Akıllı Uzmanlaşma Konferansı OKA tarafından Samsun'da düzenlendi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında desteklenen  "TR83 Bölgesinin Rekabetçiliğinin Arttırılması" Projesi kapsamında hazırlanan "Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi" (S3) 23 Şubat 2017 tarihinden Samsun Sheraton Otel'de düzenlenen konferans ile ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla paylaşıldı. "Akıllı Uzmanlaşma Konferansı ile paydaşlarımız arasında konu ile ilgili farkındalığı artırmak hem de  diğer Kalkınma Ajansları ve Üniversitelere de yaygınlaştırılmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Samsun Valisi Sn. İbrahim ŞAHİN ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Yusuf Ziya YILMAZ'ın ev sahipliğinde gerçekleşen konferans pek çok ulusal ve uluslararası kurumdan temsilcilerin katılımıyla yoğun ilgi gördü. Konferansa aynı zamanda Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Programları Dairesi Başkanı Murat ALTUN, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı  Serkan VALANDOVA, Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Yönetim Kurulu Başkanı Stanislaw GINDA ve genel müdürü Esteban PELAYO katıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan konferans OKA planlama birimi başkanı İbrahim Ethem ŞAHİN'in TR83 Bölgesi Akıllı uzmanlaşma stratejisi ile ilgili sunumuyla devam etti. İkinci bölümde ise konu ile ilgili uzman temsilcilerin katıldığı panel oturumunda strateji metodolojisi ve farklı uygulama örnekleri tartışıldı.

Konferansın öğleden sonraki bölümünde "İleri Mühendislik/ Future Engineering", "Sağlık Endüstrisi/ Health Industry" , "Tarıma Dayalı Gıda Sanayii / Agro-Food Industry" ve "Mavi Ekonomi ve Turizm / Blue Economy and Tourism" konuları özelinde ilgili işletmelerin ve kurumların katılımıyla eş zamanlı olarak dört çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Konferansta ayrıca fuaye alanında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama 4. Sınıf Öğrencilerinin Sunumu gerçekleşmiştir. Toplantıya ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Doç. Dr. Emine Yetişkul Şenbil ve Dr. Müzeyyen Anıl Şenyel de katılmıştır. 1/150.000 ölçekte geliştirilen makro kararlara uygun olarak müdahale alanları belirlenmiş ve 1/25.000 ölçekte öneriler geliştirilmiştir. Samsun ile ilgili Çok Fonksiyonlu Bölge Kenti ve Çok Katmanlı Akışlar Bölgesi projelerinin öğrenciler tarafından sunumu gerçekleşmiştir. 

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA