genel Sekreterlik

Kabul

3

*********48

Mustafa Turhan

Genel Sekreterlik

Kabul

4

*********84

Muharrem Dinç

Genel Sekreterlik

Kabul

5

*********88

Nurdan İnan

Genel Sekreterlik

Kabul

6

*********44

Bayram Konuk

Genel Sekreterlik

Kabul

7

*********56

Yiğit Uğur Demirbağ

Genel Sekreterlik

Kabul

8

*********02

Yusuf Erdoğan

Genel Sekreterlik

Kabul

9

*********90

Serap İlgen

Amasya Yatırım Destek Ofisi

Kabul

10

*********28

Fazlı Topkaraoğlu

Çorum Yatırım Destek Ofisi

Kabul

11

*********58

Alime Burcu Yener

Tokat Yatırım Destek Ofisi

Kabul

12

*********04

Saliha Uçkun

Tokat Yatırım Destek Ofisi

Ret

13

*********16

Nadire Çavuşluk

Çorum Yatırım Destek Ofisi

Ret

14

*********18

Perihan Turna

Amasya Yatırım Destek Ofisi

Ret

 

 

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA