OKA ŞUBAT AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI SAMSUN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Şubat ayı toplantısı, 27 Şubat 2017 tarihinde Samsun Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ŞAHİN’in başkanlığında ve ev sahipliğinde, Tokat Valisi Cevdet CAN, Amasya Valisi Salih IŞIK, Çorum Valisi Necmeddin KILIÇ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa ÇİTTIR, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim KAYA, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem DİZER, Amasya TSO Başkanı Murat KIRLANGIÇ, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki MURZİOĞLU, Tokat TSO Başkanı Ahmet ARAT’ın katılımlarıyla ile Samsun ilinde gerçekleştirildi.

OKA dönem başkanı, Samsun Valisi İbrahim Şahin toplantıda şunları ifade etti:

“Yönetim Kurulumuzun Değerli Üyeleri ve Değerli Basın Mensupları; Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizde başta kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer sosyal/ekonomik aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirilerek bölgemizin gelişmesini sağlamak ve bu gelişimi sürdürmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmekte olan Kalkınma Ajansının "2017 yılı Şubat ayı Yönetim Kurulu" toplantısını gerçekleştirmek ve kurulun gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Küresel ekonomide geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, dünya ekonomisinde değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir süreçteyiz. Ülke olarak bu sürece uyum sağlamamız, baş aktörlerden birisi olmamız, her düzeydeki kurum ve kişilerin kendini geliştirmesine ve çok sıkı çalışmasına bağlıdır. Bu bakış açısıyla, 2017 yılında ve takip eden yıllarda ajansımızın kurumsal kapasitesini ve faaliyet yelpazesini geliştirerek daha etkin olmasını bekliyoruz. Bu yeni dönemde, OKA’nın öncelikleri ve yapılması gereken çalışmalar hakkında birkaç hususu vurgulamak istiyorum. Rekabetçiliğin geliştirilmesi, öncelikli çalışma alanı olmalıdır. Gerek bölgemizdeki KOBİ’lerin, gerekse ajans personelinin günün gelişen ve değişen şartlarına uyum sağlayarak, rekabetçi yapılarını geliştirmeleri için çalışmalar yapılması uygun olacaktır.

Samsun Valiliğimiz, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında ve ajans çatısı altında yürütülmekte olan ve 43 milyon Avro hibe bütçesi olan Samsun Lojistik Merkezi Projesi kapsamında da inşaat ve hizmet alımı bileşenleri devam ediyor olup, mal alımı ihalesi de sonlanmak üzeredir. Bu merkez, farklı büyüklükte depolardan ve depo yapılmak üzere hazırlanacak arazilerden bir sosyal ve idari binası, bir komisyon ofisi, itfaiye, hizmet istasyonları, yükleme-boşaltma sistemleri, benzin istasyonu, iki araç ölçüm binası, iki güvenlik binası, yollar, oto ve tır park alanları ve demiryolundan oluşmaktadır. Toplam alanı yaklaşık 670 bin m2’dir. Sadece Samsun iline değil Amasya, Çorum ve Tokat illerimizin dış ticaretinin gelişmesine önemli katkı sağlayacak bu yatırım sayesinde önce yüzlerce, sonra binlerce gencimizin lojistik sektöründe istihdam edilmesi sağlanacaktır. Bölgemizde sanayi altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı sürecine aktif olarak katılmamız gerekiyor. Ticaret ve Sanayi Odalarımız, Esnaf Odalarımız, diğer meslek örgütlerimiz ve işadamı derneklerimiz başta olmak üzere, bölgemizde uygulanacak, 10 milyon Avro ve üzeri bütçeli, “majör projeler” peşinde olmamız şarttır.

Bu kapsamda, dış ticaret açığının azaltılması, teknoloji transferi ve teknolojinin ticarileştirilmesi, sağlık endüstrisi, lojistik, iletişim ve bilgi teknolojileri, havacılık sektörü gibi “Yenilikçi ve Katma Değeri Yüksek Sektörlerin” geliştirilmesi, bölgemizin insani gelişmişlik göstergelerinin iyileştirilmesi, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayan bütüncül kalkınma yaklaşımı çerçevesinde çalışmaların yapılması yararlı olacaktır. Öte yandan, bölgemizin gelişmesinde turizm sektörünün de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. UNESCO Dünya Kültür Mirası daimi listesine ülkemizden 15 eser bulunuyor. Bunlardan birisi de Çorum’daki Hitit İmparatorluğu başkenti Hattuşa’dır. Buna ilaveten Samsun Kızılırmak Deltası ve Kuş Cenneti ile Amasya’da bulunan Harşena Kral Mezarları için UNESCO Kültür Mirası başvuruları yapılmış ve iki varlığın da geçici listelere alınması sağlanmıştır. Bundan sonra yapılması gereken iş ve işlemler hızla tamamlanarak anılan bu iki değerimizin daimi listede yer alması ve dünya mirası olarak tescil edilmesi bölgemiz turizmin geliştirilmesine ve korunmasına önemli katkı sağlayacaktır. Turizmden söz açmışken, bölgemizdeki turizm potansiyelini değerlendirecek yurt dışı bağlantıların geliştirilmesi çalışmaları ayrıca ele alınmalıdır. MENA bölgesi diye bilinen Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden turistlerin bölgemize gelmelerinin sağlanması bu kapsamda bir faaliyet alanıdır. Geçtiğimiz haftalarda Cidde Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açılan OKA Standının aynı şekilde Riyad ve Dubai Fuarlarında da açılması ve bölgeden daha çok turizm acentesi, hastane ve otel sahiplerinin bu fuarlarda yapılacak tanıtımlara katılarak bölgemizin körfez ülkelerinde ve orta doğu pazarlarında daha iyi tanıtılması çabaları sürdürülmelidir.

Bilindiği üzere, ajansımızda yönetim kurulu başkanlığı görevi alfabetik sıraya göre ve birer yıl olmak üzere bölgemizdeki 4 ilimizin Sayın Valileri tarafından yerine getirilmektedir. 2016 yılı boyunca yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Çorum Valimize ve ayrıca bu vesileyle başta diğer Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Kalkınma Kurulunda görev yapan tüm kurum ve kuruluş temsilcileri ile ajans personeli olmak üzere Kalkınma Ajansımız tarafından bugüne kadar başarıyla yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da ajansımızın çalışma ve hizmetlerinin aynı hızla ve daha büyük başarılarla devam edeceğine inanıyorum. Son olarak, bu toplantı vesilesiyle şehrimize teşrif ederek Yönetim Kurulu toplantımıza katılan Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını ve başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyoruz.”dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ile devam etti.

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA