Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı Proje Teklif Çağrısı İlanı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütmekte olduğu Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında Samsun ilinden uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 27.12.2017 tarihi itibari ile ilana çıkmış bulunmaktadır.

 

Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı için 862.500 TL; kaynak öngörülmüştür.

 

Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 

Asgari tutar: 150.000 TL

Azami tutar: 862.500 TL

 

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuruların KAYS (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr) üzerinden son başvuru tarihi 26/03/2018 Saat 23:59’dur. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü (en geç 02.04.2018 Saat 17:00’a kadar) içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir.

 

Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

 

Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı ekleri için tıklayınız.

 

Bilgilendirme sunumunu indirmek için tıklayınız.

 

Programa ilişkin bilgi ve eğitim talepleriniz için yesilyol@oka.org.tr adresine e-posta iletebilir veya 0 362 431 24 00 nolu telefonu arayabilirsiniz.

 

***Doğu Karadeniz Master Planı'na Planlama/Ulusal Planlar/DOKAP Eylem Planı alanından ulaşabilirsiniz.

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA