OKA ARALIK AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI ÇORUM’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Aralık ayı toplantısı, 23 Aralık 2016 tarihinde Çorum Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin KILIÇ’ın başkanlığı ve ev sahipliğinde, Amasya Valisi Salih IŞIK ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Çorum ilinde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan OKA Dönem Başkanı Çorum Valisi Sayın Necmeddin KILIÇ, “Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizde basta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer ilgili aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirerek bölgemizin gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2016 yılı Aralık ayı Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmek ve Yönetim Kurulun gündemindeki konulan görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak için Kalkınma Ajansımız ve ilgili kurumlarımız tarafından çeşitli faaliyetler ve projeler yürütülmektedir, Kalkınma Ajansımız tarafından doğrudan yürütülen projelerle veya Ajansın mali destekleriyle uygulanan vasıtası ile KOBİ’lere destekler verilmektedir. Aynı şekilde, Belediyelerin, il özel idarelerinin ve diğer kamu kurumlarının projelerine Ajans tarafından mali ve teknik destekler sunulmaktadır.

Bugün ayrıca, her ay olduğu üzere Ajansın bölgemizin ve Yönetim Kurulumuzun gündeminde bulunan çeşitli konulara ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. Bu kapsam da, uygulanmakta alan mali destek programlan ile doğrudan faaliyet desteği, teknik destek ve güdümlü projelerimizin uygulama süreçleri gözden geçirilecektir. Ayrıca, dört ilimizde bulunan Yatırım Destek Ofislerimizin teşvik ve destek uygulamaları ile yatırım/tanıtım ve teşvikler konusunda yürüttükleri çalışmalar da gözden geçirilecektir. Yatırım Destek Ofislerimizce, bölgemizin yatırım tanıtım stratejileri ve eylem planlan, il düzeyinde hazırlanmıştır. 2017 yılında bölgemize daha fazla yatırımcı gelmesi için etkin bir çalışma planlıyoruz.

Son olarak, bu toplantı vesilesiyle Yönetim Kurulu toplantınıza katılan Sayın Valimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerini İlimizde misafir etmekte onur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını ve başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Aralık ayı yönetim kurulu toplantısı gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ile devam etti.

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA