ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KASIM AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Kasım ayı yönetim kurulu toplantısı, Samsun’ da OKA yeni hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

 

Toplantı, OKA Dönem Başkanı Valimiz Sayın Osman Kaymak’ ın başkanlığında 28.11.2017 Salı günü saat 14.00’ te başladı.

 

Toplantıya Sayın Valimizin yanı sıra, Amasya Valisi Sayın Dr. Osman Varol, Tokat Valisi Sayın Dr. Ömer Toraman, Çorum Vali Vekili Sayın Azmi Yeşil, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve diğer ilgililer katıldı.

 

Valimiz Sayın Osman Kaymak açılış konuşmasında “Geçtiğimiz ay Çorum’ da yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’ nda bölgemizin ekonomik ve kültürel kalkınma potansiyellerini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu, turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacı ile 2017 ve 2018 yılı bütçelerinden desteklenmek üzere toplam hibe desteği 18 milyon lira olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı ile aynı şekilde bölgemizin rekabet ve yatırım gücünün artırılması; bölgede üretim ve ticaret alanlarında OSB’lerde sunulan altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi, OSB’lerde verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile toplam hibe desteği 10 milyon lira olan Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı uygulanması kararlaştırılmıştı. Her iki mali destek programının bölgemizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz ve hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde bilgi verirken, sözlerine şöyle devam etti:

 

“Bu toplantımızda Kalkınma Ajansımızın “2018 yılı çalışma programı ve bütçesi” taslakları görüşülecektir. Bu kapsamda, önümüzdeki yıllarda Ajans tarafından uygulanacak mali destek programları; güdümlü proje hazırlıkları ile bölgemizin gelişmesine katkı sağlayacak diğer çalışmalar hakkında istişarelerde bulunacağız. Bugün ayrıca, her ay olduğu üzere Ajansın, bölgemizin ve Yönetim Kurulumuzun gündeminde bulunan konulara ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. Ayrıca, uygulanmakta olan mali destek programları ile doğrudan faaliyet desteği, teknik destek programı ve devam eden güdümlü projelerimizin uygulama süreçleri de gözden geçirilecek ve elbette varsa yaşanan aksaklıklara ilişkin alınması gereken tedbirler görüşülecek ve dört ilimizde bulunan Yatırım Destek Ofislerimizin teşvik ve destek uygulamaları ile yatırım destek ve tanıtım stratejileri ile 2018 yılı eylem planları ele alınacaktır. Son olarak, bu toplantı vesilesiyle Yönetim Kurulu toplantımıza katılmak üzere ilimize teşrif eden Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza katılım ve desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor ve Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını ve başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum.”

 

Açılış konuşmasının ardından Yönetim Kurulu’ na, 2017 yılı İnsan Kaynakları Uygulama Raporu ile 2018 Yılı Personel Eğitim Programı ve personel alımı ilanı taslağı ile 2018 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesine ilişkin ilk taslak sunuldu. İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri ile 2018 yılı Eylem Planlarının görüşülmesi ve Ajans’ ın 2017 yılı bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunun görüşülmesiyle devam eden toplantı, katılımcıların fikir alışverişinde bulunarak katkı sağlamasıyla sona erdi.

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA