“ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE EDİYOR- 2” PROJESİ KAPSAMINDA ALMANYA ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

OKA’nın başvuru sahibi olduğu, "Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Ediyor-2" Projesi kapsamında 3-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin ve Stuttgart şehirlerine çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (IKG PRO) olduğu, ''Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı'' (EuropeAid / 135020 / M / ACT / TR) kapsamında AB tarafından fonlanan projenin önemli hedeflerinden birisi, konunun tarafları arasında kayıt dışı istihdam konusunda farkındalığın artırılması, kurumsal altyapının güçlendirilmesi yolu ile kayıtlı istihdamın arttırılmasına bölge ölçeğinde katkı sağlamaktır. Bu kapsamda çalışma ziyaretinde OKA çalışanlarının yanı sıra, Amasya TSO, Çorum KOSGEB ve Samsun İŞKUR’dan birer yetkili yer almıştır.

Ziyaret kapsamında görüşülen kurumlar şunlardır:  Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası,  Türk-Alman İşadamları Birliği Berlin-Brandenburg, Stuttgart Başkonsolosluğu, Stuttgart Region Economic Development Corporation, Ministry of Economic Affairs, Labor and Housing (Department SME’s and Markets) ve IHK Region Stuttgart (Enterprise Europe Network).

Ziyaret sonucu olarak; kayıtdışı istihdamın önlenmesinde kayıtlı çalışma sisteminin getirdiği avantajların önemli bir etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca dual (ikili) eğitim, iş arama-bulma merkezleri (job centers), mesleki eğitime olan olumlu bakış açısı, düşük işsizlik ve sürekli istihdam olanaklarının artması gibi uygulama ve anlayışların güçlü bir kayıtlı istihdam sistemini oluşturduğu görülmüştür.   

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA