Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı Proje Teklif Çağrısı İlanı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2017 ve 2018 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 27/12/2017 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır.

 

Program kapsamında desteklenecek projeler için 10.000.000 TL kaynak öngörülmüştür;

 

Programın öncelikleri

Öncelik 1: TR83 Bölgesindeki OSB’lerin temel altyapısının (elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol vb.)  iyileştirilmesi

Öncelik 2: TR83 Bölgesindeki OSB’lerin teknik altyapısının (ortak kullanım laboratuarları, eğitim tesisleri, ihracat merkezleri vb.) geliştirilmesi

Bütçe

Öncelik 1: 7.000.000 TL

Öncelik 2: 3.000.000 TL

 

1. Öncelik altında sadece;

Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan 2011 Yılı İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasına göre 5. ve 6. Bölge olarak kademelendirilmiş illerde ve az gelişmiş ilçelerdeki OSB’ler ile ilgili temel altyapı proje önerileri desteklenecektir. Temel altyapı projelerinin destekleneceği ilçeler; Erbaa, Havza, Kavak, Niksar, Osmancık, Sungurlu, Tokat Merkez, Turhal ve Zile’dir.

 

2. Öncelik altında;

TR83 Bölgesinde bulunan tüm OSB’ler teknik altyapı ile ilgili proje sunabileceklerdir Sadece teknik altyapı ile ilgili proje sunabilecek ilçeler; Amasya-Merkez, Bafra, Çorum-Merkez, Merzifon, Suluova ve Samsun-Merkez (Tekkeköy)’dir.

 

Organize Sanayi Bölgelerinde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 

Asgari tutar: 200.000 TL

Azami tutar: 1.000.000 TL

 

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuruların KAYS (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr) üzerinden son başvuru tarihi 26/03/2018 Saat 23:59’dur. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde (en geç 02.04.2018 Saat 17:00’a kadar) Ajansa teslim edilir.

 

Organize Sanayi Bölgelerinde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız…

 

2018 Yılı Teklif Çağrısı Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları takvimine ulaşmak için tıklayınız…

 

Bilgilendirme Sunumuna ulaşmak için tıklayınız…

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA