KITUP 2 Hibe Projeleri Bilgilendirme ve Kapanış Toplantısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel Programı (IPA IV. Bileşeni) mali destekli TRH1.3.PREII/P03/322 sözleşme numaralı “OKA Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2” projesi 2016 yılı Temmuz ayında uygulanmaya başlamış olup, 2017Ağustos ayında sona erecektir. Projenin toplam bütçesi 314.048,13 Avro olup, proje süreci boyunca TR83 Bölgesi’nde (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri) farklı hedef kitle ve bölgelere yönelik düzenlenecek bir dizi etkinlik ve yenilikçi uygulamalar ile konunun tarafları arasında kayıtdışı istihdam konusunda farkındalığın artırılması, kurumsal altyapının güçlendirilmesi yolu ile kayıtlı istihdamın artırılması hedefli pek çok faaliyet gerçekleştirmiştir.

            22 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki (KİTUP II) tarafından düzenlenen, Hibe Projeleri Sonuçları Bilgilendirme ve Kapanış Toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Oka PPKB Uzmanı Meltem Yılmaz ve projemizin genel koordinatörü Kübra Ceviz katılım göstermiştir. Toplantıda, projemiz  içerisinde yapılan faaliyetler ve programa sağlanan katkı dolayısıyla bir teşekkür plaketi verilmiştir.

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA