Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

“Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlasının (Peyzaj Karakteri, Peyzaj Çeşitliliği ve Biyo-çeşitlilik, Peyzaj Kalitesi, Peyzaj Stratejileri) Hazırlanması” Projesi kapsamında; Yeşilırmak Havzası içinde bulunan illerde peyzaj karakter analizi değerlendirmesi yöntemi kullanılarak üretilen veriler 20/07/2007 tarihinde ilk onayı yapılan Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında değerlendirilerek hazırlanan, “Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.  maddesi uyarınca 26/12/2016 tarihinde onaylanmıştır.

Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 03.05.1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33.  maddesi uyarınca 06.01.2017 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Plan değişikliği dokümanı için tıklayınız.  

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA