KÜLTÜR VE TURİZM EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

14.02.2018 tarihinde Samsun İli Sektörel Eylem Planları kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) hizmet binasında, Kültür ve Turizm Eylem Planı’nın hazırlanması amacıyla ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin de paydaş olarak katıldığı bir çalıştay düzenlendi.

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetiminde ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün eşgüdümünde düzenlenen çalıştayda katılımcılar gruplar halinde beş ayrı konu başlığı üzerinde çalışırken, “Tanıtım, Pazarlama ve Dijitalleşme” konusu Doç. Dr. Yetkin BULUT, “Turizmde Eğitim” konusu Yrd. Doç. Dr. Seden DOĞAN; “Sağlık, Kongre Turizmi” konuları Yrd. Doç. Dr. Seyfullah GÜL; “Gastronomi, Kültür ve Kırsal Turizm” konuları Yrd. Doç. Dr. Mutlu KAYA ve “Doğa, Spor, Kış Turizmi” konuları Prof. Dr. Cevdet YILMAZ yönetiminde tartışılmıştır.

 

Çalıştayda katılımcılar, 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanacak olan Eylem Planında yer almasını istedikleri konular üzerinde görüşlerini bildirmiş, OMÜ öğretim elemanlarından oluşan grup yöneticileri tarafından ise, paydaş önerileri düzenlenerek eylem planı taslağı hazırlanmıştır.

 

Taslak üzerinde yapılacak çalışmalardan sonra önümüzdeki günlerde bir yönetim sunumu hazırlanarak ilgili birimlere iletilmek üzere bir rapor oluşturulacaktır.

 

 

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA