“Çorum İl Stratejik Gelişim Planı” Eylem Planları Gözden Geçirme Çalıştayı Gerçekleştirildi

 Çorum Valisi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necmeddin KILIÇ’ın talimatları doğrultusunda hazırlanan Çorum İl Stratejik Gelişim Planı çalışmaları kapsamında “Çorum İl Stratejik Gelişim Planı” Eylem Planları Gözden Geçirme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

24 Kasım 2016 tarihinde Çorum Anitta Otel’de düzenlenen çalıştaya kamu kurum ve kuruluşları ve yerel hizmet yetkililerinden 65 kişi katılım sağlamıştır.

Çalıştay öncesinde Onuncu Kalkınma Planı, Öncelikli Dönüşüm Programları, Orta Vadeli Plan ve 65.Hükümet Programı gibi üst ölçekli plan ve programlar titizlikle incelenmiş; bu çalışma kapsamında kamu kurumları yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ardından kurumlar taslak eylem planlarını OKA’yla paylaşmıştır. Çalıştayda katılımcılar, kurumlarının ilgili olduğu eylemlerle ilgili görüş ve önerilerde bulunmuştur. Bilgilerin düzenlenmiş hali Aralık ayı içerisinde tekrar kurumlarla paylaşılarak çalışmaya devam edilecektir.   

Çalışmanın sonucunda tarım ve kırsal kalkınma; altyapı ve ulaştırma; asayiş ve yerel kamu hizmetleri; sanayi ve ticaret; eğitim ve istihdam; sağlık ve sosyal hizmetler; çevre, orman ve su; kültür ve turizm başlıklarıyla hazırlanacak eylem planları, Çorum ilinde 2017-2020 yılları için yapılacak öncelikli proje ve faaliyetleri ortaya koyacaktır. 

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA