ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI İLANI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2018 Yılı “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” ve “Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı”nı, ilan etti.

 

Bu programlarla sağlanacak toplam 28 Milyon TL’lik kaynakla Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri’nin temel ve teknik altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve turizme yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Belirlenen bu hedefler doğrultusunda başarılı projelere aktarılacak kaynaklar neticesinde OSB’lerin elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol gibi donatıları geliştirilmiş; laboratuar, eğitim tesisi, ihracat merkezi gibi ortak kullanım alanları oluşturulmuş olacak. Ayrıca turizm alanında doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliği, bilinirliği artırılacak, bu değerlerin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

 

Mali destek programlarının duyurulması amacıyla Amasya, Çorum, Samsun, Tokat il ve ilçelerinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları planlanmış olup, açılış toplantısı Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak’ın da katılımıyla 27 Aralık 2017 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi Toplantı Salonu’nda saat 10.00’da gerçekleştirilmiştir.

 

“8 YILDA 105 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ SUNULDU”

Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak, OKA Mali Destek Programı’nı: “Ajansımız kurulduğu günden bugüne mali destek programları kapsamında 579 projeye yaklaşık 105 Milyon TL hibe desteği sağlanmıştır. Faydalanıcıların da sağladığı eşfinansmanda dikkate alındığında 2009 yılından bu yana uygulanan projelerle 200 Milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirilmiştir. Ajans sağladığı mali desteklerle bölgede ekonomik, sosyal ve mekânsal kalkınmayı desteklerken bölgemizde kurumsal kapasitenin gelişmesine ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı vermektedir. 

 

Bu desteklerin devamı olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı,  2018 yılı teklif çağrısı kapsamında toplamda 28 Milyon TL kaynak tahsis edilen “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” ve “Organize Sanayi Bölgelerinde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı”nın detaylarını bugün itibariyle kamuoyuna duyurmaktayız.” şeklinde ilan etmiştir.

 

Sözlerine, mali destek programlarının amaçlarını özetleyerek ve kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olabileceğini belirterek devam eden Vali Kaymak, Teklif Çağrısının ve OKA tarafından verilecek toplam 28 milyon liralık hibe desteğinin bölgemizde faydalı sonuçlara ve hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasına son vermiştir.

 

Toplantıda OKA Genel Sekreteri Sayın Mevlut Özen de yaptığı sunumla teklif çağrısı döneminde proje başvurusu yapmak isteyen, proje hazırlama aşamasında olan kurum ve kuruluşlara ilan edilen programların amaçları ve öncelikleri, destek tutarları, uygunluk kriterleri, başvuru şekli, yapılacak işlemler ve OKA’nın desteklediği projeler hakkında detaylı bilgi vermiştir.

 

İl bilgilendirme toplantıları 29.12.2017 tarihine kadar Amasya, Tokat ve Çorum illerinde devam edecek ve programlara sunulacak projelerin hazırlık sürecinde potansiyel başvuru sahipleri aydınlatılacaktır. Öte yandan, Teklif Çağrısı’na yönelik ilçelerde yapılacak bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlama eğitimlerine ilişkin bilgilere Ajansın resmi internet sayfasından ulaşılabilir.

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA