OKA EKİM AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI ÇORUM’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Eylül ayı toplantısı, 27 Ekim 2017 tarihinde Tokat Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tokat Valisi Dr. Ömer TORAMAN’ın başkanlığında, Çorum Valisi Necmeddin KILIÇ’ın ev sahipliğinde, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem DİZER, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki MURZİOĞLU ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin katılımlarıyla ile Çorum ilinde gerçekleştirildi.

OKA Yönetim Kurulu Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Tokat Valisi Dr. Ömer TORAMAN şunları ifade etti:

“Amasya, Çorum Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizde başta kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer sosyal/ekonomik aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirmek ve bölgemizin gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmekte olan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının "2017 yılı Ekim ayı Yönetim Kurulu" toplantısını gerçekleştirmek ve Kurulun gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Geçtiğimiz ay Amasya’da yapılan Yönetim Kurulu toplantısında “Güdümlü Proje Destekleri” Ajansımızın 2017 yılı Çalışma Programında Güdümlü Proje Desteği başlığında yer alan Çorum İli’nin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Merkezi Haline Getirilmesi için Çorum İl Özel İdaresi ve Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olmak üzere iştirakçileri liderliğinde hazırlık çalışmaları tamamlanarak Ajansımıza sunulan “Çorum İli’nin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Merkezi Haline Getirilmesi Projesi” Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından KDV dâhil 3.035.554 TL toplam bütçe ve %75’ine karşılık gelen 2.276.665 TL tutarındaki hibe ile 2017 yılından itibaren desteklenmesine karar verilmiştir. Ajans mevzuatına göre, anılan proje ve fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığı tarafından da onaylandıktan sonra taraflar arasında sözleşme imzalanarak uygulamaya konulacaktır. Projenin Çorum ilimize ve bölgemizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz ve hayırlı olmasını diliyoruz.

Bölgemizde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin “Ortak Üretim ve Teknolojik Yenilik Altyapısının” İyileştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet ve yatırım gücünün artırılması; bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile üretim ve ticaret kapasitesinin artırılması gerekmektedir. Bu amaçla 2018 yılında uygulanması planlanan mali destek programı hazırlık çalışmaları bu toplantıda Yönetim Kurulumuz tarafından ele alınacaktır.

Öte yandan; bölgemizin turizm altyapısına yönelik olarak planlı kentsel gelişimin teşvik edilmesi, kentsel dokuların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için kent ve turizm altyapılarının iyileştirilmesi, bölgeye ve yöreye özgü farklı turizm türlerinin bütünleştirilmesini sağlayarak çeşitli turizm imkânlarını farklı sektörel kullanımlarla bir arada arz edebilen alternatif turizm odaklı (sağlık ve termal, golf, kış sporları, doğa ve kültür turizmi, yöresel yemekler, vb.), kültürel ve sanatsal gösterilerin sergileneceği tesisler ve mekânların inşa edilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili olarak 2018 yılında uygulanması planlanan mali destek programı hazırlık çalışmaları da bu toplantıda Yönetim Kurulumuz tarafından ele alınacaktır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Ekim ayı yönetim kurulu toplantısı gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ile devam etti.

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA