Çorum İl Stratejik Planı 2018-2023 Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) öncülüğünde hazırlanan Çorum İl Strateji Planı" tamamlandı.

 

18 Ocak 2018 tarihinde, Çorum’da Meslek Yüksek Okulu’nda düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyurulan rapor altyapı ve ulaştırma, çevre ve şehircilik, orman ve su işleri, eğitim, istihdam, güvenlik ve yerel kamu hizmetleri, kültür ve turizm, sağlık, sanayi ve ticaret, tarım ve kırsal kalkınma alanlarında hazırlanan stratejik planları içermektedir.

 

Vali Vekili Azmi YEŞİL başkanlığında yapılan toplantıya, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fikret Tepençelik, OKA Genel Sekreteri Mevlut Özen ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldılar.

 

Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, kaynakların kıt olduğuna dikkat çekerek, hem ekonomik ve hem de insan gücü gibi kaynakların rasyonel olarak kullanılmasının gerektiğini söyledi. Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili tartışmalar yapıldığını hatırlatan Yeşil, “Dünya buhran içerisinde istihdam sorunu her yerde karşımıza çıkıyor. Büyük devletler de dâhil işsizlere iş bulamıyor. İnsan gücünü rasyonel olarak kullanabilecek maddi kaynaklar ve ekonomik gelişmelerden yetersiz kalıyorlar. Ekonomik yönden kalkınmazsak emperyalist ülkeler kadar güçlü olamazsak ezilmeye mahkûm oluruz” diye konuştu.

 

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise yaptığı konuşmada, stratejik planın katılımcı bir çalışmanın ürününü olduğunu belirterek, “Eksikleri olabilir ancak gelişmeye çok açık çalışma. Toplumun tüm kesimleriyle kenti bir adım daha öteye götürmek istiyoruz. Çok uyumlu bir süreç geçirildi. Büyük mesailer harcandı. Üniversite olarak bilimsel akademik alt yapı desteği sağladık” şeklinde konuştu.

 

Toplantıda, TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fikret Tepençelik, planların kağıt üzerinde kalmaması için çağrıda bulunurken, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen de, Türkiye’de ilk sayılabilecek bir çalışmanın Çorum’da başlatıldığını söyledi. OKA olarak çeşitli platformlarda çalışmalar yürüttüklerini, OKA’nın bugüne kadar 4 ilde 500 projeyi hayata geçirdiğini söyledi. OKA’nın görevlerinden birisinin de yerel yönetimlere ve kurumlara planlama, programlama uyguluma aşamasında destek sağlamak olduğunu dile getiren Özen, “Çorum’un bir yıl önce başlattığı inisiyatif önemli bir inisiyatif. Türkiye’de ilk sayılabilecek çalışmalardan bir tanesini burada başlattı. Biz bu çalışmayı başlattıktan sonra önümüzdeki aylarda Amasya, Tokat ve Samsun stratejik planları tamamlanmış olacak. TR-83 bölgesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla teknik destek projelerinin uygulanmasında küçük ölçekli altyapı projelerinin uygulanmasında turizm alt yapısında insan kaynaklarının geliştirilmesinde KOBİ’lerin geliştirilmesinde programlar uygulandı. Bugün itibariyle 110 milyon liralık hibeyi bu bölgede kullandık. Bölgelerarası ve içi gelişmişlik farklılarının azaltılması da görevlerimizden birisi. Bir taraftan mali destek verirken bir taraftan da kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Teknik proje desteklerinden 6 bin kamu personeli yararlandı. Önümüzdeki dönemlere önemli projelere devam edeceğiz. İlk kez bir Teknopark’ın kuruluşuna destek olduk. Birlikte çalışma kültürü, birlikte üretme kültürü adım adım gerçekleştirilmesi gerekiyor. Stratejik planlama böyle bir hedefin parçası. Bu çalışmanın yeni versiyonları geliştirilecek” dedi.

 

Çorum İl Stratejik Eylem Planı'na ulaşmak için tıklayınız.

 

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA